Komunikacja wewnętrzna w organizacji (na zamówienie)

komunikacja wewnetrzna w organizacji

Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności tworzenia efektywnej komunikacji wewnętrznej wspierającej osiąganie celów organizacji. Rozwija kompetencje planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych, w szczególności definiowania celów komunikacji, doboru narzędzi oraz mierzenia efektów w odniesieniu do kluczowych wyzwań organizacyjnych.

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
 • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej w organizacji.
 • Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności strategicznego planowania i organizowania skutecznych działań komunikacyjnych.
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie tworzenia komunikatów wewnętrznych.
 • Nabycie umiejętności dostosowywania sposobów komunikacji do wymagań sytuacyjnych i założonych celów.
 • Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w zwiększaniu skuteczności własnych działań komunikacyjnych.

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie wiedzy na temat wyzwań oraz wiodących trendów w komunikacji wewnętrznej.
 • Rozwinięcie kompetencji planowania strategicznego i definiowania celów komunikacji w odniesieniu do wyzwań organizacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności doboru narzędzi komunikacji w określonym kontekście sytuacyjnym.
 • Rozwijanie kompetencji tworzenia skutecznych komunikatów firmowych.
 • Poznanie założeń i metod badania efektywności komunikacji.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych sposobów komunikowania zmian organizacyjnych.
 • Zapoznanie się z licznymi praktycznymi przykładami rozwiązań komunikacyjnych.

Program szkolenia:

Komunikacja wewnętrzna – fundamenty

 • Komunikacja wewnętrzna – najnowsze trendy
 • Komunikacja wewnętrzna – podejście tradycyjne i współczesne
 • Standardy i dobre praktyki w służbie komunikacji wewnętrznej – przykłady z praktyki

Zastosowanie obrazu w komunikacji wewnętrznej

 • Materiały filmowe w komunikacji wewnętrznej
 • Ikonografia – przykłady zastosowań
 • Pomysły na wykorzystanie obrazu w komunikacji wewnętrznej

Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie

 • Czym jest zaangażowanie?
 • Jakie są kluczowe czynniki wpływające na wizerunek pracodawcy i zaangażowanie pracowników?
 • Jak wspierać zaangażowanie poprzez działania komunikacji wewnętrznej

Strategiczne podejście do komunikacji

 • Powiązanie działań komunikacyjnych z priorytetami biznesowymi
 • Elementy planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych
 • Tajemnica skuteczności – właściwe określenie celu komunikacji

Narzędzia komunikacji wewnętrznej

 • Najczęściej stosowane narzędzia komunikacji wewnętrznej
 • Atuty i mankamenty poszczególnych grup narzędzi
 • Optymalny dobór narzędzi – przykłady z praktyki

Planowanie strategii komunikacji – case study (praca na przykładach uczestników)

Skuteczne komunikaty

 • Atrybuty skutecznego komunikatu
 • Sposoby zwiększania sugestywności komunikatów
 • „Co w tym wszystkim jest dla mnie?” czyli oczekiwania pracowników odnoście treści

Badanie efektywności komunikacji

 • Po co badamy i co można uznać za sukces w realizacji audytu?
 • Wyzwanie – właściwe określenie celu i zakresu badania
 • „Mechanika” audytu – najczęściej stosowane narzędzia badawcze

Komunikacja w zmianach organizacyjnych

 • Czym jest zmiana i jakie naturalne konsekwencje wywołuje?
 • Jakie komunikacyjne wyzwania pojawiają się w procesie zmian?
 • Dopasowanie sposobów komunikacji do fazy zmian – wskazówki

Podsumowanie (planowanie działań) i ewaluacja

Czas trwania szkolenia: 4 dni x 4 godzinna sesja

Termin: do ustalenia z osobami zainteresowanymi szkoleniem

Prelegentka:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Komunikacja wewnętrzna w organizacji (na zamówienie)