Akademia Trenera Online

CELE AKADEMII

Udział w Akademii Trenera Online wyposaży Cię w niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia szkoleń on-line, webinarów, konferencji oraz spotkań.

Dowiesz się w jaki sposób możesz:

 • profesjonalnie i ciekawie prowadzić prezentacje, webinary, spotkania i szkolenia online ?
 • skrócić czas nauki przez własne doświadczenie dzięki możliwości pozyskania wiedzy z doświadczenia praktyków ?
 • budować świadomie personal branding ?
 • przygotowywać profesjonalne formy graficzne w oparciu o Adobe Stark, Miro, Prezi itp ?
 • jak zapewnić bezpieczeństwa praw autorskich, ochrony danych osobowych itp podczas prowadzonych wydarzeń online ?
 • wykorzystać w pełni możliwości platform takich jak MS Temas, Zoom czy Clikmeeting?
 • zmniejszyć poziom stresu/tremu przed prowadzeniem szkoleń, spotkań i webinarów?
 • uniknąć działań hakerów i prowadzić bezpiecznie wydarzenia online ?
 • przygotować się na plan B, jeżeli sytuacja zawodowa zmotywuje Cię do zmiany zawodowej ?

CELE AKADEMII

 • Trenerzy wewętrzni w firmach, którzy chcą/ muszą prowadzić szkolenia online.
 • Trenerzy freelacerzy, którzy chcą/ muszą prowadzić szkolenia online.
 • Pracownicy działów kadr/Human Resources.
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie szkoleniami w firmach.
 • Osoby prowadzące zajęcia na uczelniach.
 • Osoby prowadzące spotkania on-line.
 • Oosby chcące rozwinąć działalność online.
 • Psycholodzy, terapeuci, coachowie, osoby udzielające korepetycji.
 • Osoby obsługujące wydarzenia online.

SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII

Poniżej przedstawiamy wszystkie szkolenia składające się na Akademię Trenera Online w sugerowanej przez nas kolejności. Każde ze szkoleń stanowi odrębną całość i możemy przeprowadzić je jako osobne szkolenie.

REKOMENDOWANA KOLEJNOŚĆ SZKOLEŃ

czas trwania

trener

1. Marka profesjonalnego trenera online.

Autoprezentacja oraz sztuka wystąpień online

2 godziny

2. Zarządzanie sobą przez trenera online.

Techniki zarządzania efektywnością trenera – stresem, trema i emocjami w świecie on-line.

2 godziny

3. Przygotowanie do roli trenera online.

Jak przygotować miejsce, jakie wybrać narzędzia i co warto umieć pracując zdalnie.

4 godziny

4. Profesjonalne prowadzenie szkoleń i warsztatów online.

2 godziny

5. Prawo autorskie, ochrona danych osobowych uczestników i trenera, umowy trenerskie oraz licencje – w pracy online.

3,5 godziny

6. Tworzenie prezentacji i materiałów wizualnych wspierających warsztaty i spotkania on-line .

2 godziny

7. Narzędzia do aktywizacji online – programy komputerowe, aplikacje, chmury obliczeniowe.

2 godziny

8. MICROSOFT TEAMS – program do prowadzenia spotkań i zajęć on-line. (cz I i II).

6 godzin

9. ZOOM Pro – aplikacja dla e-trenera, e-edukatora i nie tylko.

4 godziny

10. ClickMeeting – program do prowadzenia webinarów, warsztatów i zajęć on-line.

4 godziny

11. Google Meet – łatwe, wygodne i bezpieczne spotkania online.

1,5 godziny

PROGRAMY SZKOLEŃ

1. Marka profesjonalnego trenera online. Autoprezentacja oraz sztuka wystąpień online.

Autoprezentacja oraz sztuka wystąpień online.

 • Czas szkolenia: 2 godziny
 • Trener: Iwona Firmanty
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Sztuka wystąpień publicznych oraz autoprezentacji jest również kluczowa w zawodzie trenera. 

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Niebawem.

 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Niebawem.

 

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

Program szkolenia

Kreowanie wizerunku trenera na rynku szkoleniowym.

 • Marka osobista: trener wewnetrzny w organizacj a trener zewnętrzny – freelancer.
 • Misja trenera: dzielenie się wiedzą czy tylko zawód?

Autoprezentacja trenera podczas realizacji wydarzenia online.

 • Styl trenerski a spójność i wiarygodaność.
 • Social media – jak mogą pomóc, jak mogą zaszkodzić?
 • Savoir-vivre podczas realizacji wydarzenia on-line.

Sztuka wystąpień publiczych on-line:

 • Mowa ciała/komunikacja niewerbalna, otoczenie, oświetlenie.
 • Emisja głosu.

Wycena pracy trenera.

Sesja pytań i odpowiedzi.

2. Zarządzanie sobą przez trenera online.

Techniki zarządzania efektywnością trenera - stresem, tremą i emocjami w świecie on-line.

 • Czas szkolenia: 2 godziny
 • Trener: Iwona Firmanty
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Niebawem.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Niebawem.

 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Niebawem.

 

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

Program szkolenia

 • Zarządzanie tremą trenerską – przed i w trakcie wydrzenia online.
 • Techniki zarządzania stresem – przed, w trakcie i po wydarzeniu online.
 • Techniki zarządzania emocjami – przed, w trakcie i po wydarzeniu online.
 • Work Life Balance trenera online w praktyce.
 • Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu trenera online.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

3. Przygotowanie do roli trenera online.

Jak przygotować miejsce, jakie wybrać narzędzia i co warto umieć pracując zdalnie.

 • Czas szkolenia: 4 godziny
 • Trener: Tomasz Biernacki
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Z dnia na dzień staliśmy się pracownikami w organizacji rozproszonej, którzy pracują zdalnie (praca zdalna, home Office, praca w organizacji rozproszonej). Umiejętność efektywnej i sprawnej pracy online staje się główną kompetencją, od której może zależeć ścieżka zawodowa, a może i utrzymanie stanowiska w dobie recesji. Dlatego warto rozwijać techniki optymalizacji czasu i pracy przy świadomości możliwości, ale i ograniczeń jakie niesie ze sobą technologia.  Szkolenie obejmuje szerokie spektrum zagadnień niezbędnych trenerowi nauczającego online: od przygotowania sprzętu, oprogramowania i merytoryki, przez techniki aktywizacji uczestników, skończywszy na bezpieczeństwie i nowych kompetencjach cyfrowych, które warto rozwijać.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Terminologii związanej z pracą w online.
 • Podstawowym sprzęcie oraz możliwościach rozbudowy domowego studia.
 • Najpopularniejszych i rekomendowanych komunikatorach.

 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Aktywizacji uczestników szkoleń online.
 • Prowadzenia sesji online z wieloma uczestnikami.
 • Zadbania o higienę psychiczną w czasie pracy zdalnej (praca w domu, praca stacjonarna, przygotowanie stanowiska, przestrzeni, relacji z ludźmi).

 

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Specyfiką szkoleń online.
 • Reagowaniem na nieoczekiwane problemy techniczne i komunikacyjne.
 • Świadomością bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka hackowania sesji.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia on-line, wprowadzenie, omówienie zasad i celów.

Moduł I. Terminologia w pracy trenera on-line.

 • Słowniczek trenera on-line. Omówienie i ujednolicenie znaczeń słów związanych z pracą online (np. online/offline, praca zdalna, podcast, streaming, sharing, patostreaming, webinar synchroniczny/asynchroniczny).

Moduł II. Narzędzia (sprzęt, hardware) w szkoleniach on-line.

 • Jak przygotować stanowisko pracy online ? Niezbędne zasady.
 • Podstawowa konfiguracja sprzętowa (minimalne wymagania, mini jack, rozdzielniki usb, HDMI).
 • Opcje rozbudowy studia domowego/firmowego.

Moduł III. Narzędzia (oprogramowanie, software) do prowadzenia szkoleń on-line.

 • Podstawowe komunikatory (m.in. ZOOM, Skype, ClickMeeting, Google Meet, BlueJeans, Skype, Discord, Messenger, Slack, WhatsUp, Whereby).
 • Popularne platformy komunikacyjne i ekostystemy e-tutorialowe Teams, OBS, TeamViewer, G Suite, Office 365, Moodle).
 • Praca w chmurze (np. OneDrive, GoogleDrive, iCloud, Dropbox, Spark, Miro.

Moduł IV. Aplikacje i źródła wiedzy dla trenera on-line (Adobe

 • Programy prezentacyjne (m.in.Google, Adobe Spark).
 • Źródła inspiracji.
 • Źródła grafik, ikon, filmów
 • Aplikacje typu wirtualne stoły (Prezi, Mural, Miro).
 • Aplikacje do quizów, testów, ankiet, map myśli, map słów.

Moduł V. Szkolenia on-line a spotkanie online (zasady, dobre praktyki).

 • Jak przygotować i skutecznie zaprosić na sesję online ?
 • Netykieta i kontrakt.
 • Prowadzenie spotkania online.
 • Działania po zakończeniu spotkania on-line.

Moduł VI. Uwaga i aktywizacja audytorium.

 • Możliwości i ograniczenia techniczne w aktywizacji uczestników.
 • Style Myślenia FRIS oraz Extended DISC.
 • Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, a ekran, głośnik i mysz.
 • Ekstrawertycy i introwertycy, a kamera, mikrofon i czat.
 • Obraz, mem, infografika, myślenie wizualne, komiks, symbol.

Moduł VII. Trudne sytuacja w szkoleniach on-line – słabe ogniwa, częste błędy.

 • Na co pozwala technologia w szkoleniach on-line.
 • Co zabiera prowadzenie szkoleń on-line.
 • Co zastępuje i w jakim stopniu.

Moduł VIII. Bezpieczeństwo podczas realizacji szkoleń on-line.

 • Prawa autorskie w szkolenaich on-line.
 • Bezpieczeństwo danych w szkoleniach on-line.
 • Nieproszeni goście podczas szkoleń on-line.
 • Patostreaming i hakowanie spotkań on-line.
 • Hackowanie ludzi poprzez udział w wydarzeniach on-line.

Moduł IX. Higiena psychiczna.

 • Praca zdalna a zasoby własne (praca blokami, przerwy, rytuały).
 • Reguły pracy online (zorganizowane miejsce, umowa z domownikami, dyscyplina czasowa).
 • Dobre praktyki pracy w domu (plan dnia, pomodoro, wirtualny partner).

Moduł X. Kompetencje i zawody przyszłości – mini wykład.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

 

4. Profesjonalne prowadzenie szkoleń i warsztatów online

 • Czas szkolenia: 2 godziny
 • Trener: Edyta Madej
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Świat spotkań, szkoleń i sesji on-line stał się dziś codziennością. Na tym szkoleniu dowiemy się jaka jest specyfika środowiska on-line  i jak zadbać o siebie i uczestnika w e-świecie. Przeanalizujemy jak uniknąć obciążenia informacyjnego i bezpiecznie zaadaptować się do nowych warunków. Zastanowimy się jak dostępne narzędzia funkcje i programów mogą pomóc nam w angażowaniu, podtrzymywaniu skupienia oraz aktywizowaniu naszego odbiorcy.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Specyfice środowiska nauczania dorosłych w pokojach wirtualnych.
 • Różnicach pomiędzy szkoleniami on-line i stacjonarnymi.
 • Kompetencjach trenera on-line.
 • Na co zwrócić uwagę, kiedy przechodzimy do e-świata.

 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Dopasowania celów szkolenia do środowiska on-line.
 • Diagnozowania, które kompetencje trenera on-line posiadam, a które należy rozwinąć.
 • Rozpoznawania i unikania zagrożeń związanych z warsztatami on-line.

 

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Przygotowaniem do pracy w pokojach wirtualnych.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia on-line, wprowadzenie, omówienie zasad i celów.

Moduł I Jak uczą się dorośli i jak to przekłada się na środowisko zajęć on-line?

 • Specyfika nauczania osób dorosłych w pokojach wirtualnych.
 • Motywacja osób dorosłych do nauki i jej wpływ na konstrukcję zajęć on-line
 • Czynniki zwiększające skuteczność nauczania osób dorosłych w pokojach wirtualnych.
 • Metody i strategie uczenia on-line.
 • Higiena pracy na warsztacie on-line (multitasking, rozproszenie, organizacja narzędzi, 30 min. przed, sprawdź czy działa)

Modul II Kognitywistyka – odpowiedź na usprawnienie spotkań/szkoleń w wirtualnych pokojach.

 • Jak działa nasza pamięć i koncentracja w środowisku wirtualnego pokoju.
 • Dystraktory i bariery poznawcze w środowisku wirtualnych spotkań.
 • Procesy poznawcze wspierające naukę w środowisku on-line.

Moduł III Dynamika i interakcje w e-świecie.

 • Rodzaje interakcji umiejętność ich zastosowania (audio, video, prezentacja, obraz, quiz, ankieta, whitebord, współpraca na dokumentach, praca samodzielna i w grupach itp.).
 • Możliwości i ograniczenia techniczne w aktywizacji uczestników i wykorzystaniu narzędzi pokoi wirtualnych

Moduł IV Kluczowe kompetencje trenera on-line.

 • Tworzenie efektywnych treści.
 • Kompetencje komunikacyjne.
 •  
 • Wystąpienia przed kamerą.
 • Znajomość obsługi komputera, oprogramowania, potencjału internetu

Moduł V Wyzwania trenera on-line.

Moduł VI Najczęstsze błędy w uczeniu w pokojach wirtualnych i sposoby jak ich uniknąć.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

5. Prawo autorskie, ochrona danych osobowych uczestników i trenera, umowy trenerskie, licencje – w pracy online

 • Czas trwania: 4 godziny
 • Trener: Marcin Sobota

Cele Szkolenia

Zapoznanie uczestników z pojęciami związanymi z:

 • prawami autorskimi w tym pojęciem praw autorskich osobistych i majątkowych,
 • elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi umów przenoszących autorskie prawa majątkowe na zamawiających,
 • ochroną wizerunku oraz ochroną danych osobowych podczas szkoleń online.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą umieli samodzielnie konstruować umowy szkoleniowe, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne,
 • będą znali zasady i możliwe sposoby wykorzystywania materiałów szkoleniowych po zakończeniu szkolenia,
 • będą wiedzieć w jaki sposób można chronić wizerunek trenera, uczestników szkolenia oraz jak i kiedy można wykorzystać ewentualne nagrania ze szkolenia.

 

Program szkolenia

 • Pojęcie i rodzaje praw autorskich.
 • Pojęcie dzieła.
 • Przeniesienie praw autorskich majątkowych, a licencja (wyłączna nie wyłączna).
 • Jak skonstruować umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe? Elementy obligatoryjne elementy fakultatywne. Czu trener tworzy dzieło? Zakres umowy trenerskiej.
 • Jak właściwie zabezpieczyć prawa autorskie w dobie pracy online?
 • Ochrona wizerunku uczestników i trenera w szkoleniach online.
 • Czy mogę nagrywać wykład online?
 • Pojęcie danych osobowych.
 • Jak chronić w sposób właściwy dane osobowe podczas szkoleń online?
 • Wizerunek jako dana osobowa.
 • Kto jest administratorem danych osobowych, a kto podmiotem przetwarzającym podczas szkoleń online.
 • Obowiązki administratora danych osobowych.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

6. Tworzenie prezentacji i materiałów wizualnych wspirających warsztaty i spotkania on-line

 • Czas szkolenia: 2 godziny
 • Trener: Edyta Madej
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Spotkania i warsztaty w świecie rzeczywistym i on-line, znacząco się od siebie różnią. To co wpływa na jakość spotkań wirtualnych, to między innymi umiejętność obsługi narzędzi do ich prowadzenia. Ogromnie ważne jest też jak przekazujemy tę wiedzę, jak uda nam się zatrzymać uwagę uczestnika i jakie materiały wizualne wykorzystujemy. Na tym szkoleniu poznamy sposoby jak tworzyć efektywne prezentacje m.in. w Power Point, ćwiczenia i materiały wizualne, które wspierają proces uczenia, zapamiętywania, utrzymania koncentracji.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasadach efektywnej prezentacji w świecie spotkań i zajęć on-line.
 • Zasadach procesów pamięciowych i jak zastosować tę wiedzę do tworzenia skutecznych prezentacji w zależności od celu.
 • Ograniczeniach poznawczych człowieka.
 • Warunkach niezbędnym do tworzenia przyjaznego środowiska przekazywania informacji za pomocą kanału wzrokowego.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia czytelnych i przyjaznych prezentacji.
 • Stosowania tricków przyspieszających pracę w Power Poincie.
 • Wybrania alternatywnych programów, które mogą urozmaicić ich prezentacje i materiały edukacyjne, informacyjne itp.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Przygotowaniem skutecznej prezentacji, materiałów wizualnych, dostosowanych do wymogów spotkań i zajęć on-line.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia on-line, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia z zakresu tworzenia prezentacji i materiałów wizulanych.

MODUŁ I Jak skutecznie przekazywać informacje w prezentacji.

 • Podstawy zapamiętywania – co jest ważniejsze, słowo czy obraz?
 • Ile słów to „wystarczająco”.
 • Czy obraz wart jest 1000 słów?
 • Czym jest myślenie wizualne i komunikacja wizualna.

MODUŁ II Zasady tworzenia dobrej prezentacji w on-line.

 • Dlaczego punktory to „pociski” skierowane w tarczę uwagi i koncentracji oraz jak złagodzić ich moc rażenia.
 • Proporcje pomiędzy słowem pisanym, a mówionym.
 • Font i jego znaczenie.
 • Czy i kiedy używać zdjęcia, ikony, a kiedy rysunki odręczne.
 • Czy zawsze tak trudno przedstawia się dane liczbowe i wykresy?
 • Schematy wizualne wspierające przekaz.
 • Zasady utrzymania dynamiki podczas prezentacji.
 • Tricki przyspieszające pracę w Power Poncie.

MODUŁ III Co poza Power Pointem?

 • Wskazanie alternatywnych programów do tworzenia prezentacji z uwzględnieniem ich specyfiki (m.in. Canva, iMindMap, Prezi, Google Template), map myśli.
 • Inspiracje ze świata on-line.
 • Magazyny ikon, zdjęć, infografik.
 • Zastosowanie tabletu graficznego do efektywnego wizualizowania treści podczas prezentacji i w czasie spotkań on-line.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

7. Narzędzia do aktywizacji online – programy komputerowe, aplikacje, chmury obliczeniowe.

 • Czas szkolenia: 2 godziny
 • Trener: Tomasz Biernacki
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Jednym z poważniejszych wyzwań dla prowadzącego szkolenie synchroniczne online jest zdobycie i utrzymanie uwagi uczestników. Nieskuteczne zaangażowanie obiorców szkolenia przejawia się „koszmarem” trenera w postaci przeciągającej się, niezręcznej ciszy; braku reakcji „drugiej strony”, monotonnego przebiegu, a w konsekwencji niskimi ocenami efektywności szkolenia. Zgodnie z zasadą – wg której najmniej zapamiętujemy (uczymy się) uczestnicząc w zajęciach biernie, a najwięcej współtworząc je i współprowadząc – przygotowaliśmy szkolenie o metodach aktywizacji online. Program oparliśmy na naszych doświadczeniach i dobrych praktykach pracy zdalnej. Zawiera on szereg metod i narzędzi, dzięki którym Twoi odbiorcy będą uczestniczyć aktywnie i chętnie, a w rezultacie optymalne wykorzystają swój najcenniejszy zasób, jakim stał się nasz czas.

Szkolenie obejmuje szerokie spektrum zagadnień niezbędnych trenerowi, który chce aktywizować swoich odbiorców online: od terminologii i wyzwań dydaktyki cyfrowej, przez metody i dobre praktyki, do narzędzi na urządzenia stacjonarne i przenośne.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Terminologii związanej z pracą w online.
 • Sposobach aktywizacji różnych rodzajów uczestników.
 • Popularnych narzędziach informatycznych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Aktywizacji uczestników szkoleń online.
 • Pracy w zespole na współdzielonych plikach.
 • Podstaw obsługi wybranych narzędzi (Mentimeter, Spark, Miro).

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Pracą z grupą.
 • Reagowaniem na sytuacje kryzysowe.
 • Technikami aktywizacji uczestników.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie narzędzi do aktywizacji on-line.

Moduł I. Po co angażować uczestników szkoleń i jak to zrobić.

 • Wyzwania w szkoleniach online i dobre praktyki.
 • Współdzielone tablice interaktywne (wbudowane w komunikatory i niezależne).
 • Synchroniczna praca na współdzielonych plikach (chmura obliczeniowa, cloud computing).

Moduł II. Narzędzia (programy, aplikacje i apki na urządzenia stacjonarne i mobilne).

 • Quizy, testy, mindmapping, word cloud (Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Google Forms).
 • Atrakcyjna prezentacja online (Adobe Spark, Genially, Corinth).
 • Wirtualne stoły do synchronicznej pracy w grupie (Miro, Mural, Prezi).
 • Urządzenia stacjonarne i przenośne.
 • Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

8. MICROSOFT TEAMS – program do prowadzenia spotkań i zajęć on-line.

 • Czas szkolenia: 6 godzin
 • Trener: Edyta Madej
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Szkolenie skoncentrowane jest na poznaniu programu Microsoft Teams pod kątem technicznym. Zajęcia pozwolą poznać potencjał aplikacji  w celu prowadzenia zajęć, warsztatów, czy szkoleń on-line. Korzyści ze znajomości aplikacji odniosą również osoby, które prowadzą spotkania, moderują pracę zespołów lub facylitują sesje grupowe on-line.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najważniejszych funkcjach MS Teams, które pozwolą zaprojektować i przeprowadzić spotkanie lub zajęcia on-line.
 • Mechanizmach pracy grupowej w MS Teams.
 • Możliwościach współpracy narzędzi Microsoft 365 przy pomocy platformy Teams.
 • Jakie efektywnie wykorzystać kluczowe możliwości aplikacji do przeprowadzenia spotkań i zajęć on-line.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Obsługi aplikacji MS Teams na poziomie pozwalającym uruchomienie spotkania/szkolenia on-line.
 • Zastosowania narzędzi dostępnych w aplikacji, by zwiększyć efektywność swojego spotkania/szkolenia.
 • Unikania potencjalnych błędów związanych z pracą w aplikacji.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Obsługą programu MS Teams.
 • Prowadzeniem spotkań i szkoleń za pomocą aplikacji MS Teams.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia on-line, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia z zakresu użytkowania platformy MS TEAMS

Moduł I MS TEAMS na start

 • Do czego został zaprojektowany MS Teams?
 • Co takiego ma pakiet Office 365, jako zasób do prowadzenia zajęć i spotkań w Teams.
 • Tworzenie i zarządzanie zespołami oraz kanałami.
 • Planowanie spotkań.
 • Prowadzący a uczestnik – różnice w dostępności do opcji.
 • Zalety i wady programu

Moduł II Narzędzia wspierające efektywność zajęć

 • Czaty i konwersacje w kanałach.
 • Rozmowy audio/video kiedy warto używać i w jakiej konfiguracji.
 • Tworzenie i dodawanie plików.
 • Edytowanie dokumentów.
 • Udostępnianie ekranów.
 • Przegląd aplikacji i programów pozwalających poszerzyć warsztat prowadzących spotkania, szkolenia on-line.

Moduł III Co jeszcze może MS Teams

 • Nagrywanie spotkań.
 • Korzystanie z poleceń i pola wyszukiwania.
 • Tablica whitebordowa.
 • Microsoft Forms.

Moduł IV Komfort pracy w TEAMS

 • Jak zadbać o wygodę pracy ze strony prowadzącego, a jak ze strony uczestnika.
 • Jak uniknąć błędów i wpadek.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

9. ZOOM Pro – aplikacja dla e-trenera, e-edukatora i nie tylko.

 • Czas szkolenia: 4 godzin
 • Trener: Edyta Madej
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Szkolenie skoncentrowane jest na poznaniu aplikacji ZOOM Pro pod kątem technicznym. Zajęcia pozwolą poznać potencjał aplikacji  w celu prowadzenia zajęć, warsztatów, czy szkoleń on-line. Korzyści ze znajomości aplikacji odniosą również osoby, które prowadzą spotkania, moderują pracę zespołów lub facylitują sesje grupowe on-line.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najważniejszych funkcjach ZOOM Pro, które pozwolą zaprojektować i przeprowadzić szkolenie on-line.
 • Jak przygotować się do pracy w ZOOM Pro, by zadbać o komfort swój i uczestników.
 • Jak efektywnie wykorzystać kluczowe możliwości aplikacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Obsługi aplikacji ZOOM na poziomie pozwalającym uruchomienie spotkania/szkolenia on-line.
 • Zastosowania narzędzi dostępnych w aplikacji, by zwiększyć efektywność swojego szkolenia.
 • Unikania potencjalnych błędów związanych z pracą w aplikacji.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Obsługą programu ZOOM Pro.

Prowadzeniem spotkań i szkoleń za pomocą aplikacji ZOOM Pro

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia on-line, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia z zakresu użytkowania platformy ZOOM.

Moduł I ZOOM bez tajemnic

 • Do czego został zaprojektowany Zoom?
 • Ustawienia:
 • początkowe – o co warto zadbać przed szkoleniem i dlaczego,
 • podstawowe i zaawansowane – co i kiedy zaznaczyć/odznaczyć.
 • Prowadzący a uczestnik – różnice w dostępności do opcji.
 • Zapraszanie do udziału.
 • Zalety i wady programu.

 Moduł II Narzędzia wspierające efektywność zajęć

 • Czat (prywatny i publiczny).
 • Audio i video (kiedy warto używać i w jakich konfiguracjach).
 • Udostępnianie ekranów, dokumentów, prezentacji stron, programów, ekranów, multimediów.
 • Przesyłanie plików.
 • Praca z wirtualną tablicą.
 • Podział na podgrupy.

Moduł III Co jeszcze może ZOOM

 •  
 • Warianty wyświetlania video swojego i uczestników.
 • Wyciszanie lub odciszanie.

Moduł IV Co poza ZOOM?

Przegląd aplikacji i programów pozwalających poszerzyć warsztat prowadzących spotkania, szkolenia on-line.

Moduł V Bezpieczeństwo w ZOOM

 • Jak o nie zadbać.
 • Jak uniknąć błędów i wpadek.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

10. ClickMeeting – program do prowadzenia webinarów, warsztatów i zajęć on-line.

 • Czas szkolenia: 4 godzin
 • Trener: Edyta Madej
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Szkolenie skoncentrowane jest na poznaniu programu ClickMeeting pod kątem technicznym. Zajęcia pozwolą poznać potencjał aplikacji  w celu prowadzenia webinarów, zajęć, warsztatów, czy szkoleń on-line. Korzyści ze znajomości aplikacji odniosą również osoby, które prowadzą spotkania, moderują pracę zespołów lub facylitują sesje grupowe on-line.

Cele Szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najważniejszych funkcjach ClickMeeting, które pozwolą zaprojektować i przeprowadzić webinar, spotkanie lub zajęcia on-line.
 • Mechanizmach pracy grupowej w ClickMeeting.
 • Jakie efektywnie wykorzystać kluczowe możliwości aplikacji do przeprowadzenia spotkań i zajęć on-line.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Obsługi aplikacji ClickMeeting na poziomie pozwalającym uruchomienie spotkania/szkolenia on-line.
 • Zastosowania narzędzi dostępnych w aplikacji, by zwiększyć efektywność swojego spotkania/szkolenia.
 • Unikania potencjalnych błędów związanych z pracą w aplikacji.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Obsługą ClickMeeting.
 • Prowadzeniem spotkań i szkoleń za pomocą aplikacji ClickMeeting.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia on-line, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia z zakresu użytkowania platformy Clikmeeting.

Moduł I ClickMeeting na start.

 • Do czego został zaprojektowany ClickMeeting?
 • Planowanie spotkań i webinarów.
 • Tryby prowadzenia spotkań – tryb dla prezenterów, tryb prezentacji, tryb panel dyskusyjny.
 • Prowadzący a uczestnik – różnice w dostępności do opcji.
 • Zalety i wady programu.

Moduł II Narzędzia wspierające efektywność zajęć.

 • Czat i jego opcje (moderowany, prywatny).
 • Rozmowy audio/video kiedy warto używać i w jakiej konfiguracji.
 •  
 • Dodawanie plików (prezentacji, dokumentów).
 • Sesja Q&A (pytań i odpowiedzi).
 • Udostępnianie ekranów, programów, video, www.
 • Przegląd aplikacji i programów pozwalających poszerzyć warsztat prowadzących spotkania, szkolenia on-line.

Moduł III Co jeszcze może ClickMeeting

 • Nagrywanie spotkań.
 • Tablica whitebordowa.
 • Przycisk „Call to Action”.
 • Nadawanie na Facebooka i YouTube.

Moduł IV Komfort pracy w ClickMeeting

 • Jak zadbać o wygodę pracy ze strony prowadzącego, a jak ze strony uczestnika.
 • Jak uniknąć błędów i wpadek.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

11. Google Meet – łatwe, wygodne i bezpieczne spotkania online.

 • Czas szkolenia: 1,5 godziny
 • Trener: Tomasz Biernacki
 • Formuła: online na zamówienie

Wprowadzenie

Google Meet to następca Hangouts, który został zbudowany na wydajnej architekturze Google (w czasie lockdownu platforma obsługiwała 2 miliardy minut połączeń dziennie) i umożliwia organizowanie spotkań video. Posiada prosty i intuicyjny interfejs, najważniejsze funkcje (audio, video, chat, udostępnianie ekranu, zapraszanie linkiem). W wersji darmowej umożliwia udział do 100 osób i wymaga jedynie konta na Google. Szkolenie z obsługi i wykorzystania Google Meet adresowane jest do wszystkich osób, które potrzebują prostego i wydajnego komunikatora do połączeń indywidualnych, kameralnych i grupowych.

Cele Szkolenia

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Możliwościach i ograniczeniach komunikatora Google Meet
 • Funkcjach aplikacji i ich zastosowaniu
 • Rodzajach komunikatorów na przykładach
 • Zasadach i dobrych praktykach pracy online
 • Różnicach między spotkaniami online a realnymi.


UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Obsługi aplikacji Google Meet
 • Zakładania spotkań i zapraszania uczestników
 • Udostępniania ekranu, wyświetlania prezentacji i obsługi chatu
 • Zarządzania uprawnieniami i uczestnikami

 

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Organizacją spotkań z uwzględnieniem specyfiki spotkań zdalnych.
 • Angażowaniem uczestników do aktywności.

Sprawnym i efektywnym prowadzeniu spotkań online.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia on-line, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia z zakresu użytkowania platformy Clikmeeting.

Moduł I. Google Meet – opis komunikatora i specyfika spotkań online

 • Komunikatory, ich rodzaje i typowe funkcjonalności
 • Google Meet – możliwości i ograniczenia w wersji płatnej i bezpłatnej
 • Różnice między spotkaniem real a virtual
 • Rodzaje i zasady spotkań online

 

Moduł II. Najważniejsze funkcje programu i możliwości zastosowania

 • Zakładanie spotkania i zapraszanie uczestników
 • Opcje audio, video, chat
 • Wyświetlanie prezentacji i udostępnianie ekranu
 • Opcje widoku

Moduł III. Organizowanie, zapraszanie i prowadzenie spotkania online w Google Meet

 • Jak zaplanować spotkanie online
 • Jak rozpocząć spotkanie online
 • Jak prowadzić spotkanie online (na przykładzie case’ów)
 • Jak zakończyć spotkanie online
 • Do czego został zaprojektowany ClickMeeting?
 • Planowanie spotkań i webinarów.
 • Tryby prowadzenia spotkań – tryb dla prezenterów, tryb prezentacji, tryb panel dyskusyjny.
 • Prowadzący a uczestnik – różnice w dostępności do opcji.
 • Zalety i wady programu.

Moduł II Narzędzia wspierające efektywność zajęć.

 • Czat i jego opcje (moderowany, prywatny).
 • Rozmowy audio/video kiedy warto używać i w jakiej konfiguracji.
 •  
 • Dodawanie plików (prezentacji, dokumentów).
 • Sesja Q&A (pytań i odpowiedzi).
 • Udostępnianie ekranów, programów, video, www.
 • Przegląd aplikacji i programów pozwalających poszerzyć warsztat prowadzących spotkania, szkolenia on-line.

Moduł III Co jeszcze może ClickMeeting

 • Nagrywanie spotkań.
 • Tablica whitebordowa.
 • Przycisk „Call to Action”.
 • Nadawanie na Facebooka i YouTube.

Moduł IV Komfort pracy w ClickMeeting

 • Jak zadbać o wygodę pracy ze strony prowadzącego, a jak ze strony uczestnika.
 • Jak uniknąć błędów i wpadek.

Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje.

Podsumowanie szkolenia, feedback, pytania od uczestników, dyskusja.

  Trener : Iwona Firmanty

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl