zarządzenie czasem

Szkolenie online: Zarządzanie czasem i efektywność zawodowa

Brak jasnego ustalenia priorytetów oraz wprowadzania osobistego systemu zarządzania zadaniami może wpłynąć na Twoją efektywność zawodową. Dowiedź się jak planować i organizować czas pracy.
Zwiększ efektywność swoich działań. Wprowadź sprawdzone zasady zarządzania czasem. Uniknij wypalenia zawodowego i dąż do równowagi. Zwiększ swój poziom umiejętności z zakresu zarządzania czasem. Wyeliminuj złodzieje czasu, świadomie wyznaczaj priorytety również pod presją czasu.

Cena i Terminy

20.10.2020
10:00-13:00
CENA PROMOCYJNA
340 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
440 zł netto + 23 % VAT
 • Termin: 20.10.2020r.
 • Godziny: 10:00-13:00
 • Cena stała: 440 zł netto (+23% VAT)
 • Cena promocyjna ważna do 31.10.2020r.: 340 zł netto (+23% VAT)
 • Cena zawiera:
  • Link do nagrania prezentacji ważny 48 h.
  • Materiały dodatkowe przesłane w formie pdf.
  • Certyfikat odbycia szkolenia.
  • Rabat 20% na cenę szkolenia stacjonarnego w Warszawie (ważny 3 miesiące od daty udziału w szkolenia online).
  • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia w cenie 50 zł netto za 30 min.

Uwaga: Jeżeli nie możesz wziąć udziału w tym szkoleniu w powyższym terminie to nic straconego. Zapisz się. Otrzymasz link do nagrania ważny 48 godzin oraz materiały uzupełniające.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Cele i Korzyści

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz wiedzę:

 • Jak zarządzasz swoim czasem – poziom wyjściowy.
 • Metody uwolnienia się od nadmiaru rzeczy.
 • Technikach zarządzania czasem.
 • Weryfikacji 10 największych „złodziei czasu”.
 • Zasadach budowania samodyscypliny.

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności:

 • Ustawiana priorytetów.
 • Planowanie zadań w czasie.
 • Uwolnienia się od nadmiaru rzeczy.
 • Zastosowania technik zarządzania czasem.
 • Zarządzania „złodziejami czasu”.
 • Zwiększania samodyscypliny.

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz kompetencje:

 • Efektywność osobista.
 • Wykorzystanie dostępnych zasobów.

Program Szkolenia

Zarządzanie czasem i efektywność zawodowa. Jak stosować techniki organizacji i zarządzania zadaniami w czasie z uwzględnieniem pracy zdalnej?

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników z zakresu zarządzania czasem.

Moduł I Zarządzanie czasem: zaczynaj z wizją końca

 • Zdefiniowanie obszarów do rozwoju w zakresie w zarządzania zadaniami w  czasie.
 • Wyznaczanie celu czyli jaki zadanie miał Syzyf.
 • Zaczynaj z wizją końca. Strategia Vonegutta – planuj wstecz.
 • Smartowanie celu – model SMART.

Moduł II Zarządzanie czasem: planowanie

 • Lista spraw niedokończonych – zawodowych i prywatnych.
 • Ustalanie priorytetów – matryca Eisenhowera.
 • Metoda ALPEN.
 • Zasada Pareto 80/20 w zarządzaniu czasem
 • Zasada 60/40.
 • Fazy dnia – krzywa REFA.
 • Planowanie dania i tygodnia.
 • Planowanie czasu na „ostrzenie piły”.
 • Złota godzina.

Przerwa na obiad

Moduł III Zarządzanie czasem: organizacja

 • Zasada 5 s – zasady utrzymywania porządku.
 • Zarządzanie komunikacją mailową.

Moduł IV Zarządzanie czasem: działanie

 • Zrozum prokrastynacje i jej przeciwdziałaj – „zjedź tą żabę”.
 • Asertywność w kontekście zarządzania czasem.
 • Wprowadź ograniczenia: informacje, zakłócenia itp.
 • Jedna rzecz na raz lub zasada 3 minut –czy wielozadaniowość to mit?
 • Technika Pomodoro.
 • Delegowanie w praktyce.
 • Efektywne spotkania w pigułce.
 • Kontrola realizacji planu.

MODUŁ IV Zarządzanie czasem: Kaizen/ciągły rozwój

 • Automotywacja czyli Twój system nagrody.
 • Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 • Reguły efektywności wg Briana Tracy.

Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania czasem i przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu zarządzania czasem firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm i instytucji tj.: K.R. Group, Loma Systems, Comarch, MPWiK w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, European Network Remembrance and Solidarity, Sabic Poland, Grupa PROFBUD, Boccard Polska, Państwowy Fundusz Rehebilitacji Osób Niepełnosprawnych, IKEA, Tyrolit, eRecruitment Solutions, Vaillant Group, SKF, Colep, Freightliner, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Słodkie Upominki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ministerstwo Obrony Narodowej, Jednostka Wojskowa nr 6021, BMW Financial Services, LUX MED, ARIMR, Orsted Polska Sp. z o.o., Biuro Informacji Kredytowej, Metro Warszawskie, OPTEX SECURITY, Grupa Pracuj, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, ASERTO Sp. z o.o. Sp. k..

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Zarządzanie czasem i efektywność zawodowa