prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Prospecting pozyskiwanie nowych klientów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia sprzedażowe najczęściej koncentrują się na treningu umiejętności efektywnej prezentacji oferty i finalizacji. Tymczasem, aby w ogóle handlowiec mógł wykazać się swoimi zdolnościami na tych etapach, musi mieć ku temu szansę, tj. musi wcześniej znaleźć klienta, który poświęci jego ofercie chwilę czasu. Otwarty kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to unikatowe szkolenie sprzedażowe skoncentrowane na doskonaleniu jednej z najważniejszych aktualnie umiejętności w branży handlowej, jakimi są umiejętne docieranie sprzedawcy do nowych klientów i ich pozyskiwanie. Kursy poświęcone prospectingowi to niezbędne wyspecjalizowane szkolenia ze sprzedaży, dzięki którym pracownicy zaangażowani w budowanie relacji biznesowych nauczą się planować i wdrażać skuteczne strategie prospectingowe, a Twoja firma poszerzy grono swoich klientów.

Otwarte szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to praktyczne kursy, które mają na celu wytrenowanie konkretnych umiejętności koniecznych w procesie pozyskiwania nowych klientów dla organizacji oraz pierwszej prezentacji oferty. Podobnie jak przygotowane przez naszych specjalistów szkolenia z negocjacji czy technik sprzedaży, kursy z prospectingu to zajęcia warsztatowe, podczas których przede wszystkim działamy i poprzez działanie szlifujemy kluczowe dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych umiejętności i kompetencje. Prezentowany warsztat oraz wszystkie inne programy szkoleniowe dla pracowników działu sprzedaży, np. szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży czy szkolenie z negocjacji, to warsztat o wysokim stopniu indywidualizacji – dostosujemy jego cele, treści oraz wykorzystywane w jego toku ćwiczenia do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów i zatrudniających ich organizacji. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży oraz kurs negocjacji to nowoczesne programy szkoleniowe dostępne dla naszych Klientów jako kursy stacjonarne, a także wygodne i zapewniające dużą swobodę kursy online.

Szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” zostało opracowane przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w sprzedaży i strategiach pozyskiwania klientów, którzy od lat z sukcesami prowadzą szkolenia sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta dla różnych firm i instytucji. Zapewniamy więc, że nad Państwa treningiem czuwać będą osoby perfekcyjnie przygotowane do zajęć, zorientowane w nowych trendach i praktykach i niezwykle doświadczone. Każde oferowane przez nas otwarte szkolenie ze sprzedaży i pokrewnych dziedzin, m.in. kurs obsługi klienta oraz kurs z negocjacji, umożliwia zdobycie certyfikatu poświadczającego ukończenie specjalistycznego kursu z danej tematyki. Dokument ten pewnością okaże się niezwykle cenny jako załącznik do CV potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do zapisu na otwarty kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” oraz pozostałe przygotowane przez naszych ekspertów praktyczne warsztaty: szkolenie z obsługi klienta, kurs poświęcony technikom sprzedaży oraz szkolenie z prowadzenia negocjacji.

Prospecting pozyskiwanie nowych klientów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Szkolenia sprzedażowe najczęściej koncentrują się na treningu umiejętności efektywnej prezentacji oferty i finalizacji. Tymczasem, aby w ogóle handlowiec mógł wykazać się swoimi zdolnościami na tych etapach, musi mieć ku temu szansę, tj. musi wcześniej znaleźć klienta, który poświęci jego ofercie chwilę czasu. Otwarty kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to unikatowe szkolenie sprzedażowe skoncentrowane na doskonaleniu jednej z najważniejszych aktualnie umiejętności w branży handlowej, jakimi są umiejętne docieranie sprzedawcy do nowych klientów i ich pozyskiwanie. Kursy poświęcone prospectingowi to niezbędne wyspecjalizowane szkolenia ze sprzedaży, dzięki którym pracownicy zaangażowani w budowanie relacji biznesowych nauczą się planować i wdrażać skuteczne strategie prospectingowe, a Twoja firma poszerzy grono swoich klientów.

Otwarte szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to praktyczne kursy, które mają na celu wytrenowanie konkretnych umiejętności koniecznych w procesie pozyskiwania nowych klientów dla organizacji oraz pierwszej prezentacji oferty. Podobnie jak przygotowane przez naszych specjalistów szkolenia z negocjacji czy technik sprzedaży, kursy z prospectingu to zajęcia warsztatowe, podczas których przede wszystkim działamy i poprzez działanie szlifujemy kluczowe dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych umiejętności i kompetencje. Prezentowany warsztat oraz wszystkie inne programy szkoleniowe dla pracowników działu sprzedaży, np. szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży czy szkolenie z negocjacji, to warsztat o wysokim stopniu indywidualizacji – dostosujemy jego cele, treści oraz wykorzystywane w jego toku ćwiczenia do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów i zatrudniających ich organizacji. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży oraz kurs negocjacji to nowoczesne programy szkoleniowe dostępne dla naszych Klientów jako kursy stacjonarne, a także wygodne i zapewniające dużą swobodę kursy online.

Szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” zostało opracowane przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w sprzedaży i strategiach pozyskiwania klientów, którzy od lat z sukcesami prowadzą szkolenia sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta dla różnych firm i instytucji. Zapewniamy więc, że nad Państwa treningiem czuwać będą osoby perfekcyjnie przygotowane do zajęć, zorientowane w nowych trendach i praktykach i niezwykle doświadczone. Każde oferowane przez nas otwarte szkolenie ze sprzedaży i pokrewnych dziedzin, m.in. kurs obsługi klienta oraz kurs z negocjacji, umożliwia zdobycie certyfikatu poświadczającego ukończenie specjalistycznego kursu z danej tematyki. Dokument ten pewnością okaże się niezwykle cenny jako załącznik do CV potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do zapisu na otwarty kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” oraz pozostałe przygotowane przez naszych ekspertów praktyczne warsztaty: szkolenie z obsługi klienta, kurs poświęcony technikom sprzedaży oraz szkolenie z prowadzenia negocjacji.

Cele i Korzyści

Otwarte szkolenia sprzedażowe, których tematem jest prospecting, mają na celu kompleksowe przygotowanie Kursantów do realizacji zadań związanych z docieraniem do decydentów w organizacjach i pomnażanie potencjału sprzedażowego firmy. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to wyspecjalizowane szkolenie sprzedażowe, podczas którego aktualni i przyszli handlowcy dowiedzą się, czym dokładnie jest prospecting, jak tworzy się skuteczne strategie pozyskiwania nowych klientów i jak się je realizuje, by przyniosły one oczekiwane efekty. Prezentowany warsztat oraz wszystkie inne przygotowane przez nas w nowym katalogu profesjonalnych kursów szkolenia ze sprzedaży i szkolenia z negocjacji to kursy zdominowane przez trening praktycznych umiejętności. W czasie szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” nasi Kursanci mają okazję ćwiczyć wykorzystanie konkretnych instrumentów i technik prospectingu, a także poprzez działanie uczą się planować przebieg pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem oraz wyznaczać jego cele, by skuteczniej je następnie realizować. Kurs z efektywnych metod prospectingu, a także opracowane przez nas otwarte kursy ze sprzedaży i szkolenie z negocjacji odróżniają się od podobnych programów szkoleniowych dostępnych na rynku szkoleń niezwykle wysoką elastycznością programu – nasi trenerzy dbają o to, by każdy oferowany przez nas kurs sprzedażowy bądź kurs negocjacji trenował dokładnie te umiejętności, które najbardziej przydadzą się naszym klientom. Program warsztatu zawsze uwzględnia specyfikę firmy, jej cele i charakterystykę oferowanego przez nią produktu, a wykorzystane w czasie kursu przykłady nawiązują do rzeczywistych doświadczeń Uczestników zajęć. Oferowane przez nas warsztaty sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta to certyfikowane kursy, których standard, aktualność i skuteczność stale monitorujemy. Nad jakością, wysoką indywidualizacją i poziomem merytorycznym naszych kursów czuwają ponadto doskonale wykształceni i doświadczeni trenerzy, którzy mają za sobą nie jeden zakończony sukcesem warsztat sprzedażowy czy profesjonalny kurs obsługi klienta. Ponieważ priorytetowo traktujemy wszystkie potrzeby naszych Klientów i rozumiemy, jaką wartością jest dziś w biznesie czas i efektywność stosowanych rozwiązań, oferujemy Państwu dużą swobodę w zakresie wyboru formy, terminu i miejsca szkolenia. Otwarty kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie ze sprzedaży i negocjacji oraz szkolenie z obsługi klienta udostępniamy zarówno jako warsztaty stacjonarne, jak i umożliwiające naukę z dowolnego miejsca kursy online.

Co zyskasz, decydując się na szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”?

Opracowane przez naszą doświadczoną i utytułowaną kadrę trenerską szkolenia sprzedażowe to nowoczesne kursy, które w atrakcyjny i angażujący sposób prezentują wiedzę niezbędną do skutecznego działania w obszarze sprzedaży i prospectingu. Szkolenie sprzedażowe „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to kurs skoncentrowany na wiedzy fachowej, aktualnej i faktycznie przydatnej w pracy każdego handlowca. Nasze warsztaty, niezależnie od tego, czy są to szkolenia ze sprzedaży, pozyskiwania klientów czy szkolenia z negocjacji, przesycamy praktycznymi ćwiczeniami, a ich charakter dostosowujemy do realiów, z którymi stykają się w pracy nasi Kursanci. Przygotowane przez nas kursy otwarte: szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie z negocjacji i warsztaty poświęcone technikom sprzedaży opierają się na założeniach cyklu Kolba i zasadach nauczania wpisanych w model Activity Based Learning, dlatego w czasie szkolenia będziesz realizował konkretne zadania i doskonalił przy tym umiejętności planowania strategii prospectingowej, przygotowania się do rozmowy z potencjalnym klientem i prezentacji atutów oferowanego przez Ciebie rozwiązania. Pokażemy Ci, jak skutecznie docierać do nowych klientów, jak wzbudzić ich zainteresowanie i zaufanie, a następnie sfinalizować umowę i pozyskać od zdobytych klientów rekomendacje. Nie działamy po omacku, dlatego każde szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” czy kurs negocjacji rozpoczyna się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych konkretnych grup Kursantów. Dzięki temu oferowane przez nas szkolenia z prospectingu, kursy z technik sprzedaży, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta biorą pod uwagę doświadczenia naszych Kursantów i ich konkretne potrzeby szkoleniowe – decydując się na warsztat sprzedażowy czy kurs obsługi klienta w Human Skills nie trafisz na oderwany od Twojej zawodowej rzeczywistości wykład, ale dopasowany do Twoich potrzeb trening przydatnych umiejętności. Z ekspertami prowadzącymi zajęcia będziesz mógł również skonsultować swój dalszy plan działania – możesz liczyć na to, że nasi trenerzy zasugerują Ci najodpowiedniejsze dla Ciebie strategie rozwojowe. Może to być np. uzupełniające szkolenie z technik sprzedaży czy profesjonalne szkolenie z obsługi klienta.

Szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” pozwoli Ci zdobyć fachową wiedzę o:

 • przygotowaniu się do procesu pozyskiwania klientów;
 • etapach prospectingu;
 • sposobach skutecznego definiowania grupy docelowej klientów;
 • strukturze prospectingu;
 • metodach pozyskiwania klientów.

Otwarty kurs poświęcony budowaniu strategii prospectingowej rozwija praktyczne umiejętności:

 • analizy klienta docelowego i przygotowania się do rozmowy z nim;
 • planowania i prowadzenia pierwszej rozmowy handlowej;
 • tworzenia i realizowania strategii prospectingowej;
 • wyznaczania celów w aktywności handlowej;
 • wykorzystywania różnorodnych efektywnych metod pozyskiwania klientów.

Kursy ze skutecznych metod pozyskiwania klientów pogłębiają kluczowe kompetencje związane z:

 • analizowaniem i planowaniem;
 • strategicznym myśleniem;
 • wyznaczaniem celów;
 • efektywną i świadomą komunikacją;
 • prezentacją oferty;
 • budowaniem wartościowych relacji biznesowych.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

30.11.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
08.02.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT

Szkolenia stacjonarne:

30.11.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
895 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
08.02.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
895 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PROSPECTING POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW – KURS ONLINE

Szkolenia sprzedażowe organizowane przez nas w formule online nie wymagają instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania ani specjalnych aplikacji. Aby wziąć udział w kursie, potrzebny jest jedynie dostęp do internetu oraz dowolny sprzęt pozwalający na uczestnictwo w wirtualnym spotkaniu w czasie rzeczywistym, np. komputer, tablet czy smartfon. Szkolenie sprzedażowe „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” odbywa się na jednej ze znanych i łatwych w obsłudze platform – Clickmeeting lub Zoom. Dzięki temu szkolenia ze sprzedaży, prospectingu czy szkolenia z negocjacji to wyjątkowo komfortowe i przystępne w formie treningi, które nie wymagają podróży ani dodatkowych wydatków. Warsztat sprzedażowy online, zdalny kurs z prospectingu czy zdalne szkolenie z negocjacji to również doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą inwestować w swoje kadry, ale wolą uniknąć uciążliwej logistyki i kosztów z nią związanych. Kurs online „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” przebiega według ramowego programu widocznego poniżej, jednak, jak wszystkie przygotowane przez nas warsztaty praktyczne ze sprzedaży, kurs negocjacji i szkolenia poświęcone obsłudze klienta może zostać wzbogacony o dodatkowe zagadnienia i alternatywne ćwiczenia, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych rozpoczyna w związku z tym każdy organizowany przez nas kurs z prospectingu, szkolenia negocjacyjne i warsztaty ze sprzedaży. O optymalny dobór treści nauczania, analizowanych case studies, przykładów oraz stosowanych metod nauczania dbają każdorazowo nasi trenerzy, którzy z powodzeniem tworzą profesjonalne programy szkoleniowe dla firm z różnych branż, warsztaty poświęcone strategiom pozyskiwania klientów, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta. Zdalne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to jednodniowy kurs zaplanowany na 7 godzin zegarowych z przerwami. Trening składa się z 3 bloków skoncentrowanych na ćwiczeniach dotyczących planowania prospectingu i realizowania jego założeń. W ramach podsumowania zajęć trener może na życzenie Kursantów zarekomendować Uczestnikom zajęć dodatkowe szkolenia uzupełniające, np. szkolenie z technik sprzedaży czy kurs obsługi klienta. Kursanci mają ponadto możliwość skorzystania z dodatkowych indywidualnych e-konsultacji z trenerem po zakończeniu kursu. Każdy organizowany przez nas zdalny warsztat z prospectingu, sprzedaży czy szkolenie z obsługi klienta daje Kursantom możliwość uzyskania certyfikatu.

Szczegółowy program szkolenia online „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”

Szkolenia sprzedażowe online z prospectingu rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Wyniki przeprowadzonej przez trenera diagnozy mogą mieć decydujący wpływ na ostateczną zawartość programu warsztatu oraz dobór metod nauczania i ćwiczeń, przy których wykorzystaniu zrealizowane będzie konkretne szkolenie sprzedażowe. Zdalny kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, a także pozostałe warsztaty online adresowane do handlowców: szkolenia ze sprzedaży, szkolenia z negocjacji czy skutecznych technik prezentacji oferty i finalizacji realizujemy w zgodzie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba, co oznacza, że dane szkolenie z negocjacji czy skutecznych metod pozyskiwania klientów opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych ćwiczeń praktycznych. Podczas kursu „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” mogą pojawić się zadania grupowe, ćwiczenia indywidualne, dyskusje, analizy przypadków, scenki symulacyjne itp. Kursanci wybierający zdalne szkolenie z dziedziny prospectingu, kurs negocjacji online czy dowolne inne szkolenie o wirtualnym charakterze otrzymują od nas dodatkowo pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych oraz dostęp do indywidualnych sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym dane warsztaty sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne czy szkolenia z obsługi klienta. Istnieje również możliwość pozyskania dofinansowania z KFS bądź BUR na dowolny warsztat sprzedażowy online lub kurs obsługi klienta organizowany przez naszą firmę.

09:00 – 09:20

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia i diagnoza.

09:20 – 10:30

Moduł I. Wstęp do zagadnienia prospectingu

 • Czym jest prospecting?
 • Zasada 3/37/60
 • Dlaczego handlowcy nie podejmują działań prospectingowych?
 • Czynniki determinujące sukces.
 • Etapy procesu prospectingu.

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 13:00

Moduł II. Planowanie strategii obliczonej na pozyskanie klienta

 • Model SMART (lejek sprzedażowy, konwersja, aktywny plan poszukiwania klienta, strategia działania).
 • Przygotowanie:
 • Kim jest mój idealny klient?
 • Decydenci w firmie.
 • Wyzwalacze, czyli okazje (ćwiczenia – lejek sprzedaży).

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 16:30

Moduł III. Metody pozyskiwania klientów – możliwości

 • Kontakt z klientem.
 • Pierwszy telefon.
 • Pierwszy mail.
 • Polecenia i rekomendacje.
 • Drzewo poleceń.

Zakończenie kursu. Podsumowanie i opracowanie osobistych planów działania. Rekomendacje kursów dopełniających dla sprzedawców i pracowników kontaktujących się z klientami: warsztat z technik sprzedaży, szkolenie z obsługi klienta itp.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA PROSPECTING POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW – KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenia sprzedażowe z prospectingu organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie, w centrum miasta. Kursantom wybierającym szkolenie sprzedażowe „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” zapewniamy w naszej placówce idealne otoczenie do treningu – warsztaty odbywają się w przestronnych i komfortowo zaaranżowanych salach, a szkolenia ze sprzedaży i szkolenia z negocjacji prowadzi życzliwa i zawsze gotowa do pomocy kadra trenerska. Przygotowane przez naszych ekspertów warsztaty poświęcone metodom pozyskiwania nowych klientów, podobnie jak kursy z technik sprzedażowych czy szkolenie z negocjacji to praktyczne zajęcia warsztatowe, w których dominują ćwiczenia i aktywizujące metody nauczania. Dzięki temu każdy oferowany przez nas stacjonarny warsztat dla handlowców czy kurs negocjacji kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań typowych dla działu sprzedaży poprzez trening umiejętności w działaniu, zgodnie z regułami cyklu Kolba i założeniami modelu ABL (Activity Based Learning). Ponieważ stacjonarne szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta to warsztaty o maksymalnie zindywidualizowanym charakterze, ich szczegółowe programy mogą różnić się niekiedy od poniżej widocznego programu – staramy się bowiem każdorazowo dostosować treści szkolenia, przykłady i metody nauczania do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów. W związku z tym każdy kurs stacjonarny poświęcony prospectingowi, technikom sprzedaży, negocjacjom czy kurs obsługi klienta rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i na jej podstawie ustalamy cele warsztatu i sposoby ich realizacji. Stacjonarny kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to jednodniowa sesja szkoleniowa zaplanowana na 7 godzin zegarowych z przerwami. Prezentowane szkolenie z prospectingu, stacjonarne warsztaty sprzedażowe i szkolenie z obsługi klienta realizowane w siedzibie naszej firmy kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia profesjonalnego kursu w Human Skills.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”

Kursy poświęcone prospectingowi i stacjonarne szkolenia sprzedażowe rozpoczynają się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów, a wyniki diagnozy przeprowadzonej przez trenera decydują o ostatecznej postaci programu kursu oraz doborze metod i technik nauczania, na których oprze się dane szkolenie sprzedażowe. Stacjonarne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, inne szkolenia ze sprzedaży i pozostałe kursy o pokrewnej tematyce, np., szkolenia z negocjacji koncentrują się na praktycznym treningu umiejętności i obfitują w warsztatowe metody nauczania: dyskusje, zadania grupowe, ćwiczenia indywidualne, scenki symulacyjne itp. Kursy realizowane w trybie stacjonarnym wzbogacamy każdorazowo o treści, ćwiczenia i przykłady dostosowane do doświadczeń zawodowych Kursantów, aby każde realizowane przez nas szkolenie z prospectingu czy szkolenie z negocjacji maksymalnie odpowiadało specyfice organizacji, dla której pracują goszczeni przez nas Kursanci. W opłatę za stacjonarne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, kurs negocjacji i każdy inny kurs dla działu sprzedaży organizowany w naszej siedzibie wliczony jest poczęstunek serwowany w czasie przerw śniadaniowych oraz obiad w pobliskiej restauracji. Wszystkie osoby zapisane na stacjonarne kursy z prospectingu, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta otrzymują od nas również pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” składa się z 3 modułów tematycznych obejmujących trening umiejętności związanych z planowaniem i realizacją strategii prospectingowej, począwszy od rozpoznania cech klienta po pozyskanie rekomendacji i networking. Na życzenie Kursantów trener w ramach podsumowania warsztatu może zarekomendować Uczestnikom zajęć dodatkowe szkolenia, np. kurs obsługi klienta, warsztat poświęcony perswazji czy technikom sprzedaży. Stacjonarne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie z obsługi klienta i warsztaty poświęcone technikom sprzedaży kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu w naszej szkole.

09:00 – 09:20

Rozpoczęcie kursu. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów i zdefiniowanie celów szkolenia.

09:20 – 10:30

Moduł I. Wprowadzenie do zagadnienia prospectingu

 • Prospecting – czym jest?
 • Zasada 3/37/60
 • Z jakich powodów handlowcy nie podejmują działań prospectingowych?
 • Czynniki determinujące sukces.
 • Etapy procesu prospectingu.

10:30 – 10:45 Przerwa śniadaniowa

10:45 – 13:00

Moduł II. Planowanie strategii pozyskania nowych klientów

 • SMART (lejek sprzedażowy, konwersja, aktywny plan poszukiwania klientów, strategia działania).
 • Przygotowanie:
 • Mój idealny klient – kim jest?
 • Decydenci w firmie.
 • Wyzwalacze, czyli okazje (lejek sprzedaży – ćwiczenia).

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:00 – 16:30

Moduł III. Metody pozyskiwania klientów – możliwości

 • Kontakt z klientem.
 • Pierwszy mail.
 • Pierwsza rozmowa telefoniczna.
 • Polecenia i rekomendacje.
 • Drzewo poleceń.

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie najważniejszych wiadomości, wnioski i stworzenie indywidualnych planów działania. Rekomendacje dotyczące kursów uzupełniających.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Średnia ocena 0 / 5
0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie trener miał przyjemność przeprowadzić dla Firm tj.:

PZU, Vidok, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Vivus, Maltex, Vaupe, J.Fryderyk, Renox, KLEiB, Rakoczy, MDS, Empire Pharma, Wipasz, Hotel Stare Kino, Felder,, Fortaco, Albea, Lumines, Instal-Projekt, Rotho,, Mertis, Polbrand, Lemoncraft, Sheraton, Besta, Hotel Roberts Port, Abra Meble, Carl Zeiss, Obag Polska, Kopalnia Zdrowia, Colourlock, Maxton Design, Betlewski, Bank Spółdzielczy w Oławie, Hotele Diament, Sheraton, Fagron, Salus Controls, Delphi, Natural Pharmaceuticals, Mondi, Polski Rejestr Statków, Hotel Sympozjum, TUV Nord, Euro-Lock, MPWiK, BRAND SERVICE sp. z o.o., Transveg Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas