Szkolenie online: Negocjacje zakupowe dla dostawców i kupców

Negocjacje zakupowe dla dostawców to szkolenie online o warsztacie pracy kupca korporacyjnego: jego celach, metodach, technikach i zależnościach wpływających na jego decyzje i zachowania. Obrazujemy na nim kulisy pracy działów zakupów i podpowiadamy, co robić, aby współpraca z tym działem firmy klienta układała się lepiej.

Szkolenie dla dostawców z zakresu negocjacji zakupowych to porcja wiedzy o KPI kupca, kupieckich technikach negocjacyjnych, metodach analizy rynku i ścieżce decyzyjnej klienta korporacyjnego oraz okazja do podjęcia negocjacji z zawodowym kupcem w warunkach szkoleniowych.

Cena i Terminy

termin niebawem
9:00 – 16:00
CENA PROMOCYJNA*
1399 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT
*Promocja ważna do 31.03.2021 r.

Cena szkolenia:

 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź).

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Procesie zakupowym klientów B2B.
 • Potrzebach, oczekiwaniach, KPI kupca.
 • Metodyce pracy kupca i technikach kupieckich.
 • Technikach, którymi pracownicy zakupów posługują się w prowadzeniu analiz i negocjacji.
 • Zasadach realizowania zakupów B2B.
 • Przebiegu procesu decyzyjnego klientów B2B.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Konstruowania oferty w sposób najbardziej przydatny dla kupca.
 • Komunikacji z kupcem w sposób zwiększający szansę pozyskania biznesu.
 • Pozwalających na zwiększenie pewności siebie i zmniejszenie stresu w kontakcie z działem zakupów.
 • Bardziej swobodnego „radzenia” sobie z działami zakupów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Budowaniem relacji z kupcami.
 • Negocjacjami z kupcami.
 • Uzyskiwaniem lepszych rezultatów sprzedażowych w kontakcie z działami zakupów.
 • Rozumieniem potrzeb i oczekiwań działów zakupów.
 • Rozumieniem mechanizmów i czynników kierujących kupcem.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy działów sprzedaży.
 • Osoby odpowiedzialne za Business Development.
 • Właściciele firm.
 • Pracownicy zespołów handlowych – hunterzy i farmerzy.
 • Key Account Managerowie.
 • Managerowie i dyrektorzy sprzedaży.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Pracownicy posprzedażnej obsługi klienta.
 • Wszystkie osoby współpracujące z działami zakupów klienta.

Program Szkolenia

Negocjacje zakupowe dla dostawców i kupców.  Czego potrzebuje kupiec, żeby wybrać Twoją ofertę?

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH.

Moduł I – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Rola kupca i działu zakupów w organizacji.

 • Rola działu zakupów w organizacji.
 • Zależności między działem zakupów, a innymi działami.
 • Cele kupca, jego działu i jego firmy.
 • Sylwetka kupca: rola, potrzeby, cele, KPI, metody, strategie – analiza.
 • Proces podejmowania decyzji zakupowych.
 • Interesariusze w procesie zakupowym B2B.

Moduł II – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Warsztat pracy kupca.

 • Symulacja pracy kupca.
 • Co zawiera i czego nie zawiera zapytanie ofertowe.
 • Co trzeba zawrzeć i jak sporządzić ofertę, aby była atrakcyjna dla kupca.
 • Analiza rynku i konkurencji prowadzona przez kupca.
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnych po stronie kupca.
 • Aktywności po stronie handlowca mogące prowadzić do wybrania jego oferty przez klienta.

Moduł III – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Negocjacje z kupcem.

 • Negocjacje z profesjonalnym kupcem i komisją zakupową.
 • Percepcja strategii i argumentacji handlowca.
 • Pożądane i niedopuszczalne zachowania handlowca podczas rozmów z kupcem.
 • Kupieckie techniki negocjacji.
 • Kontrowersyjne techniki i zachowania pracowników zakupów.
 • Case study.
 • Feedback negocjatorów.

Podsumowanie szkolenia z zakresu NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Konkretna, a przy tym sympatyczna trenerka, która uczy realizacji celów negocjacyjnych z zachowaniem relacji. Przedstawia proces negocjacji krok po kroku. Przede wszystkim praktyka. Duże uznanie dla podejścia NVC.”

“Wartościowe ćwiczenia praktyczne. Bardzo dobrze prowadzone szkolenie”

“Bardzo dobry kontakt wirtualny z grupą. 😉 Wiele cennych informacji, np. na jakie czynniki, oprócz kwestii finansowych, należy zwracać uwagę przy dopasowywaniu oferty.”

Klienci

Trenerka to szefowa Polskiej Akademii Negocjacji i Komunikacji Biznesowej. Wywodzi się z międzynarodowych koncernów z sektora produkcyjnego i retailu, w których przez 16 lat pełniła funkcję kupca.  W swoim doświadczeniu zawodowym miała przyjemność pracować z dużą ilością Klientów z różnych firm i branż m.in: Cemex, Saint-Gobain, Lux-Med., Cargill, King Fisher Polska, Endress Hauser, Epat, Inform, Iturri, Konsalnet, Intraworq, Luxmed, Brain Embassy, H+H, OPS Wesoła, Inea, Świetlice Pasji, MFK, uczestniczki akceleratora Biznes w Kobiecych Rękach, uczestnicy akceleratora Green Evo i inni.

Z zakresu negocjacji dla kupców trenerka przeprowadziła szkolenie dla takich firm jak: Inform Niedziałek, Iturri, IntraworQ, Endress-Hauser.

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy, otrzymujesz rabaty: 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby; 15% przy trzeciej wycena indywidualna przy czwartej.

2. W trakcie szkolenia analizujemy również Twoje case study

3. Po udziale w szkoleniu otrzymujesz możliwość e-mentoringu z trenerem, do miesiąca po zakończeniu szkolenia.

4. Po zakupie szkolenia otrzymujesz od nas rabat – 20%, na zakup kolejnego szkolenia, ważny trzy miesiące.

5. W przypadku tego szkolenia, masz możliwość pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)  oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dowiedz się więcej >

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Szkolenie online: Negocjacje zakupowe dla dostawców i kupców