Szkolenie online: Zarządzanie różnorodnym zespołem

Mówiąc o różnorodności w zespole myślimy o: różnicy między pokoleniami, dopasowaniu stylu komunikacji do typologii osób, umiejętności rozwiązywania konfliktów, sposobach myślenia i doświadczania, czy wykorzystaniu talentów.

Różnorodny zespół to olbrzymi potencjał i szansa dla firmy. Jednocześnie jest to duże wyzwanie dla menedżera, który tym zespołem zarządza.  Dlatego jedną z kluczowych umiejętności menedżera staje się zarządzanie różnorodnym zespołem.

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Obszarach różnicujących członków zespołu.
 • Poszczególnych pokoleniach (ich mocnych i słabych stronach).
 • Formułowaniu i dobieraniu właściwego komunikatu do  typologii zachowań osób.
 • Głównych motywatorach działania.
 • Wykorzystaniu różnorodności podczas procesu rekrutacyjnego i pierwszych dni w pracy pracownika

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania potrzeb i rozumienia stylu pracy i czynników motywujących różne pokolenia.
 • Rozpoznawania różnych stylów komunikacji i pracy.
 • Dopasowania działań menedżerskich do potrzeb różnych reprezentantów typów psychologicznych.
 • Myślenia długoterminowego o rozwijaniu zespołu różnorodnego.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Motywowaniem przedstawicieli różnych pokoleń poprzez indywidualne podejście.
 • Zarządzaniem potencjałem zespołu różnorodnego.
 • Budowaniem relacji i współpracy w zespole różnorodnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Menedżerowie, którzy uczestniczą w procesie rekrutacji i budują swoje zespoły.
 • Liderzy/szefowie , którzy  chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie w zakresie doboru właściwych ścieżek komunikacji do poszczególnych pracowników.
 • Dla wszystkich, którzy przygotowują się do roli liderów i chcą wiedzieć jak pracować z różnorodnymi zespołami.

Cena i Terminy

06.07.2021r.
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
659 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT

*Promocja obejmuje terminy szkoleń do 31.08.2021r.

08.09.2021r.
09:00-16:00
CENA
898 zł netto + 23% VAT

*Promocja obejmuje terminy szkoleń do 31.08.2021r.

25.11.2021r.
09:00-16:00
CENA
898 zł netto + 23% VAT

*Promocja obejmuje terminy szkoleń do 31.08.2021r.

Cena szkolenia:

 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia stacjonarnego otwartego.
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.

Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Zarządzanie różnorodnym zespołem –jak zarządzać zespołem różnorodnym pod kątem pokoleń, modelu DISC, wartości, przekonań, talentów.

Każdy wnosi jakąś wartość do zespołu, a rolą menedżera jest zrozumienie tych różnic i wykorzystanie ich do realizacji celów i rozwoju zespołu. Aby móc się rozwijać potrzebna nam jest różnorodność.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie  Zarządzania różnorodnym zespołem

Moduł I. Zarządzanie różnorodnym zespołem – różnorodność

 • Postrzeganie siebie i postrzeganie innych – ćwiczenie indywidualne.
 • Kim oni są – czym jest różnorodność –  ćwiczenie w podgrupach.
 • 5 sposobów zarządzania różnorodnym zespołem.

Przerwa

Moduł II. Zarządzanie różnorodnym zespołem – charakterystyka pokoleń

 • Co wiemy o pokoleniach – fragment filmowy.
 • Baby boomers, X, Y, Z – czyli pokolenia na rynku pracy – prezentacja.
 • Pokolenie Henryków – omówienie.
 • Przekonania, wartości, różnice przedstawicieli pokoleń – ćwiczenie w podgrupach.
 • Analiza mocnych i słabych stron wynikających z różnic pokoleń  – praca w podgrupach – Analiza SWOT.
 • Analiza zespołu  – kim zarządzam? ćwiczenie indywidualne.
 • Jak wydobywać potencjał i jak pracować z przedstawicielami różnych pokoleń?
 • Co może robić menedżer by oddziaływać na różne pokolenia? – dyskusja grupowa.
 • Co sprawia, że przedstawiciele pokoleń pozostają w zespole? – główne motywatory – ćwiczenie w podgrupach.

Przerwa na obiad

Moduł III.  Zarządzanie różnorodnym zespołem – różnorodność w budowaniu zespołu

 • Rekrutacja dopasowana –  wprowadzenie – fragment filmowy.
 • Znaczenie rekrutacji – 5 etapów budowania zespołu.
 • Onboarding – wprowadzenie i ćwiczenie w podgrupach.
 • Mentoring i wsparcie – komu jest potrzebne i kiedy?
 • 8 zasad nowego zaangażowania  –  jak znaleźć wspólny język z innymi generacjami.

Przerwa

Moduł IV.  Zarządzanie różnorodnym zespołem – różnorodność w sposobie komunikacji na podstawie DISC

 • Charakterystyka modelu stylu zachowań DISC  – cztery wymiary, mini wykład, filmy, dyskusja.
 • Jak identyfikować style zachowań – ćwiczenie w podgrupach.
 • Mocne i słabe strony każdego z typów – ćwiczenie.
 • Budowanie ścieżek dostępu do pracy z poszczególnymi typami.
 • Jak dopasować rozmowę do poszczególnych typów osób?

Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością oraz  analiza  stworzenie listy działań z zespołem.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

 • Miejsce szkolenia: szkolenie online obywa się na platformie Clikmeeting inie wymaga instalowania dodatkowych programów. Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. Zapoznaj się z instrukcją udziałuw szkoleniu online (Clikmeeting).
 • Godziny szkolenia: szkolenia online odbywają się zgodne z programem danego szkolenia. Sprawdź program.
 • Wymagania techniczne: udział w szkoleniu online jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego. Przed szkoleniem online sprawdź czy działają Ci głośniki, czy masz dostępne słuchawki oraz aktywną kamerę.
 • Przeglądarka www: logując się na szkolenie online, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Jak się przygotować? Rekomendujemy przygotowanie przestrzeni na robienie notatek (notatnik, długopis, laptop).
 • Materiały szkoleniowe: otrzymasz materiały szkoleniowe w wersji pdf.
 • Certyfikat: otrzymasz certyfikat zaświadczający odbycie szkolenia online. Dokument przekazujemy w wersji elektronicznej lub, na życzenie, w formie papierowej. Prosimy o informację przed wydarzeniem.
 • Dodatkowe korzyści: po odbyciu szkolenia w wersji otwartej online otrzymasz rabat -20% na zakup kolejnego szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego, ważny trzy miesiące od daty udziału w szkoleniu.
 • Mentoring: po obyciu szkolenia otwartego online masz możliwość konsultacji z trenerem.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego; BIO SFERA Sp. z o.o.; Sp z o. o.; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; KUKE, Santander.

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas