EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI

Efektywne techniki negocjacji

Czy zawsze potrafisz przekonać drugą stronę do proponowanych przez Ciebie rozwiązań? Potrafisz tak prowadzić rozmowę, by osiągać wyznaczony cel i zachować partnerskie relacje? Zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym, tak naprawdę nieustannie bierzemy udział w negocjacjach. Raz prowadzimy rozmowy w sprawie warunków ważnej dla firmy umowy, innym razem chodzi po prostu o większy rabat przy zakupach. Udział w naszym szkoleniu umożliwi Ci sprawne posługiwanie się językiem korzyści i strat. Zapoznamy Cię z efektywnymi technikami i wyposażymy w narzędzia pozwalające osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.

 

 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

 

Cena i Terminy

08-09.12.2020r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
1398 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT
01-02.02.2021.r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
1398 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1598 zł netto + 23 % VAT

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

DOFINANSOWANIE SZKOLENIA:

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Zaawansowanych zasadach prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego w ujęciu praktycznym i podstawowych pojęć dotyczących negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Problematyce negocjacji według modelu harvardzkiego (np. prowadzenie, zespół, planowanie itp.).
 • Efektywnym procesie negocjacji i jego znaczeniu dla organizacji, dlaczego warto negocjować.
 • Znaczeniu przedmiotu negocjacji  (wszystko ma wartość dla firmy i wszystko jest elementem negocjacji: np. cena, termin dostawy, rodzaj wykonania preferowanego przez firmę, termin płatności, koszt transportu itd.).
 • Prowadzeniu negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Indywidualnym postrzeganiu procesu negocjacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Jak rozwiązywać problemy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem negocjacji, oraz jasnego określania celu i angażowania się w rozwiązywanie problemów.
 • Prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Efektywnych negocjacji z uwzględnieniem strategicznej argumentacji.
 • Zarządzania ustępstwami dla osiągnięcia celów biznesowych.
 • Ukierunkowania negocjatora na odnoszenie sukcesu negocjacyjnego.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Negocjowaniem.
 • Wywieraniem wpływu.
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Współpraca zespołowa.
 • Ukierunkowanie na realizację celów stanowiskowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Szefowie zespołów handlowych.
 • Pracownicy działu sprzedaży.
 • Pracownicy działów obsługi klienta.
 • Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
 • Właściciele firm.
 • Osoby zainteresowane tematem efektywnych technik negocjacji.

Program Szkolenia

Efektywne techniki negocjacji. Jak sprawnie osiągać cele poprzez negocjacje?

Dzień I

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I – Efektywne techniki negocjacji – wprowadzenie:

 • definicje i pojęcia podstawowe,
 • znaczenie i sens negocjacji,
 • procesy percepcji społecznej,
 • zawodowe i osobiste aspekty kontaktów w biznesie,
 • różnice między pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad,
 • (korzyści i straty).

09:30 – 10:45 Moduł II – Efektywne techniki negocjacji. Dynamika procesu negocjacyjnego:

 1. fazy negocjacji,
 2. przygotowanie negocjacji – jak się przygotować:
 • poznanie drugiej strony,
 • opracowanie i analiza możliwych scenariuszy,
 • przygotowanie planu działania,
 • opracowanie argumentów.

3. przebieg negocjacji – jak prowadzić rozmowy:

 • zdobywanie wiedzy o rozmówcach,
 • rozpoczęcie negocjacji,
 • prezentacja ofert,
 • negocjacje właściwe,

4. zakończenie negocjacji i zawarcie kontraktu.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30 Moduł III – Efektywne techniki negocjacji. Style  prowadzenia  negocjacji:

 • style negocjacji ich dobór i ich zastosowanie,
 • twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty),
 • koncepcja „BATNA”(najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia) i jej rola w negocjacjach,
 • styl efektywny,
 • style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:45 Moduł IV – Efektywne techniki negocjacji. Mechanizmy zachowań  społecznych w procesie negocjacji:

 • wybrane elementy  osobowości  negocjatora,
 • cechy dobrego negocjatora,
 • źródła wiedzy  o  partnerze i motywy zachowań partnera,
 • przewidywanie motywów zachowań i  celów negocjacyjnych partnera,
 • ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania,
 • zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony,
 • konflikt i sposoby zarządzania nim,
 • jak unikać konfliktu podczas rozmów,
 • sytuacje trudne w negocjacjach i sztuka ich pokonywania.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:40 Moduł V – Efektywne techniki negocjacji. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów:

 1. komunikacja werbalna i niewerbalna,
 2. język ciała jako element autoprezentacji i skutecznego wywierania wpływu:
 • rola języka ciała w negocjacjach,
 • panowanie nad własnymi zachowaniami i odczytywanie zachowań rozmówcy,
 • budowanie wiarygodności poprzez dopasowywanie języka ciała do słów,
 • rozpoznawanie emocji i postaw partnera na podstawie języka ciała.

15:40 – 16:00 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Dzień II:

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

09:15 – 10:45 Moduł V – Efektywne techniki negocjacji. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów:

 1. zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji – komunikacja werbalna:
 • zasady budowy sugestywnej wypowiedzi,
 • komunikacja jedno i dwukierunkowa,
 • wywieranie wpływu na rozmówców.

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:30 Moduł VII – Efektywne techniki negocjacji. Manipulacje w negocjacjach:

 • manipulacje i chwyty w negocjacjach,
 • rozpoznawanie manipulacji,
 • manipulacje samooceną i emocjami,
 • manipulacje czasem, informacją, miejscem,
 • zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:45 Moduł VIII – Efektywne techniki negocjacji. Uwarunkowania w negocjacjach:

 • jakie jest znaczenie czynników zewnętrznych,
 • czas, miejsce, publiczność,
 • trafność doboru miejsca i czasu.

14:45 – 15:00 Przerwa

15:00 – 15:45 Moduł IX – Efektywne techniki negocjacji. Najczęstsze błędy w negocjacjach:

 • najczęstsze błędy i techniki przeciwdziałania.

Moduł X – Efektywne techniki negocjacji. Zakończenie negocjacji:

 • zamykanie negocjacji,
 • formułowanie umowy,
 • kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

 Moduł XI – Efektywne techniki negocjacji. Autoocena:

 • analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Zapraszamy również do lektury artykułu naszego trenera na blogu Human Skills:

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Szkolenie z zakresu efektywnych technik negocjacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak: Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. PWM S.C. Witold Piętka, PZU Pomoc S.A., Innogy Polska S.A., PKP Telkol Sp. z o.o., Rossmann Supermarkety drogeryjne Sp. z o.o., ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Bionanopark Sp. z o.o., Omnicom, Svantek Sp. z o.o., ASG Poland S.A., Narodowe Centrum Kultury, Versalis International Societe Annonyme S.A., Globallogic S.A., Stock Polska S.A., ASG Poland S.A., Pepco Poland Sp. z o.o., Schomburg Polska Sp. z o.o., Ośrodek Rozwoju Edukacji

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Efektywne techniki negocjacji