nvc

HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

Human Resources Business Partner to osoba, która wnosi do firmy szereg wartości. To ekspert w budowaniu zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna odpowiedzialność ciąży na HR Business Partnerach. Muszą oni odnaleźć się we współpracy na każdej płaszczyźnie – zarówno z zarządem, menedżerami, jak i pracownikami. To na ich barkach ciąży troska zarówno o biznes, jak i potrzeby ludzi. To nie lada wyzwanie. Dlatego zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Human Resources Business Partner dla przyszłych i aktualnie pracujących Human Resources Business Partnerów.

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Roli, zadaniach i funkcji Human Resources Business Partner oczekiwanej we współczesnym biznesie.
 • Metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi Human Resources do potrzeb biznesu.
 • Zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu.
 • Modelach zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania ekonomii zaufania i partnerstwa.
 • Zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zdefiniowania własnych potrzeb rozwojowych i stworzenia planu działania.
 • Zdefiniowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów Human Resources i określania wskaźników efektywności.
 • Zaproponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla potrzeb organizacji
 • Zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań oraz wsparcia w ich optymalizacji.
 • Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia celem wypracowywania efektywnych i skutecznych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zdefiniowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR.
 • Całościowym rozumieniem roli HR BP w organizacji, zrozumieniem wszystkich procesów HR-owych.
 • Stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HR BP.
 • Wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.
 • Pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli HRBP w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy działów personalnych.
 • Osoby dedykowane do wsparcia biznesu.
 • Obecni i przyszli Human Resources Business Partnerzy.
 • Osoby zainteresowane rozwojem własnym o obszarze kompetencji społecznych.

Cena i Terminy

27-28.01.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT
04-05.04.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT
20-21.06.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Cena szkolenia:

 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie HR BP -partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych.

Moduł I. HR Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań, co do współczesnego HR.
 • Role HR zgodnie z modelem Ulricha oczekiwana przez biznes.
 • Tworzenie strategii HR zgodnej ze strategią biznesu – HR jako partner strategiczny.

Moduł II. HR Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje

 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów HR i obszary działania.
 • Wsparcie w procesie zmiany – HR BP jako agent zmiany.
 • Definicja i wybór kluczowych kompetencje dla HR BP.

Moduł III. HR Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Coaching jako narzędzie HR BP do stosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i nie tylko w procesie tworzenie ekonomii zaufania.
 • Analiza Transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy HR BP.
 • Skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe w dniu codziennym HR BP czyli to the point.

Moduł IV. HR Business Partner w procesach pozyskania i utrzymania najlepszy pracowników

 • Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji czyli people analystics.
 • Kreowanie marki pracodawcy celem pozyskania najlepszych – employer branding.
 • Techniki i sposoby pozyskiwania najbardziej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Model budowania zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemowego
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich czy wybranych?

Moduł V. HR Business Partner  i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów HR

 • Digitalizacja procesów miękkich – systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR i podejście Agila w HR.
 • Desing Thinking, service desing w optymalizacji procesów.
 • Grywalizacja jako narzędzie HR.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – wskaźniki HR.

Moduł VI. HR Business Partner jako inicjator, inspirator i wsparcie w procesie zmiany

 • Zarządzanie zmianą „3D” jako wymiary zmiany organizacyjnej.
 • Etapy zarządzania zmianą i co za tym idzie uważność w planowaniu zmiany.
 • Lider zmiany i jego rola, zadania i kompetencje w perspektywie HR BP.
 • Problemy i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich minimalizacji.

Moduł VII. HR Business Partner jako mediator, budowniczy porozumienia

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Techniki i metody analiza konfliktu czyli klucz do rozwiązania konfliktu.
 • 5 sposobów na przeciwdziałanie powstawania konfliktom w miejscu pracy – lepiej chuchać na zimne.

Podsumowanie szkolenia z zakresu  HR BP-partner wspierający efektywność i skuteczność  działań biznesowych i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Przeczytaj kilka wskazówek: Bezpłatna wiedza 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

 • Miejsce szkolenia: szkolenie online obywa się na platformie Clikmeeting inie wymaga instalowania dodatkowych programów. Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. Zapoznaj się z instrukcją udziałuw szkoleniu online (Clikmeeting).
 • Godziny szkolenia: szkolenia online odbywają się zgodne z programem danego szkolenia. Sprawdź program.
 • Wymagania techniczne: udział w szkoleniu online jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego. Przed szkoleniem online sprawdź czy działają Ci głośniki, czy masz dostępne słuchawki oraz aktywną kamerę.
 • Przeglądarka www: logując się na szkolenie online, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Jak się przygotować? Rekomendujemy przygotowanie przestrzeni na robienie notatek (notatnik, długopis, laptop).
 • Materiały szkoleniowe: otrzymasz materiały szkoleniowe w wersji pdf.
 • Certyfikat: otrzymasz certyfikat zaświadczający odbycie szkolenia online. Dokument przekazujemy w wersji elektronicznej lub, na życzenie, w formie papierowej. Prosimy o informację przed wydarzeniem.
 • Dodatkowe korzyści: po odbyciu szkolenia w wersji otwartej online otrzymasz rabat -20% na zakup kolejnego szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego, ważny trzy miesiące od daty udziału w szkoleniu.
 • Mentoring: po obyciu szkolenia otwartego online masz możliwość konsultacji z trenerem.

Opinie o Szkoleniu

„Ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenie po szkoleniu. Czuję się zadowolona z informacji, które uzyskałam. Szkolenie było naprawdę bardzo korzystne i wyjątkowo mi się podobało. Na pewno prowadzący był dużą częścią tego sukcesu. Dziękuje za szkolenie.”

Która część szkolenia najbardziej Ci się przyda w pracy?

Zarządzanie zmianą, konfliktami z zasady wpływu społecznego oraz metody radzenia sobie z konfliktem z rozwiazywanie konfliktów, agile, design thinking z konflikty, optymalizacja procesów.

Jak zastosujesz w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia? 

„Wykorzystanie modelu GROW do pracy z kandydatami wewnętrznymi, wykorzystanie technik coachingu w codziennej pracy z biznesem, rozwiązywanie konfliktów, analiza danych i wprowadzanie, będę bardziej świadomie podchodzić do ewentualnych konfliktów i z większa świadomością będę je rozwiązywać; lepiej rozumiem role HR BP w organizacjach i zakres odpowiedzialności.”

Klienci

Accenture

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas