Tajemnica przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji w czasach pracy zdalnej (na zamówienie)

Jak unikać ryzyka naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa pojawia się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w Dyrektywie Unii Europejskiej. Najogólniej mówiąc, są to istotne dla firmy informacje – zarówno utrwalone na nośniku danych, jak i zapamiętane. Należy do nich wiedza na temat stosowanych rozwiązań technologicznych, systemów zarządzania oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Ich ujawnienie traktowane jest jako działanie na szkodę firmy, za co grożą poważne konsekwencje finansowe bądź prawne. Podpisując umowę o pracę, często nie analizujemy, czego dokładnie dotyczą poszczególne zapisy i zobowiązania. Warto dokładnie zapoznać się z zagadnieniem poufności informacji, by uniknąć sankcji przewidzianych nie tylko w umowie, ale i ustawie. Zdarzają się bowiem przypadki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa wynikające z niewiedzy, a nie celowego działania na korzyść konkurencji. Szkolenie kierowane głównie do osób zarządzających przedsiębiorstwami ma na celu rozwianie wątpliwości, przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, a także przekazanie praktycznych wskazówek, jak zwiększyć bezpieczeństwo poufnych informacji.

Termin webinarium z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa: już niebawem

 • Na zamówienie.
 • Ten temat realizujemy również w formie:
  • Konsultacje indywidualne na zamówienie.

Adresaci webinarium z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa: 

 • Menedżerowie.
 • Członkowie zarządu.
 • Właściciele firm.
 • Pracownicy jednostek samorządowych.
 • Pracownicy administracji publicznej.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Dzięki temu webinarium nabędziesz wiedzę o:

 • Sposobach na zapobieganie ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstwa.
 • Aspektach prawnych, m.in. działaniach, które może podjąć przedsiębiorca, gdy dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Rozwiązaniach dotyczących zarządzania poufnymi informacjami.

Dzięki temu webinarium nabędziesz umiejętności:

 • Zapobiegania naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie zabezpieczanie informacji poufnych.
 • Naprawienia szkody wynikającej z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dzięki temu webinarium nabędziesz kompetencje:

 • Rozwiązywania problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa.
 • Zarządzania poufnymi informacjami.

Agenda webinarium z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa: 

 • Do ustalenia z Klientem.

Program webinarium z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa: 

 • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Jak stworzyć katalog tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa jako dobro prawnie chronione.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, a zakaz konkurencji i ochrona dobrego imienia pracodawcy.
 • Jak w praktyce chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Odpowiedzialność prawna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prelegent:

Klienci:

Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, TAMEH POLSKA sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miejska Energetyka Cieplna Spółka z .o.o. w Koszalinie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Giełda Papierów Wartościowych S.A.Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, TAMEH POLSKA sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miejska Energetyka Cieplna Spółka z .o.o. w Koszalinie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wybrane opinie:

„Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie wiedza trenera. Wszystkie informacje były dla mnie bardzo przydatne. Zagadnienia prawne zostały przedstawiona w sposób zrozumiały. Profesjonalizm Pana Marcina zasługuje na najwyższe uznanie. Podobała mi się atmosfera na szkoleniu – było sympatycznie, wesoło i bardzo profesjonalnie. Praktyczne omówienie dokumentacji związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Przykładowa polityka tajemnicy.”

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Tajemnica przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji w czasach pracy zdalnej (na zamówienie)