Poznaj sprawdzone techniki jak zarządzać własną energią, zadaniami, stresem i emocjami w pracy.

Każdy z nas doskonale zna momenty z swoim życiu, gdy presja terminów i ilości zadań powoduje, że władzę przejmują stres i emocje.

Jesteśmy wtedy bardziej wycofani lub bardziej agresywni. Nie mając czasu nawet na małe przerwy zaczynamy pracować w systemie alarmowym. Nasze całe ciało staje się napięte. Spada nasza efetywność.

Jak sobie z tym poradzić?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Jak skutecznie rozłądować napięcie i planować efektywność zawodową?

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program szkolenia ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W PRACY czyli jak skutecznie rozładowywać napięcie i planować efektywność zawodową?

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Możliwych źródłach napięć i emocji w pracy.
 • Technikach zarządzania stresem w pracy.
 • Technikach zarządzania emocjami w pracy.
 • Wybranych technikach planowania czasu, priorytetów i celów aby unikąć zbyt dużego napięcia.
 • Zweryfikują osobistych złodziei czasu i energii.
 • Zasadach radzenia sobie z „wampirami energetycznymi” w kontekście "złodzieji czasu".
 • Radzenia sobie w trudnych i emocjonalnych sytuacjach w pracy.
 • Zasad przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prawidłowego określania i planowania celów.
 • Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
 • Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod zarządzania sobą w czasie.
 • Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
 • Radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniu stresem i emocjami.
 • Maksymalizacją własnej efektywności.
 • Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pracujące na każdym stanowisku w biznesie, korporacjach, administracji czy też własnych firmach.
 • Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
 • Osoby pracujące z klientami.
 • Osoby zarządzające wieloma projektami.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby narażone na pracę w zmianie.
 • Osoby narażone na pracę z trudnym szefem, klientami, współpracownikami.
 • Osoby zainteresowanie profilaktycznym zwiększeniem swojej świadomości w zakresie dbania o swój dobrostan.
 • Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.

Program szkolenia:

Trener zastrzega sobie prawo modyfikacji kolejności realizacji modułów w szkoleniu pracując zgodnie z potrzebami uczestników oraz procesem grupowym.

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami w pracy.

10:00 – 11:00 MODUŁ I. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Podstawy.

 • Dystres i eustres– kiedy pobudza (eustres) do działania a kiedy nas osłabia (dystres) - wykład interaktywny.
 • Emocje w pracy. Ich źródła i rola. Emocje podstawowe: szczęście, smutek, zdziwienie, złość, wstręt i strach – ich rola w naszym życiu. Omówienie koła emocji - ćwiczenie indywidulane.

11:00 – 11: 10 Przerwa
11:10 – 13:00 MODUŁ II. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Samoświadomość.

 • Twój osobisty potencjał kolorystyczny – poznanie narzędzia test kolorów E.Hartmana. Różne kolory, różne zachowania i różne interpretacje tej samej rzeczywistości. W
 • System wartości – osobisty a zawodowy – co zrobić jeżeli są w sprzeczności i jak uniknąć frustracji? – arkusz wartości, case study, omówienie.
 • Twoja ścieżka kariery - motywacja i pasja do działania czy  frustracje i ryzyko wypalenia zawodowego?

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 MODUŁ III. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy.  Twoje aktualne zasoby.

 • Kwestionariusz przyczyn stresu i emocji w pracy– motywy działania, zasoby, czas, organizacja, zdrowie, relaks, emocje, konflikty-arkusz indywidualny, omówienie.
 • Kwestionariusz skali zmian życiowych T.Holmes/R.Rache – praca indywidualna, omówienie
 • Kwestionariusz psychosomatyka. Zatory energii w ciele, czyli do czego może doprowadzić blokowanie emocji i napięć- praca indywidualna, omówienie.

15:10 – 15:20 Przerwa
15:20 – 16:10 MODUŁ IV. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Efektywność osobista.

 • Zasada V.Pareto 80/20 czyli zasada jak określać swoje priorytety aby osiągnąć zakładane cele.
 • Lista spraw niedokończonych – ćwiczenie indywidulne.
 • Matryca Eisenhowera czyli jak zarządzać swoimi zadaniami w czasie aby skupić się na priorytetach i nie gasić pożarów – omówienie, ćwiczenie indywidualne.
 • Zasada 60/40 czyli jak planować zadania aby nie zwariować – omówienie, ćwiczenie indywiulane.
 • Asertywność w pracy czyli jak i kiedy odmówić aby realizować swoje cele i wykazać się współpracą zespołową – case study.

16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II.

09:00 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
10:00 – 11:00 MODUŁ V. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Obniżanie stresu, czyli jak rozładowywać napięcie w pracy.

 • Stres w pracy, czyli jak postępować w trudnych sytuacjach?
 • Techniki uspokajające fizyczne reakcje na stres takich jak: pocenie się, drżenie dłoni, zaburzona emisja głosu, ucisk i suchość w gardle, ucisk w głowie, żołądku i klatce piersiowej.
 • Zdrowe odżywianie, czyli jak sobie pomóc a czego unikać w aspekcie zarządzanie stresem i emocji w pracy.
 • Zmysły. Rola zapachu, muzyki, koloru, czyli jak wykorzystywać nasze zmysły w zarządzaniu własną energią.
 • Uważność

11:00 – 11: 10 Przerwa
11:10 – 13:00 MODUŁ VI. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Uwalnianie negatywnych emocji czyli o tym jak zarządzić energią emocji.

 • Trudne emocje w pracy – kiedy warto je pokazywać a jak nie dać się sprowokować?
 • Określanie skali emocji, czyli jak określić natężenie ładunku energetycznego.
 • Techniki zatrzymania emocji w pracy – omówienie wybranych technik takich jak: refarming, metoda 3×5, zatrzymania emocji, odliczania, zoomowania, banki świetlnej itp – ćwiczenie.
 • Techniki fizycznego rozładowania napięcia i emocji – ćwiczenia na zdenerwowanie, smutek, nagromadzenie problemów  czy nadmierne pobudzenie.
 • Trudne sytuacje i trudni ludzie – jak nie dać się sprowokować na spotkaniu firmowym, prezentacji, podczas oceny okresowej, rozmowy o efektach pracy.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 MODUŁ VI. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Relacje interpersonalne.

 • Dbanie o siebie, czyli jak mówić czego potrzebujesz zanim zaczniesz oczekiwać?
 • Zasada wzajemności w przyjemności, czyli dlaczego i jak dbać o dobrą atmosferę w pracy?
 • Złodzieje czasu i energii, czyli jak określić co/kto jest złodziejem energetycznym?
 • Wybrane zasady radzenia sobie z wampirami energetycznymi, czyli jak uchronić się przed negatywną energią wampira aktora, wampira aspołecznego hedonisty, wampira narcyza, wampira obsesyjno-kompulsywnego, wampira paranoidalnego itp.

15:10 – 15:20 Przerwa
15:20 – 15:40 MODUŁ VII. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Autotrening w budowaniu odporności psychicznej.

 • Role player a archiwum „spraw załatwionych”, czyli jak zacząć żyć jutrem a nie tym co już się zdarzyło?
 • Tworzenie synapsy szczęścia, czyli czym i jak pobudzać pozytywną energię w swoim życiu.
 • Jak pobudzić osobistą motywację do pracy i koncentrować energię na work life balance?
 • Jak oddzielać pracę od domu – czyli jak nie przenosić napięć, stresu i emocji.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu stresu i emocji w pracy.

Zapraszamy do lektury: Jak osiągnąć relaks?

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.