NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

Negocjacje zakupowe dla dostawców to szkolenie o warsztacie pracy kupca korporacyjnego: jego celach, metodach, technikach i zależnościach wpływających na jego decyzje i zachowania. Obrazujemy na nim kulisy pracy działów zakupów i podpowiadamy, co robić, aby współpraca z tym działem firmy klienta układała się lepiej.  Szkolenie dla dostawców z zakresu negocjacji zakupowych to porcja wiedzy o KPI kupca, kupieckich technikach negocjacyjnych, metodach analizy rynku i ścieżce decyzyjnej klienta korporacyjnego oraz okazja do podjęcia negocjacji z zawodowym kupcem w warunkach szkoleniowych.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Cena i Terminy

07.10.2020
9:30-16:30
CENA PROMOCYJNA
1190 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT
17.12.2020
9:30-16:30
CENA PROMOCYJNA
1190 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

DOFINANSOWANIE SZKOLENIA:

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w Szkoleniu Asertywność w biznesie:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Procesie zakupowym klientów B2B.
 • Potrzebach, oczekiwaniach, KPI kupca.
 • Metodyce pracy kupca i technikach kupieckich.
 • Technikach, którymi pracownicy zakupów posługują się w prowadzeniu analiz i negocjacji.
 • Zasadach realizowania zakupów B2B.
 • Przebiegu procesu decyzyjnego klientów B2B.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Konstruowania oferty w sposób najbardziej przydatny dla kupca.
 • Komunikacji z kupcem w sposób zwiększający szansę pozyskania biznesu.
 • Pozwalających na zwiększenie pewności siebie i zmniejszenie stresu w kontakcie z działem zakupów.
 • Bardziej swobodnego „radzenia” sobie z działami zakupów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Budowaniem relacji z kupcami.
 • Negocjacjami z kupcami.
 • Uzyskiwaniem lepszych rezultatów sprzedażowych w kontakcie z działami zakupów.
 • Rozumieniem potrzeb i oczekiwań działów zakupów.
 • Rozumieniem mechanizmów i czynników kierujących kupcem.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy działów sprzedaży.
 • Osoby odpowiedzialne za Business Development.
 • Właściciele firm.
 • Pracownicy zespołów handlowych – hunterzy i farmerzy.
 • Key Account Managerowie.
 • Managerowie i dyrektorzy sprzedaży.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Pracownicy posprzedażnej obsługi klienta.
 • Wszystkie osoby współpracujące z działami zakupów klienta.

Program Szkolenia

Negocjacje zakupowe dla dostawców.  Czego potrzebuje kupiec, żeby wybrać Twoją ofertę?

09:30 – 10:30 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH. Gra na rozpoczęcie.

10:30 – 10:40 Przerwa

10:40 – 12:10 Moduł I – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Rola kupca i działu zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów w organizacji.
 • Zależności między działem zakupów, a innymi działami.
 • Cele kupca, jego działu i jego firmy.
 • Sylwetka kupca: rola, potrzeby, cele, KPI, metody, strategie – analiza.
 • Proces podejmowania decyzji zakupowych.
 • Interesariusze w procesie zakupowym B2B.

12:10 – 12:25 Przerwa

12:25 – 13:30 Moduł II – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Warsztat pracy kupca

 • Symulacja pracy kupca.
 • Co zawiera i czego nie zawiera zapytanie ofertowe.
 • Co trzeba zawrzeć i jak sporządzić ofertę, aby była atrakcyjna dla kupca.
 • Analiza rynku i konkurencji prowadzona przez kupca.
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnych po stronie kupca.
 • Aktywności po stronie handlowca mogące prowadzić do wybrania jego oferty przez klienta.

13:30 – 14:10 Przerwa na obiad

14:10 – 16:00 Moduł III – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Negocjacje z kupcem

 • Negocjacje z profesjonalnym kupcem i komisją zakupową.
 • Percepcja strategii i argumentacji handlowca.
 • Pożądane i niedopuszczalne zachowania handlowca podczas rozmów z kupcem.
 • Kupieckie techniki negocjacji.
 • Kontrowersyjne techniki i zachowania pracowników zakupów.
 • Case study.
 • Feedback negocjatorów.

16:00 – 16:10 Przerwa

16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW