Human Resources Business Partner

Human Resources Business Partner to osoba, która wnosi do firmy szereg wartości. To ekspert w budowaniu zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna odpowiedzialność ciąży na HR Business Partnerach. Muszą oni odnaleźć się we współpracy na każdej płaszczyźnie – zarówno z zarządem, menedżerami, jak i pracownikami. To na ich barkach ciąży troska zarówno o biznes, jak i potrzeby ludzi. To nie lada wyzwanie. Dlatego zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Human Resources Business Partner dla przyszłych i aktualnie pracujących Human Resources Business Partnerów.

Cena i Terminy

20-21.01.2021r.
9:30-15:30/9:00-15:30
CENA PROMOCYJNA
1190 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT
25-26.03.2021r.
9:30-15:30/9:00-15:30
CENA PROMOCYJNA
1190 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT
07-08.06.2021r.
9:30-15:30/9:00-15:30
CENA PROMOCYJNA
1190 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT

CENA ZAWIERA:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia online.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.

CENA SZKOLENIA:

 • Cena netto (plus 23% VAT)
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Roli, zadaniach i funkcji Human Resources Busieness Partner oczekiwanej we współczesnym biznesie.
 • Metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi Human Resources do potrzeb biznesu.
 • Zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu.
 • Modelach zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania ekonomii zaufania i partnerstwa.
 • Zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zdefiniowania własnych potrzeb rozwojowych i stworzenia planu działania.
 • Zdefiniowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów Human Resources i określania wskaźników efektywności.
 • Zaproponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla potrzeb organizacji
 • Zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań oraz wsparcia w ich optymalizacji.
 • Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia celem wypracowywania efektywnych i skutecznych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zdefiniowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR.
 • Całościowym rozumieniem roli HR BP w organizacji, zrozumieniem wszystkich procesówHR-owych.
 • Stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HR BP.
 • Wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.
 • Pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli HRBP w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy działów personalnych.
 • Osoby dedykowane do wsparcia biznesu.
 • Obecni i przyszli Human Resources Business Partnerzy.
 • Osoby zainteresowane rozwojem własnym o obszarze kompetencji społecznych.

Program Szkolenia

Program szkolenia Human Resources Business Partner.

HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych.

Dzień I

09:30 – 9:45 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie HR BP

-partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych

9.45:00 – 10:45 Moduł I. HR Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań, co do współczesnego HR.
 • Role HR zgodnie z modelem Ulricha oczekiwana przez biznes.
 • Tworzenie strategii HR zgodnej ze strategią biznesu – HR jako partner strategiczny.

10:45- 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30 Moduł II. HR Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje

 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów HR i obszary działania.
 • Wsparcie w procesie zmiany – HR BP jako agent zmiany.
 • Definicja i wybór kluczowych kompetencje dla HR BP.

12:30 – 13:15 Przerwa na obiad

13:15– 15:15 Moduł III. HR Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Coaching jako narzędzie HR BP do stosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i nie tylko w procesie tworzenie ekonomii zaufania.
 • Analiza Transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy HR BP.
 • Skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe w dniu codziennym HR BP czyli to the point.

15:15 – 15:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu  HR BP-partner wspierający efektywność i skuteczność  działań biznesowych i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

 DZIEŃ 2

9:00 – 10:30 Moduł I. HR Business Partner w procesach pozyskania i utrzymania najlepszy pracowników

 • Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji czyli people analystics.
 • Kreowanie marki pracodawcy celem pozyskania najlepszych – employer branding.
 • Techniki i sposoby pozyskiwania najbardziej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Model budowania zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemowego
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich czy wybranych?

10:30- 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15 Moduł II. HR Business Partner  i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów HR

 • Digilalizacja procesów miękkich – systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR i podejście Agila w HR.
 • Desing Thinking, service desing w optymalizacji procesów.
 • Grywalizacja jako narzędzie HR.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – wskaźniki HR.

12:15 – 13:00 Przerwa na obiad

13:00 – 14:15 Moduł III. HR Business Partner jako inicjator, inspirator i wsparcie w procesie zmiany

 • Zarządzanie zmianą „3D” jako wymiary zmiany organizacyjnej.
 • Etapy zarządzania zmianą i co za tym idzie uważność w planowaniu zmiany.
 • Lider zmiany i jego rola, zadania i kompetencje w perspektywie HR BP.
 • Problemy i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich minimalizacji.

14:15 – 14:20 Przerwa

14:20 – 15:20 Moduł IV. HR Business Partner jako mediator, budowniczy porozumienia

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Techniki i metody analiza konfliktu czyli klucz do rozwiązania konfliktu.
 • 5 sposobów na przeciwdziałanie powstawania konfliktom w miejscu pracy – lepiej chuchać na zimne.

15:20 – 15:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu  HR BP-partner wspierający efektywność i skuteczność  działań biznesowych i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Która część szkolenia najbardziej Ci się przyda w pracy?

 • zarządzanie zmianą, konfliktami; zasady wpływu społecznego oraz metody radzenia sobie z konfliktem; rozwiazywanie konfliktów, agile, design thinking; konflikty, optymalizacja procesów.

Jak zastosujesz w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia? 

 • wykorzystanie modelu GROW do pracy z kandydatami wewnętrznymi; wykorzystanie technik coachingu w codziennej pracy z biznesem; rozwiązywanie konfliktów; analiza danych i wprowadzanie; będę bardziej świadomie podchodzić do ewentualnych konfliktów i z większa świadomością będę
  je rozwiązywać; lepiej rozumiem role HR BP w organizacjach i zakres odpowiedzialności.

Ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenie po szkoleniu. Czuję się zadowolona z informacji, które uzyskałam. Szkolenie było naprawdę bardzo korzystne i wyjątkowo mi się podobało. Na pewno prowadzący był dużą częścią tego sukcesu. Dziękuje za szkolenie.

Klienci

Accenture

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Human Resources Business Partner