Assessment Center i Development Center

Assessment Center Development Center

Assessment Center/ Development Center (tzw. ośrodki oceny i rozwoju) to jedna z najlepszych i najskuteczniejszych metod oceny kompetencji pracowników. Stosowana jest przez organizacje i przedsiębiorstwa, którym  zależy na długotrwałym rozwoju kadry i biznesu.

Ośrodki sprawdzają zachowania uczestników w symulacjach sytuacji problemowych, które mogą wystąpić w ich pracy. W tym samym kontekście oceniane są również różne aspekty kompetencji, wyraźnie odzwierciedlone w ćwiczeniach imitujących rzeczywiste wydarzenia.

Obserwację i ocenę kandydatów prowadzi kilku doświadczonych asesorów. Subiektywne wpływy poszczególnych oceniających są w ten sposób ograniczone. Tym narzędziom przypisuje się największy obiektywizm, gdyż w jednej sesji znajdują zastosowanie jednocześnie bardzo różne metody diagnostyczne.

Sesje oceny są bardzo korzystne również dla uczestników. Jest to okazja do tego, by zobaczyć jak radzą sobie z problemami biznesowymi, ze stresem i presją czasu. Dzięki tym badaniom, uczestnicy zdobywają doświadczenie, które buduje ich kompetencje.

Raport i informacja zwrotna po sesji jest punktem wyjścia do dalszych decyzji organizacyjnych i działań rozwojowych oraz modyfikacji zachowań, zarówno z punktu widzenia firmy, jak i pracownika.

W Human Skills, na bazie analizy potrzeb klienta, dopasowujemy propozycje świadczonej przez nas usługi Assessment Center/ Development Center w następujących formach:

  1. Całościowe przygotowanie Assessment Center/ Development Center dla klienta.
  2. Zaktualizowanie posiadanych wewnątrz organizacji założeń projektów ośrodków oceny i rozwoju.
  3. Wsparcie we wdrożeniu definiowania słownika kompetencji w organizacji oraz budowy ćwiczeń/koszyka zadań dedykowanych dla danej branży klienta.
  4. Wsparcie i współprowadzenie z działem personalnym (i innymi działami) projektów ośrodka oceny i rozwoju w organizacji.
  5. Przeszkolenie klienta do samodzielnego prowadzenia Ośrodków oceny i rozwoju w organizacji.
  6. Przeszkolenie osób, które chcą doskonalić się w funkcji asesora w projektach Assessment Center/ Development Center.

Z naszego doświadczenia skorzystały firmy z branż:

  • usługowej (dział operacyjny, dział IT, dział obsługi klienta, dział handlowy, koordynatorzy zespołów),
  • przemysłowej (dział handlowy),
  • entertainment (pracownicy na stanowiskach: Trade Marketing Manager, PR Manager, Field Force Manager, Sales Manager Polska),
  • i inni.

Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością przygotujemy dla Państwa dedykowaną propozycję.

Zespół Human Skills

biuro@humanskills.pl

Prowadzimy również szkolenia otwarte z zakresu przygotowania, przeprowadzenia i oceny projektów Assessment Centre/ Development Centre. Poznaj szczegóły:

⦁ Dofinansowanie będzie realizowane od roku 2014 r. do 2020 r.
⦁ Więcej informacji nt. dofinansowanych przez BUR szkoleniach znajdą Państwo na stronie internetowej: szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania zgodnie z województwem: ⦁ Sprawdź (link).
⦁ Zapraszamy do poznania naszej oferty szkoleń dofinansowanych dostępnych na platformie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Przejście do oferty Human Skills w BUR: ⦁ Sprawdź: (link).

JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH?


⦁ Z dofinansowanie mogą skorzystać wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Kluczowa jest weryfikacja regulacji zgodnie z województwem, w którym jest zarejestrowana dana firma chcąca skorzystać z dofinansowania.
⦁ Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych i pracowników MŚP.
⦁ Wybrane usługi rozwoje muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i tak jest w przypadku oferty szkoleń firmy Human Skills.
⦁ Wybrane szkolenia muszę być nakierunkowane na  zdobycie lub podniesienie kompetencji pracowników.
⦁ Można się ubiegać o dofinansowanie od 50% do 80%, w zależności od województwa oraz założonych kryteriów, które obowiązują w danym województwie (w tym statusu wnioskodawcy).
⦁ Aby móc się ubiegać o dofinansowanie usługi szkoleniowej należy zwrócić się do operatora dedykowanego dla danego województwa.
⦁ Operatorzy regionalni wybierani są w przetargach na obsługę programu nadzorowanego przez PARP. Operator dokonuje analizy firmy pod katem spełniania wymogów programowych i to przez niego odbywa się przepływ środków finansowych w postaci refundacji poniesionych kosztów usług rozwojowych. Operatorzy nie pobierają opłat za obsługę wniosków oraz wsparcie w opracowywaniu strategii rozwoju w przedsiębiorstwie.
⦁ Poziom dofinansowania usług jest zróżnicowany i zależy od indywidualnych uwarunkowań regionu. Podobnie jest z wymogami, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować sie do programu. 

Najbardziej aktualna informacja o warunkach finansowania znajduje sie w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poznaj również: