Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej (na zamówienie)

jak optymalnie wykorzystać czas i zadbać o siebie w pracy zdalnej?

Nawyki kierują nami i naszym życiem dzięki automatyzacji codziennych czynności. Poznanie mechanizmu nawyku, pozwala na kontrolowanie go – pozbycie się reakcji niechcianych i kształtowanie pożądanych. Nawyk to zautomatyzowana czynność, która wykształca się przez jej powtarzanie (świadome lub nie). Umożliwia naszemu umysłowi koncentrować się tylko na wybranych obszarach codzienności i dzięki temu funkcjonować.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady funkcjonowania reakcji automatycznych i dowiedzą się jak je zmieniać. Otrzymają praktyczne wskazówki, porady i przykłady, będą mogli znaleźć sposoby zmiany własnych nawyków
i wdrożyć je w różnych obszarach życia. Rezultatem będzie lepsze gospodarowanie sobą w czasie, wzrost efektywności, poprawa samopoczucia.

Szkolenie jest odpowiedzią na nowe potrzeby w sytuacji pandemii korona wirusa i masowe przejście na tryb pracy zdalnej. Stoimy przed koniecznością zmiany nawyków i wykształceniu nowych, by zmierzyć się z wyzwaniami ograniczonego przemieszczania się, mniejszego zróżnicowania spędzania czasu, spadku motywacji i aktywności oraz nudą

Termin webinarium o nawykach: już niebawem

 • Na zamówienie.
 • Ten temat realizujemy również w formie:
  • Konsultacji indywidualnych na zamówienie.

Adresaci webinarium o nawykach:

 • Osoby pracujące zdalnie lub zaczynający pracę zdalną.
 • Osoby w organizacjach rozproszonych.
 • Pracownicy biurowi.
 • Osoby z sektorów dotkniętych skutkami pandemii.
 • Osoby przekwalifikowujące się, będące przed zmianami zawodowymi.
 • Nauczyciele i uczniowie.
 • Pracownicy szkół i uczelni wyższych.
 • Urzędnicy.

Uczestnicy webinarium o nawykach nabędą wiedzę o:

 • Działaniu, budowie i rodzajach nawyków.
 • Sposobach kształtowania i zmiany czynności automatycznych.
 • Technikach efektywnego wykorzystywania czasu.
 • Zasadach zmiany nawyków.

Uczestnicy webinarium o nawykach nabędą umiejętności:

 • Identyfikacji nawyku.
 • Przełączania perspektywy myślenia z krótkoterminowej na długoterminową.
 • Zmiany sposobów działania.

Uczestnicy webinarium o nawykach rozwiną kompetencje:

 • Identyfikowaniem nawyków.
 • Odróżnianiem nawyków pożądanych od niepożądanych.
 • Efektywniejszym gospodarowaniem sobą w czasie.

Program webinarium o nawykach:

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia „Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu”.

09:15 – 10:30 Moduł I.

 • Nawyk skojarzenia, znaczenia i definicje.
 • Typowe nawyki (lista tworzona z udziałem uczestników).
 • „Dobre” i „złe” nawyki.
 • Jak działa nawyk? Mechanizm działania reakcji automatycznej.
 • Jak zmienić nawyk? Pętla behawioralna.
 • Efekty krótkoterminowe i długoterminowe.

10:30- 10:45 Przerwa

10:45 – 11:45 Moduł II.

 • Nawyki zwiększające skuteczność.
 • Nawyki umacniające spokój.
 • Nawyki zwiększające poczucie szczęścia.
 • Nawyki polepszające relacje z innymi ludźmi.
 • Najważniejszy nawyk.
 • Fakty i mity.
 • Instrukcja obsługi zmiany/stworzenia nawyku.

11:45 – 12:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu nawyków, feddback oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Metoda szkoleniowa:

Webinarium synchroniczne z wykorzystaniem:

 • połączenia audio-video
 • prezentacji PowerPoint
 • chmury słów (word cloud)
 • tablicy interaktywnej

Formuła webinarium jest interaktywna, dzięki czemu zajęcia odpowiadają na indywidualnie sformułowane potrzeby uczestników.

Prelegent:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej (na zamówienie)