Assessment Center/Development Center

Z naszego doświadczenia skorzystały firmy:

  • z branży usługowej (dział operacyjny, dział IT, dział obsługi klienta, dział handlowy, koordynatorzy zespołów),
  • z branży przemysłowej (dział handlowy),
  • z branży entertainment (pracownicy na stanowiskach: Trade Marketing Manager, PR Manager, Field Force Manager, Sales Manager Polska),
  • i inni.

Assessment Center oraz Development Center, jest jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod oceny kompetencji pracowników.

Badania rozwoju i oceny kompetencji Assessment Center / Development Center stosują organizacje i przedsiębiorstwa, którym  zależy na długotrwałym rozwoju kadry i biznesu.

Metoda Assessment Center / Development Center pozwala sprawdzać zachowania uczestników w symulacjach sytuacji problemowych, które mogą wystąpić w ich pracy, a także oceniać związane z nią różne aspekty kompetencji, wyraźnie odzwierciedlone w ćwiczeniach imitujących rzeczywiste wydarzenia.

Obserwację i ocenę kandydatów prowadzi kilku doświadczonych asesorów. Subiektywne wpływy poszczególnych oceniających są w ten sposób ograniczone. Przypisuje się tej metodzie największy obiektywizm, gdyż w jednej sesji znajdują zastosowanie jednocześnie bardzo różne metody diagnostyczne.

Sesja Assessment Center / Development Center jest bardzo korzystna również dla uczestników. Jest to okazja do tego, by zobaczyć jak radzą sobie z problemami biznesowymi, ze stresem i presją czasu. Dzięki badaniu Assessment Center / Development Center uczestnicy zdobywają doświadczenie, które buduje ich kompetencje.

Raport i informacja zwrotna po Assessment Center / Development Center jest punktem wyjścia do dalszych decyzji organizacyjnych i działań rozwojowych oraz modyfikacji zachowań, zarówno z punktu widzenia firmy, jak i pracownika.

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa dedykowaną propozycję.

Zespół Human Skills

biuro@humanskills.pl

Prowadzimy również szkolenie otwarte z zakresu przygotowania, przeprowadzenia i oceny projektów Assessment Centre i Development Centre.

Poznaj szczegóły: 

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER. Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty?