Efektywne spotkania on-line w pracy zdalnej w organizacji rozproszonej (na zamówienie)

czy każda wideokonferencja jest potrzebna i czy musi tyle trwać?

Z dnia na dzień staliśmy się pracownikami w organizacji rozproszonej, którzy pracują zdalnie (praca zdalna, home office, praca w organizacji rozproszonej). Poza tradycyjną wymiany maili bierzemy udział w coraz częstszych spotkaniach online. Z jednej strony dzięki technologii zaciera się granica między kontaktem wirtualnym i realnym – widzimy się, słyszymy, możemy wymieniać się dokumentami i wspólnie na nich pracować na żywo. Z drugiej strony łańcuch wzajemnej komunikacji wydłużył się o szereg nowych, często słabych ogniw, na które mamy ograniczony wpływ (zawodność łączy i aplikacji, szybsza eksploatacja zasobów osobistych, ograniczenie aktywnych zmysłów, liczba informacji). W tej sytuacji jednym z najcenniejszych zasobów staje się czas i jego optymalne wykorzystanie. Jak w takim razie zaplanować, przygotować, przeprowadzić i zakończyć spotkanie online w sposób optymalny?

Warto zrobić to w następujących krokach (część z zaleceń ma charakter uniwersalny):

 1. Określić cel spotkania.
 2. Ułożyć plan spotkania (instrukcję do osiągnięcia celu).
 3. Zaprosić uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, podzielić zaproszonych na niezbędnych (DO) i opcjonalnych (DW) podać niezbędne informacje, zachęcić do przygotowania, zapewnić udział decydentów, poprosić o punktualność.
 4. Rozpocząć od przypomnienia celu spotkania, planu, zasad, ew. przedstawić uczestników i ich role.
 5. Przeprowadzić spotkanie jako strażnik celu, planu, zasad, czasu oraz bezpieczeństwa i komfortu uczestników.
 6. Po spotkaniu rozesłać krótką notatkę, która podsumuje ustalenia i wyznaczy kolejne kroki.

Szkolenie jest odpowiedzią na nowe potrzeby w sytuacji pandemii koronawirusa i masowe przejście na tryb pracy zdalnej. Stoimy przed koniecznością zmiany nawyków i wykształceniu nowych, by zmierzyć się z wyzwaniami ograniczonego kontaktu i optymalizacji przekazywanych informacji.

Termin webinarium:

 • Na zamówienie.
 • Ten temat realizujemy również w formie:
  • Konsultacji indywidualnych na zamówienie.

Adresaci webinarium o efektywnych spotkaniach online:

 • Osoby pracujące zdalnie lub zaczynający pracę zdalną.
 • Osoby w organizacjach rozproszonych.
 • Pracownicy biurowi.
 • Osoby z sektorów dotkniętych skutkami pandemii.
 • Osoby przekwalifikowujące się, będące przed zmianami zawodowymi.
 • Nauczyciele i uczniowie.
 • Pracownicy szkół i uczelni wyższych.
 • Urzędnicy.

Uczestnicy webinarium o efektywnych spotkaniach online nabędą wiedzę o:

 • Zasadach i dobrych praktykach pracy online (UWAGA – w tym poznaniu popularnych e-narzędzi).
 • Rodzajach pracy online.
 • Specyfice pracy online.
 • Różnicach między spotkaniami online a realnymi.

Uczestnicy webinarium o efektywnych spotkaniach online nabędą umiejętności:

 • Przygotowania spotkania online.
 • Przeprowadzenia spotkania online.
 • Zakończenia i podsumowania spotkania online.

Uczestnicy webinarium o efektywnych spotkaniach online rozwiną kompetencje:

 • Organizacją spotkań z uwzględnieniem specyfiki spotkań zdalnych.
 • Angażowaniem uczestników do aktywności.
 • Efektywnym zarządzaniem sobą w czasie.

Program webinarium o efektywnych spotkaniach online: (przykładowa agenda)

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia„Efektywne spotkania online”.

09:15 – 10:30 Moduł I. Jak zaplanować i jak zacząć spotkanie online?

 • Zasady spotkania (kontrakt)
 • Różnice między spotkaniem real a virtual
 • Wyzwania, oczekiwania i recepty
 • Jak zaplanować spotkanie online
 • Jak rozpocząć spotkanie online

10:30- 10:45 Przerwa

10:45 – 11:45 Moduł II. Jak przeprowadzić, zakończyć i zaplanować kolejne spotkanie online?

 • Jak prowadzić spotkanie online (na przykładzie case’ów)
 • Ja zakończyć spotkanie online
 • Zasady i dobre praktyki
 • Moduł dyskusyjny
 • Przydatne narzędzia, linki, lektury i inspiracje

11:45 – 12:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu szkoleń online, feedback.

Metoda szkoleniowa:

Webinarium synchroniczne z wykorzystaniem:

 • połączenia audio-video
 • prezentacji PowerPoint
 • chmury słów (word cloud)
 • tablicy interaktywnej

Formuła webinarium jest interaktywna, dzięki czemu zajęcia odpowiadają na indywidualnie sformułowane potrzeby uczestników.

Prelegent:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Efektywne spotkania on-line w pracy zdalnej w organizacji rozproszonej (na zamówienie)