Szkolenie online: Menedżer jako coach

Jednym z podstawowych założeń naszych warsztatów jest fakt, że dobry menedżer jest nie tylko osobą rozdzielającą zadania, czy rozliczającą z wykonanej pracy, lecz jest także przewodnikiem zespołuDobry menedżer zna mocne i słabe strony członków swojego zespołu i potrafi dostosować plan działania tak, by w pełni wykorzystać potencjał każdej z osób i umożliwić im efektywny rozwój. Na naszym szkoleniu pokażemy Ci, czym jest coachingowy styl zarządzania i jak wykorzystać go w praktyce. Wspólnie popracujemy także nad Twoimi kompetencjami komunikacyjnymi, które stanowią punkt wyjścia do skutecznego zarządzania grupą ludzi.

Cena i Terminy

20.10.2020r.
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA
450 zł netto
Cena Regularna
580 zł netto
 • Termin: 20.10.2020r.

Uwaga: Jeżeli nie możesz wziąć udziału w tym szkoleniu w powyższym terminie to nic straconego. Zapisz się. Otrzymasz link do nagrania szkolenia ważny 48 godzin oraz materiały uzupełniające.

 • Czas trwania: 4 godziny
 • Godziny: 09:00-13:00
 • Cena promocyjna ważna do 31.10.2020: 450 zł netto (+23% VAT)
 • Cena stała: 580 zł netto (+23% VAT)
 • Cena zawiera:
  • Udostępnienie uczestnikom linku do nagrania szkolenia (ważny 48 godz)
  • Certyfikat.
  • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.
  • Zadanie do wykonania: projekt coachingowy z wybraną osobą do przesłania dla trenera lub symulacja rozmowy coachingowej opartej na wybranym przykładzie – po zakończeniu szkolenia, do realizacji w ustalonej dacie.
 • Ten temat realizujemy również w formie:
  • Szkolenia on-line w formule zamkniętej (dedykowanej dla konkretnej firmy/organizacji) – na zamówienie.
  • Szkolenie otwarte stacjonarne.
  • Konsultacje indywidualne – na zamówienie.

Cele i Korzyści

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz wiedzę:

 • Dotyczącą istoty coachingu, jak również rolą szefa jako coacha względem swoich pracowników.
 • Poznanie konkretnych narzędzi, metod i technik potrzebnych w procesie coachingu.
 • Przedstawienie uczestnikom wielu praktycznych przykładów oraz sytuacyjnych case’ów.
 • Przygotowanie uczestników do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, problemami, z oporem.
 • Poznanie praktycznych metod rozmowy z pracownikami.

Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz umiejętności:

 • Wspierania rozwoju Twoich pracowników.
 • Prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Budowania komunikatów wspierających.
 • Zarządzania zespołem.

Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz kompetencje:

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja pisemna.
 • Przywództwo.

Program Szkolenia

Agenda godzinowa szkolenia Menedżer jako coach:

 • 09:00-09:30 Rozpoczęcie, omówienie kontraktu i celów szkolenia.
 • W trakcie przerwy.
 • 12:30-13:00 Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Program szkolenia online:

Program szkolenia online: Menedżer jako coach. Jak wspierać rozwój i odpowiedzialność wśród pracowników, aby zwiększać ich efektywność?

 • Uczestnicy przed szkoleniem online otrzymują zeszyt ćwiczeń.
 • Szkolenie jest nagrywane a link do nagrania terminowo udostępniany Uczestnikom.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie praktyki w roli bycia menedżerem na członków zespołu.

Moduł I Menedżer jako coach– przygotowanie do sesji coachingowych

 • Rola menedżera jako coacha: na czym polega coaching, jakich sytuacji może dotyczyć (rozwój, delegowanie, motywowanie, korygowanie, interwencja).
 • Korzyści dla firmy, menedżera oraz pracownika.
 • Etapy pracy coacha menedżera.
 • Model pracy coachingowej SFA.
 • Kontrakt menedżer coach i pracownik.
 • Przygotowanie menedżera do bycia coachem pracowników – kluczowe kompetencje menedżera coacha.
 • 10 zasad i 10 przykazań dla menedżera w roli coacha.
 • Moduł II Menedżer jako coach – narzędzia do pracy coachingowej
 • Narzędzia do pracy coachingowej z pracownikiem. Omówienie możliwych narzędzi i zastosowań.
 • Komunikacja werbalna oraz niewerbalna w pracy menedżera coacha.
 • Model DISC – kodowania i dekodowanie.
 • Rola pytań otwartych oraz aktywne słuchanie w roli menedżera coacha.
 • Wyznaczanie zadań rozwojowych. Dyskusja. Arkusz lidera.
 • Piramida poziomów logicznych Diltsa.
 • Model zmiany Kurta Lewina.
 • Krzywa Fischera.
 • Model Coach – struktura rozmowy coachingowej.
 • Model STORM – ustalanie celów i planu działania.
 • Wyznaczanie celów coachingowych – model GROW.
 • Feedforward a feedback – zastosowanie podczas sesji coachingowych.
 • Model STAGES – przekazywanie informacji zwrotnej między sesjami.
 • Model GOLD – gdy błędy stają się lekcjami.
 • Model SCORE – weryfikacja zasobów i efektów.
 • Model pytań C5 – mniej, więcej, inaczej.
 • Arkusz SMART – planowanie działania.

Moduł III Menedżer jako coach – dobre praktyki

 • Błędy i ryzyka z jakimi wiąże się rola menedżera coacha.
 • Przygotowanie do trudnych sytuacji w roli menedżera coacha takich jak brak zaufania, opór, obawa przed błędną oceną, prokrastynacja.

Podsumowanie szkolenia online i spis dalszych działań.
Zadanie do wykonania dla chętnych.

Poczytaj na blogu: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Menedżer jako coach