Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Szkolenie otwarte „Asertywność w pracy” to jeden z oferowanych przez nas kursów praktycznych z działu efektywność osobista. Szkolenia z asertywności, rozpoznawania osobistych talentów czy automotywacji mają aktualnie ogromną wartość i są jednymi z najchętniej wybieranych warsztatów dla pracowników firm i osób prywatnych zainteresowanych własnym rozwojem. Asertywność, umiejętność zarządzania własnymi talentami czy zdolność skutecznego motywowania się do działania mają decydujący wpływ na to, jak kształtuje się nasza skuteczność, czyli mierzona na wiele różnych sposobów efektywność osobista. Szkolenie „Asertywność w pracy” jest treningiem niezwykle ważnych i przydatnych w codziennej pracy umiejętności. Od ich opanowania zależy nasza odporność na manipulacje i próby wykorzystania ze strony otoczenia, charakter i siła naszych relacji z innymi ludźmi, atmosfera w miejscu pracy. Od nich wreszcie zależy również nasza osobista efektywność. Szkolenia poświęcone treningowi asertywności nauczą Cię m.in. jak kształtować swoją asertywność w miejscu pracy bez postawy roszczeniowej, jak odmawiać i mówić o tym, czego potrzebujesz i oczekujesz.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy” polecamy wszystkim, którzy chcą wypracować umiejętność bezkonfliktowego wyrażania swoich poglądów, potrzeb i oczekiwań oraz umiejętność formułowania odmowy w komunikacji ustnej i pisemnej. Kurs rekomendujemy również pracownikom, którzy realizują zadania przy których niezbędne są wysokie umiejętności komunikacyjne, asertywność, dyplomacja, zdolności negocjacyjne i wysoka efektywność osobista. Szkolenie „Asertywność w pracy” będzie również bardzo przydatnym warsztatem dla osób zatrudnionych w działach obsługi klienta.

Otwarte szkolenie „Asertywność w pracy” realizujemy w dwóch wariantach – jako bardziej tradycyjne szkolenie stacjonarne oraz oferujące większą swobodę w zakresie logistyki szkolenie online. Obie formuły kursu gwarantują Państwu opiekę ze strony wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej, której specjalnością są komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty i efektywność osobista. Szkolenie z asertywności staramy się zawsze maksymalnie dopasować do oczekiwań konkretnych Kursantów, a nasi trenerzy na bieżąco wzbogacają jego program o treści, przykłady i ćwiczenia najbardziej przydatne dla danej grupy Uczestników warsztatu i najbliższe ich doświadczeniom w konkretnym środowisku pracy.

Serdecznie zachęcamy do zapisu na szkolenie „Asertywność w pracy” w Human Skills. Kurs możecie Państwo zamówić u nas również jako szkolenie zamknięte realizowane na zamówienie. Zapraszamy do zapisów i kontaktu z naszymi konsultantami!

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie otwarte „Asertywność w pracy” to jeden z oferowanych przez nas kursów praktycznych z działu efektywność osobista. Szkolenia z asertywności, rozpoznawania osobistych talentów czy automotywacji mają aktualnie ogromną wartość i są jednymi z najchętniej wybieranych warsztatów dla pracowników firm i osób prywatnych zainteresowanych własnym rozwojem. Asertywność, umiejętność zarządzania własnymi talentami czy zdolność skutecznego motywowania się do działania mają decydujący wpływ na to, jak kształtuje się nasza skuteczność, czyli mierzona na wiele różnych sposobów efektywność osobista. Szkolenie „Asertywność w pracy” jest treningiem niezwykle ważnych i przydatnych w codziennej pracy umiejętności. Od ich opanowania zależy nasza odporność na manipulacje i próby wykorzystania ze strony otoczenia, charakter i siła naszych relacji z innymi ludźmi, atmosfera w miejscu pracy. Od nich wreszcie zależy również nasza osobista efektywność. Szkolenia poświęcone treningowi asertywności nauczą Cię m.in. jak kształtować swoją asertywność w miejscu pracy bez postawy roszczeniowej, jak odmawiać i mówić o tym, czego potrzebujesz i oczekujesz.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy” polecamy wszystkim, którzy chcą wypracować umiejętność bezkonfliktowego wyrażania swoich poglądów, potrzeb i oczekiwań oraz umiejętność formułowania odmowy w komunikacji ustnej i pisemnej. Kurs rekomendujemy również pracownikom, którzy realizują zadania przy których niezbędne są wysokie umiejętności komunikacyjne, asertywność, dyplomacja, zdolności negocjacyjne i wysoka efektywność osobista. Szkolenie „Asertywność w pracy” będzie również bardzo przydatnym warsztatem dla osób zatrudnionych w działach obsługi klienta.

Otwarte szkolenie „Asertywność w pracy” realizujemy w dwóch wariantach – jako bardziej tradycyjne szkolenie stacjonarne oraz oferujące większą swobodę w zakresie logistyki szkolenie online. Obie formuły kursu gwarantują Państwu opiekę ze strony wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej, której specjalnością są komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty i efektywność osobista. Szkolenie z asertywności staramy się zawsze maksymalnie dopasować do oczekiwań konkretnych Kursantów, a nasi trenerzy na bieżąco wzbogacają jego program o treści, przykłady i ćwiczenia najbardziej przydatne dla danej grupy Uczestników warsztatu i najbliższe ich doświadczeniom w konkretnym środowisku pracy.

Serdecznie zachęcamy do zapisu na szkolenie „Asertywność w pracy” w Human Skills. Kurs możecie Państwo zamówić u nas również jako szkolenie zamknięte realizowane na zamówienie. Zapraszamy do zapisów i kontaktu z naszymi konsultantami!

Cele i Korzyści

Kurs otwarty „Asertywność w pracy” to praktyczny trening umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie lepiej zarządzać relacjami w pracy, a poprzez racjonalny rozdział zadań i klarowność oczekiwań wpływać na to, jak wysoka jest Twoja efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne oraz kurs online poświęcone asertywności są jednym z kilku programów szkoleniowych organizowanych w Human Skills, których tematem jest kompleksowy rozwój kompetencji interpersonalnych oraz efektywność osobista. Szkolenie „Asertywność w pracy” przygotuje Cię do roli pewnego siebie, świadomego swoich praw i obowiązków oraz obowiązków innych pracownika, lidera i szefa. Warsztatem powinny zainteresować się też wszystkie osoby, które czują się zdominowane przez współpracowników w swoim miejscu pracy lub pragną oprzeć się stosowanej przez otoczenie manipulacji. Otwarte szkolenie z asertywności trenuje również umiejętność wyrażania potrzeb i oczekiwań w różnych sytuacjach życiowych, także w sferze prywatnej. Rekomendujemy je ponadto wszystkim tym osobom, które potrzebują wsparcia w takich newralgicznych w pracy zawodowej sferach, jak pewność siebie, samoświadomość swoich możliwości, dyplomacja w relacjach interpersonalnych czy osobista efektywność. Szkolenia poświęcone asertywności przygotowane przez naszych ekspertów to warsztaty o bardzo praktycznym charakterze – będziemy analizować przykłady zaczerpnięte z Twoich doświadczeń i trenować techniki asertywnej odmowy w sytuacjach, które dotykają Cię w Twoim miejscu pracy. Opracowany przez nas kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy” to warsztat o maksymalnym poziomie indywidualizacji. Jeśli weryfikacja Twoich potrzeb wykaże, że musimy trenować jakieś umiejętności w sposób szczególny, dostosujemy techniki nauczania i ćwiczenia w taki sposób, by jak najbardziej mogła na tym skorzystać Twoja stanowcza postawa, asertywność i efektywność osobista. Szkolenia otwarte „Asertywność w pracy” prezentują jedynie sprawdzoną i fachową wiedzę, a treści prezentowane podczas kursu są na bieżąco aktualizowane, aby nasi Kursanci mogli mieć dostęp do najlepszych i najskuteczniejszych metod budowania asertywnej postawy w pracy i w życiu prywatnym. Nasze szkolenia podlegają regularnej certyfikacji, a także stale monitorujemy ich standard – masz gwarancję, że wybierasz skuteczny trening i kurs najwyższej jakości. Oferujemy Ci też dużą swobodę wyboru formy, trybu i terminu szkolenia, dzięki czemu możesz zdecydować, kiedy, gdzie i w jakich warunkach będzie budowana Twoja asertywność i wzmacniana efektywność osobista. Szkolenie zdalne pozwoli Ci szkolić się z nami online z dowolnego miejsca w kraju, a na stacjonarny kurs zaprosimy Cię do naszego komfortowego centrum szkoleniowego w Warszawie.

Jakie korzyści oferuje otwarty kurs „Asertywność w pracy”?

Szkolenie „Asertywność w pracy” to jeden z ważniejszych programów rozwojowych, których tematem są kompetencje interpersonalne oraz efektywność osobista. Szkolenia z tego działu koncentrują się na treningu umiejętności przydatnych w życiu zawodowym i prywatnym, dzięki którym Kursanci mogą skuteczniej zarządzać relacjami interpersonalnymi, wzmocnić swoją pozycję w zespole i współpracować z innymi osobami w taki sposób, by nie ucierpiała przy tym zdolność współpracy, samoocena Uczestnika zajęć i jego efektywność osobista. Szkolenie otwarte z asertywności ma charakter praktycznego warsztatu o wysokim stopniu zindywidualizowania – w razie potrzeby zmodyfikujemy program kursu w taki sposób, by trening obejmował najlepsze dla danej grupy Kursantów techniki asertywnej i dyplomatycznej odmowy, prezentacji poglądów, wyrażania potrzeb i oczekiwań. Wspólnie zastanowimy się również, co zrobić, by budowana przez Ciebie asertywna i stanowcza postawa pozytywnie przekładała się na takie obszary, jak poczucie własnej wartości, pewność siebie i osobista efektywność. Szkolenia „Asertywność w pracy” pomoże Ci uregulować relacje z tzw. wampirami energetycznymi, ludźmi agresywnymi i osobami skłonnymi do manipulacji.

Kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy” wyposaża w praktyczną wiedzę o:

 • sposobach podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w sferze efektywności i asertywności w pracy;
 • technikach asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów;
 • zasadach radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia;
 • zasadach asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia;
 • korzyściach posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.

Szkolenie pozwala Kursantom zgłębić istotę asertywności oraz zrozumieć, w jaki sposób asertywna postawa wpływa na takie obszary, jak komunikacja, budowanie relacji, samoocena czy efektywność osobista. Szkolenia z asertywności koncentrują się na prezentacji praktycznej wiedzy, z której skorzystać można zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Otwarte szkolenie poświęcone treningowi asertywności rozwija bezcenne umiejętności:

 • klarownego wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń oraz obrony swoich granic;
 • świadomego kształtowania relacji zawodowych i prywatnych;
 • świadomego budowania swojej siły i stanowczości;
 • dyplomatycznej odmowy, która nie urazi innych.

Przygotowany przez naszych ekspertów trening asertywności rozwija i doskonali kluczowe umiejętności interpersonalne, które są konieczne do świadomego zarządzania relacjami z otoczeniem, unikania sytuacji konfliktowych i ochrony granic osobistych.

Kurs „Asertywność w pracy” pogłębia newralgiczne kompetencje społeczne związane z:

 • asertywnością i pewnością siebie;
 • komunikacją ustną i pisemną.

Kurs rozwija uniwersalne i istotne w życiu każdego człowieka kompetencje z takich obszarów jak komunikacja, samoocena i efektywność osobista. Szkolenie pozwala lepiej panować nad charakterem relacji z otoczeniem, a także uczy formułowania i stanowczego wyrażania komunikatów zgodnych z własnymi sądami, potrzebami i celami.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
11.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
12.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
23.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
10.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ASERTYWNOŚĆ W PRACY – KURS ONLINE

Asertywność vs. efektywność osobista – szkolenia online z tej tematyki mają charakter spotkań organizowanych w wirtualnych pokojach tworzonych w popularnych serwisach internetowych Clickmeeting lub Zoom. Udział w kursie nie wymaga instalowania dodatkowych programów i możliwy jest zarówno przy użyciu komputera stacjonarnego, jak i laptopa, tabletu czy telefonu komórkowego. Dzięki temu możesz komfortowo i bez angażowania się w czasochłonną podróż do firmy szkoleniowej wpływać na to, jak wysoka jest Twoja asertywność oraz efektywność osobista. Szkolenie poświęcone budowaniu pewności siebie, stanowczości i asertywności to intensywny warsztat teoretyczno-praktyczny skoncentrowany na treningu najbardziej przydatnych narzędzi i technik, dzięki którym wzmacniana jest siła, determinacja, odwaga i osobista efektywność. Szkolenie wprowadza w arkana fachowej wiedzy z obszaru komunikacji interpersonalnej i sztuki skutecznego działania poprzez omówienie 4 głównych segmentów tematycznych. Otwarty kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy” może zostać uzupełniony o dodatkowe treści lub alternatywne ćwiczenia, jeśli taką konieczność ujawni przeprowadzona na początku zajęć diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów. Kurs online z asertywności trwa według standardowego harmonogramu 7 godzin z przerwami. Zdalne szkolenie „Asertywność w pracy” kończy się przygotowaniem IPD – indywidualnego planu działania zorientowanego na rozwój w takich obszarach jak asertywność, skuteczna komunikacja, efektywność osobista. Szkolenia z asertywności pozwalają uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie profesjonalnego kursu w naszej szkole. Każdy z Kursantów zapisanych na warsztat online „Asertywność w pracy” otrzyma od nas dodatkowo bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych, których tematem jest asertywność, dyplomacja w komunikacji, obrona przed manipulacją i efektywność osobista. Szkolenie zdalne poświęcone treningowi asertywności opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technik i metod nauczania, a także realizowane jest w zgodzie z modelem Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Ramowy program szkolenia online „Asertywność w pracy”

Szkolenie: Asertywność w pracy – jak właściwie rozumieć asertywność, bierność, agresywność oraz realizować swoje potrzeby, radząc sobie z manipulacjami ze strony otoczenia?

Asertywność i efektywność osobista – szkolenia zdalne z tej tematyki odbywają się według ramowego programu widocznego poniżej. Każdy warsztat online poświęcony treningowi asertywności poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu. Rezultaty prowadzonej we wstępie do zajęć diagnozy decydują o ostatecznym kształcie programu szkolenia oraz doborze ćwiczeń, dzięki którym rozwijana będzie asertywność oraz efektywność osobista. Szkolenie zdalne „Asertywność w pracy” to praktyczny warsztat – koncentrujemy się na działaniu i stosujemy aktywizujące metody nauczania. Wypracowana przez naszych trenerów formuła szkolenia ma ogromne znaczenie, ponieważ prezentowany trening asertywności nie tylko pozwala Kursantom zrozumieć istotę asertywnej postawy, ale również uczy stosowania konkretnych technik z obszaru komunikacji, od których zależy pozycja negocjacyjna, ochrona własnych interesów i osobista efektywność. Szkolenia zdalne „Asertywność w pracy” to zaplanowane na 1. dzień sesje treningowe. Zdalny kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy” trwa około 7 godzin, a dokładny rozkład przerw zaplanowanych w czasie spotkania zostanie podany na początku kursu. W czasie warsztatu pojawią się liczne praktyczne ćwiczenia z takich obszarów jak komunikacja i efektywność osobista. Szkolenia odbywają się ponadto z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania, m.in. paneli dyskusyjnych, analiz case study, gier symulacyjnych itp.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu oraz rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu.

9:30 – 10:30

Moduł I. Asertywność w pracy – czym jest asertywność?

 • Czym jest asertywność w pracy?
 • Skutki braku asertywności oraz korzyści płynące z bycia asertywnym.
 • Agresja, uległość, asertywność – czym się od siebie różnią?
 • Warunki asertywności – „ja jestem OK i ty jesteś OK”.
 • Jakie są warunki asertywności? – siły hamujące i wspierające asertywność.
 • Poczucie własnej wartości i świadomość własnych umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w pracy.

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:30

Moduł II. Asertywność w pracy – jak odmawiać i jak mówić o tym, czego potrzebujemy?

 • Analiza transakcyjna Berne’a, czyli w co grają ludzie: dziecko, rodzic i dorosły?
 • Trójkąt dramatyczny S. Karpmana – kiedy możesz wejść w rolę wybawcy, prześladowcy lub ofiary? Jakie niezrealizowane potrzeby stoją za każdą z tych ról?
 • Asertywność w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czyli jak zajmować przestrzeń, przyjąć postawę oraz dbać o ton głosu, aby być postrzeganym jako asertywna osoba?
 • W jaki sposób budować asertywne komunikaty? Rola komunikatu „ja” – na co zwracać uwagę, kiedy zastosować „taniec społeczny” ze świadomością kim jest nasz rozmówca (jego rola w naszym życiu)?
 • Jak skutecznie używać technik asertywności, aby nie być postrzeganym jako osoba uległa lub agresywna?

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:40

Moduł III. Asertywność w pracy – jak asertywnie radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

 • Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami, czyli o zasadzie precedencji.
 • Jak zadbać o klarowność naszych intencji?
 • W jaki sposób asertywnie prosić o realizację ustaleń i naszych potrzeb?
 • Jak asertywnie odmawiać?
 • Czy i kiedy warto się tłumaczyć?
 • Jak z taktem i kulturą osobistą odpowiadać na nieprzyjemne zachowania?
 • Jak asertywnie wymieniać poglądy, aby nie zostać wykorzystanym?

14:40 – 14:55 Przerwa

14:55 – 15:40

Moduł IV. Asertywność w pracy – jak asertywnie radzić sobie z różnymi osobami w otoczeniu?

 • Różne rodzaje wampirów energetycznych i ich strategie.
 • Osoby agresywne.
 • Ludzie wykorzystujący innych do realizacji własnych potrzeb.
 • Osoby stosujące techniki manipulacji.
 • Jak pilnować własnej asertywności na co dzień?
 • Jak budować/odbudować asertywność?

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia: Podsumowanie i wnioski. Osobisty plan działania – Kursanci zostaną poproszeni o stworzenie planu, dzięki któremu będzie mogła rozwijać się ich asertywność i rosnąć efektywność osobista. Szkolenie pozwala pozyskać certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA ASERTYWNOŚĆ W PRACY – KURS STACJONARNY

Asertywność, pewność siebie i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne podejmujące tę tematykę odbywają się w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w sercu Warszawy. W naszej siedzibie zapewniamy wszystkim naszym gościom maksymalnie przyjazne warunki do treningu, dzięki czemu Kursanci w idealnej atmosferze mogą się zadbać o rozwój asertywności i poziom, jaki osiąga ich efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne „Asertywność w pracy” to warsztat teoretyczno-praktyczny skupiony na treningu wyspecjalizowanych technik komunikacyjnych pozwalających zachować asertywność, dzięki której możliwa jest większa niezależność działania, niewrażliwość na manipulację i wysoka osobista efektywność. Szkolenia „Asertywność w pracy” prezentują fachową wiedzę o skutecznych metodach i technikach budowania asertywnej postawy poprzez omówienie tego zagadnienia w 4 segmentach tematycznych. Otwarty kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy” realizujemy zgodnie z zamieszczonym poniżej ramowym programem, który zakłada naukę przez 7 godzin zegarowych podczas jednego dnia sesji szkoleniowej. Cena kursu obejmuje poczęstunek serwowany w czasie przerwy śniadaniowej oraz obiad w lokalnej restauracji. W ramach podsumowania Kursanci proszeni są o przygotowanie osobistego planu działania w obszarze asertywności oraz wskazanie obszarów rozwoju, dzięki którym wzrosnąć może ich efektywność osobista. Szkolenia z asertywności prowadzone przez naszych ekspertów opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych metod i technik nauczania oraz prowadzone są w zgodzie z założeniami cyklu Kolba i modelem ABL. Trener prowadzący zajęcia na życzenie Kursantów może zarekomendować Uczestnikom zajęć inne kursy, których tematem jest efektywność osobista. Szkolenie „Asertywność w pracy” jest doskonałym wstępem do pozostałych szkoleń skoncentrowanych na komunikacji i sztuce skutecznego działania.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Asertywność w pracy”

Szkolenie: Asertywność w pracy – jak właściwie rozumieć asertywność, bierność, agresywność oraz realizować swoje potrzeby, radząc sobie z manipulacjami ze strony otoczenia?

Asertywność, pewność siebie i efektywność osobista – szkolenia poświęcone tym zagadnieniom realizowane w trybie stacjonarnym odbywają się według planu widocznego poniżej. Każdy kurs stacjonarny z asertywności rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu. Wyniki tej diagnozy decydują o ostatecznym kształcie programu oraz mają wpływ na dobór metod nauczania i ćwiczeń, przy których użyciu będzie trenowana asertywność oraz efektywność osobista. Szkolenie z asertywności koncentruje się na treningu praktycznych umiejętności – uczymy, jak w działaniu wykorzystać wiedzę dotyczącą asertywności i pokazujemy, nad jakimi obszarami powinni pracować Kursanci zainteresowani postępem w takich dziedzinach jak pewność siebie, skuteczna komunikacja i osobista efektywność. Szkolenia stacjonarne z prezentowanej tematyki realizujemy przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania o potwierdzonej skuteczności. Są to m.in. panele dyskusyjne, analizy case study, gry symulacyjne itp. Również w ten sprawdzony przez nas sposób prowadzony jest kurs efektywność osobista – „Asertywność w pracy”. Opracowana przez naszych trenerów formuła praktycznego szkolenia ma fundamentalne znaczenie – Kursanci mają okazję dzięki niej nie tylko zrozumieć istotę asertywności, ale też w praktyce zweryfikować, jakie działania przyczyniają się do tego, że wzrasta ich pewność siebie, odporność na manipulację i skuteczność, tj. efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne „Asertywność w pracy” to jednodniowe sesje szkoleniowe zaplanowane na 7 godzin zegarowych. Kursanci uczestniczący w warsztacie otrzymają od nas starannie opracowany komplet materiałów szkoleniowych – zbiór praktycznej wiedzy na temat tego, czym jest skuteczna komunikacja, asertywność, dyplomatyczna odmowa, efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne podejmujące temat asertywności pozwala uzyskać certyfikat poświadczający ukończenie profesjonalnego kursu w naszym centrum szkoleniowym.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów z omówieniem celów szkolenia.

9:30 – 10:30

Moduł I. Asertywność w pracy – czym jest asertywność?

 • Asertywność w pracy – czym jest?
 • Skutki braku asertywności i korzyści bycia asertywnym.
 • Asertywność, uległość, agresja – czym różnią się od siebie?
 • Warunki asertywności – „ja jestem OK i ty jesteś OK”.
 • Jakie są warunki asertywności? – siły wspierające i hamujące asertywność.
 • Świadomość własnych umiejętności z zakresu asertywności w życiu zawodowym i prywatnym. Poczucie własnej wartości.

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:30

Moduł II. Asertywność w pracy – jak mówić o tym, czego potrzebujemy i jak odmawiać?

 • W co grają ludzie: dziecko, rodzic i dorosły? – analiza transakcyjna Berne’a.
 • Kiedy możesz wejść w rolę wybawcy, ofiary, prześladowcy? Jakie niezrealizowane potrzeby stoją za tymi rolami? – trójkąt dramatyczny S. Karpmana.
 • Asertywność w werbalnej i niewerbalnej komunikacji, czyli jaką przyjąć postawę, jak zajmować przestrzeń i jak dbać o ton głosu, by być postrzeganym jako osoba asertywna?
 • Jak efektywnie stosować techniki asertywności, aby nie być postrzeganym jako osoba agresywna lub uległa?
 • W jaki sposób formułować asertywne komunikaty? Rola komunikatu „ja” – na co zwracać uwagę, kiedy wykorzystać „taniec społeczny” ze świadomością kim jest rozmówca (jego rola w naszym życiu)?

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:40

Moduł III. Asertywność w pracy – jak asertywnie radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

 • Asertywne zachowanie w kontaktach z klientami, szefem, współpracownikami, czyli o regule precedencji.
 • Jak zatroszczyć się o klarowność naszych intencji?
 • Jak asertywnie odmawiać?
 • W jaki sposób asertywnie prosić o realizację naszych potrzeb i poczynionych ustaleń?
 • Czy warto się tłumaczyć?
 • Jak asertywnie wymieniać poglądy, by nie zostać wykorzystanym?
 • Jak kulturalnie i taktownie odpowiadać na nieprzyjemne zachowania?

14:40 – 14:55 Przerwa

14:55 – 15:40

Moduł IV. Asertywność w pracy – jak asertywnie radzić sobie z różnymi osobami w otoczeniu?

 • Wampiry energetyczne – rodzaje wampirów i ich strategie.
 • Ludzie agresywni.
 • Osoby wykorzystujące innych ludzi do realizacji własnych potrzeb.
 • Ludzie stosujący techniki manipulacji.
 • Jak budować/odbudować asertywność?
 • Jak pilnować własnej asertywności na co dzień?

15:40 – 16:00

Zakończenie zajęć: Wnioski i podsumowanie najważniejszych zagadnień. Osobisty plan działania i rozwoju asertywności.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Dobrze przygotowane, interesujące szkolenie. Ciekawe treści i ćwiczenia grupowe. Trener potrafił odpowiedzieć na każde pytanie z grupy, ma niesamowitą wiedzę i doświadczenie.”

„Trener prowadzący szkolenie otwarty i dynamiczny, wypracował bardzo dobry kontakt z grupą. Wiele praktycznych ćwiczeń m.in. postawy asertywnej.”

„Wysoce merytoryczne szkolenie, pełne przydatnych informacji. Trener z dużym zaangażowaniem w szkolenie i życzliwością.”

„Bardzo przyjemnie słucha się Pani Prowadzącej, miły ciepły głos i interesujący sposób prowadzenia zajęć”

„Było bardzo ciekawe. Nawet spokojny sposób mówienia Prowadzącej nie powodował senności a wręcz przeciwnie – chciało się słuchać i uważać”

„Prowadząca bardzo ciekawie mówiła. Ma duże zdolności do utrzymywania uwagi słuchaczy.”

„Przydatne treści szkolenia: różne sposoby zachowania, działania i pracy w modelu DISC; asertywność.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 4 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu asertywności w pracy, firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników takich firm jak: SAS Institute Polska, SKF Polska S.A. Oddział w Warszawie, Sollers Consulting Sp. z o.o. Polska Organizacja Turystyczna, Lux Med Sp. z o.o., Sellpoint Sp. z o.o., Grupa Pracuj Sp. z o.o., Den Hartogh Polska Sp. z o.o., Robert Bosch Sp. z.o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z.o.o., Lionbridge Poland Sp. z.o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Grupa Pracuj S.A., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, GTV Poland Sp. z.o.o. Sp. k., Iron Mountain Polska Sp. z.o.o., Brixx Sp. z.o.o., Nikon Polska Sp. z.o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., GEBERIT OZORKÓW Sp. o.o., Windhunter Serwis Sp. z o.o., Bank BGŻ BPN Paribas S.A., Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o., C&C PARTNERS Sp. z o.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., CFE POLSKA Sp. z o.o., Aereco Wentylacja Sp. z o.o., Press Glass S.A., Orsted Polska Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., Vestas Poland Sp. z o.o., SANRO Sp. z o.o., De Gruyter Poland Sp. z o.o., Sollers, Fiege, Bondspot, PME Wojciech Mardziel, Fresenius Kabi Business Services Sp. z.o.o., PWC, Wago., Super Savers Sp.z.o.o., ECHO INVEST SPÓŁKA AKCYJNA, SEA CHANGE  Polska Sp. z o. o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Alphabet Polska Fleet Management Sp.z o.o., TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „CARDIF POLSKA” S.A., Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Red Sky Sp. z o.o., MINISTERSTWO FINANSÓW, Karton Polska Sp. z o.o., Dysten Sp.z o.o, Pepco Poland Sp. z o.o., Justyna Swedura, Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o.., Spedimex, Fundacja Rozwoju Osobowości Twój Start UP, Transfer Multisport Elektronik, Inter IKEA Systems B.V., Ceramika Paradyż., Cosibella Sp. z o.o., Cellnex Poland, Ekoenergetyka – Polska S.A., Biblioteka Publiczna Bemowo, Wyższy Urząd Górniczy, Videojet Technologies Sp. z o. o., NFZ Lublin, Trident BMC Sp. z o. o., Tatra Spring Polska Sp. z o. o. Benefit Systems S.A., Pratt & Whitney

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas