Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
AGNIESZKA NADSTAWNA
AGNIESZKA OLEJNIK
AGNIESZKA SCHMIDT
ANDRZEJ MIKA
ANETA DREKSLER
ANNA GUCWA
BEATA WIERNICKA-BEŁZ
DANIEL BINDA
DOMINIKA MACIEJAK
DOROTA SZCZEŚNIAK-KOSIOREK
EDYTA MADEJ
ELŻBIETA UŁASIEWICZ
EWA GLAJZER
EWA HARTMAN
EWA STRZYŻEWSKA
IWONA FIRMANTY
IWONA GOLONKO
IWONA KUNACH
JOANNA FRĄCZEK-BRODA
JOANNA ZIĘTARA
KAMILA JAKUBOWSKA
KATARZYNA BĄKOWICZ
KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA – STUHR
KATARZYNA LEWANDOWSKA
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
MACIEJ ŚCIBOR
MAGDALENA HONORY
MAŁGORZATA KARCZEWSKA
MAŁGORZATA SYPNIEWSKA
MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
MAREK JURKIEWICZ
MAREK NAUMIUK
MARTA ORZEŁ
MIROSŁAWA TKACZUK
MONIKA FIRMANTY NAUWELARES
MONIKA KANTOWICZ-GDAŃSKA
MONIKA KLIBER
PIOTR WIŚNIEWSKI
REGINA MAY
RENATA WRONA
SPRZEDAŻ / NEGOCJACJE / OBSŁUGA KLIENTA
SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW
SZKOLENIA HUMAN RESOURCES/ DZIAŁ HR
SZKOLENIA PRAWNE
SZKOLENIA STANOWISKOWE
TATIANA MINDEWICZ-PUACZ
TOMASZ BIERNACKI
TOMASZ KOLASIŃSKI
TOMASZ ZEGARSKI
Trenerzy
Uncategorized
URSZULA FIRMANTY
WOJCIECH ZEZULA
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, KREOWANIE WIZERUNKU
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE/ KREOWANIE WIZERUNKU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Ewaluacja Szkoleń w Human Skills

Działania ewaluacyjne po zrealizowanych projektach krótko i długoterminowych

ZARZĄDZANIE CZASEM

W ramach kompleksowej działalność Human Skills prowadzi również działania ewaluacyjne po zrealizowanych projektach, zarówno tych długoterminowych, jak i krótkoterminowych.

W przypadku działań krótkoterminowych proces ewaluacji opiera się na przygotowaniu ankiet poszkoleniowych, zgodnych z założonym pierwotnie kryterium oraz ich opracowaniu w postaci raportu poszkoleniowego, wraz z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju pracowników w organizacji.

Podczas ewaluacji duży nacisk kładziemy na przyrost wiedzy i umiejętności uczestników zestawiając je ze stanem przed i po szkoleniowym.

Dodatkowo oferujemy:

1. Wsparcie w procesie tworzenia ankiet poszkoleniowych, po dokonaniu analizy potrzeb Klienta i określeniu mierzalnych celów szkolenia/projektu.

2. Badanie Net Promoter Score – pomiar lojalności Klientów / Uczestników szkoleń na podstawie krótkiego badania ankietowego dającego jednoznaczne wyniki. Badanie umożliwia ocenę podejmowanych dotychczas przez firmę działań rozwojowych, a ponadto daje możliwość dalszego prognozowania. Badanie NPS w dużym stopniu zabezpiecza przed zafałszowanym wynikiem.

3. Badanie Success Case Method opierające się na takich elementach jak:

  • Wywiad z uczestnikami szkolenia dotyczący konkretnych umiejętności i zasobów wiedzy zdobytych podczas szkolenia. Badanie realizowane jest cyklicznie po szkoleniu lub projekcie rozwojowym.
  • Ankieta on-line lub telefoniczna dotycząca wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Badacz weryfikuje na ile w subiektywnej ocenie uczestnika stosuje on w swoim życiu zawodowym konkretne umiejętności i techniki określone wcześniej programem szkolenia.
  • Przedstawienie zbiorczego raportu.
  • Możliwość określenia ROI po zrealizowanym szkoleniu.

W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Human Skills

tel. (22)2242195, 2242196

⦁ Dofinansowanie będzie realizowane od roku 2014 r. do 2020 r.
⦁ Więcej informacji nt. dofinansowanych przez BUR szkoleniach znajdą Państwo na stronie internetowej: szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania zgodnie z województwem: ⦁ Sprawdź (link).
⦁ Zapraszamy do poznania naszej oferty szkoleń dofinansowanych dostępnych na platformie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Przejście do oferty Human Skills w BUR: ⦁ Sprawdź: (link).

JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH?


⦁ Z dofinansowanie mogą skorzystać wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Kluczowa jest weryfikacja regulacji zgodnie z województwem, w którym jest zarejestrowana dana firma chcąca skorzystać z dofinansowania.
⦁ Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych i pracowników MŚP.
⦁ Wybrane usługi rozwoje muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i tak jest w przypadku oferty szkoleń firmy Human Skills.
⦁ Wybrane szkolenia muszę być nakierunkowane na  zdobycie lub podniesienie kompetencji pracowników.
⦁ Można się ubiegać o dofinansowanie od 50% do 80%, w zależności od województwa oraz założonych kryteriów, które obowiązują w danym województwie (w tym statusu wnioskodawcy).
⦁ Aby móc się ubiegać o dofinansowanie usługi szkoleniowej należy zwrócić się do operatora dedykowanego dla danego województwa.
⦁ Operatorzy regionalni wybierani są w przetargach na obsługę programu nadzorowanego przez PARP. Operator dokonuje analizy firmy pod katem spełniania wymogów programowych i to przez niego odbywa się przepływ środków finansowych w postaci refundacji poniesionych kosztów usług rozwojowych. Operatorzy nie pobierają opłat za obsługę wniosków oraz wsparcie w opracowywaniu strategii rozwoju w przedsiębiorstwie.
⦁ Poziom dofinansowania usług jest zróżnicowany i zależy od indywidualnych uwarunkowań regionu. Podobnie jest z wymogami, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować sie do programu. 

Najbardziej aktualna informacja o warunkach finansowania znajduje sie w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poznaj również:

X