Prawne aspekty procesu rekrutacji w czasach pracy zdalnej (na zamówienie)

czyli jak przetwarzać dane osobowe, formułować właściwe pytania, przeciwdziałać posądzeniu o dyskryminację oraz prowadzić rekrutację ukrytą?

Webinarium ma na celu przygotować uczestników do prowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W trakcie webinarium z zakresu prawnych aspektów procesu rekrutacji uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę, która pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości w obszarach takich jak: przejawy dyskryminacji  w procesie rekrutacyjnym, przetwarzanie danych osobowych, odpowiednie formułowanie pytań w trakcie rozmów rekrutacyjnych, profilowanie aplikantów czy prawa pracodawców i prawa kandydatów.

Uczestnicy dowiedzą się kiedy można prowadzić „rekrutację ukrytą”, jak właściwie postępować z dokumentami aplikacyjnymi po zakończeniu procesu rekrutacji i jak legalnie pozyskiwać pracowników przy użyciu najnowszych technologii.

Termin webinarium z zakresu prawa w rekrutacji:

Adresaci webinarium z zakresu prawa w rekrutacji:

 • Pracownicy działów Human Resources.
 • Pracownicy firm pozyskujących pracowników.
 • Pracownicy firm prowadzących działalność w zakresie leasingu pracowniczego.

Dzięki udziałowi w tym webinarium pozyskasz wiedzę o:

 • Ochronie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych i wspólnotowych.
 • Zasadach przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji.
 • Sposobach wypełniania obowiązków Administratora Danych Osobowych względem potencjalnych pracowników podczas procesu rekrutacji.
 • Sposobach prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, aby nie zostać posądzonym o dyskryminację.
 • Zasadach zbierania danych osobowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i podczas procesu poprzedzającego samą rozmowę.

Dzięki udziałowi w tym webinarium pozyskasz umiejętności:

 • Praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rekrutacji.
 • Prowadzenia rozmowy  kwalifikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zbierania danych osobowych od potencjalnych pracowników.

Dzięki udziałowi w tym webinarium rozwiniesz kompetencje:

 • Praktycznego stosowania wiedzy specjalistycznej podczas procesu rekrutacji pracowników.

Agenda webinarium z zakresu prawa w rekrutacji:

 • Do ustalenia z Klientem.

Program webinarium z zakresu prawa w rekrutacji:

 • Pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
 • Zasady właściwego zbierania danych osobowych od uczestników rekrutacji.
 • Rekrutacja ukryta, a obowiązek informacyjny – zasady.
 • Zasada minimalizacji danych osobowych. Zdjęcie kandydata na pracownika.
 • Obowiązek informacyjny w rekrutacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Dobrowolne informacje od potencjalnego pracownika.
 • Dane osobowe szczególnych kategorii – zasady zbierania i przetwarzania.
 • Odrzucenie kandydata na pracownika, a zarzut dyskryminacji.
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji zgodny z prawem, a dobrowolne informacje od pracownika.
 • Prawa kandydata do pracy w zakresie ochrony danych osobowych, a prawa i obowiązki potencjalnego pracodawcy.
 • Zabezpieczenie danych osobowych potencjalnych pracowników – praktyczne aspekty.

Prelegent:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Prawne aspekty procesu rekrutacji w czasach pracy zdalnej (na zamówienie)