Executive Coaching – sesje coachingowe dla kadry zarządzającej

Szanowni Państwo,

zapraszamy do skorzystania z oferty Executive Coachingu realizowanego przez firmę szkoleniową Human  Skills.

Nawet bardzo doświadczeni liderzy od czasu do czasu znajdują się w takiej sytuacji, że potrzebują spojrzeć z dystansu na to, jak wypełniają swoje role zawodowe, społeczne i prywatne. Będąc w roli osoby zarządzającej mogą nie mieć możliwości przedyskutowania niektórych wyzwań z partnerami wewnątrz organizacji. Wówczas rola zewnętrznego coacha wydaje się być nieodzowna.

Coach może zachować naturalny dystans, który w połączeniu z doświadczeniem pozwala postawić trafną diagnozę i wspomagać wygenerowanie możliwych rozwiązań.

Coach pomaga zdefiniować najważniejsze cele rozwojowe, inspiruje do zmian, pomaga wygenerować adekwatne rozwiązania i wspiera ich wdrożenie. Indywidualny, osobisty kontakt zapewnia poufność poruszanych tematów i skuteczność działania.

Zazwyczaj liderzy są świadomi własnych potrzeb rozwojowych i potrafią je wyrazić przed rozpoczęciem projektu coachingowego. Potrzeby mogą dotyczyć zarówno osobistych kompetencji i doskonalenia własnego stylu przywództwa, jak i wsparcia w rozwiązaniu problemu organizacyjnego lub strategicznego.

SPOSÓB PROWADZENIA SESJI COACHINGOWYCH – EXECUTIVE COACHING DLA LIDERÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 1. Pierwsza sesja coachingowa (ok. 1,5 godz.) będzie służyła wzajemnemu zapoznaniu się oraz wspólnym uzgodnieniu/potwierdzeniu celów coachingu. W szczególności konsultant pozna specyfikę pracy lidera, cele organizacyjne oraz charakterystykę podległego zespołu/organizacji.
 2. W następnej kolejności (element opcjonalny) coach wystąpi w roli shadow, towarzysząc liderowi podczas całego dnia pracy, obserwując pracę i jego interakcje z pracownikami.  Istotny jest zatem wybór reprezentatywnego dnia pracy.
 3. Kolejne sesje coachingowe, o czasie trwania ok. 2 godz. każda, będą miały każdorazowo określone tematy przewodnie.
 4. Konsultant kieruje dyskusją w sposób zapewniający najlepszą skuteczność w osiąganiu celów spotkania:
  • w pierwszej kolejności – inspiruje lidera do konstruktywnego spojrzenia na obecną praktykę działania oraz do poszukiwania rozwiązań w oparciu o jego potencjał twórczy i doświadczenia zawodowe, głównym narzędziem jest zadawanie pytań (wymiar coachingowy);
  • w drugiej kolejności – udziela informacji zwrotnej o mocnych stronach i zagrożeniach w obecnej sytuacji (wymiar trenerski);
  • w trzeciej kolejności – wskazuje metody pracy, które sprawdziły się w podobnych okolicznościach biznesowych i są elementami dorobku w zakresie zarządzania (wymiar mentorski).
 5. Dyskusja jest prowadzona zawsze w oparciu o rzeczywiste sytuacje i wyzwania biznesowe, co ułatwia wdrażanie nowych narzędzi i umiejętności w pracy.
 6. Każda sesja kończy się wspólnym sformułowaniem planu działania wynikającego z przebiegu dyskusji.
 7. Dodatkowo będziemy definiować zadania „domowe” do wykonania w czasie pomiędzy spotkaniami; zadania mogą polegać na zastosowaniu określonej metody pracy, odpowiedzi na pytania lub przeczytaniu rekomendowanej literatury.
 8. Coach przygotowuje dla uczestnika pisemne sprawozdanie po każdej sesji.
 9. Spotkania odbywają się z częstotliwością 2 tygodni.
 10. W czasie pomiędzy sesjami coach jest dostępny pod telefonem komórkowym i e-mail.
 11. Po zakończeniu cyklu bezpośrednich sesji coachingowych, opisanych w p. a) – j), może zostać zorganizowany cykl  półgodzinnych telekonferencji lidera z coachem, których celem będzie monitorowanie realizacji uzgodnionego planu działań i zmian zachowań, oczekiwanych w wyniku procesu coachingowego.
 12. Szczegóły związane z przebiegiem i treścią sesji coachingowej podlegają zasadzie poufności pomiędzy coachem a coachowanym; korzystająca z coachingu może z własnej inicjatywy udzielić informacji o celach i przebiegu sesji innym osobom.
 13. Celem coachingu jest trwałe wdrożenie nowych nawyków i umiejętności, stąd projekt powinien być zaplanowany na kilka miesięcy.
 14. Osoba korzystająca z konsultacji może zrezygnować z projektu po pierwszej sesji bez podania przyczyny.

METODY PRACY PODCZAS SESJI COACHINGOWEJ:

 • miniwykład i dyskusja,
 • prezentacje multimedialne,
 • studia przypadków (case’y),
 • analiza sytuacji,
 • testy,
 • brainstorming session – poszukiwanie rozwiązań,
 • zadania do wykonania między sesjami.

ZGŁOSZENIA NA EXECUTIVE COACHING:

biuro@humanskills.pl
(22) 224 21 95

RODZAJE COACHINGU

ZGŁOSZENIA NA EXECUTIVE COACHING:

biuro@humanskills.pl
(22) 224 21 95