Bezpieczeństwo członków zarządu oraz rad nadzorczych (na zamówienie)

Poznaj swoje prawa i dowiedź się jak uniknąć ryzyka wiążącego się z pełnieniem funkcji członka zarządu.

Czy interesują Państwa zagadnienia związane ze zobowiązaniami spółki? Czy chcą Państwo dowiedzieć się jak unikać ryzyka wiążącego się z pełnieniem funkcji członka zarządu?

Szkolenie przedstawia istotne zagadnienia związane z odpowiedzialnością, ochroną, prawem członków zarządu oraz rad nadzorczych za zobowiązania spółki.

Termin webinarium:

Adresaci webinarium z zakresu bezpieczeństwa członków zarządu i nad nadzorczych: 

 • Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Doradcy członków zarządu i rad nadzorczych.
 • Pracownicy Biura Zarządu.
 • Szefowie Biura Zarządu.
 • Dyrektorzy Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Korporacyjnego.
 • Prokurenci.
 • Pracownicy Działu Prawnego.
 • Dyrektorzy, kierownicy.

Dzięki udziałowi w webinarium z zakresu bezpieczeństwa członków zarządu i nad nadzorczych pozyskasz wiedzę o:

 • Zagrożeniach wiążących się z funkcją członka zarządu w spółkach kapitałowych oraz sposobach na zniwelowanie tego ryzyka.
 • Funkcjach, pozycji zarządu spółki kapitałowej i różnych formach odpowiedzialności jego członków (m.in. naprawienie szkody, zobowiązania publicznoprawne, podatkowe).
 • Prawach członków zarządu spółki.

Dzięki udziałowi w webinarium z zakresu bezpieczeństwa członków zarządu i nad nadzorczych nabędziesz umiejętności o:

 • Zabezpieczeniu interesu spółki.
 • Zapobieganiu nadużyciom i defraudacjom.

Dzięki udziałowi w webinarium z zakresu bezpieczeństwa członków zarządu i nad nadzorczych rozwiniesz kompetencje:

 • Rozwiązywania problemów (specyficznych dla zarządu spółki).
 • Samodzielności w kwestiach prawnych związanych z ochroną interesu spółki.

Agenda webinarium z bezpieczeństwa członków zarządu i nad nadzorczych:

 • Do ustalenia z Klientem.

Program webinarium z zakresu bezpieczeństwa członków zarządu i nad nadzorczych:

 • Prawa i obowiązki oraz kompetencje członka zarządu i rady nadzorczej.
 • Warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki.
 • Kiedy członek zarządu odpowiada, a kiedy z odpowiedzialności zostaje zwolniony?
 • Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia.
 • Przedawnienie roszczeń.
 • Warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe.
 • Ubezpieczenie OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Prelegent:

Wybrani Klienci:

Powyższe szkolenie z zakresu odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HSM Polska Sp. z o.o., Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A., Mobileformats Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., MEGA Sp. z.o.o., P.P.M.B. Bosta Beton Sp. z o.o., Interactive Solutions Sp. z. o.o., Państwowy Instytut Geologiczny, Asseco Poland S.A.; PSF Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; Thales Alenia Space Polska sp. z o.o.; Rentrans Cargo Sp. z o.o., Herlitz Sp. z o.o., Navikon SRY sp. z o.o., CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o., RESIDENZ Sp. z o.o.

Wybrane opinie:

„Duża wiedza merytoryczna trenera., Świetny dobór materiałów szkoleniowych., Podobało mi się rzetelne przygotowanie trenera. Całe szkolenie było bardzo przydatne, odświeżyłem wiele wiadomości. Przydatne były tematy związane stricte z odpowiedzialnością członków zarządu. Dobra cena za to szkolenie – jakość,  wiedza prowadzącego oraz bardzo przyjemne biuro w centrum Warszawy w przedwojennej kamienicy.”

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Bezpieczeństwo członków zarządu oraz rad nadzorczych (na zamówienie)