Szkolenie online: Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola

Nowoczesne organizacje rozwijają się dzięki sprawnemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Dynamika zmian bywa na tyle duża, że coraz więcej menedżerów dodatkowo kieruje lub nadzoruje projekty, które są realizowane poza standardowymi, opisanymi procesami w organizacji.

Szkolenie ułatwi prawidłowo zdefiniować cele i zakres projektu oraz zaplanować czas i zasoby potrzebne do jego realizacji.

Cele i Korzyści

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu będą mogli wybrać odpowiednią metodę pracy lub opracować własne wewnętrzne zasady prowadzenia projektów. Szkolenia zawiera głównie „twarde” umiejętności projektowe, które są warunkiem koniecznym sukcesu projektu; w celu uzupełnienia wiedzy i „miękkich” umiejętności, rekomendujemy dodatkowo uczestnictwo w powiązanym tematycznie szkoleniu: „Komunikacja i współpraca w zespole projektowym”.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie zespołów projektowych.
 • Osoby pracujące w zespołach projektowych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

 UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Wybranych metodykach zarządzania projektami;
 • Różnicach w obszarach zastosowań metodyk projektowych;
 • Zasadach organizacji pracy w zespole projektowym;
 • Narzędziach planowania i monitorowania projektów;
 • Metodach oceny ryzyka;
 • Dokumentacji projektowej.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Ustalania celów, zakresu, budżetu i terminu wykonania projektu we współpracy z interesariuszami;
 • Doboru adekwatnych narzędzi wspomagających kierowanie projektami;
 • Tworzenia praktycznych planów i harmonogramów;
 • Skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu i członkami zespołu;
 • Radzenia sobie z ryzykami i zarządzania zmianą w projektach;
 • Efektywnej kontroli przebiegu projektu.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zarządzaniem projektami.
 • Analizą interesariuszy przedsięwzięć biznesowych.
 • Komunikacją w organizacji o strukturze macierzowej.

Cena i Terminy

03-04.03.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT
18-19.07.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT
14-15.11.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Cena szkolenia:

 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Przed szkoleniem uczestnicy wypełnią kwestionariusz online, który zawiera pytania dotyczące wiedzy na temat zarządzania projektami, specyfiki projektów, w których uczestniczą oraz oczekiwań szkoleniowych.

Warsztat jest dynamiczny i interaktywny – zawiera ćwiczenia i dyskusje wokół kluczowych zagadnień. Wykorzystamy dostępne funkcjonalności online: chat, zabieranie głosu, udostępnianie treści, arkusze ankietowe, wirtualny flipchart, pokoje webinarowe.

Uczestnicy znajdą również propozycje najlepszych praktyk skutecznego kontrolowania oraz motywowania zespołu projektowego, aby projekt był wykonany na czas i w ramach budżetu. Szkolenie adresowane jest głównie do liderów projektów stojących przed wyborem metodyki zarządzania projektami, która będzie adekwatna do prowadzonych przez nich przedsięwzięć.

DZIEŃ 1

Logowania uczestników do platformy internetowej.

Omówienie funkcjonalności platformy, uzgodnienie zasad komunikacji podczas szkolenia.

MODUŁ I: Wprowadzenie do zarządzania projektami w organizacji

 • Co to jest projekt biznesowy – dyskusja.
 • Omówienie wyników statystycznych kwestionariuszy oraz potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Zarządzanie portfelem projektów – jak uzgodnić priorytety.
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Wyzwania lidera projektu.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Wybór zasadniczej metodyki projektowej: projekty kaskadowe vs projekty zwinne.

Przerwa

MODUŁ II: Definiowanie projektu

 • Ustalanie celu biznesowego.
 • Analiza interesariuszy.
 • Kreatywne generowanie pomysłów na sposób realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Struktura podziału pracy i inne sposoby uzgadniania zakresu i listy zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

Przerwa

MODUŁ III: Planowanie projektu

 • Diagramy sieciowe i czasowe.
 • Przydział zasobów.
 • Budżetowanie i cash-flow projektu.
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Narzędzia informatyczne.

Przerwa

MODUŁ IV: Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

 • Identyfikacja ryzyk.
 • Macierz prawdopodobieństwa i uciążliwości.
 • Planowanie reakcji na ryzyko.

DZIEŃ 2

MODUŁ V: Organizacja pracy i komunikacja w zespole projektowym 

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Przekazywanie informacji i delegowanie zadań projektowych.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Egzekwowanie wykonania.

Przerwa

MODUŁ VI: Monitorowanie i kontrola projektu 

 • Systemy raportowania.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania zespołu projektowego i komitetu sterującego.
 • Zarządzanie zmianą.

Przerwa

MODUŁ VII: Zamknięcie i rozliczenie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Podsumowanie projektu.
 • Raporty końcowe.
 • Wnioski dla zespołu projektowego i rekomendacje dla organizacji macierzystej..

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Po szkoleniu uczestnicy wypełnią kwestionariusz online, który zawiera pytania dotyczące poziomu zadowolenia z rezultatów szkolenia i wdrożenia nowych umiejętności.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

 • Miejsce szkolenia: szkolenie online obywa się na platformie Clikmeeting inie wymaga instalowania dodatkowych programów. Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. Zapoznaj się z instrukcją udziałuw szkoleniu online (Clikmeeting).
 • Godziny szkolenia: szkolenia online odbywają się zgodne z programem danego szkolenia. Sprawdź program.
 • Wymagania techniczne: udział w szkoleniu online jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego. Przed szkoleniem online sprawdź czy działają Ci głośniki, czy masz dostępne słuchawki oraz aktywną kamerę.
 • Przeglądarka www: logując się na szkolenie online, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Jak się przygotować? Rekomendujemy przygotowanie przestrzeni na robienie notatek (notatnik, długopis, laptop).
 • Materiały szkoleniowe: otrzymasz materiały szkoleniowe w wersji pdf.
 • Certyfikat: otrzymasz certyfikat zaświadczający odbycie szkolenia online. Dokument przekazujemy w wersji elektronicznej lub, na życzenie, w formie papierowej. Prosimy o informację przed wydarzeniem.
 • Dodatkowe korzyści: po odbyciu szkolenia w wersji otwartej online otrzymasz rabat -20% na zakup kolejnego szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego, ważny trzy miesiące od daty udziału w szkoleniu.
 • Mentoring: po obyciu szkolenia otwartego online masz możliwość konsultacji z trenerem.

Opinie o Szkoleniu

„Zarządzanie projektami to kluczowa umiejętność w biznesie. Bez planowania i monitorowania traci się czas, szanse na sukces a przede wszystkim budżet; Polecam szkolenie z zarządzania projektami – trener wskazuje narzędzia, które są niezbędne w codziennej pracy menedżera; Bardzo merytoryczne szkolenie. Praca na case’ach; Bardzo konkretne szkolenie, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego.”

„Najbardziej przydatne było zachęcanie do rozpisywania projektów na poszczególne, małe etapy i korzystania z narzędzi do zarządzania projektami”

„Najciekawsze było planowanie, określanie zakresu, określanie interesariuszy i odniesienie do własnych projektów.”

Klienci

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenie z zakresu zarządzania projektami: ABB, AMBRA, Ammono, Archicom, ARCUS, BPD, CERI, HAVI Logistics, IBM, JADE (Bull Group), KONTEKST, METRO, Phytopharm, PLL LOT, Reckitt Benckiser, Saint Gobain, Start People (Randstad), TVP, Unilever, US Pharmacia, Vattenfall, Wrigley, XPLUS, Press Glass S.A., Reckitt Benckiser (Production) Poland Sp. z o.o., Vigo, Architekton GDA Sp. z o.o.,

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas