Szkolenie online: Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów

Zarządzanie na odległość to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze. Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość?

Zarządzanie pracą wirtualnych i rozproszonych zespołów to dla większości osób niejako wyjście poza strefę komfortu. Jednak właściwe rozszerzenie swoich kompetencji kierowniczych w tym zakresie pozwoli zniwelować związane z tym bariery, a także efektywnie zarządzać w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie.

Szkolenie ułatwia sprostanie tym wyzwaniom, dając konkretne narzędzia, które sprawiają, że „wirtualny” zespół funkcjonuje podobnie jak „realny”.

Cena i Terminy

14-15.12.2020r.
09:00-14:00
CENA PROMOCYJNA
1759 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
2300 zł netto + 23 % VAT

Szkolenie odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).

Cena zawiera:

 • Dodatkowe materiały do trenera.
 • Certyfikat.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu stacjonarnym otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Metodach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą zespołu rozproszonego.
 • Sposobach na podnoszenie efektywności pracy zespołów wirtualnych.
 • Sposobach zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy w zespole rozproszonym, mimo izolacji od współpracowników.

 UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Przewodzenia wirtualnymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa.
 • Zniwelowania bariery w pracy rozproszonej.
 • Podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych.
 • Doboru adekwatnych metod i narzędzi zarządzania oraz komunikacji w zespołach rozproszonych.
 • Zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, mimo izolacji od współpracowników.

 UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji.

 ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby związane z pracą w wirtualnych zespołach.
 • Osoby, które dołączają do pracy w wirtualnym zespole.
 • Szefowie oraz menedżerowie zespołów rozproszonych.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji menedżerskich.

 

Program Szkolenia

DZIEŃ I.

09:00 – 11:00 Moduł I: Szanse i bariery w pracy wirtualnego zespołu

 • Zespół versus grupa pracowników – Co decyduje o tym, że mówimy o zespole?
 • Określenie poziomu wirtualizacji zespołu
 • Definicja wirtualnego zespołu, którego jestem członkiem i liderem
 • Identyfikacja kryteriów decydujących wyborze metod pracy dla wirtualnych zespołów
 • Rodzaje zespołów wirtualnych
 • Rodzaje barier przy współpracy: fizyczne (ograniczony kontakt osobisty), kulturowe (dotychczasowa rutyna pracy), psychologiczne, inne?
 • Korzyści i czynniki ryzyka w pracy opartej na strukturze wirtualnej

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 14:00 Moduł II: Zdalna komunikacja i organizacja pracy rozproszonego zespołu

 • Definiowanie celów biznesowych
 • Zarządzanie strumieniem zadań
 • Role i zakresy odpowiedzialności w zespole
 • Delegowanie i rozliczanie pracy
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej)
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej)
 • Metoda Stop-Start-Kontynuuj
 • Dobre praktyki rozmów telefonicznych
 • Standardy użycia e-mail w wirtualnym zespole
 • Narzędzia pracy grupowej
 • Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania relacji personalnych

 DZIEŃ II.

09:00 – 11:00 Moduł III: Budowanie zaufania na odległość

 • „Mapa” zespołu i dobór stylu kierowania
 • Dobre praktyki dla budowania zaufania
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
 • Budowanie atmosfery i kultury pracy zespołu
 • Motywowanie i utrzymanie lojalności pracowników
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 14:00 Moduł IV: Wzmacnianie efektywności wirtualnego zespołu

 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników
 • Jak omawiać wyniki biznesowe?
 • Dobre praktyki prowadzenia wirtualnych spotkań
 • Elementy integrujące zespół wokół wspólnych celów
 • Model przywództwa w wirtualnym zespole
 • Podsumowanie szkolenia: wnioski i plany działań

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Przydatne treści dotyczące zasad działania zespołów oraz budowania zaufania na odległość. Dobry kontakt trenera z grupą.”

“Szkolenie zawierało wiele potrzebnych informacji, takich jak organizacja spotkań czy komunikacja w projekcie. Duży plus za poruszenie tematyki wywierania wpływu na zespół. Polecam.”

“Szkolenie wywarło na mnie bardzo duże wrażenie. Trener był niezwykle kompetentny i wyczerpująco odpowiadał na pytania Uczestników, a forma była przystępna i łatwo przyswajalna. Mam poczucie zdobycia ogromu przydatnych informacji.”

Klienci

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij skan na adres: biuro@humanskills.pl

Lub skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów