ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty

Wprowadzenie

Jako firma szkoleniowo – doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem.

Celem szkolenia Assessment i Development Center jest nauka umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi. Szkolenie jest skierowane zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dla menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.

TERMINY SZKOLEŃ

27-28 Sierpnia
Cena Promocyjna 1190 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 1390 zł
1-2 Października
Cena Promocyjna 1190 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 1390 zł

  Program szkolenia 

  Uczestnicy nabędą wiedzę o:

  • Specyfice metod, zasad analizy i oceny sesji Assesment Centre oraz Development Centre.
  • Rozpoznawaniu i badaniu kompetencji na danym profilu stanowiska oraz możliwości rozwojowych.
  • Informacjach dotyczących profesjonalnego pełnienia roli asesora, obserwacji asesorkiej, tworzenia notatek.
  • Zasadach budowania sesji feedbackowej.

  Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • Tworzenia słownika z definicjami kompetencji do sesji Assessment Center lub Development Center.
  • Rozdzielania kompetencji głównych od pobocznych.
  • Tworzenia pytań i wskaźników do wybranych kompetencji.
  • Badania kompetencji z dopasowaniem odpowiednich ćwiczeń.
  • Tworzenia ćwiczeń weryfikujących kompetencje, potencjał.
  • Tworzenia raportu  cząstkowego i końcowego sesji Assessment Center lub Development Center.

  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

  • Tworzeniem potencjału kadrowego i kierowaniem nim.
  • Udzielaniem feedbacku.

  Adresaci szkolenia z zakresu assessment i development center:

  • Pracownicy działów personalnych zajmujących się rekrutacjami oraz rozwojem talentów w organizacji, w tym menedżerowie HR, specjaliści, doradcy personalni i  zawodowi.
  • Osoby zarządzające zespołami.
  • Osoby zainteresowane pozyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu Human Resources, w tym studenci oraz absolwenci.
  • Właściciele firm.
  • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

  DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  09:45 – 10:30 MODUŁ I. Metoda Assessment i Development Center

  1. Specyfika metody AC/DC.
  2. Możliwości zastosowania metody w kierowaniu kapitałem ludzkim.
  3. Cele stosowania AC/DC w organizacji – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
  4. Wady oraz zalety projektów AC/DC w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
  5. Koszt projektów AC/DC w praktyce. Prezentacja kilku zrealizowanych projektów.

  10:30 – 10:45 Przerwa

  10:45 – 12:30 MODUŁ II. Role w projekcie Assessment i Development Center

  1. Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy oraz uczestnicy.
  2. Przygotowanie oraz rola asesora.
  3. Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
  4. Rola asesora w czasie sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
  5. Odpowiedzialność asesora.
  6. Ocenianie i błędy oceniania.
  7. Fakty a interpretacje i hipotezy.
  8. Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po.

  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:30 MODUŁ III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

  1. Rola kompetencji w AC/DC i sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów oraz omówienie.
  2. Definiowanie kompetencji, ustalanie ich wartościowania oraz wskaźników. Ćwiczenie grupowe.
  3. Przygotowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenie indywidualne.
  4. Typologia osobowości a profil kompetencyjny.

  14:30 – 14:45 Przerwa

  14:45 – 16:15 MODUŁ IV. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

  1. Rodzaje zadań w projekcie AC/DC. Prezentacja przykładów.
  2. Typy zadań. Prezentacja przykładów.
  3. Zasady budowania zadań.
  4. Tworzenie formularzy, raportów itp.

  16:15 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia zajęć.

  Uczestnik otrzyma zadanie domowe – przygotowanie zadania do własnego projektu AC/DC.

   DZIEŃ II

  09:00 – 09:10. Rozpoczęcie zajęć, przypomnienie pierwszego dnia.

  09:10 – 10:00 Omówienie zadań związanych z przygotowaniem zadań AC/DC przez uczestników.

  10:00 – 10:15 Przerwa

  10:15 – 12:30  Moduł I. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

  1. Matryca ćwiczeń i kompetencji do AC/DC.
  2. Tworzenie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki szczegółowe, zbiorcze, analiza SWOT.
  3. Tworzenie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika – szkolenia, coaching, ścieżka kariery itp.
  4. Tworzenie raportów dla uczestników przy AC oraz przy DC.

                     Moduł IIPrzygotowanie sesji Assessment i Development Center

  1. Konstruowanie harmonogramu projektu. Przykłady.
  2. Przygotowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia sesji AC/DC.
  3. Projektowanie sesji ACDC. Ćwiczenie indywidualne.

  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:45 Przygotowanie sesji Assessment i Development Center cd.

  14:45 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 15:40 MODUŁ III. Raporty i sesja integracyjna Assessment i Development Center

  1. Zasady sesji integracyjnej. Ćwiczenie grupowe.
  2. Zasady przekazywania informacji zwrotnej do Klienta o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itp.

  15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie do roli asesora.

  Zapraszamy do lektury: ZARZĄDZANIE TALENTAMI – jaki model funkcjonuje w Twojej organizacji?

  Cena szkolenia i dofinansowanie

  Cena promocyjna:

  1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
  2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

  Cena zawiera:

  • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
  • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
  • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

  Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

  Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

  Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
  Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

  TRENERZY

  KLIENCI

  Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Euler Hermes Collections Sp. z o.o., HUNTERS Sp. z o.o., Polska Akcja Humanitarna, 3M Poland Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, KGHM Polska Miedź S.A., Accenture Sp. z o.o., Edukacja Biznes Nauka Polska Sp. z o.o., Unify Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.; First Data Polska S.A., Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Tutlo Sp. z o.o., Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej IGB Mazovia. 

  OPINIE

  “Wiedza przekazana z poziomu doświadczonego praktyka. Ogromna wiedza trenerki, którą chętnie się dzieliła. Teraz wiem jakich błędów nie popełniać i w jaki sposób lepiej przygotować się do procesu rekrutacyjnego. Prowadzenie wywiadu CBI- dobre omówienie.  Dużo ciekawych wskazówek w jaki sposób zadawać pytania rekrutacyjne. Wartościowe było dla mnie omówienie używania testów psychologicznych podczas rekrutacji oraz programu Orientation. Ćwiczenia, całość – od struktury przez planowanie do oceny. Praktyczne aspekty i sposób korzystania z AC/DC.  Przeprowadzenie ćwiczeń/zadań.”

  TERMINY SZKOLEŃ

  27-28 Sierpnia
  Cena Promocyjna 1190 zł
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa Cena: 1390 zł
   1-2 Października
   Cena Promocyjna 1190 zł
   Promocja obowiązuje do 2020-09-30
   • Standardowa Cena: 1390 zł

    METODY SZKOLENIA

    Activity Based Learning

    Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

    Ćwiczenia

    Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

    Feedback

    Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

    Pełna Aktywizacja

    Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

    Dyskusja

    Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

    Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

    ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER