FRIS

Poznaj style myślenia oraz działania

Firma Human Skills jest licencjonowanym partnerem FRIS.

Jest to praktyczne i w pełni dostosowane do polskich norm narzędzie do określania indywidualnego stylu myślenia i działania.

Model FRIS został stworzony na bazie psychologii poznawczej, w odróżnieniu do innych narzędzi tego typu, które bazują na teoriach jungowskich.

Poznaj Style Myślenia FRIS

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze:

FAKTY-RELACJE-iDEE-STRUKTURY (w skrócie FRIS).

Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

  • Style Myślenia nie opisują osobowości, tylko sposób rozumowania. Nie mówią nic o Twoim altruizmie, moralności, czy pracowitości – nie należy tych cech przypisywać żadnemu ze Stylów Myślenia. Styl Myślenia nie wskazuje również na poziom inteligencji, chociaż może sugerować jaki jej typ u Ciebie dominuje. 
  • Styl Działania, podobnie jak Styl Myślenia, nie opisuje osobowości. Styl Działania to autorskie pojęcie wprowadzone w trakcie projektu badawczego, który stworzył podstawy Modelu FRIS. Najprościej można interpretować jako postawę lub też rolę, którą przyjmujesz w działaniu – zarówno w tym krótko- jak i długoterminowym. 

Posłuchaj: Podcast o sile modelu, który pozwala zrozumieć siebie i innych.

Zawodnik, Partner, Wizjoner, czy Badacz?  Dowiedz się, jaki Styl Myślenia dominuje u Ciebie.

W Modelu FRIS wynikiem badania jest informacja o jednej z 4 perspektyw dominujących. Do tego otrzymujesz też informację o preferencjach, czyli perspektywach wspierających. Połączenie perspektywy dominującej i jednej lub dwóch perspektyw wspierających mówi nam o Stylu Działania. 

Dzięki wiedzy o swoim naturalnym Stylu Myślenia i Stylu Działania możesz:

  • Lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje.
  • Odkryć jak inni postrzegają Twoje zachowanie.
  • Poznać działania, w których się sprawdzisz.
  • Być jeszcze lepszym w tym, w czym jesteś dobry. 
  • Mieć lepsze wyniki i większą frajdę ze swojej pracy. 
  • Zdobyć wskazówki, jak skuteczniej się dogadywać.
  • Sprawdzić jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy.
  • Dołączyć swój raport do CV.

Zastanawiasz się nad wiarygodnością Modelu FRIS?

Twórcy narzędzia szczegółowo opisują proces walidacji na swojej stronie. Kwestionariusz FRIS uzyskał bardzo wysokie wskaźniki rzetelności mierzonej wskaźnikiem Alfa Cronbacha dla wszystkich 4 skal (0,82-0,88).

Human Skills oferuje Państwu możliwość organizacji szkolenia zamkniętego. Trenerem prowadzącym jest Tomasz Biernacki – Certyfikowany Trener FRIS, współtwórca narzędzia rozwojowego “Styl Myślenia Superbohatera“.