savoir vivre w biznesie

Szkolenia – etykieta i savoir vivre – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Pod pojęciem „savoir-vivre” rozumiemy zasady dobrego wychowania. To wiedza o tym, jak należy się zachowywać podczas kolacji służbowej, a jak podczas rodzinnego spotkania. To reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, partnerów zawodowych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.). Ważne jest nie tylko to, jak się zachowujemy i czy przestrzegamy określonych reguł. Na etykietę składa się również dopasowany do okoliczności strój oraz makijaż, gestykulacja, ton głosu, postawa ciała czy nawet uśmiech. Wszystkie te elementy budują nasz wizerunek i pozwalają odnaleźć się w każdej sytuacji.

 

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Kulturze osobistej, manierach obowiązujących w świecie zawodowym i nie tylko.
 • Sposobach niwelowania faux pas.
 • Specyfice obsługi klientów międzynarodowych, w tym komunikacji międzykulturowej.
 • Zasadach zawodowej elegancji i etykiety – Business Protocol.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wykazywania swobodnej, a zarazem profesjonalnej postawy w sytuacjach służbowych.
 • Komunikacji interpersonalnej z zachowaniem dobrych manier.
 • Kreowania wizerunku profesjonalisty.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Autoprezentacją.
 • Budowaniem relacji służbowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu savoir-vivre.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

28.02.2022
09:00-16:00
CENA
998 zł netto + 23% VAT
05.05.2022
09:00-16:00
CENA
998 zł netto + 23% VAT
08.08.2022
09:00-16:00
CENA
998 zł netto + 23% VAT
25.11.2022
09:00-16:00
CENA
998 zł netto + 23% VAT
Promocja! Tylko od 10.01. do 23.01. dajemy Ci50 zł netto na szkolenia otwarte! ODBIERZ SWÓJ RABAT!

Szkolenia stacjonarne:

13.04.2022
09:00-16:00
CENA
998 zł netto + 23 % VAT
14.07.2022
09:00-16:00
CENA
998 zł netto + 23 % VAT
24.10.2022
09:00-16:00
CENA
998 zł netto + 23 % VAT
23.01.2023
09:00 – 16:00
CENA
998 zł netto + 23% VAT

Promocja! Tylko od 10.01. do 23.01. dajemy Ci50 zł netto na szkolenia otwarte! ODBIERZ SWÓJ RABAT!

Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Szkolenie: Etykieta i savoir – vivre. Jak budować wizerunek profesjonalisty i uniknąć służbowego „faux pas”?

09:00 – 09:15: Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:15 – 10:00 Moduł I – Etykieta i savoir – vivre – podstawy 

 • Kanony budowania wizerunku profesjonalisty.
 • Punktualność – umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Powitanie oraz pożegnanie w sytuacjach służbowych zgodnie z zasadą precedencji czyli kiedy ważniejszy jest szef a kiedy ważniejszy klient firmy.
 • Sposób zwracania się, właściwe tytułowanie.
 • Zasady podawania dłoni, ukłonów, pocałunków i pozdrowień.

10:00 – 10:15 Przerwa

10:15 – 12:00 Moduł II -Etykieta i savoir – vivre – profesjonalny wizerunek 

 • Zawodowy kanon ubioru i wyglądu.
 • Właściwa postawa i sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Business Dress Code – Business Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze oraz Smart Casual, czyli jak pogodzić elegancję z wygodą.
 • Znaczenie dodatków w stroju.
 • Podkreślanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w tworzeniu własnego wizerunku.
 • Zasady wyboru stroju i makijażu w zależności od pory dnia i okoliczności.
 • Faux pas w ubiorze – przegląd najczęstszych potknięć dotyczących komponowania stroju, wyboru fasonu oraz dodatków.

12:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:15 Moduł III –Etykieta i savoir – vivre – sztuka zachowania

 • Zasady wymiany wizytówek.
 • Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy (właściwa gestykulacja, mimika, spojrzenie).
 • Zasady zachowania w zależności od miejsca spotkania (praca, wyjazd służbowy, konferencja, teatr, ulica, sklep, wakacje itp.).
 • Odpowiedni dobór tematyki.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej.
 • Grzecznościowe zachowanie w samochodzie (zajęcie odpowiedniego miejsca, rozliczenie za podróż itp.).
 • Grzecznościowe zachowania w windzie, na korytarzu

14:15 – 14:30 Przerwa

14:30 –  15:30 Moduł IV – Etykieta i savoir – vivre – spotkania 

 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń.
 • Prezentacja uczestników spotkania.
 • Sztuka podejmowania gości.
 • Zasady obowiązujące podczas spotkań służbowych.
 • Wymogi etykiety przy organizowaniu przyjęć.
 • Business dining, stołowa etykieta.
 • Alkohole (gatunki, wybór, sposób podawania, wznoszenie toastów).
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania partnerowi zawodowemu.
 • Faux pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i sposoby niwelowania faux pas.

15:30 – 16:00 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check listy.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Szkolenie: Etykieta i savoir – vivre. Jak budować wizerunek profesjonalisty i uniknąć służbowego „faux pas”?

09:00 – 09:15: Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:15 – 10:00 Moduł I – Etykieta i savoir – vivre – podstawy 

 • Kanony budowania wizerunku profesjonalisty.
 • Punktualność – umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Powitanie oraz pożegnanie w sytuacjach służbowych zgodnie z zasadą precedencji czyli kiedy ważniejszy jest szef a kiedy ważniejszy klient firmy.
 • Sposób zwracania się, właściwe tytułowanie.
 • Zasady podawania dłoni, ukłonów, pocałunków i pozdrowień.

10:00 – 10:15 Przerwa

10:15 – 12:00 Moduł II -Etykieta i savoir – vivre – profesjonalny wizerunek 

 • Zawodowy kanon ubioru i wyglądu.
 • Właściwa postawa i sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Business Dress Code – Business Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze oraz Smart Casual, czyli jak pogodzić elegancję z wygodą.
 • Znaczenie dodatków w stroju.
 • Podkreślanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w tworzeniu własnego wizerunku.
 • Zasady wyboru stroju i makijażu w zależności od pory dnia i okoliczności.
 • Faux pas w ubiorze – przegląd najczęstszych potknięć dotyczących komponowania stroju, wyboru fasonu oraz dodatków.

12:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:15 Moduł III –Etykieta i savoir – vivre – sztuka zachowania

 • Zasady wymiany wizytówek.
 • Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy (właściwa gestykulacja, mimika, spojrzenie).
 • Zasady zachowania w zależności od miejsca spotkania (praca, wyjazd służbowy, konferencja, teatr, ulica, sklep, wakacje itp.).
 • Odpowiedni dobór tematyki.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej.
 • Grzecznościowe zachowanie w samochodzie (zajęcie odpowiedniego miejsca, rozliczenie za podróż itp.).
 • Grzecznościowe zachowania w windzie, na korytarzu

14:15 – 14:30 Przerwa

14:30 –  15:30 Moduł IV – Etykieta i savoir – vivre – spotkania 

 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń.
 • Prezentacja uczestników spotkania.
 • Sztuka podejmowania gości.
 • Zasady obowiązujące podczas spotkań służbowych.
 • Wymogi etykiety przy organizowaniu przyjęć.
 • Business dining, stołowa etykieta.
 • Alkohole (gatunki, wybór, sposób podawania, wznoszenie toastów).
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania partnerowi zawodowemu.
 • Faux pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i sposoby niwelowania faux pas.

15:30 – 16:00 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check listy.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?
 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:
 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu otwartym ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).
Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?
 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Praktyczne wskazówki dotyczące elegancji oraz ocena zachowań. Nauczyłam się odpowiednio dobierać szkło do alkoholu oraz  postępować z wizytówkami w trakcie biznesowego spotkania. Wiem, jaka jest postawa dżentelmeńska w kwestii równouprawnienia. Ważne było: jak usadzać gości w aucie podczas kolacji służbowej, jak zachować się przy stole, kwestie związane z ubiorem, organizacją spotkań, przyjmowanie klienta międzynarodowego.”
„W ciekawy sposób przedstawione informacje odnośnie zachowania podczas witania się z drugą osobą i przedstawiania się. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.”
„Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenera. Jasno przedstawione informacje m.in. dotyczące uścisku dłoni, formy przywitania, jak i zachowania się np.: na bankiecie.”
Oceny dla tego szkolenia:
5
Średnia ocena 5 / 5
5 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Szkolenie z zakresu etykiety i savoir-vivre firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak:  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku; Ministerstwo Sportu i Turystyki; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Ministerstwo Skarbu Państwa; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Kwidzyńskie Centrum Kultury; Instytut Pamięci Narodowej; Urząd Lotnictwa Cywilnego; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Impreska Com Kamil Ułanowicz; Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o; TEZET S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Zamek Sp. j.; Gemalto. Sp. z o.o.; Savoy; INEA S.A.; International Paper – Kwidzyń Sp. z o.o.; Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o; ; Siemens Sp. z o.o.; NUTRICIA Polska Sp. z o.o.; Pfizer Polska Sp. z o.o.; Delphi Poland S.A; Immofinanze, Sitel Polska Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Altavia Polska Sp. z o.o., Cypriak & Fibich Projects

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas