czym jest Work-life balance

Szkolenie online: Work-Life Balance czyli jak dążyć do równowagi

Work Life Balance to dążenie do równowagi w życiu. To umiejętność zbilansowania ról i zadań. To praktyczne wykorzystanie narzędzi do zarządzania swoim życiem

Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym może być nie lada wyzwaniem. Warto podjąć to wyzwanie, utrzymując w życiu harmonię, zdrowie psychiczne i fizyczne, motywację oraz dobre samopoczucie. Dzięki lepszemu zarządzaniu swoim harmonogramem odnajdujemy czas na to, co nas relaksuje i dostarcza energii do działania. Nasza praca staje się bardziej produktywna, zdecydowanie szybciej i łatwiej osiągamy zamierzone cele.

W pędzie codziennego życia trudno czasem stanąć i spojrzeć z perspektywy na role życiowe, ustalić (być może na nowo) priorytety, zaplanować (być może inaczej niż dotychczas) realizację założonych celów.

Szkolenie Work Life Balance może stać się miejscem i czasem na taki właśnie przystanek – na zastanowienie się, uświadomienie sobie lub przeformułowanie priorytetów oraz zaplanowanie działań w kierunku zyskiwania równowagi życiowej. Może to być też czas na potwierdzenie, że w równowadze tej jesteśmy.

Sprawdź swój poziom Work Life Balance: Test wraz z rozwiązaniem znajduje się na stronie: Rodzina i praca

Cena i Terminy

28.09.2020r.
10:00-14:00
CENA PROMOCYJNA
480 zł netto
Cena Regularna
580 zł netto
 • Terminy: 28.09.2020r.
 • Czas trwania: 4 godziny
 • Godziny: 10:00 – 14:00
 • Cena standardowa: 580 zł netto (+23 % VAT)
 • Cena promocyjna ważna do 31.10.2020: 450 zł netto (+23 % VAT)
 • Szkolenie odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).

Cena zawiera:

 • Udostępnienie uczestnikom linku do nagrania szkolenia (ważny 48 h).
 • Dodatkowe materiały do trenera.
 • Certyfikat.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w szkoleniu stacjonarnym otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia w cenie 50 zł netto za 30 min.
 • Uwaga: Jeżeli nie możesz wziąć udziału w tym szkoleniu online w tym terminie to nic straconego. Zapisz się. Otrzymasz link do nagrania ważny 48 godzin oraz materiały uzupełniające.
 • Więcej na stronie: Iwona Firmanty

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasadach work-life balance.
 • Czynnikach, objawach  i skutkach stresu.
 • Kluczowych umiejętnościach pozwalających zarządzać sobą w czasie.
 • Znaczeniu kompetencji inteligencji emocjonalnej i świadomego wpływu na swoje emocje.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania i radzenia sobie z objawami i skutkami stresu.
 • Zarządzania emocjami i stresem.
 • Świadomego kształtowania równowagi pomiędzy pracą i życiem poza pracą.

Uczestnicy pogłębią kompetencje:

 • Rozpoznawania swoich emocji i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków.
 • Konstruktywnego radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym i osobistym.

Program Szkolenia

Work Life Balance czyli jak dążyć do równowagi

Moduł I.  Czym jest Work Life Balance?

 • Weryfikacja aktualnego stanu równowagi.
 • Dlaczego ten temat zyskuje na popularności i dlaczego jest tak ważne to, by się nim zająć.
 • Czym jest równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz jak ją zachować.
 • Historia/ geneza koncepcji Work Life Balance.
 • Czym jest Work Life Balance – definicja formalna i osobista.
 • Błędne definicje Work Life Balance.
 • Korzyści z racji dążenia do równowagi.
 • Skutki braku równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
 • Sposoby na zmianę nawyków w celu podniesienia jakości życia.
 • Krąg wpływu na życie i zasady przejmowania kontroli.
 • Moje role życiowe – koło życia.

Moduł II.  Metody zarządzania czasem w kontekście Work Life Balance:

 • Wyznaczanie celów czyli za co był oceniany Syzyf.
 • Ustalanie priorytetów czyli Twój koszyk zadań zgodnie z pełnionymi rolami.
 • Matryca D.Eisenhowera – czyli co jest ważne a co jest pilne?
 • Multitasking czyli przeskakiwanie między zadaniami – skutki dla poczucia osobistej satysfakcji w kontekście work life balance.
 • Delegowanie zadań – otrzymywania i zlecenia – arkusz check listy.
 • Lista spraw nieskończonych.
 • Planowanie dnia oraz tygodnia zgodnie z koncepcją work life balance.
 • Rytuały przejścia – praca/dom.

Moduł III. Stres w Work Life Balance– jak sobie z nim radzić i łagodzić jego skutki :

 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Przyczyny stresu – arkusz przyczyn wraz z sugestiami uważności.
 • Dobre nawyki w efektywności osobistej – poranne lub/oraz wieczorne rytuały.
 • Budowanie odporności psychicznej a psychoneuroimmunologia.
 • Wprowadzanie do RTZ – racjonalnej terapii zachowań.
 • Sposoby na przemęczenie.
 • Wprowadzenie do koncepcji CUD – zarządzanie stresem poprzez ciało, umysł i duszę – prezentacja sugerowanych technik.

Moduł IV: Sesja pytań i odpowiedzi.

 • Osobisty przepis na dążenie do równowagi w życiu zawodowym i osobistym.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z Work Life Balance firma Huma Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm oraz instytucji tj.: Ministerstwo Finansów, Departament Księgowości Własnej ING Bank Śląski, ING Services Polska, KONTEKST, eService, Adampol.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Work-Life Balance czyli jak dążyć do równowagi