DESIGN THINKING

Szkolenie online: Design Thinking

Efektywna metodologia kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla problemów i planowanych innowacji.

Każdy z nas jest kreatywny, tylko nie każdy jest tego świadomy. Doświadczenie procesu Design Thinking pozwala odkryć w sobie potencjał kreatywności i inwencji. Design Thinking to konkretny sposób postrzegania rzeczywistości i skutecznego działania, który można wykorzystać do rozwiązywania problemów lub tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są wykonane przez uczestników prototypy rozwiązań. Warsztat opiera się na zaangażowaniu i twórczej aktywności grupy, dzięki czemu przebiega w twórczej i wesołej atmosferze. Priorytetem uczestników jest cel, czyli odpowiedź na potrzebę odbiorcy/użytkownika.

Cena i Terminy

15.01.2021r.
9:00 – 16:00
CENA PROMOCYJNA
690 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
890 zł netto + 23% VAT
29.03.2021r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
690 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
890 zł netto + 23 % VAT

Szkolenie online odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).

 • Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe w pdf.
  • Certyfikat odbycia szkolenia online.
  • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Cele i Korzyści

 • Poznanie Design Thinking jako filozofii myślenia, metody pracy i praktycznego narzędzia.
 • Doświadczenie procesu Design Thinking na podstawie tematu wybranego przez uczestników.
  i doprecyzowanym przez trenera, zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przy metodzie Design Thinking.
 • Stworzenie i przetestowanie prototypu rozwiązania, wypracowanego w czasie warsztatu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • technikach twórczego myślenia,
 • polskich i zagranicznych przykładach rozwiązań powstałych dzięki Design Thinking,
 • strukturze procesu oraz narzędziach i metodach twórczego myślenia i prototypowania.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • diagnozowania potrzeby/problemu,
 • konstruowania i doprecyzowywania celu,
 • tworzenia person (odbiorcy rozwiązania),
 • przygotowywania prostych prototypów i testowania ich skuteczności.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • współpracą i komunikacją w zespole,
 • kreatywnym i nieszablonowym myśleniem,
 • identyfikacją i realizacją celu.

Program Szkolenia

 • MODUŁ I. Wprowadzenie do Design Thinking – omawiamy założenia procesu, charakterystykę, przyglądamy się przykładom z Polski i zza granicy. (prezentacja, film, mini wykład, dyskusja).
 • MODUŁ II. Odkrywanie + definiowanie problemu[1] – za pomocą analizy dostępnych informacji docieramy do istoty problemu, poznajemy szerszy kontekst i definiujemy wyzwanie, na które będziemy szukać rozwiązań (ćwiczenie, prezentacja, dyskusja).
 • MODUŁ III. Empatyzacja – etap, podczas którego wchodzimy w buty odbiorcy końcowego, zagłębiamy się w jego sytuację i potrzeby, patrzymy jego perspektywą potrzeb oraz tworzymy persony (ćwiczenie, praca w grupach, dyskusja).
 • MODUŁ IV, Wymyślanie – faza, podczas której generujemy pomysły, a następnie wybieramy najlepsze (praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).
 • MODUŁ V, Wizualizacja – faza, podczas której zapoznajemy się z różnymi sposobami wizualizacji pomysłów i prezentujemy pomysł wybraną metodą (prezentacja, mini wykład, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).
 • MODUŁ VI, Prototypowanie – tworzenie konkretnego projektu z dostępnych materiałów, proces, model, produkt, storyboard, lista doświadczeń użytkowania, interfejsy aplikacji, rysunki (prezentacja, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).
 • MODUŁ VII, Testowanie – zbieramy feedback o przygotowanym prototypie (wywiad, praca w grupach, przedstawienie na forum)

Podsumowanie procesu Design Thinking i jego efektów. Feedback.

1.Te dwa etapy (odkrywanie i empatyzacja) mogą byś stosowane wymiennie – gdy na początku mamy już określony problem (np. zbudowanie sklepu rozwojowego), zaczynamy od odkrywania, natomiast, gdy nie wiemy, co ma być naszym produktem końcowym (bo np. otwieramy start-up i jesteśmy gotowi wymyśleć cokolwiek) w pierwszej kolejności chcemy poznać głęboko potrzeby odbiorców i do nich dostosowujemy wyzwanie. (Np. pierwsze procesy realizowane przez prof. Kelly’ego na Standofrdzie: studenci szli do kawiarni i obserwowali ludzi po to aby odkryć ich zwyczaje i potrzeby – w efekcie wymyślili aplikację do czytania gazety).

Metody stosowane w czasie szkolenia:

 • połączenia audio-video
 • prezentacja PowerPoint
 • elementy warsztatowe na współdzielonej tablicy interaktywnej
 • praca w podgrupach
 • dyskusja
 • quiz

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu Design Thinking w biznesie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: 3M Global Service Center, Biuro Tłumaczeń KONTEKST sp. z o.o. sp.k. i innych.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Design Thinking