NEGOCJACJE ZAKUPOWE I KUPIECKIE

Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie

W trakcie dwóch dni szkolenia wyposażymy Cię w narzędzia niezbędne do odpowiedniego przygotowywania oraz prowadzenia negocjacji zakupowych oraz kupieckich. Zapoznamy Cię z technikami ułatwiającymi osiągnięcie wyznaczonego celu, bez szkody dla relacji na linii klient – firma, a także wskażemy, jak należy przygotowywać oraz analizować oferty.Decydując się na nasze warsztaty z zaawansowanych negocjacji zakupowych oraz kupieckich poznasz skuteczne techniki prowadzenia rozmów i poprawisz swój styl ich prowadzenia. Już na starcie bądź zawsze krok przed drugą stroną.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Cena i Terminy

26-27.11.2020
9:30-16:30 / 9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
1140 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1490 zł netto + 23 % VAT

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

DOFINANSOWANIE SZKOLENIA:

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w Szkoleniu Asertywność w biznesie:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Sposobach na zwiększenie szansy osiągnięcia sukcesu negocjacyjnego przy jasno określonym celu.
 • Zaawansowanych technikach i zasadach negocjacji zakupowych.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Planowania, przygotowania i prowadzenia negocjacji zakupowych (ćwiczenia praktyczne).
 • Dostosowywania technik pod kontekst sytuacyjny.
 • Oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Negocjacjami.
 • Rozwiązywaniem problemów związanych z zagadnieniem.
 • Komunikacją interpersonalną.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Specjaliści ds. marketingu.
 • Szefowie zespołów handlowych.
 • Pracownicy działu sprzedaży i zakupów.
 • Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Program Szkolenia

Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie. Jak stosować zaawansowane techniki negocjacyjne w handlu i budować przewagę konkurencyjną?

I Dzień

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 –  12:30 Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – wprowadzenie 

 • Definicje i pojęcia podstawowe.
 • Różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad (korzyści i straty).
 • Rola kreatywności w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych.

Moduł I – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – specyfika negocjacji 

 • Formułowanie zapytania.
 • Jak definiować jakość.
 • Strefa porozumienia w negocjacjach cenowych.
 • Ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa.
 • Ustępstwa dostawcy i nabywcy.
 • Negocjacje handlowe z punktu widzenia nabywcy (umiejętność analizy i oceny oferty).
 • Konstruowanie BATNA poprzez rozpoznanie oferty.

Moduł II – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – przygotowanie do negocjacji 

 • Określenie oczekiwań i korzyści.
 • Opracowanie i analiza scenariuszy rozmów.
 • Rozpoznanie rynku, dostawców, oferentów.
 • Opracowanie argumentów.
 • Przygotowanie/rozpoznanie oferty cenowej.
 • Analiza i wybór oferty handlowej.
 • Czy istnieje konkurencja pomiędzy nabywcami?

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 16:00  Moduł III – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – przebieg negocjacji 

 • Rozpoczęcie negocjacji.
 • Prezentacja ofert.
 • Negocjacje właściwe.
 • Schematy działań w negocjacjach .
 • Zakończenie i podpisanie umowy.

Moduł IV – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – specyfika negocjacji 

 • Typy sprzedawców – negocjatorów i sposoby postępowania z nimi.
 • Trudny partner negocjacyjny.
 • Kierunki szkolenia sprzedawców w umiejętnościach sprzedażowych i negocjacyjnych. Techniki przydatne nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.
 • Przejmowanie inicjatywy w negocjacjach.
 • Taktyki przydatne dla nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.

Moduł V – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – ocena partnera negocjacyjnego

 • Źródła wiedzy  o partnerze negocjacyjnym.
 • Przewidywanie motywów zachowań i  celów negocjacyjnych partnera.
 • Odkrywanie słabych stron partnera.
 • Ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania.
 • Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony.
 • Wybrane elementy  osobowości  negocjatora, motywy zachowań partnera.
 • Podłoże zachowań ryzykownych partnera, ryzyko a osobowość.
 • Rola wizerunku negocjatora.

16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia.

II Dzień

09:00 – 09:30  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:30 –  12:30 Moduł VI – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – uwarunkowania w negocjacjach 

 • Miejsce.
 • Czas.
 • Informacje.
 • Uwarunkowania międzykulturowe.

Moduł VII – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – style prowadzenia negocjacji 

 • Twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty).
 • Styl efektywny.
 • Strategie negocjacyjne.
 • Style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

Moduł VIII – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – rozpoznawanie manipulacji 

 • Manipulacje samooceną.
 • Manipulacje emocjami.
 • Manipulacje czasem.
 • Rozpoznawanie manipulacji i chwytów socjotechnicznych stosowanych przez sprzedawców.
 • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 15:45 Moduł IX – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – zespół negocjacyjny

 • Cechy dobrego negocjatora – diagnoza własnego stylu negocjowania.
 • Dobór zespołu i podział ról.
 • Współpraca z doradcami.

Moduł X – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – kształtowanie odporności na działania drugiej strony

 • Autodiagnostyka – określenie swoich mocnych i słabych stron.
 • Doskonalenie cech i umiejętności budujących odporność na wpływy i silę w relacjach z innymi ludźmi.
 • Dostosowanie argumentów i sposobów działania do osobowości i charakteru partnera.
 • Rola asertywności w relacjach ze sprzedawcami.

Moduł XI – Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie – zakończenie 

15:45 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu negocjacji zakupowych i kupieckich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Deutsche Bank Polska S.A., TÜV Nord Polska Sp. z o.o., Alfa Bond Kohlhauer Sp. z o.o., Promedica Care Sp. z o.o., Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Amica Wronki S.A., Wirthwein Polska Sp. z o.o., PKP Telkol Sp. z o.o., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Arcelor Mittal.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Zaawansowane negocjacje zakupowe i kupieckie