Ochrona danych osobowych – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia prawne przygotowane przez zespół współpracujących z nami ekspertów mają na celu przygotowanie Kursantów do prawidłowej interpretacji sytuacji prawnej, w której funkcjonują w swoim środowisku zawodowym oraz praktycznego zastosowania obowiązujących ich przepisów. Kurs otwarty „Ochrona danych osobowych” to wyjątkowo przydatne w aktualnych realiach szkolenie – prawo unijne i krajowe dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zmieniało się w ostatnim czasie w sposób niemal rewolucyjny, a skutki wprowadzenia RODO odczuły wszystkie firmy, organizacje i instytucje bez wyjątku oraz ich pracownicy. Szkolenia z prawa związanego z ochroną danych osobowych stały się też koniecznością w obliczu wielu niuansów związanych ze szczegółową i praktyczną interpretacją RODO i surowymi sankcjami, jakie związane z ochroną danych prawo wprowadza w realia każdego rodzaju działalności. Przygotowane przez nas szkolenia z prawa „Ochrona danych osobowych” to intensywne kursy, podczas których wnikliwie omawiamy praktyczne aspekty przestrzegania zasad wiążących się z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności zabezpieczenia fizycznego i elektronicznego danych osobowych w firmie/jednostce. „Ochrona danych osobowych” to obligatoryjne kursy prawa dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w firmie/jednostce, osób zarządzających bezpieczeństwem informacji w firmie/jednostce, kierownictwa firmy/jednostki i pracowników szeregowych.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Dostępny w naszym najnowszym katalogu kursów warsztat „Ochrona danych osobowych” ma charakter maksymalnie zindywidualizowanego szkolenia – prawo prezentujemy na przykładach wywiedzionych z doświadczeń zawodowych naszych Kursantów, a przygotowane przez naszych trenerów analizy i ćwiczenia dostosowujemy do realiów pracy Kursantów i charakterystyki zatrudniających ich organizacji. Zaprojektowane przez nas otwarte szkolenia prawne poświęcone ochronie danych osobowych to kursy o potwierdzonej jakości i skuteczności. Na bieżąco monitorujemy aktualność i przydatność treści, na których bazuje szkolenie. Prawo zaś wykładają i objaśniają na organizowanych przez nas warsztatach doświadczeni trenerzy z prawniczym wykształceniem. Kurs „Ochrona danych osobowych” w przystępny i ciekawy sposób prezentuje reguły wprowadzone przez RODO i związane z tym rozporządzeniem prawo. Szkolenia z ochrony danych osobowych pokazują ponadto, jak w praktyce zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, tworzyć prawidłowo działające procedury w tym obszarze, szkolić pracowników, tworzyć raporty i udoskonalać stosowane w organizacji zabezpieczenia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na otwarty kurs „Ochrona danych osobowych” w jednym z wielu oferowanych przez nas terminów. Prezentowane otwarte szkolenie udostępniamy aktualnie zarówno jako stacjonarny kurs, jak i nowoczesne i wyjątkowo wygodne szkolenie online.

Ochrona danych osobowych – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia prawne przygotowane przez zespół współpracujących z nami ekspertów mają na celu przygotowanie Kursantów do prawidłowej interpretacji sytuacji prawnej, w której funkcjonują w swoim środowisku zawodowym oraz praktycznego zastosowania obowiązujących ich przepisów. Kurs otwarty „Ochrona danych osobowych” to wyjątkowo przydatne w aktualnych realiach szkolenie – prawo unijne i krajowe dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zmieniało się w ostatnim czasie w sposób niemal rewolucyjny, a skutki wprowadzenia RODO odczuły wszystkie firmy, organizacje i instytucje bez wyjątku oraz ich pracownicy. Szkolenia z prawa związanego z ochroną danych osobowych stały się też koniecznością w obliczu wielu niuansów związanych ze szczegółową i praktyczną interpretacją RODO i surowymi sankcjami, jakie związane z ochroną danych prawo wprowadza w realia każdego rodzaju działalności. Przygotowane przez nas szkolenia z prawa „Ochrona danych osobowych” to intensywne kursy, podczas których wnikliwie omawiamy praktyczne aspekty przestrzegania zasad wiążących się z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności zabezpieczenia fizycznego i elektronicznego danych osobowych w firmie/jednostce. „Ochrona danych osobowych” to obligatoryjne kursy prawa dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w firmie/jednostce, osób zarządzających bezpieczeństwem informacji w firmie/jednostce, kierownictwa firmy/jednostki i pracowników szeregowych.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Dostępny w naszym najnowszym katalogu kursów warsztat „Ochrona danych osobowych” ma charakter maksymalnie zindywidualizowanego szkolenia – prawo prezentujemy na przykładach wywiedzionych z doświadczeń zawodowych naszych Kursantów, a przygotowane przez naszych trenerów analizy i ćwiczenia dostosowujemy do realiów pracy Kursantów i charakterystyki zatrudniających ich organizacji. Zaprojektowane przez nas otwarte szkolenia prawne poświęcone ochronie danych osobowych to kursy o potwierdzonej jakości i skuteczności. Na bieżąco monitorujemy aktualność i przydatność treści, na których bazuje szkolenie. Prawo zaś wykładają i objaśniają na organizowanych przez nas warsztatach doświadczeni trenerzy z prawniczym wykształceniem. Kurs „Ochrona danych osobowych” w przystępny i ciekawy sposób prezentuje reguły wprowadzone przez RODO i związane z tym rozporządzeniem prawo. Szkolenia z ochrony danych osobowych pokazują ponadto, jak w praktyce zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, tworzyć prawidłowo działające procedury w tym obszarze, szkolić pracowników, tworzyć raporty i udoskonalać stosowane w organizacji zabezpieczenia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na otwarty kurs „Ochrona danych osobowych” w jednym z wielu oferowanych przez nas terminów. Prezentowane otwarte szkolenie udostępniamy aktualnie zarówno jako stacjonarny kurs, jak i nowoczesne i wyjątkowo wygodne szkolenie online.

Cele i Korzyści

Szkolenia prawne, których tematem jest ochrona danych osobowych, pozwalają Kursantom zdobyć usystematyzowaną, rzetelną i aktualną wiedzę o regułach przetwarzania i zabezpieczania danych w codziennej działalności zatrudniających ich jednostek i firm. To właśnie aktualność oraz praktyczny charakter treści były priorytetem dla osób projektujących prezentowane szkolenie. Prawo nie zawsze wprost mówi o konkretnych rozwiązaniach, jakie powinien stosować podmiot przetwarzający dane, a interpretacja przepisów wymaga dużej wiedzy i wrażliwości na szczegół, dlatego przygotowane przez nas szkolenia z prawa koncentrują się na wiedzy praktycznej, która pomaga rozwiązywać konkretne problemy związane ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych. Staramy się, by organizowane przez nas kursy prawa skupiały się na prezentacji wiedzy przydatnej Kursantom w ich pracy i wyposażały ich w umiejętności kluczowe na stanowiskach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych w konkretnych organizacjach. Naszym celem jest taka eksplikacja prawa, która pozwala uniknąć ryzyka i zapewnia bezpieczeństwo prawne podmiotom zatrudniającym Uczestników szkolenia. Prawo omawiamy więc na przykładach dopasowanych do realiów pracy Kursantów, a o dobór właściwych zagadnień dbają współpracujący z nami fachowcy – doświadczeni w roli trenerów teoretycy i praktycy prawa. Organizowane przez nasz szkolenia prawne „Ochrona danych osobowych” pozwalają jednocześnie zdobywać wiedzę w wygodny, bezproblemowy i efektywny sposób, niezależnie od formy, w której odbywa się szkolenie. Prawo można z nami poznawać bez marnowania czasu na intensywnych warsztatach stacjonarnych lub w czasie zdalnych kursów umożliwiających naukę z dowolnie wybranego miejsca. Nie musicie Państwo więc nigdzie podróżować, by zgłębiać RODO, jego reguły i związane z ochroną danych osobowych prawo. Szkolenia otwarte „Ochrona danych osobowych” pozwalają również Kursantom zdobyć certyfikat dokumentujący ukończenie specjalistycznego szkolenia z tematyki RODO i powiązanych z nim regulacji prawnych.

Co zyskasz, wybierając szkolenia prawne „Ochrona danych osobowych” w Human Skills?

Otwarty kurs „Ochrona danych osobowych” to nowoczesne i atrakcyjne w formie szkolenie. Prawo wyjaśniamy w ciekawy i przystępny sposób, odwołując się do doświadczeń Uczestników warsztatu. Otwarte szkolenia z prawa poświęcone ochronie danych osobowych przesycamy przykładami, analizami case study i treningami tzw. dobrych praktyk. Przygotowane przez nas otwarte kursy prawa „Ochrona danych osobowych” to zindywidualizowane programy szkoleniowe, które uwzględniają specyficzne potrzeby konkretnych grup Kursantów i ich pracodawców. Stawiamy na praktyczny charakter szkolenia – prawo przekładamy na reguły działania i pokazujemy, jak stosować przepisy w praktyce. Oferowane przez nas szkolenia prawne „Ochrona danych osobowych” zmierzają ponadto do wykształcenia praktycznych umiejętności oceny ryzyka towarzyszącego przetwarzaniu danych, tworzenia procedur związanych z ich ochroną, raportowania, szkolenia podwładnych i współpracowników. Prezentowany otwarty kurs to wysokiej jakości eksperckie szkolenie: prawo prezentują i objaśniają Kursantom specjaliści o wysokich kwalifikacjach i udokumentowanym doświadczeniu trenerskim.

Otwarty kurs „Ochrona danych osobowych” pozwala zdobyć rzetelną i aktualną wiedzę o:

 • aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych;
 • zasadach obowiązujących podmioty przetwarzające dane podlegające ochronie;
 • sankcjach związanych z naruszeniem przepisów RODO i przepisów pokrewnych.

Szkolenie poświęcone ochronie danych osobowych trenuje praktyczne umiejętności:

 • samodzielnej oceny ryzyka towarzyszącego przetwarzaniu danych osobowych w danej firmie/jednostce;
 • tworzenia procedur wewnętrznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • opracowywania raportu z naruszenia przepisów ochrony danych osobowych;
 • szkolenia pracowników z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych.

Kurs „Ochrona danych osobowych” pogłębia wartościowe kompetencje związane z:

 • rozumieniem i stosowaniem przepisów prawa;
 • projektowaniem rozwiązań;
 • przekazywaniem wiedzy.

Szkolenie „Ochrona danych osobowych” pozwala wnikliwie poznać reguły zabezpieczania danych osobowych wprowadzone przez aktualnie obowiązujące krajowe i unijne prawo. Szkolenia poświęcone powyższej tematyce to wyspecjalizowane warsztaty praktyczne dla wszystkich osób odpowiedzialnych za administrowanie danymi w firmie, instytucji czy organizacji, kadry managerskiej, trenerów wewnętrznych, szefów i pracowników firm oraz instytucji publicznych, osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
25.06.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
30.09.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
04.12.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
25.06.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
30.09.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
04.12.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KURS ONLINE

Szkolenia prawne online „Ochrona danych osobowych” organizujemy przy użyciu powszechnie znanych i łatwych w obsłudze serwisów internetowych Clickmeeting lub Zoom. Aby wziąć udział w warsztacie, wystarczy dowolne urządzenie umożliwiające spotkanie online, np. tablet czy smartfon oraz dostęp do internetu – Kursanci otrzymają przed warsztatem link do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się zdalne szkolenie. Prawo dzięki takiej formule zajęć można poznawać z nami w sposób komfortowy, ekonomiczny i bez konieczności podróżowania do placówki szkoleniowej. Zdalne szkolenia z prawa „Ochrona danych osobowych” to praktyczne kursy prawa, które skupiają się na omówieniu najistotniejszych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, takich jak: definicja przetwarzania danych osobowych, instytucje związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych, prawa osób, których dane dotyczą, odpowiedzialność prawna itp. Zakres tematyczny standardowego kursu „Ochrona danych osobowych” odzwierciedla widoczny poniżej szczegółowy program szkolenia. Prawo związane z przetwarzaniem danych może być w razie potrzeby omawiane bardziej szczegółowo w wybranym aspekcie, jeśli takie zapotrzebowanie ujawni diagnoza trenerska rozpoczynająca dany kurs. Wszystkie zdalne szkolenia prawne „Ochrona danych osobowych” rozpoczynamy od ustalenia celów warsztatów oraz rozpoznania potrzeb szkoleniowych danej grupy szkoleniowej, dzięki czemu możemy na bieżąco dostosować program kursu do oczekiwań Kursantów i ich pracodawców. Możemy również w razie potrzeby wzbogacić o dodatkowe treści i ćwiczenia program, według którego odbędzie się dane szkolenie. Prawo będziemy w toku kursu analizować na konkretnych przykładach przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania zgodnie z regułami cyklu Kolba i modelu ABL (Activity Based Learning). Kursantom zapisanym na kurs „Ochrona danych osobowych” zapewniamy dodatkowo w cenie szkolenia pakiet materiałów szkoleniowych – zasobnik praktycznych wiadomości dotyczących ochrony danych osobowych i obowiązków z nią związanych sformułowanych przez krajowe i europejskie prawo. Szkolenia z zasad ochrony danych osobowych dostępne w naszej ofercie można dofinansować, korzystając z pomocy BUR lub KFS. Szkolenia zdalne z powyższej tematyki uzupełniamy dodatkowo bezpłatnymi sesjami e-mentoringu. Konsultacje są dostępne po ustaleniu z trenerem prowadzącym dany warsztat.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia online „Ochrona danych osobowych”

Szkolenie: Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO).

Szkolenia prawne online z powyższego tematu to jednodniowe warsztaty. Kursanci przed rozpoczęciem warsztatu otrzymają od nas link kierujący bezpośrednio do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się prezentowane szkolenie. Prawo w czasie kursu „Ochrona danych osobowych” będziemy analizować przez około 7 godzin zegarowych z przerwami. Początek szkolenia z prawa dotyczącego ochrony danych osobowych zaplanowany jest na godzinę 9:00 rano. Zdalne kursy prawa „Ochrona danych osobowych” kończą się wydaniem certyfikatu – dokumentu potwierdzającego ukończenie przez Uczestnika zajęć specjalistycznego szkolenia. Prawo związane z przetwarzaniem i sposobami ochrony danych osobowych będziemy poznawać w dostosowanym do potrzeb Kursantów zakresie – standardowe szkolenia prawne z powyższej tematyki podejmują zagadnienia opisane w widocznym poniżej programie, jednak to od wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć ostatecznie zależy, jakie treści, ćwiczenia i analizy przypadków wypełnią szkolenie. Prawo wprowadzone przez RODO i akty pokrewne będziemy omawiać w kilku blokach, a w ramach podsumowania kursu pojawi się specjalna sesja pytań i odpowiedzi, która umożliwi Kursantom uzupełnienie i uszczegółowienie zdobytej w czasie warsztatów wiedzy.

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, kontrakt.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu: RODO, IDO, ADO itp.

 • Znaczenie RODO dla polskiego systemu prawnego – zagrożenia i ułatwienia.
 • Zakres zmian w ochronie danych osobowych – jak wdrożyć zmiany?
 • Kim jest Inspektor Danych Osobowych?
 • Czy inspektor jest obowiązkowy?
 • Obowiązki inspektora.
 • Umowa powierzenia danych – zasady, elementy obligatoryjne.
 • Rola ADO w systemie ochrony danych osobowych po nowelizacji.
 • Zasady zbierania danych osobowych.

Moduł II. Przetwarzanie danych osobowych

 • Pojęcie przetwarzania danych osobowych.
 • Jak przetwarzać dane osobowe w systemie tradycyjnym?
 • Ochrona danych osobowych w systemach tradycyjnych.
 • Jak przetwarzać dane osobowe w systemie informatycznym?
 • Ochrona systemów teleinformatycznych w jednostce.

Moduł III. Polityka bezpieczeństwa danych w jednostce, profilowanie, zabezpieczenie systemów

 • Dokumenty wewnętrzne w jednostce – „Polityka bezpieczeństwa” według nowych zasad.
 • Obowiązki administratora danych osobowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą.
 • „Bycie zapomnianym” – zasady.
 • Pojęcie profilowania.
 • Wdrożenia zabezpieczeń systemów przetwarzających dane osobowe w jednostce.

Moduł IV. Odpowiedzialność w kontekście ochrony danych osobowych

 • Kary finansowe za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

Moduł V. Sesja pytań i odpowiedzi

Zakończenie kursu. Podsumowanie wiadomości na temat ochrony danych osobowych i obowiązków z nią związanych wprowadzonych przez polskie i unijne prawo. Szkolenia zdalne „Ochrona danych osobowych” kończą się wystawieniem certyfikatów dokumentujących ukończenie specjalistycznego kursu z prawa w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KURS STACJONARNY

Szkolenia prawne poświęcone RODO i ochronie danych osobowych organizowane w trybie stacjonarnym odbywają się w naszej siedzibie, w centrum Warszawy. W naszej placówce zapewniamy Uczestnikom kursu idealne warunki do nauki, przyjemną i życzliwą atmosferę oraz funkcjonalną aranżację sal, w których realizowane jest szkolenie. Prawo można z nami zgłębiać dzięki temu w bezproblemowy, efektywny i komfortowy sposób. Stacjonarne szkolenia z prawa „Ochrona danych osobowych” rozpoczynamy każdorazowo od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, a wyniki przeprowadzonej przez trenera diagnozy wykorzystujemy do optymalizacji programu danego szkolenia. Przykładamy dużą wagę do tego, by organizowane przez nas kursy prawne miały charakter zindywidualizowanych programów szkoleniowych i podejmowały zagadnienia najbardziej przydatne z punktu widzenia danej grupy Kursantów. Stacjonarne warsztaty „Ochrona danych osobowych” to jednodniowe szkolenia. Prawo unijne i krajowe związane z ochroną danych osobowych omawiamy w toku kursu przez minimum 7 godzin zegarowych. Na stacjonarne i zdalne szkolenia „Ochrona danych osobowych” dostępne w naszej ofercie Kursanci mogą otrzymać dofinansowanie z BUR lub KFS. Warsztat stacjonarny z powyższej tematyki to intensywne praktyczne szkolenie – prawo wyjaśniamy przy użyciu przykładów i pokazujemy, jak chronić dane osobowe w konkretnych sytuacjach i realiach. Wszystkim osobom zapisanym na kurs „Ochrona danych osobowych” gwarantujemy komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, których tematem jest RODO oraz pokrewne z tym rozporządzeniem europejskie i polskie prawo. Szkolenia stacjonarne „Ochrona danych osobowych” dopełnimy na życzenie zainteresowanych Kursantów dodatkową sesją e-konsultacji z trenerem prowadzącym kurs.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Ramowy program stacjonarnego kursu „Ochrona danych osobowych”

Temat szkolenia: Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO).

Szkolenia prawne z obowiązujących aktualnie przepisów ochrony danych osobowych to jednodniowe warsztaty, które zakładają intensywne praktyczne szkolenie – prawo związane z RODO analizujemy w zgodzie z widocznym poniżej programem, który może niekiedy zostać zmodyfikowany przez trenera i wzbogacony o dodatkowe zagadnienia lub ćwiczenia. Stacjonarne szkolenia z prawa „Ochrona danych osobowych” poprzedzamy każdorazowo diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, a jej wyniki decydują o finalnej zawartości programu, doborze przykładów i metod nauczania. Stacjonarne kursy prawa poświęcone ochronie danych osobowych dają Kursantom szansę zdobycia wyspecjalizowanych umiejętności, co potwierdzimy certyfikatem ukończenia prezentowanego szkolenia. Prawo i przepisy związane z RODO objaśniamy w toku prezentowanego warsztatu w zgodzie z regułami modelu Activity Based Learning i założeniami cyklu Kolba. Wszystkim Kursantom zapisanym na stacjonarne szkolenia prawne „Ochrona danych osobowych” zapewniamy dodatkowo w cenie kursu poczęstunek dostępny podczas przerwy śniadaniowej, a także obiad serwowany w jednej z restauracji w sąsiedztwie miejsca, gdzie jest realizowane szkolenie. Prawo sformułowane w RODO oraz aktach pokrewnych będziemy omawiać w kilku blokach, a jako jeden z elementów podsumowania warsztatu pojawi się sesja pytań i odpowiedzi, która umożliwi Uczestnikom zajęć uszczegółowienie zdobytej na kursie wiedzy.

Rozpoczęcie kursu. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, omówienie celów warsztatu, kontrakt.

Moduł I. Wprowadzenie do zagadnienia: RODO, ADO, IDO.

 • RODO i jego znaczenie dla polskiego systemu prawnego – ułatwienia i zagrożenia.
 • Zakres zmian w obszarze ochrony danych osobowych – jak wdrażać te zmiany?
 • Inspektor Danych Osobowych – kim jest i czym się zajmuje?
 • Inspektor Danych osobowych – czy jest obowiązkowy?
 • Zadania i obowiązki IDO.
 • Umowa powierzenia danych – elementy obligatoryjne, reguły tworzenia.
 • Rola ADO w systemie ochrony danych osobowych po nowelizacji.
 • Reguły zbierania danych osobowych.

Moduł II. Przetwarzanie danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych – definicja pojęcia.
 • Jak w tradycyjnym systemie prawidłowo przetwarzać dane osobowe?
 • Ochrona danych osobowych w tradycyjnych systemach.
 • Dane osobowe w systemie informatycznym – jak je przetwarzać?
 • Ochrona systemów teleinformatycznych w jednostce.

Moduł III. Polityka bezpieczeństwa danych w jednostce, zabezpieczenie systemów, profilowanie

 • „Polityka bezpieczeństwa” według nowych zasad – dokumenty wewnętrzne w jednostce.
 • Zadania i obowiązki administratora danych osobowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą.
 • „Bycie zapomnianym” – zasady.
 • Profilowanie – pojęcie i reguły stosowania.
 • Wdrażanie zabezpieczeń systemów przetwarzających dane osobowe.

Moduł IV. Odpowiedzialność w kontekście ochrony danych osobowych

 • Sankcje finansowe związane z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.
 • Odpowiedzialność karna za naruszenia przepisów ochrony danych osobowych.

Moduł V. Sesja pytań i odpowiedzi podsumowujących kurs

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie najważniejszych zagadnień i wiadomości na temat RODO i obowiązków związanych z ochroną danych wprowadzonych przez unijne i krajowe prawo. Szkolenia z powyższego tematu kończą się wydaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu z prawa w naszym centrum szkoleniowym.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

prawne aspekty rekrutacji szkolenie

Biuletyn informacji publicznej – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla początkujących – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji: Ministerstwo Zdrowia, CFT Precyzja Sp. z o.o., Park Kampinowski, FINPOL ROHR Sp. z o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Mondial Assistance Sp. z o.o., Locon Sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Lebiechowicz-Grzanka, Comarch S.A., Biuro Usług Mikrokomputerowych Soft S.C., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, KDS Sp. z o.o. Sp. K, Accord Group Polska Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m st. Warszawie Spółka Akcyjna, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas