Gallup CliftonStrengths

Test talentów Instytutu CliftonStrengths ™  (Clifton StrengthsFinder)

Analiza indywidualna mocnych stron, analiza zespołu.

 • Czy wiesz jaki masz talent?
 • Czy wiesz co Cię wyróżnia w pracy?
 • Czy wiesz jakie są Twoje mocne strony?

A może myślisz, że nie masz talentów, bo przecież, śpiewać nie lubisz, rysować też nie, sport owszem, ale żeby mówić o tym w kategoriach talentu? Na pewno nie.

Jaka jest różnica między talentem, a mocną stroną wg. Gallupa?

Talent według Gallupa to naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i reagowania, który może być produktywnie wykorzystany.  Talent to taki potencjał, który masz – pytanie co z nim dalej zrobisz?

Jeśli poświęcisz czas na praktykowanie, rozwijanie umiejętności i wiedzy, wtedy talent może stać się mocną stroną.

Mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania.

Skąd to wszystko wiemy?

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi badania na całym świecie  nad mocnymi stronami. Bada w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu firm.

Badania Strengths Meta-Analysis (2015 r.) przeprowadzone na 49 tyś. zespołów wskazują, że świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia  znaczne zwiększenie swojej wydajności w pracy. Badania dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach bezpośrednio wpływa na kluczowe wyniki np. wzrost sprzedaży, wzrost zysku, niższa rotacja pracowników, wzrost zaangażowania pracowników itp.

Test talentów Instytutu Gallupa CliftonStrengths™ (dawny CliftonStrengths ™ )

Dzięki wieloletnim badaniom wyłoniono listę 34 talentów. Talenty są uniwersalne nie odnoszą się do płci, rasy, wieku czy pochodzenia. Każdy człowiek posiada wszystkie talenty, ale część z nich jest dominująca, to oznacza, że dostrzegamy je na co dzień. Dzięki Badaniu CliftonStrengths™ (wykonywanemu w języku polskim) możesz odkryć swoje talenty i dowiedzieć się, które z nich mogą cię wspierać w realizacji codziennych zadań.

Lista 34 talentów

W poniższej liście nie znajdziecie talentów typu: matematyczny, plastyczny, czy muzyczny, dlatego, że talenty nie mówią o tym co możesz robić w życiu, ale jak to coś możesz realizować.

Talenty mają unikalne nazwy:

 1. Aktywator  (Activator)
 2. Analityk (Analytical)
 3. Bliskość (Relator)
 4. Bezstronność  (Consistency)
 5. Czar (Woo)
 6. Dyscyplina  (Discipline)
 7. Dowodzenie (Command)
 8. Elastyczność (Adaptability)
 9. Empatia (Empathy)
 10. Indywidualizacja (Individualization)
 11. Integrator  (Includer)
 12. Intelekt (Intellection)
 13. Komunikatywność  (Communication)
 14. Kontekst  (Context)
 15. Maksymalista  (Maximizer)
 16. Naprawianie (Restorative)
 17. Odpowiedzialność  (Responsibility)
 18. Optymista (Positivity)
 19. Odkrywczość (Ideation)
 20. Organizator (Arranger)
 21. Osiąganie (Achiever)
 22. Poważanie (Significance)
 23. Pryncypialność (Belief)
 24. Rozwaga (Deliberative)
 25. Rozwijanie innych (Developer)
 26. Rywalizacja (Competition)
 27. Strateg (Strategic)
 28. Uczenie się (Learner)
 29. Ukierunkowanie (Focus)
 30. Wiara w siebie (Self-Assurance)
 31. Wizjoner (Futuristic)
 32. Współzależność (Connectedness)
 33. Zbieranie (Input)
 34. Zgodność (Harmony)

Dzięki wiedzy i znajomości talentów i mocnych stron jako lider:

 • Możesz zdiagnozować swój potencjał i potencjał pracowników.
 • Zwiększyć rozwój samoświadomości (potwierdzić co już wiesz, dowiedzieć się czegoś nowego).
 • Dostarczysz wiedzę o naturalnych wzorcach zachowaniach.
 • Dowiesz się co wnosisz najlepszego i czego potrzebujesz.
 • Osiągać cele/rezultaty z wykorzystaniem mocnych stron.
 • Możesz realnie wpływać na poziom zaangażowania pracowników poprzez zarządzanie ich rozwojem i pracą.
 • Zbudujesz  swój styl liderski i sposób osiągania efektów  na bazie swoich naturalnych talentów.
 • Zrozumiesz czego potrzebują Twoi pracownicy, aby dawać z siebie to co najlepsze.
 • Łatwiej i trafniej dokonasz podziału zadań wśród swoich pracowników.
 • Możesz pełnić rolę mentora talentu.

Dzięki wiedzy i znajomości talentów i mocnych stron jako pracownik:

 • Możesz osiągać lepsze wyniki za pomocą talentów – czyli czegoś co nam łatwo przychodzi i jest dostępne.
 • Możesz wpływać na rozwój własny – talenty wskażą naturalne sposoby działania i to czego potrzebujesz by zamienić je na mocne strony.
 • Możesz realnie wpływać na zwiększenie swojej efektywności i pozostałych osób w zespole.
 • Poszukasz partnerstw talentowych, czyli  kto może cię wesprzeć (lub kogo Ty możesz wesprzeć) w realizacji zadań.
 • Zrozumiesz jakie najmocniejsze strony posiada Wasz zespół, jakie jest Twoje miejsce w nim i jaki jest Twój wkład talentów osobistych.

Co dalej?

Dla osób indywidualnych 

Dla firm

 • Szkolenie zamknięte dla menedżerów Waszej organizacji.
 • Przeprowadzenie testu talentów Gallupa.
 • Badanie CliftonStrengths™ dla pracowników (menedżerów, specjalistów)  i umówienie konsultacji indywidualnej.
 • Szkolenie zamknięte dla zespołów (szefowie wraz z pracownikami).
 • Zapraszamy na szkolenie Wespół w zespół. czyli o zespole bazującym na mocnych stronach. 

Trenerką prowadzącą szkolenia i konsultacje indywidualne jest Marta Orzeł – Certyfikowana trenerką mocnych stron Strengths Community Trainer  

Zapraszamy do współpracy

Zespół Human Skills

email: biuro@humanskills.pl

tel: (22)2242195; (22)2242196

Close Menu