Ewaluacja Szkoleń w Human Skills

Działania ewaluacyjne po zrealizowanych projektach krótko i długoterminowych

organizacja czasu pracy

W ramach kompleksowej działalność Human Skills prowadzi również działania ewaluacyjne po zrealizowanych projektach, zarówno tych długoterminowych, jak i krótkoterminowych.

W przypadku działań krótkoterminowych proces ewaluacji opiera się na przygotowaniu ankiet poszkoleniowych, zgodnych z założonym pierwotnie kryterium oraz ich opracowaniu w postaci raportu poszkoleniowego, wraz z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju pracowników w organizacji.

Podczas ewaluacji duży nacisk kładziemy na przyrost wiedzy i umiejętności uczestników zestawiając je ze stanem przed i po szkoleniowym.

Dodatkowo oferujemy:

1. Wsparcie w procesie tworzenia ankiet poszkoleniowych, po dokonaniu analizy potrzeb Klienta i określeniu mierzalnych celów szkolenia/projektu.

2. Badanie Net Promoter Score – pomiar lojalności Klientów / Uczestników szkoleń na podstawie krótkiego badania ankietowego dającego jednoznaczne wyniki. Badanie umożliwia ocenę podejmowanych dotychczas przez firmę działań rozwojowych, a ponadto daje możliwość dalszego prognozowania. Badanie NPS w dużym stopniu zabezpiecza przed zafałszowanym wynikiem.

3. Badanie Success Case Method opierające się na takich elementach jak:

  • Wywiad z uczestnikami szkolenia dotyczący konkretnych umiejętności i zasobów wiedzy zdobytych podczas szkolenia. Badanie realizowane jest cyklicznie po szkoleniu lub projekcie rozwojowym.
  • Ankieta on-line lub telefoniczna dotycząca wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Badacz weryfikuje na ile w subiektywnej ocenie uczestnika stosuje on w swoim życiu zawodowym konkretne umiejętności i techniki określone wcześniej programem szkolenia.
  • Przedstawienie zbiorczego raportu.
  • Możliwość określenia ROI po zrealizowanym szkoleniu.

W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Human Skills

tel. (22)2242195, 2242196

Poznaj również: