Menedżer jako coach 19.08.2020 godz: 09:00-12:00 (300 zł netto + 23% VAT)

czyli jak wspierać rozwój i odpowiedzialność wśród pracowników, aby zwiększać ich efektywność?

Wprowadzenie:

Jednym z podstawowych założeń naszych warsztatów jest fakt, że dobry menedżer jest nie tylko osobą rozdzielającą zadania, czy rozliczającą z wykonanej pracy, lecz jest także przewodnikiem zespołuDobry menedżer zna mocne i słabe strony członków swojego zespołu i potrafi dostosować plan działania tak, by w pełni wykorzystać potencjał każdej z osób i umożliwić im efektywny rozwój. Na naszym szkoleniu pokażemy Ci, czym jest coachingowy styl zarządzania i jak wykorzystać go w praktyce. Wspólnie popracujemy także nad Twoimi kompetencjami komunikacyjnymi, które stanowią punkt wyjścia do skutecznego zarządzania grupą ludzi.

Termin webinarium z zakresu Menedżer jako coach:

 • Termin: 19.08.2020r.
 • Czas trwania: 180 min wraz z przerwą.
 • Godziny: 09:00-12:00
 • Cena promocyjna ważna do 31.08.2020: 300 zł netto (+23% VAT) = 369 zł brutto
 • Cena stała: 600 zł netto 180 minut (+23% VAT) = 739 zł brutto
 • Cena zawiera:
  • Udostępnienie uczestnikom linku do nagrania webinaru.
  • Certyfikat.
  • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału webinarium.
  • Zadanie do wykonania: projekt coachingowy z wybraną osobą do przesłania dla trenera lub symulacja rozmowy coachingowej opartej na wybranym przykładzie – po zakończeniu webinaru, do realizacji w ustalonej dacie.
 • Ten temat realizujemy również w formie:
  • Szkolenia on-line w formule zamkniętej (dedykowanej dla konkretnej firmy/organizacji) – na zamówienie.
  • Szkolenie otwarte stacjonarne.
  • Konsultacje indywidualne – na zamówienie.

Adresaci webinarium z zakresu Menedżer jako coach:

 • Menedżerowie.
 • Pracownicy działów personalnych.
 • Szefowie projektów.
 • Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym oraz tematyką szkolenia.

Dzięki temu webinarium nabędziesz wiedzę Menedżer jako coach:

 • Dotyczącą istoty coachingu, jak również rolą szefa jako coacha względem swoich pracowników.
 • Poznanie konkretnych narzędzi, metod i technik potrzebnych w procesie coachingu.
 • Przedstawienie uczestnikom wielu praktycznych przykładów oraz sytuacyjnych case’ów.
 • Przygotowanie uczestników do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, problemami, z oporem.
 • Poznanie praktycznych metod rozmowy z pracownikami.

Dzięki temu webinarium rozwiniesz umiejętności Menedżer jako coach:

 • Wpierania rozwoju Twoich pracowników.
 • Prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Budowania komunikatów wspierających.
 • Zarządzania zespołem.

Dzięki temu webinarium rozwiniesz kompetencje Menedżer jako coach:

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja pisemna.
 • Przywództwo.

Agenda godzinowa webinarium Menedżer jako coach:

 • Rozpoczęcie 09:00
 • Przerwa kawowa 15 min.
 • Zakończenie 12:00

Program do wykonania:

 • Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
 • Rola menedżera jako coacha: na czym polega coaching, jakich sytuacji może dotyczyć (rozwój, delegowanie, motywowanie, korygowanie, interwencja).
 • Korzyści dla firmy, menedżera oraz pracownika.
 • Przygotowanie menedżera do bycia coachem pracowników – kluczowe kompetencje menedżera coacha.
 • Błędy i ryzyka z jakimi wiąże się rola menedżera coacha.
 • Komunikacja werbalna oraz niewerbalna w pracy menedżera coacha.
 • Rola pytań oraz aktywnego słuchania w roli menedżera coacha.
 • Etapy pracy coacha menedżera.
 • Przygotowanie do trudnych sytuacji w roli menedżera coacha takich jak brak zaufania, opór, obawa przed błędną oceną, prokastynacja itp.
 • Modele pracy coachingowej.
 • Kontrakt menedżer coach i pracownik.
 • Wyznaczanie celów coachingowych – model GROW.
 • Narzędzia do pracy coachingowej z pracownikiem.
 • Wyznaczanie zadań rozwojowych.
 • Feedback i feedforward.
 • Podsumowanie, zaplanowanie zadań domowych i zakończenie webinaru.

Prelegent:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Menedżer jako coach 19.08.2020 godz: 09:00-12:00 (300 zł netto + 23% VAT)