Prezentacja zorientowana na cel, czyli efektywna komunikacja w czasach kryzysu (na zamówienie)

Jak efektywnie przedstawiać wyniki, plany i dane, zaprezentować pomysły i rozwiązania, przedstawiać swoje racje i argumenty?

Praktyczny warsztat skierowany do wszystkich, którzy na co dzień przygotowują i przedstawiają prezentacje w różnych formach. Zastosowanie poszczególnych technik pozwala na szybkie przygotowanie i efektowne przedstawienie prezentacji niezależnie od formy (zarówno „face to face”, jak i online). Webinarium szczególnie polecamy tym wszystkim, którzy muszą przedstawiać wyniki, plany i dane, zaprezentować pomysły i rozwiązania, przedstawiać swoje racje i argumenty. Dobra prezentacja to ciekawie opowiedziana historia, której wszyscy chętnie słuchają i która realizuje nasze cele. Warto się nauczyć jak robić to efektywnie.

Termin webinarium:

Adresaci webinarium z zakresu prezentacji: 

 • Menadżerowie.
 • Osoby zarządzające projektami.
 • Pracownicy działu komunikacji.
 • Kierownicy zespołów.
 • Osoby zainteresowane tematyką.

Podczas webinarium pozyskasz wiedzę o:

 • zasadach przygotowywania prezentacji.
 • technice pracy z celem.
 • zasadach doboru argumentów.
 • sposobie prezentowania.

Dzięki udziałowi w tym webinarium pozyskasz umiejętności dotyczące:

 • zarządzania informacjami,
 • poprawnego definiowania celu i drogi do jego zrealizowania,
 • przygotowywania przekazu głównego i drzewa argumentów,
 • konstruowania ciekawych slajdów, których nie musi być wcale zbyt wiele.

Dzięki udziałowi w tym webinarium rozwiniesz kompetencje z zakresu:

 • komunikacji ustnej i pisemnej,
 • sztuki prezentacji,
 • sztuki autoprezentacji.

Agenda webinarium z zakresu prezentacji: 

 • Do ustalenia z Klientem.

Program webinarium z zakresu prezentacji: 

 • Zasady dobrze wybranego celu czyli efektów swoich działań.
 • Konstruowanie spójnego przekazu głównego.
 • Dobór argumentów i dowodów przekonujących słuchaczy.
 • Ciekawe slajdy jako kanał wsparcia przekazu.
 • Techniki prezentowania.

Zadania do wykonania:

 • Praca z celem.
 • Budowanie drzewa argumentów.
 • Techniki obrazowania historii.

WIEDZA

Na czym polega sztuka autoprezentacji?

Prelegentka:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Prezentacja zorientowana na cel, czyli efektywna komunikacja w czasach kryzysu (na zamówienie)