Skuteczny menedżer zespołu

Szkolenie online: Skuteczny menedżer zespołu

Skuteczny menedżer zespołu to szkolenie online dedykowane dla osób, które pełnią lub będą pełnić funkcję przełożonego. Pełniąc funkcję lidera zespołu należy zweryfikować z pracodawcą jakie są aktualne zadania i cele działu, jakim należy zarządzać – szczególnie w czasach niepewności czyli VUCA.

Po udziale w tym szkoleniu online zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Strategiczne zarządzanie zespołem”

Cena i Terminy

25.11.2020r.
09:00-14:00
CENA PROMOCYJNA
550 zł netto
Cena Regularna
710 zł netto
18.01.2021r.
09:00-14:00
CENA PROMOCYJNA
550 zł netto
Cena Regularna
710 zł netto

Szkolenie online odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).

 • Cena zawiera:
  • Materiały dodatkowe przesłane w formie pdf przesłane przed szkoleniem online (uczestnik będzie z nimi pracował podczas szkolenia).
  • Certyfikat odbycia szkolenia online.
  • Rabat 20% na cenę szkolenia stacjonarnego w Warszawie ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Cele i Korzyści

Dzięki temu szkoleniu online nabędziesz wiedzę o:

 • Zasadach budowania autorytetu szefa zespołu, również w czasach pracy zdalnej.
 • Stylach przywództwa i zasadach dopasowania do sytuacji w firmie/zespole.
 • Metodologii DISC – typologii zachowań mających wpływ na efektywność zespołu.
 • Zarządzaniu przez cele i kompetencje.

Dzięki temu szkoleniu online nabędziesz umiejętności:

 • Doboru stylu zarządzania w czasach VUCA.
 • Doboru zespołu do celów działu/firmy.

Dzięki temu szkoleniu online rozwiniesz kompetencje:

 • Przywództwo.
 • Autoprezentacja.
 • Automotywacja.
 • Wykorzystanie zasobów.
 • Tworzenie potencjału kadrowego.
 • Planowanie i organizowanie.
 • Współpraca zespołowa.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Zorientowanie na cele firmy.
 • Zorientowanie na cele działu.

Program Szkolenia

Program szkolenia online: Skuteczny menedżer zespołu

 • Uczestnicy przed szkoleniem online otrzymują zeszyt ćwiczeń.
 • Szkolenie jest nagrywane a link do nagrania terminowo udostępniany Uczestnikom.

Podczas szkolenia Uczestnik zweryfikuje swój styl menedżerski i będzie mógł do świadomie dopasować go do potrzeb organizacji

Sprawne zarządzanie i przewodzenie zespołem są niezbędne dla dwóch stron. Należy pamiętać, że wszyscy funkcjonujemy na zasadzie współpracy partnerów biznesowych. Nie mniej jednak bywa, że o tym zapominamy. Aby zespół mógł sprawnie realizować zlecone zadania, niezbędny jest autorytet szefa. Można go wypracować, pamiętając o kilku kluczowych zasadach.

Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa i realizacji zadań. Analizuje kompetencje zespołu weryfikując kluczowe wymagania. Aby móc realizować cele działu i firmy weryfikuje system zadań dla zespołu i dąży do regularnych spotkań i weryfikacji postępów zespołu.

Skuteczny menedżer zespołu – lider zespołu

 • Umiejętności i role menedżera – predyspozycje a styl zarządzania – omówienie, autoanaliza.
 • Diagram autoanalizy – moce, ambicje, potrzeby, obawy i obszary do rozwoju- arkusz coachingowy, autoanaliza.
 • Cele osobista a cele firmowe – dyskusja, autoanaliza.
 • Osobista ścieżka kariery – dyskusja, autoanaliza.
 • System wartości firmy a osobisty – czyli po co i dlaczego chcę być szefem – karta odkrywania motywacji, autoanaliza.
 • Osobiste motywatory i demotywatory – dyskusja, autoanaliza.
 • Wizerunek i autorytet lidera zespołu – dyskusja, case study, wnioski.
 • Expoze szefa (wystąpienie kontraktujące) z uwzględnieniem „why” Simona Sinka–zasady przygotowania.

Skuteczny menedżer zespołu – styl zarządzania

 • Model 7 S McKinsey – structure, strategy, systems, shared values, skills, style, staffe – omówienie i analiza.
 • 14 zasad zarządzania H.Fayola – omówienie, autoanaliza.
 • Role i odpowiedzialność menedżera zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy – firmowe zasady gry – omówienie, autoanaliza.
 • Weryfikacja aktualnej strategii pracodawcy i wynikające z tego obowiązki szefa – wykład, case study.
 • Kompetencje i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem – arkusz oceny  kompetencji własnych – wykład, dyskusja interaktywna, ćwiczenie indywidualne.
 • Metoda MBWA – zarządzanie przez wycofanie się  czy mikrozarządzanie –   dobre i złe praktyki – omówienie i autoanaliza.

Skuteczny menedżer zespołu – styl działania

 • Model DISC a styl zarządzania – dyskusja i analiza własnego stylu.
 • Różnorodność stylów przywództwa czyli jak dopasować swój styl do aktualnej sytuacji w zespole i firmie – dyskusja.

Skuteczny menedżer zespołu – strategia planowania

 • Zarządzanie czasem – wprowadzenie do tematu.
 • Zasady planowania pracy własnej– przeciętny dzień menedżera – dobre i złe praktyki – omówienie, sugestie zmian.
 • Ustalanie celów i zadań – różnice i wytyczne – omówienie.

Podsumowanie i przygotowanie planu działania.

Poczytaj na blogu: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu narzędzi skutecznego menedżera firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego i innych.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Skuteczny menedżer zespołu