Szkolenia dofinansowane

BUR, PARP, KRS

Szkolenia otwarte prowadzone przez firmę szkoleniową Human Skills są wprowadzone do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Dzięki temu nasi Klienci mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia w wysokości nawet do 80 % kosztów związanych z realizacją szkoleń. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

⦁ Dofinansowanie będzie realizowane od roku 2014 r. do 2020 r.
⦁ Więcej informacji nt. dofinansowanych przez BUR szkoleniach znajdą Państwo na stronie internetowej: szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania zgodnie z województwem: ⦁ Sprawdź (link).
⦁ Zapraszamy do poznania naszej oferty szkoleń dofinansowanych dostępnych na platformie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Przejście do oferty Human Skills w BUR: ⦁ Sprawdź: (link).

 

JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH?


⦁ Z dofinansowanie mogą skorzystać wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Kluczowa jest weryfikacja regulacji zgodnie z województwem, w którym jest zarejestrowana dana firma chcąca skorzystać z dofinansowania.
⦁ Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych i pracowników MŚP.
⦁ Wybrane usługi rozwoje muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i tak jest w przypadku oferty szkoleń firmy Human Skills.
⦁ Wybrane szkolenia muszę być nakierunkowane na  zdobycie lub podniesienie kompetencji pracowników.
⦁ Można się ubiegać o dofinansowanie od 50% do 80%, w zależności od województwa oraz założonych kryteriów, które obowiązują w danym województwie (w tym statusu wnioskodawcy).
⦁ Aby móc się ubiegać o dofinansowanie usługi szkoleniowej należy zwrócić się do operatora dedykowanego dla danego województwa.
⦁ Operatorzy regionalni wybierani są w przetargach na obsługę programu nadzorowanego przez PARP. Operator dokonuje analizy firmy pod katem spełniania wymogów programowych i to przez niego odbywa się przepływ środków finansowych w postaci refundacji poniesionych kosztów usług rozwojowych. Operatorzy nie pobierają opłat za obsługę wniosków oraz wsparcie w opracowywaniu strategii rozwoju w przedsiębiorstwie.
⦁ Poziom dofinansowania usług jest zróżnicowany i zależy od indywidualnych uwarunkowań regionu. Podobnie jest z wymogami, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować sie do programu. 

Najbardziej aktualna informacja o warunkach finansowania znajduje sie w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • Po otrzymaniu zgody przez operatora wybierasz interesującą usługę rozwojową z oferty Human Skills.
  • Kontaktujesz się z nami i rozpoczynamy przygotowania do realizacji szkolenia.

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)


Na szkolenia z oferty Human Skills można także uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:
⦁ 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
⦁ 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
⦁ Wnioski przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy.
⦁ Human Skills oferuje analizę potrzeb szkoleniowych, a także doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego szkolenia i wypełnienia wniosku.

⦁ Więcej informacji nt. dofinansowania szkoleń z KFS znajdą Państwo w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ⦁ Sprawdź (link).