• Humanskills
 • Szkolenia on-line
 • Zamień krytykę na pytanie czyli jak wykorzystać potencjał rozwojowy rozmów oceniających. Warsztaty konsultacyjno-szkoleniowe dla menedżerów (na zamówienie)

Zamień krytykę na pytanie czyli jak wykorzystać potencjał rozwojowy rozmów oceniających. Warsztaty konsultacyjno-szkoleniowe dla menedżerów (na zamówienie)

ZAMIEŃ KRYTYKĘ NA PYTANIE CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ ROZWOJOWY ROZMÓW OCENIAJĄCYCH. WARSZTATY KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWE DLA MENEDŻERÓW

Proponowany program szkolenia odzwierciedla świeże i bardzo skuteczne podejście, w którym menedżer ma szansę zamienić się „z sędziego w coacha”. W trakcie warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych uczestnicy dowiedzą się jak sprawić, aby treść rozmowy oceniającej była nie tylko akceptowalna dla pracownika, ale także stała się impulsem do działań rozwojowych.

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów ocen pracowniczych w organizacjach.
 • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia procesów ocen pracowniczych.

Cele szkolenia:

 • uświadomienie uczestnikom psychologicznych uwarunkowań procesu oceniania
 • zdefiniowanie i omówienie wyzwań w procesie oceniania
 • krytyczna analiza modeli udzielania informacji zwrotnych
 • zapoznanie menedżerów z modelem udzielania informacji zwrotnych poprzez zadawanie pytań
 • rozwój kompetencji w zakresie oceniania pracowników (projektowanie scenariusza rozmowy, doskonalenie umiejętności zadawania pytań, omawianie ewentualnych trudności)
 • zainspirowanie i przygotowanie menedżerów do wykorzystania potencjału rozmów oceniających

Program szkolenia:

Ocena pracownika – kontekst

 • Wyzwania w procesie oceniania
 • Metodologia Motivation Factor a proces oceniania
 • Cele rozmowy oceniającej – formalne i nieformalne

Ocena pracy – właściwe podejście

 • Kluczowe aspekty procesu oceniania – intencje i wiarygodność
 • Najczęściej stosowane modele udzielania informacji zwrotnych – atuty i mankamenty
 • Nowe podejście do oceny pracownika – zamień krytykę na pytanie

Ocena pracy – aspekty praktyczne

 • Projektowanie scenariusza rozmowy oceniającej
 • Rodzaje pytań i ich potencjalne oddziaływanie
 • Co może pójść nie tak i jak temu zaradzić?

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 4 godzinna sesja

Termin: do ustalenia z osobami zainteresowanymi szkoleniem

Prelegentka:

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Zamień krytykę na pytanie czyli jak wykorzystać potencjał rozwojowy rozmów oceniających. Warsztaty konsultacyjno-szkoleniowe dla menedżerów (na zamówienie)