negocjacje szkolenie

Szkolenia z negocjacji w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Czy zawsze potrafisz przekonać drugą stronę do proponowanych przez Ciebie rozwiązań? Potrafisz tak prowadzić rozmowę, by osiągać wyznaczony cel i zachować partnerskie relacje?

Zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym tak naprawdę nieustannie bierzemy udział w negocjacjach.

Raz prowadzimy rozmowy w sprawie warunków ważnej dla firmy umowy, innym razem chodzi po prostu o większy rabat przy zakupach.

 

Cele i Korzyści

Udział w naszym szkoleniu umożliwi Ci sprawne posługiwanie się językiem korzyści i strat. Zapoznamy Cię z efektywnymi technikami i wyposażymy w narzędzia pozwalające osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron. Dzięki rozwojowi umiejętności negocjacji będziesz łatwiej realizować wyznaczone cele, zachowując przy tym uczciwość i szacunek względem drugiej strony.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Procesie efektywnych negocjacji i jego znaczeniu dla organizacji.
 • Przedmiocie negocjacji.
 • Zaawansowanych zasadach prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego w ujęciu praktycznym i podstawowych pojęć dotyczących negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Technikach i narzędziach prowadzenia negocjacji.
 • Przećwiczenie umiejętności prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Wykształcenie indywidualnego postrzegania procesu negocjacji.
 • Ukierunkowanie negocjatora na odnoszenie sukcesu negocjacyjnego.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Umiejętność stosowania w praktyce zasad przygotowania i przeprowadzenia negocjacji.
 • Rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem negocjacji, oraz jasnego określania celu i angażowania się w rozwiązywanie problemów.
 • Planowania i przeprowadzania negocjacji według modelu harvardzkiego.
 • Oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Negocjowaniem.
 • Wywieraniem wpływu.
 • Komunikacją interpersonalną.
 • Współpraca zespołowa.
 • Ukierunkowanie na realizację celów stanowiskowych.

Cena i Terminy

Szkolenia stacjonarne:

24-25.11.2021
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT
08-09.03.2022
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT
08-09.06.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT
20-21.09.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23 % VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Szkolenie: Negocjacje w pracy. Dowiedź się jak stworzyć najbardziej efektywną strategię prowadzenia negocjacji realizując założone cele i budując relacje zawodowe.

Dzień I

Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Negocjacje w pracy– istota problemu.

 • Definicje i pojęcia podstawowe.
 • Znaczenie i sens negocjacji.
 • Procesy percepcji społecznej.
 • Zawodowe i osobiste aspekty kontaktów w pracy.
 • Różnice między pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad.
 • Korzyści i straty.

Moduł II. Negocjacje w pracy. Dynamika procesu negocjacyjnego.

Fazy negocjacji

Przygotowanie negocjacji – jak to zrobić:

 • Poznanie drugiej strony.
 • Opracowanie i analiza możliwych scenariuszy.
 • Przygotowanie planu działania.
 • Opracowanie argumentów.

Przebieg negocjacji – jak prowadzić rozmowy:

 • Zdobywanie wiedzy o rozmówcach.
 • Rozpoczęcie negocjacji.
 • Prezentacja ofert.
 • Negocjacje właściwe.

Zakończenie negocjacji i zawarcie kontraktu.

Moduł III. Negocjacje w pracy. Style  prowadzenia  negocjacji.

 • Style negocjacji ich dobór i ich zastosowanie.
 • Twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty).
 • Koncepcja „BATNA”(najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia) i jej rola w negocjacjach.
 • Styl efektywny.
 • Style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

Moduł IV. Negocjacje w pracy. Mechanizmy zachowań  społecznych w procesie negocjacji.

 • Wybrane elementy  osobowości  negocjatora.
 • Cechy dobrego negocjatora.
 • Źródła wiedzy  o  partnerze i motywy zachowań partnera.
 • Przewidywanie motywów zachowań i celów negocjacyjnych partnera.
 • Ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania.
 • Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony.
 • Konflikt i sposoby zarządzania nim.
 • Jak unikać konfliktu podczas rozmów.
 • Sytuacje trudne w negocjacjach i sztuka ich pokonywania.

Moduł V. Negocjacje w pracy. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Język ciała jako element autoprezentacji i skutecznego wywierania wpływu:

 • Rola języka ciała w negocjacjach.
 • Panowanie nad własnymi zachowaniami i odczytywanie zachowań rozmówcy.
 • Budowanie wiarygodności poprzez dopasowywanie języka ciała do słów.
 • Rozpoznawanie emocji i postaw partnera na podstawie języka ciała.

Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Dzień II

Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

Moduł V. Negocjacje w pracy. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów.

Zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji – komunikacja werbalna:

 • Zasady budowy sugestywnej wypowiedzi.
 • Komunikacja jedno i dwukierunkowa.
 • Wywieranie wpływu na rozmówców.

Moduł VII. Negocjacje w pracy. Manipulacje w negocjacjach.

 • Manipulacje i chwyty w negocjacjach.
 • Rozpoznawanie manipulacji.
 • Manipulacje samooceną i emocjami.
 • Manipulacje czasem, informacją, miejscem.
 • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

Moduł VIII. Negocjacje w pracy. Uwarunkowania w negocjacjach.

 • Jakie jest znaczenie czynników zewnętrznych.
 • Czas, miejsce, publiczność.
 • Trafność doboru miejsca i czasu.

Moduł IX. Negocjacje w pracy. Najczęstsze błędy w negocjacjach.

 • Najczęstsze błędy i techniki przeciwdziałania.

Moduł X. Negocjacje w pracy. Zakończenie negocjacji.

 • Zamykanie negocjacji,
 • formułowanie umowy,
 • kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

 Moduł XI. Negocjacje w pracy. Autodiagnostyka.

 • Analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Szkolenie: Negocjacje w pracy. Dowiedź się jak stworzyć najbardziej efektywną strategię prowadzenia negocjacji realizując założone cele i budując relacje zawodowe.

Dzień I

Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Negocjacje w pracy– istota problemu.

 • Definicje i pojęcia podstawowe.
 • Znaczenie i sens negocjacji.
 • Procesy percepcji społecznej.
 • Zawodowe i osobiste aspekty kontaktów w pracy.
 • Różnice między pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad.
 • Korzyści i straty.

Moduł II. Negocjacje w pracy. Dynamika procesu negocjacyjnego.

Fazy negocjacji

Przygotowanie negocjacji – jak to zrobić:

 • Poznanie drugiej strony.
 • Opracowanie i analiza możliwych scenariuszy.
 • Przygotowanie planu działania.
 • Opracowanie argumentów.

Przebieg negocjacji – jak prowadzić rozmowy:

 • Zdobywanie wiedzy o rozmówcach.
 • Rozpoczęcie negocjacji.
 • Prezentacja ofert.
 • Negocjacje właściwe.

Zakończenie negocjacji i zawarcie kontraktu.

Moduł III. Negocjacje w pracy. Style  prowadzenia  negocjacji.

 • Style negocjacji ich dobór i ich zastosowanie.
 • Twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty).
 • Koncepcja „BATNA”(najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia) i jej rola w negocjacjach.
 • Styl efektywny.
 • Style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.

Moduł IV. Negocjacje w pracy. Mechanizmy zachowań  społecznych w procesie negocjacji.

 • Wybrane elementy  osobowości  negocjatora.
 • Cechy dobrego negocjatora.
 • Źródła wiedzy  o  partnerze i motywy zachowań partnera.
 • Przewidywanie motywów zachowań i celów negocjacyjnych partnera.
 • Ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania.
 • Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony.
 • Konflikt i sposoby zarządzania nim.
 • Jak unikać konfliktu podczas rozmów.
 • Sytuacje trudne w negocjacjach i sztuka ich pokonywania.

Moduł V. Negocjacje w pracy. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Język ciała jako element autoprezentacji i skutecznego wywierania wpływu:

 • Rola języka ciała w negocjacjach.
 • Panowanie nad własnymi zachowaniami i odczytywanie zachowań rozmówcy.
 • Budowanie wiarygodności poprzez dopasowywanie języka ciała do słów.
 • Rozpoznawanie emocji i postaw partnera na podstawie języka ciała.

Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

Dzień II

Rozpoczęcie, omówienie pierwszego dnia szkolenia.

Moduł V. Negocjacje w pracy. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów.

Zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji – komunikacja werbalna:

 • Zasady budowy sugestywnej wypowiedzi.
 • Komunikacja jedno i dwukierunkowa.
 • Wywieranie wpływu na rozmówców.

Moduł VII. Negocjacje w pracy. Manipulacje w negocjacjach.

 • Manipulacje i chwyty w negocjacjach.
 • Rozpoznawanie manipulacji.
 • Manipulacje samooceną i emocjami.
 • Manipulacje czasem, informacją, miejscem.
 • Zasady przeciwstawiania się manipulacjom.

Moduł VIII. Negocjacje w pracy. Uwarunkowania w negocjacjach.

 • Jakie jest znaczenie czynników zewnętrznych.
 • Czas, miejsce, publiczność.
 • Trafność doboru miejsca i czasu.

Moduł IX. Negocjacje w pracy. Najczęstsze błędy w negocjacjach.

 • Najczęstsze błędy i techniki przeciwdziałania.

Moduł X. Negocjacje w pracy. Zakończenie negocjacji.

 • Zamykanie negocjacji,
 • formułowanie umowy,
 • kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

 Moduł XI. Negocjacje w pracy. Autodiagnostyka.

 • Analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?
 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:
 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu otwartym ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).
Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?
 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0
Średnia ocena 0 / 5
0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Alior Bank, Avon, Azelis, ASG Poland Sp. z o.o., Arcelor Mittel Warszawa Sp. z o.o., Bayer, Canon, Energa Operator, Gatta, Kompania Piwowarska (SAB Miller), Studio 1:1, Creative Media, DAKO, Drosed, Ferrostal, Husqvarna, ICP Group, Infor PL, Infosys, Lionbridge, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, MTZ Clinical Research, Pekao SA, PEPCO Poland Sp. z o.o., PZ Cussons, Roldrob, Svantek Sp. z o.o., SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o., Superpharm, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Tate&Lyle, Wessling, Wolters Kluwer, Pekao SA, PKP Telkol Sp. z o.o., Bionanopark Sp. z o.o., Poczta Polska, Urząd Miasta Łódź, Urząd Miasta Łomża, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Rozwoju Edukacji, SCHOMBURG, VIGO System S.A., Nauczycielska agencja ubezpieczeniowa.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas