Szkolenie online: Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z modelem DISC (tzw. “kolory osobowości”)

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z modelem DISC

 • Czy chcesz lepiej zrozumieć siebie potrzeby Twoich współpracowników oraz przełożonego?
 • Czy chcesz zrozumieć potrzeby i zachowania Twoich klientów?
 • Czy chcesz zwiększyć swoją efektywność zawodową?
 • Czy chcesz bardziej świadomie dobierać słowa i argumenty w komunikacji z określonymi kolorami i ich mieszankami?
 • Czy chcesz budować udane relacje zawodowe?
 • Czy chcesz świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery? Czy chcesz wiedzieć jak wiedza na temat kolorów osobowości w czasach pracy zdalnej może wpłynąć na Twoją efektywność i spokój wewnętrzny?

Cena i Terminy

28.10.2020r.
13:30-16:30
CENA PROMOCYJNA
340 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
440 zł netto + 23 % VAT
15.12.2020r.
09:00-12:00
CENA PROMOCYJNA
340 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
440 zł netto + 23 % VAT
22.02.2021r.
09:00-12:00
CENA PROMOCYJNA
340 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
440 zł netto + 23 % VAT

Szkolenie online odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).

Cena zawiera:

 • Dodatkowe materiały do trenera.
 • Certyfikat.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu stacjonarnym otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.
 • Więcej na stronie: Iwona Firmanty

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • Typologii DISC.
 • Własnym stylu komunikacji, stylu działania i postrzegania zadań.
 • Metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych z różnymi typami osobowości
 • Różnicach w typologiach osobowości (w tym w typologii DISC Williama Marstona).
 • Różnicach w zakresie komunikowania, stylu pracy, stylu raportowania, delegowania, motywowania, stylu zarządzania określonych typów osobowości.
 • Zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz otoczenia dostosowanej do naszego rozmówcy.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych, sprzedawców i innych zgodnie z metodologią T.Hartmana.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji interpersonalnej.
 • Rozpoznawania kiedy można o kimś powiedzieć, że jest „dominant”, „inspiring”, „cautious” oraz „supportive”.
 • Rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania między poszczególnymi typami osobowości.
 • Umiejętność komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Umiejętność mówienia, w taki sposób, aby być usłyszanym.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, obsługi reklamacji.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Komunikacją ustną, komunikacją pisemną, budowaniem relacji z klientem, autoprezentacją, wywieraniem
 • wpływu, współpracą zespołowa, przywództwem, tworzeniem potencjału kadrowego, efektywnością osobistą, efektywnym wykorzystanie zasobów, motywowaniem i delegowaniem.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji z zakresu komunikacji pisemnej, ustnej, oraz wstępu do poznania technik wywierania wpływu.
 • Kadra zarządzająca, kierownicy projektów.
 • Pracownicy działów sprzedaży, marketingu, działów personalnych, działów finansowych, logistyki, IT oraz innych, w których bez odpowiedniej komunikacji nie będzie możliwa efektywność zawodowa i osobista.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Program Szkolenia

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z modelem DISC (tzw. “kolory osobowości”)

Rozpoczęcie, ustalenie kontaktu, omówienie celów szkolenia z zakresu kolorów osobowości/modelu DISC oraz potrzeb uczestników.

I Moduł – Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji w modelu DISC – wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do tematyki osobowości.
 • Test zachowań zgodnie z koncepcją T. Hartmana.
 • Dostępne na rynku narzędzia do badania indywidualnego raportu DISC.
 • Wstępne omówienie wyników na forum na życzenie uczestników.
 • Różnice i podobieństwa w modelu DISC. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.

Przerwa kawowa

II Moduł – Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji w modelu DISC – różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowanie się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia.
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje? Film szkoleniowy, omówienie z grupą i osobiste refleksje.
 • System wartości określonych kolorów. Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

Przerwa obiadowa

Moduł III – Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji w modelu DISC – zarządzanie potencjałem

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Model DISC stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Zastosowanie modelu DISC w praktyce, czyli jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce. Ćwiczenie, omówienie na forum.

Moduł IV – Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji w modelu DISC – radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Bank trudnych sytuacji. Praca na przykładach.
 • Reakcje na stres, emocje, napięcie – sugestie zachowań.

Podsumowanie i sporządzenie planu działania.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z modelem DISC firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników takich firm jak: ProDevelopment Sp. z.o.o., Euler Hermes Collections Sp. z.o.o., Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z.o.o., APERTUM, Iron Mountain Polska Sp. z.o.o., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z.o.o., Wirthwein Polska Sp. z.o.o. oraz Grenkeleasing Sp. z.o.o., PZ HTL S.A. i innych.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z modelem DISC (tzw. “kolory osobowości”)