Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne w obliczu epidemii koronawirusa (na zamówienie)

Pracodawcy muszą dostosować się do rzeczywistości prawnej związanej z panującą epidemią oraz zaplanować prawidłowe funkcjonowanie swej działalności w najbliższych miesiącach. Najczęstszym wyborem jest wprowadzenie pracy zdalnej lub dodatkowe środki związane z bezpieczeństwem pracowników w środowisku stacjonarnym. Podczas szkolenia online podpowiemy jak przetrwać ten czas, jakich działań Pracodawca powinien obecnie się podejmować i jak reagować na wnioski np. w zakresie urlopów, uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem, czasu pracy, obniżenia wymiaru czasu czy ewentualnej konieczności rozwiązania umowy o pracę bądź umowy dotyczącej współpracy.

Podczas spotkania online – powiemy o tym na co należy szczególnie zwrócić uwagę będąc pracodawcą w związku z wystąpieniem epidemii. Przeanalizujemy konkretne sytuacje i przepisy.

Termin webinarium o umowach o pracę / umowach cywilnoprawnych:

 • Na zamówienie.
 • Ten temat realizujemy również w formie:
  • Konsultacji indywidualnych na zamówienie.

Adresaci webinarium o umowach o pracę / umowach cywilnoprawnych:

 • Osoby z działów Human Resources.
 • Pracodawcy.
 • Osoby zarządzające i decyzyjne.
 • Menedżerowie działów.

Uczestnicy webinarium o umowach o pracę / umowach cywilnoprawnych nabędą wiedzę o:

 • Krokach prawnych jakie mogą podjąć w związku epidemią.
 • Tarczy antykryzysowej.
 • Jakie mają obowiązki jako pracodawcy.
 • Jakie mają uprawnienia ich pracownicy i współpracownicy.
 • Jakie obecnie obowiązują ich dodatkowe ustawy.
 • Jakie są możliwe prawne rozwiązania w ich jednostkach.

Uczestnicy webinarium o umowach o pracę / umowach cywilnoprawnych nabędą umiejętności:

 • Redagowania zapisów umów o pracę i współpracę na przyszłość.
 • Redagowania zapisów w regulaminach pracy i wynagradzania.
 • Interpretowanie i analizy zapisów umów.

Uczestnicy webinarium o umowach o pracę / umowach cywilnoprawnych rozwiną kompetencje z zakresu:

 • Możliwości jakie daje im obecna sytuacja prawna.
 • Stosowania przepisów prawa pracy i ich interpretacji w czasach epidemii.
 • Tego jakie mogą podjąć działania już teraz, aby przygotować się na najbliższe miesiące.

Agenda godzinowa webinarium o umowach o pracę / umowach cywilnoprawnych:

 • Do ustalenia z Klientem.

Program webinarium o umowach o pracę / umowach cywilnoprawnych:

 • Umowy cywilnoprawne a prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Siła wyższa a umowy cywilnoprawne.
 • Uprawnienia i obowiązki pracownika/współpracownika w związku z epidemią.
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w związku z epidemią.
 • Jak i czy Pracodawca może kontrolować swego pracownika/współpracownika gdy ten wykonuje swe obowiązki z domu podczas epidemii?
 • O co może pytać pracodawca – w związku z wirusem np. czy pracownik był w rejonach gdzie istnieje ryzyko zakażenia bądź czy Ktoś z jego otoczenia choruje.
 • Zmiany w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania.
 • Czy Pracodawca może zmusić do wykorzystania urlopu w tym także tego zaległego?
 • Czy można rozwiązać umowę w związku z wystąpieniem epidemii?
 • Czy można czasowo „oddelegować” pracownika na inne stanowisko?
 • Czy można obniżyć wymiar czasu pracy pracownika?
 • Czy można obniżyć wynagrodzenie na czas epidemii?
 • Nadużycia pracowników związane z wirusem.
 • Kiedy pracownik ma prawo odmówić stawienia się w miejscu pracy?
 • Przestój – kiedy można wprowadzić i jakie są zasady wynagradzania (postojowe).
 • Dyżur – kiedy można wprowadzić i jakie są zasady wynagradzania.
 • Pytania i odpowiedzi.

Prelegentka:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne w obliczu epidemii koronawirusa (na zamówienie)