Close up businessman back sit at table in boardroom at company meeting. Confident employee listens business mentor telling about business strategy with colleagues at briefing.

Szkolenie online: Efektywne techniki negocjacji

Dowiedź się jak stworzyć najbardziej efektywną strategię prowadzenia negocjacji tak aby budować długofalowe relacje zawodowe oparte na zasadach i poczuciu, że każda ze stron osiąga wymierne korzyści i satysfakcję ze współpracy.

W technikach negocjacji są ważne takie kwestie jak przygotowanie, sprecyzowane oczekiwania, wybrana strategia negocjacji, określona dolna granica ustępstw, plan OPK itp. Równie ważne jest również to, w jaki sposób zarządzić wątpliwościami, zastrzeżeniami czy impasem w negocjacjach.

Cele i Korzyści

W aspekcie efektywnych negocjacji Uczestnik dowie się jak:

 • stworzyć najbardziej efektywną (dla danego partnera) strategię prowadzenia negocjacji tak, aby formułować długofalowe negocjacje oparte na zasadach i poczuciu, że każda ze stron osiąga wymierne korzyści i satysfakcję ze współpracy;
 • przygotować się do każdej rozmowy mając zawsze sprecyzowane jasno oczekiwania, strategię negocjacji dostosowaną do typu partnera oraz dolną granicę swoich ustępstw, poniżej której nie można zejść w negocjacjach;
 • tworzyć efektywną argumentację, będzie wiedział czym się kierować podczas rozmowy negocjacyjnej i jak poznać priorytety drugiej strony, w jakiej kolejności przytaczać korzyści / argumenty i jak sprawdzać efekt wywieranego wpływu;
 • zdiagnozować na którym etapie jest aktualnie w procesie negocjacji i będzie wiedział jak korzystać z technik wywierania wpływu na swojego partnera w negocjacjach;
 • przygotować się do negocjacji: określić swój plan OPK, ustalić strategię, którą będzie realizował podczas spotkania i dokonywać szybkiej analizy propozycji / oferty partnera w negocjacjach;
 • ustalić kiedy następuje impas w negocjacjach i będzie wiedział jak postępować z impasem w zależności od ustalonej strategii działania;
 • stwarzać „asertywny efekt pierwszego wrażenia”, dzięki któremu uzyska autorytet i wzmocni pozycję w procesie negocjacji;
 • radzić sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami partnera w negocjacjach – dowie się jak im zapobiegać, jak wpływać na emocje drugiej strony, w taki sposób, że proces wywierania wpływu / negocjowania stanie się przyjemny i zyskowny;
 • dostrzegać jakie popełnia błędy w negocjacjach i będzie wiedział jak i kiedy im przeciwdziałać;
 • asertywnie stawiać granice podczas spotkań negocjacyjnych;
 • kontrolować negocjacje na poziomie procesu, wywierania wpływu i perswazyjnej argumentacji;
 • dostosować taktyki stosowane w negocjacjach do przyjętej u partnera strategii;
 • stosować „wyjście na galerię” w sytuacjach emocjonalnie trudnych;
 • dostrajać się do swojego partnera w negocjacjach na poziomie werbalnym i niewerbalnym.

Cena i Terminy

w trakcie ustaleń
9:00 – 16:00
CENA PROMOCYJNA*
1290 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1590 zł netto + 23% VAT

*Promocja obejmuje terminy szkoleń do 31.08.2021r.

Cena szkolenia:

 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Moduł I – Efektywne techniki negocjacji. Podstawy negocjacji.

 • Definicja, zasady i reguły negocjacyjne.
 • Przygotowanie do negocjacji (cel, listy interesów, jakie zastrzeżenia może wysunąć potencjalny partner).
 • Co to jest propozycja otwarcia i jak ją składać drugiej stronie oraz jak spowodować aby to partner otworzył negocjacje?
 • Opracowanie dolnej linii poszczególnych kwestii negocjacyjnych, czyli na co nie mogę się zgodzić, a gdzie mogę robić ustępstwa?
 • Dostosowane własnego stylu negocjacji do stylu preferowanego przez drugą stronę.
 • Opracowanie różnych wariantów porozumienia.
 • Mini-wykład oraz symulacja negocjacji.

Moduł II „Marigold” i „Proness” – gry ze scenariuszem (negocjacje 1 na 1). Perswazyjne techniki przedstawiania argumentów: merytorycznych, do emocji, analitycznych, budujących porozumienie na poziomie wartości oraz świadczących na rzecz współpracy.

 • Dobra propozycja otwarcia.
 • Zasady ustępstw.
 • Pozyskiwanie informacji od klienta.
 • Włączanie do negocjacji kolejnego parametru np. ważnego dla naszych celów.

Moduł III Efektywne techniki negocjacyjne. Taktyki negocjacyjne .

 • Niepełne pełnomocnictwo.
 • Skubanie.
 • Spotkajmy się w połowie drogi.
 • Śmieszne pieniądze.
 • Wycofanie oferty.
 • Nagroda w raju.
 • Sytuacja hipotetyczna.
 • Odłóżmy to na później.
 • Zabójcze pytanie.
 • Zastraszanie konkurencją.
 • Atak frontalny.
 • Dobry, zły glina.
 • Omówienie, ćwiczenia praktyczne 1 do 1.
 • Wypracowanie kontr-taktyk.

Moduł IV- Efektywne techniki negocjacji. Jak zastosować zasady wywierania wpływu R. Cialdiniego.

 • Zasadę autorytetu.
 • Zasad wzajemności.
 • Zasada podobieństwa.
 • Zasad niedostępności.
 • Zasada zaangażowania i konsekwencji.
 • Zasada społecznego dowodu słuszności) w kontakcie z klientem.
 • Omówienie zasad, zadanie i prezentacje uczestników.

Moduł V – Efektywne techniki negocjacji. Techniki aktywnego słuchania w negocjacjach – czyli jak pokazać partnerom, że się poważnie traktuje ich zdanie?

 • Komunikowanie emocji i ich klaryfikacja – kiedy warto się do nich odwoływać? – ćwiczenia w parach.
 • „Idź na galerię” – wykształcenie samokontroli dla procesu negocjacji.
 • Jak sobie radzić ze stresem w negocjacjach, jak nad nim zapanować? – ćwiczenia indywidualne.
 • Kim jesteś? – diagnoza typu osobowości partnera negocjacyjnego i dopasowanie się do niego.
 • Sztuka zadawania pytań – jak szybko dotrzeć do intencji drugiej strony?
 • Sposoby zadawania pytań – „Kto pyta, ten zachowuje kontrolę nad sytuacją” i weryfikuje swoje hipotezy na temat partnerów – ćwiczenie 5 pytań.
 • Sugestie ukryte – perswazyjne formułowanie przekazu.
 • Proces negocjacji – wiesz gdzie jesteś, to wiesz co się zdarzy (przygotowanie; prezentacja stanowiska wyjściowego; przetarg; impas; kontrakt).
 • Obserwuj i analizuj – rozpoznawanie różnic między zarzutami partnerów negocjacyjnych, a najczęściej stosowanymi wymówkami w celu doboru jak najlepszego sposobu reakcji – mini-wykład połączony z ćwiczeniami w parach.

Moduł VI – Efektywne techniki negocjacji. Nord West” oraz „Amax” – symulacja negocjacji oparta na scenariuszach i rolach (praca w parach). Uczestnicy przećwiczą techniki kreowania nowych potrzeb u klientów/ partnerów oraz przedstawiania im nowych rozwiązań / możliwości współpracy.

 • Ustalenie i przećwiczenie jak włączać do negocjacji dodatkowych parametrów – realizować sprzedaż wiązaną?
 • Podstawowy zasób w negocjacjach handlowych – plan OPK, czyli moje poziomy Optymalny, Pożądany i Konieczny oraz jak wykorzystywać je podczas negocjacji – mini-wykład + ćwiczenia w parach.
 • Jeden na jeden” – symulacja najczęściej spotykanych rozmów z klientami / współpracownikami / partnerami w Firmie (twarzą w twarz i w kontakcie telefonicznym).
 • Każdą rozmowę trener przeanalizuje na forum grupy, stworzy schemat wywieranego wpływu i przedstawi najefektywniejsze taktyki „poprowadzenia” rozmówcy do postawionego celu – scenki z omówieniem.
 • Monety” – gra symulacyjna, w której uczestnicy poznają zasady negocjacji i swoje nawykowe działania podczas „różnych technik”. Uczestnicy uczą się kształtować umiejętności zachowania jasności myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych podczas negocjacji z klientami.
 • „Co dalej” – co robić po skończonych rozmowach negocjacyjnych? Czy proces negocjacji się kończy wraz z rozmowami? – ustalenie schematu przesłania notatki negocjacyjnej oraz dalszych kroków wpływu na partnera (jeśli ten nie odpowiada).

Moduł VII – Efektywne techniki negocjacji. Test Thomasa-Kilmanna – uczestnicy poznają swoje nawykowe schematy postepowania w sytuacjach konfliktowych. Omówienie testu i zapoznanie uczestników z 5 strategiami działań w sytuacjach negocjacyjnych:

 • unikanie;
 • uległość,
 • kompromis;
 • rywalizacja;
 • kooperacja.

Moduł VIII – Efektywne techniki negocjacji. Asertywne stawianie granic, czyli jak odmawiać, by zachować relacje i kontynuować proces negocjacji z klientem? – ćwiczenia w parach.

Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

 • Miejsce szkolenia: szkolenie online obywa się na platformie Clikmeeting inie wymaga instalowania dodatkowych programów. Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. Zapoznaj się z instrukcją udziałuw szkoleniu online (Clikmeeting).
 • Godziny szkolenia: szkolenia online odbywają się zgodne z programem danego szkolenia. Sprawdź program.
 • Wymagania techniczne: udział w szkoleniu online jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego. Przed szkoleniem online sprawdź czy działają Ci głośniki, czy masz dostępne słuchawki oraz aktywną kamerę.
 • Przeglądarka www: logując się na szkolenie online, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Jak się przygotować? Rekomendujemy przygotowanie przestrzeni na robienie notatek (notatnik, długopis, laptop).
 • Materiały szkoleniowe: otrzymasz materiały szkoleniowe w wersji pdf.
 • Certyfikat: otrzymasz certyfikat zaświadczający odbycie szkolenia online. Dokument przekazujemy w wersji elektronicznej lub, na życzenie, w formie papierowej. Prosimy o informację przed wydarzeniem.
 • Dodatkowe korzyści: po odbyciu szkolenia w wersji otwartej online otrzymasz rabat -20% na zakup kolejnego szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego, ważny trzy miesiące od daty udziału w szkoleniu.
 • Mentoring: po obyciu szkolenia otwartego online masz możliwość konsultacji z trenerem.

Opinie o Szkoleniu

“Trener w prosty i zrozumiały sposób przekazał nam konkretne techniki negocjacji.  Co najważniejsze – przećwiczyliśmy je online. Myślę, że to bardzo przydatne szkolenie, szczególnie dla tych, którzy negocjują z klientami właśnie przez internet. “

“Polecam szkolenie – bardzo rzetelnie przeprowadzone, trener z ogromnym doświadczeniem zawodowym, energiczny i komunikatywny.”

“Szkolenie było przede wszystkim bardzo praktyczne. Ćwiczyliśmy online i przyznam, że bardzo sprawnie wszystko nam wyszło. Jestem pełna podziwu wobec organizatorów!”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu negocjacji trener miał przyjemność prowadzić dla:

AIFO, Allcon, Ambra, Arhelan, Ariadna, AZ IMEX, Best Western Hotel, Bio-Circle, BTC, Caparol, Cardif ARD, Castorama, Centrum Wina, Ciech, Cityboard Media, DAF, DPD, Donauchem, Douglas, Dromet, EDP, Elmark Automatyka, EL-PUK, Enigma, Eckert, Erbi, ERBUD, Eximo, Forte Meble, Franspol, Gerda, HIT Kody Kreskowe, IKA, Innogy, InPost, Jawar, Kiloutou, Lewor, LSI Software, mBank, Media Markt, Nanovo, Novol, Menard, Pamapol, Pepperl+Fuchs, Polska Grupa Farmaceutyczna, Polskapresse, Pro Grass, Progress Eco, Proqual, Rectus, Sage, Saturn Planet, T-Mobile, Teofilów, Truck Gigant, Unicard, Wandalex, Wutkowski, Xella

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Otrzymasz od nas niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

2. W trakcie szkolenia, masz stały dostęp do serwisu kawowego premium (kawa, herbata, woda, sok, przekąski, owoce sezonowe), a także masz zapewniony dwudaniowy posiłek w uznanej w Warszawie restauracji.

3. W trakcie szkolenia przenalizujemy również Twoje case study.

4. Po zakupie szkolenia otrzymujesz od nas rabat – 20%, na zakup kolejnego szkolenia, ważny trzy miesiące.

5. W przypadku tego szkolenia, masz możliwość pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dowiedz się więcej >

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas