negocjacje szkolenie

Negocjacje w pracy – szkolenie online

Czy zawsze potrafisz przekonać drugą stronę do proponowanych przez Ciebie rozwiązań? Potrafisz tak prowadzić rozmowę, by osiągać wyznaczony cel i zachować partnerskie relacje? Zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym tak naprawdę nieustannie bierzemy udział w negocjacjach. Raz prowadzimy rozmowy w sprawie warunków ważnej dla firmy umowy, innym razem chodzi po prostu o większy rabat przy zakupach.

Negocjacje w pracy – szkolenie online, umożliwi Ci sprawne posługiwanie się językiem korzyści i strat. Zapoznamy Cię z efektywnymi technikami i wyposażymy w narzędzia pozwalające osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron. Dzięki rozwojowi umiejętności negocjacji będziesz łatwiej realizować wyznaczone cele, zachowując przy tym uczciwość i szacunek względem drugiej strony.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Procesie efektywnych negocjacji i jego znaczeniu dla organizacji.
 • Przedmiocie negocjacji.
 • Zaawansowanych zasadach prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego w ujęciu praktycznym i podstawowych pojęć dotyczących negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Technikach i narzędziach prowadzenia negocjacji.
 • Przećwiczenie umiejętności prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Wykształcenie indywidualnego postrzegania procesu negocjacji.
 • Ukierunkowanie negocjatora na odnoszenie sukcesu negocjacyjnego.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Umiejętność stosowania w praktyce zasad przygotowania i przeprowadzenia negocjacji.
 • Rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem negocjacji, oraz jasnego określania celu i angażowania się w rozwiązywanie problemów.
 • Planowania i przeprowadzania negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Negocjowaniem.
 • Wywieraniem wpływu.
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Współpraca zespołowa.
 • Ukierunkowanie na realizację celów stanowiskowych.

Cena i Terminy

08-09.02.2022
9:00 – 16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 netto + 23% VAT
25-26.05.2022
9:00 – 16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 netto + 23% VAT
10-11.08.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT
21-22.11.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Cena szkolenia:

 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Dzień I

Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Negocjacje– istota problemu.

 • Definicje i pojęcia podstawowe.
 • Znaczenie i sens negocjacji.
 • Procesy percepcji społecznej.
 • Zawodowe i osobiste aspekty kontaktów zawodowych.
 • Różnice między pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad.
 • Korzyści i straty.

Moduł II. Dynamika procesu negocjacyjnego.

Fazy negocjacji

Przygotowanie negocjacji – jak to zrobić:

 • Poznanie drugiej strony.
 • Opracowanie i analiza możliwych scenariuszy.
 • Przygotowanie planu działania.
 • Opracowanie argumentów.

Przebieg negocjacji – jak prowadzić rozmowy:

 • Zdobywanie wiedzy o rozmówcach.
 • Rozpoczęcie negocjacji.
 • Prezentacja ofert.
 • Negocjacje właściwe.

Zakończenie negocjacji i zawarcie kontraktu.

Moduł III. Style prowadzenia negocjacji.

 • Style negocjacji ich dobór i ich zastosowanie.
 • Twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty).
 • Koncepcja „BATNA”(najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia) i jej rola w negocjacjach.
 • Styl efektywny.
 • Style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

Moduł IV. Mechanizmy zachowań  społecznych w procesie negocjacji.

 • Wybrane elementy  osobowości  negocjatora.
 • Cechy dobrego negocjatora.
 • Źródła wiedzy  o  partnerze i motywy zachowań partnera.
 • Przewidywanie motywów zachowań i celów negocjacyjnych partnera.
 • Ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania.
 • Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony.
 • Konflikt i sposoby zarządzania nim.
 • Jak unikać konfliktu podczas rozmów.
 • Sytuacje trudne w negocjacjach i sztuka ich pokonywania.

Moduł V. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Język ciała jako element autoprezentacji i skutecznego wywierania wpływu:

 • Rola języka ciała w negocjacjach.
 • Panowanie nad własnymi zachowaniami i odczytywanie zachowań rozmówcy.
 • Budowanie wiarygodności poprzez dopasowywanie języka ciała do słów.
 • Rozpoznawanie emocji i postaw partnera na podstawie języka ciała.

Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Dzień II

Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

Moduł V. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów.

Zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji – komunikacja werbalna:

 • Zasady budowy sugestywnej wypowiedzi.
 • Komunikacja jedno i dwukierunkowa.
 • Wywieranie wpływu na rozmówców.

Moduł VII. Manipulacje w negocjacjach.

 • Manipulacje i chwyty w negocjacjach.
 • Rozpoznawanie manipulacji.
 • Manipulacje samooceną i emocjami.
 • Manipulacje czasem, informacją, miejscem.
 • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

Moduł VIII. Uwarunkowania w negocjacjach.

 • Jakie jest znaczenie czynników zewnętrznych.
 • Czas, miejsce, publiczność.
 • Trafność doboru miejsca i czasu.

Moduł IX. Najczęstsze błędy w negocjacjach.

 • Najczęstsze błędy i techniki przeciwdziałania.

Moduł X. Zakończenie negocjacji.

 • Zamykanie negocjacji,
 • formułowanie umowy,
 • kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

 Moduł XI. Autodiagnostyka.

 • Analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

 • Miejsce szkolenia: szkolenie online obywa się na platformie Clikmeeting inie wymaga instalowania dodatkowych programów. Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. Zapoznaj się z instrukcją udziałuw szkoleniu online (Clikmeeting).
 • Godziny szkolenia: szkolenia online odbywają się zgodne z programem danego szkolenia. Sprawdź program.
 • Wymagania techniczne: udział w szkoleniu online jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego. Przed szkoleniem online sprawdź czy działają Ci głośniki, czy masz dostępne słuchawki oraz aktywną kamerę.
 • Przeglądarka www: logując się na szkolenie online, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Jak się przygotować? Rekomendujemy przygotowanie przestrzeni na robienie notatek (notatnik, długopis, laptop).
 • Materiały szkoleniowe: otrzymasz materiały szkoleniowe w wersji pdf.
 • Certyfikat: otrzymasz certyfikat zaświadczający odbycie szkolenia online. Dokument przekazujemy w wersji elektronicznej lub, na życzenie, w formie papierowej. Prosimy o informację przed wydarzeniem.
 • Dodatkowe korzyści: po odbyciu szkolenia w wersji otwartej online otrzymasz rabat -20% na zakup kolejnego szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego, ważny trzy miesiące od daty udziału w szkoleniu.
 • Mentoring: po obyciu szkolenia otwartego online masz możliwość konsultacji z trenerem.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Alior Bank, Avon, Azelis, ASG Poland Sp. z o.o., Arcelor Mittel Warszawa Sp. z o.o., Bayer, Canon, Energa Operator, Gatta, Kompania Piwowarska (SAB Miller), Studio 1:1, Creative Media, DAKO, Drosed, Ferrostal, Husqvarna, ICP Group, Infor PL, Infosys, Lionbridge, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, MTZ Clinical Research, Pekao SA, PEPCO Poland Sp. z o.o., PZ Cussons, Roldrob, Svantek Sp. z o.o., SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o., Superpharm, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Tate&Lyle, Wessling, Wolters Kluwer, Pekao SA, PKP Telkol Sp. z o.o., Bionanopark Sp. z o.o., Poczta Polska, Urząd Miasta Łódź, Urząd Miasta Łomża, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Rozwoju Edukacji, SCHOMBURG, VIGO System S.A., Nauczycielska agencja ubezpieczeniowa.

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas