KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

Jak zadbać o dobrą komunikację i współpracę podczas tworzenia projektu

Wprowadzenie

W zespołach zarządzających, projektowych i zadaniowych właściwa komunikacja jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Efektywne narzędzia i metody projektowe są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Warto zainwestować czas w lepsze poznanie swoich współpracowników, aby zbudować relacje sprzyjające wspólnemu osiąganiu celów biznesowych.

TERMINY SZKOLEŃ

20-21 Maj
Cena Promocyjna 1750 zł
Promocja obowiązuje do 2020-03-31
 • Standardowa Cena: 2300 zł
28-29 Wrzesień
Cena Promocyjna 1750 zł
Promocja obowiązuje do 2020-03-31
 • Standardowa Cena: 2300 zł
26-27 Listopad
Cena Promocyjna 1750 zł
Promocja obowiązuje do 2020-03-31
 • Standardowa Cena: 2300 zł

Program szkolenia 

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasadach komunikacji sprzyjającej współpracy.
 • Sposobach budowania dobrych relacji.
 • Własnych preferencjach osobowościowych i ich wpływu na styl komunikacji i współpracy.
 • Sposobach wzmocnienia synergii i efektywności zespołu.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz indywidualne Profile Insights Discovery™.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Weryfikacji i usprawnienia organizacji pracy zespołu.
 • Monitorowania i kontroli projektu we współpracy z członkami zespołu.
 • Diagnozowania poziomu współpracy w zespole i jej potencjału.
 • Budowania i utrzymywania dobrych relacji z interesariuszami i członkami zespołu.
 • Rozpoznawania typów osobowości współpracowników oraz dostosowywania pod nie stylu komunikacji.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Organizacją pracy zespołu.
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Budowaniem relacji opartych o współpracę.

Adresaci szkolenia z zakresu komunikacji w zespole projektowym:

 • Szefowie oraz menedżerowie zespołów.
 • Osoby pracujące w zespołach projektowych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:30 KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Wprowadzenie.

 • Definicja Zespołu.
 • Warunki dobrej współpracy w kontekście misji i celów projektu.
 • Informacja zwrotna w Zespole ćwiczenie.
 • Jak postrzegasz Twój Zespół – metafory.

MODUŁ I. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Analiza interesariuszy.

 • Definicja interesariusza wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Pozyskiwanie informacji o celach i oczekiwaniach interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy.
 • Wywieranie wpływu.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 MODUŁ II. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Organizacja pracy zespołu projektowego.

 • Macierz zadań i odpowiedzialności w strukturze hierarchicznej i w projektach kaskadowych.
 • Listy zadań i role w projektach zwinnych.
 • Metody monitorowania i kontroli projektu.

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00 MODUŁ III.  KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Efektywność indywidualna członka zespołu wg Metody Insights Discovery™.

 • Percepcja – różne postrzeganie ludzi i otoczenia biznesowego.
 • Preferencje – subiektywne podejście do zadań i ludzi.
 • 4 energie kolorystyczne – mocne i słabe strony.
 • Koło Insights Discovery™ – łatwy i zrozumiały podział na typy osobowościowe.
 • 8 typów – różne podejścia do realizacji zadań.

15:00-15:15 Przerwa

15:15 – 16:20 Moduł IV. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Profile Indywidualne Insights Discovery™.

 • Interpretacja zapisów i wykresów.
 • Sesja pytań i odpowiedzi dot. profili.

16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

09:00 – 11:00 MODUŁ V. KOMUNIKACJAI WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Mapa Zespołu w modelu Insights Discovery™.

 • Analiza mapy Zespołu projektowego.
 • Rozpoznawanie stylów poznawczych w kontaktach ze współpracownikami.
 • Obszary funkcjonowania Zespołu, które wymagają więcej uwagi.
 • Akomodacja zachowań ze szczególnym uwzględnieniem typu antagonistycznego.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 MODUŁ VI. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Budowanie lepszej komunikacji.

 • Udzielanie informacji zwrotnej wg Insights Discovery (metoda 4P).
 • Informacja zwrotne od zespołu – obszar mocnych i słabych stron.
 • Zasady komunikacji z różnymi osobowościami Insights Discovery.
 • Kluczowe wartości, które wnoszą do Zespołu wszyscy jego Członkowie.
 • Tworzenie praktycznych planów komunikacji wg metody „Kontynuuj, Start, Stop”.

13: 00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:15 MODUŁ VII. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Kultura organizacyjna  zespołu.

 • Efektywność zespołu wg Insights Discovery: Proces, Koncentracja, Synchronizacja, Klimat.
 • Fundamenty pracy zespołowej wg Patrick’a Lencioni’ego: Zaufanie, Twórczy konflikt, Zaangażowanie, Odpowiedzialność, Dbałość o wyniki.
 • Dyskusja kierowana na temat współpracy w Zespole projektowym i kultury organizacyjnej.

15:15 – 16:00 Podsumowanie, wypracowanie Osobistego Planu Działania.

Cena szkolenia i dofinansowanie

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

TRENERZY

KLIENCI

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenia i coachingi z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich: Agora, Air Products, Ambra, Ammono, ARCUS, AVNET (Tech Data), Bank Serwis, C+N, CDN Partner, CERI, Coca Cola Services, Controlling Systems, Datacom Software (Astrafox), Deloitte, DSR, FM Bank (obecnie NEST Bank), Handelsbanken, Havi, Honda, I&B Consulting (MS POS Poland), Infor.PL, INTERIA.PL, Internet Media Services, IT.Integro., JADE (ATOS, Bull Group), JAMAR, JCommerce, JiP Software, KOMPLUS, LST-NET, METRO Group Asset Management, Nokia, ORLEN Laboratorium, OTIS, Passus, Philips, Reckitt Benckiser, Response, Sage, Saint-Gobain, SONY, Start People (obecnie Randstad), TOPSIL, Valeo, Wrigley i inni.

TERMINY SZKOLEŃ

20-21 Maj
Cena Promocyjna 1750 zł
Promocja obowiązuje do 2020-03-31
 • Standardowa Cena: 2300 zł

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM