Coaching

Coaching to najlepszy wybór drogi rozwojowej realizacji potrzeb klienta.

W ostatnich latach wiele słyszy się o coachingu, który ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Tak różne podejście wynika zapewne z niewiedzy i niezrozumienia tej metody rozwoju osobistego, zawodowego, poszerzenia świadomości oraz poprawienia efektywności podejmowanych działań.

Coaching to nie jest tradycyjne szkolenie.

 • Nie zdobędziesz dzięki niemu nowych umiejętności i nie dostaniesz gotowych rozwiązań oraz przepisów na sukces.
 • Nie dostaniesz odpowiedzi.

Coach słucha, zadaje pytania i inspiruje, motywuje klienta do działania i pracy nad sobą. Pozwala mu zrozumieć daną sytuację, określić cele oraz wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Często bowiem nie zdajemy sobie sprawy z drzemiącego w nas potencjału i nie wykorzystujemy go w 100%. Dotyczy to zarówno sfery osobistej, jak i biznesowej.

Coaching to proces. Dlatego jego program składa się z regularnych sesji, podczas których coach towarzyszy klientowi w trakcie drogi do osiągnięcia tego, co z pozoru wydaje się niemożliwe do osiągnięcia.

Zapraszamy do skorzystania z oferty coachingu realizowanego przez firmę szkoleniową Human  Skills.

PROJEKT COACHINGOWY

 I Sesja

 • Określenie potrzeb Klienta.
 • Ustalenie warunków współpracy tzw. kontrakt (zakres pracy, czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, zasady odwołania sesji, punktualność, poufność, zaangażowanie Klienta itp.).
 • Zaplanowanie i omówienie planu działania.
 • Akceptacja planu przez Klienta.
 • Pierwsze zadania/testy.

Kolejne sesje

 • Faza właściwa coachingu.
 • Praca nad celami Klienta.
 • Zadania dla Klienta do wykonania między sesjami.

Sesja podsumowująca

 • Podsumowanie wyników.
 • Omówienie wniosków.
 • Zamknięcie procesu coachingu lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.

METODY PRACY PODCZAS SESJI COACHINGOWEJ:

 • miniwykład i dyskusja
 • prezentacje multimedialne
 • studia przypadków (case’y),
 • analiza sytuacji
 • testy
 • brainstorming session – poszukiwanie rozwiązań
 • zadania do wykonania między sesjami

RODZAJE COACHINGU

Dedykowany kadrom zarządzającym, w tym kluczowym menadżerom, kierownikom, dyrektorom i prezesom. Dotyczy rozwoju umiejętności podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów i wyzwań prowadzonego działu/biznesu. Dostarcza narzędzi zwiększających efektywność.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • 10 praw władzy.
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz dopasowanie do strategii organizacji.
 • Opracowanie planów przywództwa.
 • Budowanie sieci wsparcia oraz zaufania ze strony zarządu, zespołu oraz klientów firmy.
 • Rozwój kompetencji związanej z realizacją celów stanowiska oraz celów organizacji.
 • Współpraca z zarządem.
 • Tworzenie i komunikowanie wizji.
 • Sztuka przemawiania i prowadzenia prezentacji.
 • Sztuka słuchania.
 • Wywieranie wpływu na otoczenie.
 • Sztuka pisania czyli efektywna komunikacja pisemna.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie niedopasowanym zespołem.
 • Planowanie i organizowanie czasu pracy.
 • Prowadzenie efektywnych spotkań.
 • Zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie zmianą w zespole.
 • Budowa dopasowanego zespołu – rekrutacja i zwalnianie.
 • Formalne ocenianie podległego zespołu.
 • Przekazywanie nieformalnych informacji zwrotnych.
 • Zarządzanie ryzykiem konfliktów w zespole.
 • Rozwiązywanie problemów.

Dedykowany zespołom. Skupia się na rozwoju potencjału zawodowego uczestników. Ma na celu zwiększenie efektywności zespołu, poprawieniu atmosfery, wsparciu w konkretnym celu, konsolidacji po zmianach.

Wspieramy naszych Klientów poprzez:

 • analizę SWOT danego zespołu
 • weryfikację potrzeb zespołu
 • weryfikację ognisk zapalnych w zespole
 • konsolidację zespołu po zmianie
 • wzmocnienie zespołu
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom i radzenia sobie z nimi

Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji szczególnych wyzwań zawodowych, czy też bieżących zadań. Rozwija umiejętności, pozwala skupić się na zmianie przekonań i postaw, które są potrzebne do efektywnego osiągania celów biznesowych i stanowiskowych.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • budowaniu własnej marki
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • weryfikacji potencjału zespołowego
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałaniu trudnym sytuacjom zawodowym i radzeniu sobie z nimi

Skupia się na wspieraniu Klienta w czasie modyfikacji, lub wyboru kierunku rozwoju zawodowego.

Jest zalecany w sytuacji konieczności określenia nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście również mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć sytuacji przygotowania do awansu, lub wsparcia na nowym stanowisku pracy.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom zawodowym i radzenia sobie z nimi

Dotyczy rozwoju zawodowego w zakresie zmiany pracy.  Dedykowany Klientom biorącym udział w projektach outplacement.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • określeniu stanowisk oraz firm, do których będą składać aplikacje (przygotowanie strategiczne)
 • weryfikacji ogłoszeń o pracę
 • poprawnym tworzeniu dokumentów aplikacyjnych typu CV oraz list motywacyjny
 • modyfikacji wszelkich błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy
 • nauce tworzenia profesjonalnego PR-u na portalach społecznościowych
 • przećwiczeniu technik skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy telefonicznej oraz „face to face”
 • przećwiczeniu sesji rekrutacyjnej (na życzenie z wykorzystaniem kamery)

Dotyczy osobistej sfery życia Klienta. Skupia się na poprawie sytuacji w życiu prywatnym.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu
 • radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

Dedykowany działom HR, jak i osobom prywatnym. Konsultanci Human Skills prowadzą na zlecenie Klientów szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych oraz indywidualne konsultacje dotyczące zmiany zatrudnienia. Realizujemy zewnętrzne rekrutacje, zamknięte projekty z zakresu Assessment/Development Center oraz  outplacematu.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • zmianach organizacyjnych w aktualnym miejscu pracy
 • efektywnym szukaniu nowej pracy (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej)
 • tworzeniu profilów społecznościowych związanych z życiem zawodowym
 • przygotowaniu do projektów Assessment Center oraz Development Center
 • znalezieniu nowego zatrudnienia po zwolnieniu
 • komunikacji zmian w organizacji