Skuteczny menedżer zespołu 13-14.07.2020 (900 zł netto + 23% VAT)

czyli jak budować autorytet szefa i efektywnie zarządzać zespołem
skuteczny menedzer

Wprowadzenie

Sprawne zarządzanie i przewodzenie to główne zadania, które stoją przed liderami.

Nieodzownym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa. Nie da się zaplanować budowania autorytetu jako zadania i wpisać go w kalendarz. Budujemy autorytet ciągle, przez to co robimy ludziom, ale także przez to, czego nie robimy – nasze zaniedbania.

Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa i realizacji zadań. Wie jak delegować zadania i je egzekwować. Wie kiedy wspierać, a kiedy pozwolić popełniać błędy.

Nikt nie rodzi się z umiejętnościami efektywnego zarządzania zespołem, tego trzeba się nauczyć jak każdej innej umiejętności. Szkolenie online Skuteczny menedżer to okazja do doskonalenia technik menedżerskich.

Informacje o szkoleniu online:

 • Termin: 13-14.07.2020r.
 • Godziny: 09:00-15:00 wraz z przerwami
 • Czas trwania: 2 dni x 6 godzin
 • Cena stała: 1250 zł netto (+ 23% VAT)
 • Cena promocyjna ważna do 31.08.2020r.: 900 zł netto (+ 23% VAT)
 • Cena zawiera:
  • Link do nagrania szkolenia ważny 48 h.
  • Materiały dodatkowe przesłane w formie pdf przesłane przed szkoleniem online (uczestnik będzie z nimi pracował podczas szkolenia).
  • Certyfikat odbycia szkolenia online.
  • Rabat 20% na cenę szkolenia stacjonarnego w Warszawie ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.
  • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia w cenie 50 zł netto za 30 min.

Ten temat realizujemy również w formie:

Adresaci szkolenia online:

 • Menadżerowie zarządzający zespołem, którzy chcą uporządkować aktualną wiedzę na temat zarządzania zespołem.
 • Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników.
 • Osoby delegowane na stanowiska menedżerskie.

Dzięki temu szkoleniu online nabędziesz wiedzę:

 • Zasadach budowania autorytetu szefa zespołu.
 • Stylach przywództwa i zasadach dopasowania do sytuacji w firmie/zespole.
 • Metodologii DISC – typologii zachowań mających wpływ na efektywność zespołu.
 • Zarządzaniu przez cele.
 • Zarządzaniu przez delegowanie.
 • Zarządzaniu przez motywowanie.
 • Zarządzaniu problemami.

Dzięki temu szkoleniu online nabędziesz umiejętności:

 • Doboru własnego stylu zarządzania.
 • Doboru zespołu do celów działu/firmy.
 • Zarządzania zespołem poprzez stosowanie sprawdzonych technik menedżerskich.
 • Delegowania, motywowania i korygowania.
 • Zarządzania przez cele i zadania.
 • Zarządzania sytuacjami problematycznymi.

Dzięki temu szkoleniu online nabędziesz kompetencje:

 • Rozpoznawaniem sytuacji/zachowań, które budują autorytet lidera i takich, które go osłabiają.
 • Określaniem jasnych celów.
 • Delegowaniem zadań dopasowanych do pracowników.
 • Udzielaniem informacji zwrotnej interwencyjnej i doceniającej.

Agenda godzinowa szkolenia online:

 • 09:00-09:15 Rozpoczęcie, omówienie kontraktu i celów szkolenia online.
 • 09:15-11:30 Realizacja programu.
 • 11:30-11:45 Przerwa.
 • 11:45-12:45 Realizacja programu.
 • 12:45-13:15 Przerwa obiadowa.
 • 13:15-14:45 Realizacja programu.
 • 14:45-15:00 Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Program szkolenia online: Skuteczny menedżer zespołu

 • Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie bycia skutecznym szefem.
 • Role i odpowiedzialność menedżera zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.
 • Różnorodność stylów przywództwa czyli jak dopasować swój styl do aktualnej sytuacji w zespole i firmie.
 • Zasady budowania wizerunku szefa – dobre i złe praktyki.
 • Wprowadzenie do technik menedżerskich.
 • Expoze szefa –dlaczego warto – zasady przygotowania (arkusz lidera).
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Współpraca w zespole – model DISC (koło zespołu).
 • Struktura organizacyjna. Uzupełniający się zespół – kompetencje obligatoryjne oraz uzupełniające szefa i podwładnych dna danych stanowiskach (arkusz kompetencji).
 • Etapy rozwoju pracownika wg.K.Blancharda.
 • Zarządzanie czasem. Ustalenie zakresu obowiązków i priorytetów na danym stanowisku (arkusz ustalania celów).
 • Zarządzanie przez delegowanie – dobre i złe praktyki (arkusz lidera).
 • Udzielanie feedbacku – dobre i złe praktyki (arkusz lidera).
 • Motywowanie – dopasowanie działań motywujących do typologii DISC, wartości oraz sytuacji życiowej pracownika oraz firmy (arkusz lidera).
 • Korygowanie czyli strategicznie reagowanie na błędy (arkusz lidera).
 • Zarządzanie problemami. Trudne sytuacje na stanowiskach menedżerskich.

Zadania do wykonania:

Przeczytaj kilka wskazówek związanych z tematyką Budowanie zaangażowania pracowników – wskazówki dla menedżerów.

Prelegent:

Klienci:

Powyższe szkolenie z zakresu narzędzi skutecznego menedżera firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego i innych.

Zainteresowało Cię to szkolenie online ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Skuteczny menedżer zespołu 13-14.07.2020 (900 zł netto + 23% VAT)