ABC PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH

Czym jest prawo autorskie? W jaki sposób możemy legalnie korzystać z własności intelektualnej?

Wprowadzenie

Czym jest prawo autorskie? W jaki sposób możemy legalnie korzystać z własności intelektualnej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo podczas szkolenia Prawo autorskie i prawa pokrewne. Podczas szkolenia prowadzonego na podstawie autorskich materiałów zostanie zaprezentowane Państwu przykładowe korzystanie z czyjegoś dzieła. Dowiedzą się Państwo jak chronić prawa autorskie, jak sobie radzić z problemem naruszania praw autorskich, a także jak je sprzedawać.

TERMINY SZKOLEŃ

10 Września
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto
26 Listopada
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto

  Program szkolenia 

  ADRESACI SZKOLENIA:

  • Osoby mające do czynienia z prawem autorskim.
  • Dyrektorzy i menedżerowie.
  • Specjaliści zajmujący się własnością intelektualną.
  • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

  UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

  • Przepisach prawa związanych z ochroną i przeniesieniem praw autorskich i własności intelektualnej.
  • Dobrych nawykach przy korzystaniu z własności intelektualnej stworzonej w organizacji przez jej pracowników.

  UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

  • Samodzielnego działania w zakresie ochrony własności intelektualnej.
  • Korzystania w sposób zgodny z prawem z ogólnodostępnych źródeł wiedzy, np. Internetu.
  • Samodzielnego tworzenia umowy o przeniesienie praw autorskich.

  UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

  • Ochroną praw autorskich.
  • Rozwiązywaniem problemów związanych z naruszeniem praw autorskich.

  Program szkolenia:

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 13:00 (Moduły I-V) Moduł I. POJĘCIE PRAW AUTORSKICH

  • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z prawami autorskimi i własnością intelektualną.
  • Zakres ochrony (przedmiot i podmiot ochrony praw autorskich).
  • Prawa autorskie majątkowe i osobiste.
  • Dziedziczność praw autorskich.

  Moduł II. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRAW AUTORSKICH

  • Omówienie i zaprezentowanie najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich (krajowe akty prawne oraz akty prawa wspólnotowego).

  Moduł III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA JAKO ELEMENT OBROTU GOSPODARCZEGO

  • Zasady „sprzedaży” dzieła.
  • Koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
  • Warunki udzielania licencji na korzystanie m.in. z programów komputerowych.
  • Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich.

  Moduł IV. Z CZEGO WYNIKA PROBLEMATYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH

  • Omówienie najczęstszych przypadków związanych z naruszeniem praw autorskich.
  • Omówienie błędów popełnianych przez strony umów w zakresie praw autorskich.

  Moduł V. UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

  • Jak skonstruować umowę o przekazanie praw autorskich.
  • Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie.
  • „Dobre praktyki” w umowach przenoszących prawa autorskie.

  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 16:10 (Moduły VI-VIII) Moduł VI. PRACOWNIK – PRACODAWCA; TWORZENIE DZIEŁA I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

  • Zakres obowiązków pracownika wynikający z umowy o pracę, a prawa autorskie.
  • Czy można podpisać umowę o dzieło z własnym pracownikiem?
  • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w związku z naruszeniem własności intelektualnej podmiotu trzeciego.

  Moduł VII. ORGANIZACJA, FIRMA, JEDNOSTKA, A OCHRONA PRAW AUTORSKICH

  • Ochrona własności intelektualnej w jednostce, zasady, podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
  • Sprzedaż własności intelektualnej przez organizacje, jednostki i firmy.

  Moduł VIII. INTERNET JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY – KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW ZGODNIE Z PRAWEM

  • Korzystanie z zasobów Internetu.
  • Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w Internecie.
  • Informacje prasowe – wykorzystanie, przetworzenie.

  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia – analiza orzecznictwa sądowego z zakresu tematyki szkolenia.

  Cena szkolenia i dofinansowanie

  Cena promocyjna:

  1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
  2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

  Cena zawiera:

  • Szkolenie z zakresu Abc prawa autorskiego i praw pokrewnych realizowane w samym centrum Warszawy.
  • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu Abc prawa autorskiego i praw pokrewnych.
  • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

  Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

  Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

  Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
  Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

  TRENERZY

  KLIENCI

  Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in.: TVN. S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Telewizja Polsat Sp.z.o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Telewizja Polska Sp.z.o.o.; Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy; Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.; Polskie Towarzystwo Informatyczne; Kancelaria Sejmu; Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; Politechnika Warszawska Centrum Obsługi Projektów; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.; ENEA S.A., Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Kancelaria Sejmu, Gmina Miasta Sopotu. 

  OPINIE


  “Nauczyłam się jak interpretować prawa autorskie oraz jak je wykorzystywać.  Podczas szkolenia doceniłam błyskotliwą osobowość trenera. Trener przekazał mi wszystkie potrzebne informacje. Bardzo wysoki poziom szkolenia, trener nie ominął żadnego zagadnienia. Wiele się dowiedziałem na temat tego, jak wykorzystywać pliki z Internetu.”

  TERMINY SZKOLEŃ

  10 Września
  Cena Promocyjna 690 zł netto
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa Cena: 890 zł netto
  26 Listopada
  Cena Promocyjna 690 zł netto
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa Cena: 890 zł netto

   METODY SZKOLENIA

   Activity Based Learning

   Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

   Ćwiczenia

   Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

   Feedback

   Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

   Pełna Aktywizacja

   Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

   Dyskusja

   Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

   Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

   ABC PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH