Szkolenie online: Zmiana zawodowa, czyli jak przygotować się do zmiany pracy lub stanowiska?

Dowiedz się jak zarządzić tą sytuacją i przejąć kontrolę nad swoim życiem zawodowym.

Zaplanuj swoje dalsze życie zawodowe. Zmierz się z tym czego się obawiasz. Zacznij myśleć o sobie jak przedsiębiorca. Określ swoje cele zawodowe i osobiste. Skup się na wykorzystaniu Twoich talentów i kompetnecji.

 

Cena i Terminy

 • ermin: 07.09.2020
 • Czas trwania: 120 min
 • Godziny: 17:00 – 19:00
 • Cena standardowa: 150 zł netto (+23 % VAT) = 184,50 zł brutto (wystawiamy faktury)
 • Cena promocyjna ważna do 31.08.2020r.: 59 zł netto (+23 % VAT) = 72, 57 zł brutto (wystawiamy faktury)
 • Webinarium odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).
 • Cena zawiera: udostępnienie uczestnikom linku do nagrania, dodatkowe materiały poszkoleniowe, certyfikat odbycia webinarium, możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu webinarium w cenie 50 zł netto za 30 min.
 • Ten temat realizujemy również w formie: Sesji coachingowych: Coaching

Cele i Korzyści

 • Przejęcie kontroli nad swoim życiem zawodowym.
 • Podjęcie decyzji o działaniu.
 • Zwiększenie poczucie bezpieczeństwa w zakresie zawodowym.
 • Weryfikacja możliwości zawodowym.
 • Weryfikacja talentów i kompetencji.

Program Szkolenia

 • Zmiana zawodowa – przejęcie kontroli nad życiem zawodowym.
 • Dobry plan kluczem Twojego sukcesu i Twoja drabina sukcesu.
 • Własne potrzeby a oczekiwania otoczenia w kontekście Twojej zmiany zawodowej.
 • Weryfikacja doświadczenia, możliwości i kompetencji.
 • Analiza możliwości rynkowych.
 • Określenie celu zawodowego – struktura PAR w narracji Twojej kariery.
 • Promowanie własnej osoby czyli personal branding.
 • Przygotowanie strategii komunikacyjnej czyli przyczyny zmiany pracy.
 • Dokumenty aplikacyjne – prezentacja, cv, list motywacyjny, lista referencyjna.
 • Twój plan marketingowy.
 • Networking czyli inicjowanie działań.
 • Twój sukces na rozmowach kwalifikacyjnych i negocjacje wynagrodzenia.

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Szkolenie online: Zmiana zawodowa, czyli jak przygotować się do zmiany pracy lub stanowiska?