prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Prospecting pozyskiwanie nowych klientów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia sprzedażowe najczęściej koncentrują się na treningu umiejętności efektywnej prezentacji oferty i finalizacji. Tymczasem, aby w ogóle handlowiec mógł wykazać się swoimi zdolnościami na tych etapach, musi mieć ku temu szansę, tj. musi wcześniej znaleźć klienta, który poświęci jego ofercie chwilę czasu. Otwarty kurs dla sprzedawców „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to unikatowe szkolenie sprzedażowe skoncentrowane na doskonaleniu jednej z najważniejszych aktualnie umiejętności w branży handlowej, jakimi są umiejętne docieranie sprzedawcy do nowych klientów i ich pozyskiwanie. Kursy poświęcone prospectingowi to niezbędne wyspecjalizowane szkolenia ze sprzedaży, dzięki którym pracownicy zaangażowani w budowanie relacji biznesowych nauczą się planować i wdrażać skuteczne strategie prospectingowe, a Twoja firma poszerzy grono swoich klientów.

Czemu służą szkolenia handlowe z prospectingu?

Otwarte szkolenia dla przedstawicieli handlowych i sprzedawców „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to praktyczne kursy, które mają na celu wytrenowanie konkretnych umiejętności koniecznych w procesie pozyskiwania nowych klientów dla organizacji oraz pierwszej prezentacji oferty. Podobnie jak przygotowane przez naszych specjalistów szkolenia z negocjacji czy technik sprzedaży, kursy z prospectingu to zajęcia warsztatowe, podczas których przede wszystkim działamy i poprzez działanie szlifujemy kluczowe dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych umiejętności i kompetencje. Prezentowany warsztat oraz wszystkie inne programy szkoleniowe dla pracowników działu sprzedaży, np. szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży czy szkolenie z negocjacji, to warsztat o wysokim stopniu indywidualizacji – dostosujemy jego cele, treści oraz wykorzystywane w jego toku ćwiczenia do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów i zatrudniających ich organizacji. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży oraz kurs negocjacji to nowoczesne programy szkoleniowe dostępne dla naszych Klientów jako kursy stacjonarne, a także wygodne i zapewniające dużą swobodę kursy online.

Szkolenie ze sprzedaży stworzone przez ekspertów i doświadczonych trenerów

Szkolenie handlowców „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” zostało opracowane przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w sprzedaży i strategiach pozyskiwania klientów, którzy od lat z sukcesami prowadzą szkolenia dla handlowców, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta dla różnych firm i instytucji. Zapewniamy więc, że nad Państwa treningiem czuwać będą osoby perfekcyjnie przygotowane do zajęć, zorientowane w nowych trendach i praktykach i niezwykle doświadczone. Każde oferowane przez nas otwarte szkolenie ze sprzedaży oraz wszelkiego rodzaju szkolenia handlowe, m.in. kurs obsługi klienta oraz kurs z negocjacji, umożliwiają zdobycie certyfikatu poświadczającego ukończenie specjalistycznego kursu z danej tematyki. Dokument ten pewnością okaże się niezwykle cenny jako załącznik do CV potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do zapisu na otwarty kurs dla handlowców i przedstawicieli handlowych „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” oraz pozostałe przygotowane przez naszych ekspertów praktyczne warsztaty: szkolenie z obsługi klienta, kurs poświęcony technikom sprzedaży oraz szkolenie z prowadzenia negocjacji.

Prospecting pozyskiwanie nowych klientów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Szkolenia sprzedażowe najczęściej koncentrują się na treningu umiejętności efektywnej prezentacji oferty i finalizacji. Tymczasem, aby w ogóle handlowiec mógł wykazać się swoimi zdolnościami na tych etapach, musi mieć ku temu szansę, tj. musi wcześniej znaleźć klienta, który poświęci jego ofercie chwilę czasu. Otwarty kurs dla sprzedawców „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to unikatowe szkolenie sprzedażowe skoncentrowane na doskonaleniu jednej z najważniejszych aktualnie umiejętności w branży handlowej, jakimi są umiejętne docieranie sprzedawcy do nowych klientów i ich pozyskiwanie. Kursy poświęcone prospectingowi to niezbędne wyspecjalizowane szkolenia ze sprzedaży, dzięki którym pracownicy zaangażowani w budowanie relacji biznesowych nauczą się planować i wdrażać skuteczne strategie prospectingowe, a Twoja firma poszerzy grono swoich klientów.

Czemu służą szkolenia handlowe z prospectingu?

Otwarte szkolenia dla przedstawicieli handlowych i sprzedawców „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to praktyczne kursy, które mają na celu wytrenowanie konkretnych umiejętności koniecznych w procesie pozyskiwania nowych klientów dla organizacji oraz pierwszej prezentacji oferty. Podobnie jak przygotowane przez naszych specjalistów szkolenia z negocjacji czy technik sprzedaży, kursy z prospectingu to zajęcia warsztatowe, podczas których przede wszystkim działamy i poprzez działanie szlifujemy kluczowe dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych umiejętności i kompetencje. Prezentowany warsztat oraz wszystkie inne programy szkoleniowe dla pracowników działu sprzedaży, np. szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży czy szkolenie z negocjacji, to warsztat o wysokim stopniu indywidualizacji – dostosujemy jego cele, treści oraz wykorzystywane w jego toku ćwiczenia do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów i zatrudniających ich organizacji. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie ze skutecznych technik sprzedaży oraz kurs negocjacji to nowoczesne programy szkoleniowe dostępne dla naszych Klientów jako kursy stacjonarne, a także wygodne i zapewniające dużą swobodę kursy online.

Szkolenie ze sprzedaży stworzone przez ekspertów i doświadczonych trenerów

Szkolenie handlowców „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” zostało opracowane przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w sprzedaży i strategiach pozyskiwania klientów, którzy od lat z sukcesami prowadzą szkolenia dla handlowców, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta dla różnych firm i instytucji. Zapewniamy więc, że nad Państwa treningiem czuwać będą osoby perfekcyjnie przygotowane do zajęć, zorientowane w nowych trendach i praktykach i niezwykle doświadczone. Każde oferowane przez nas otwarte szkolenie ze sprzedaży oraz wszelkiego rodzaju szkolenia handlowe, m.in. kurs obsługi klienta oraz kurs z negocjacji, umożliwiają zdobycie certyfikatu poświadczającego ukończenie specjalistycznego kursu z danej tematyki. Dokument ten pewnością okaże się niezwykle cenny jako załącznik do CV potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do zapisu na otwarty kurs dla handlowców i przedstawicieli handlowych „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” oraz pozostałe przygotowane przez naszych ekspertów praktyczne warsztaty: szkolenie z obsługi klienta, kurs poświęcony technikom sprzedaży oraz szkolenie z prowadzenia negocjacji.

Cele i Korzyści

Otwarte szkolenia sprzedażowe, których tematem jest prospecting, mają na celu kompleksowe przygotowanie Kursantów do realizacji zadań związanych z docieraniem do decydentów w organizacjach i pomnażanie potencjału sprzedażowego firmy. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to wyspecjalizowane szkolenie sprzedażowe, podczas którego aktualni i przyszli handlowcy dowiedzą się, czym dokładnie jest prospecting, jak tworzy się skuteczne strategie pozyskiwania nowych klientów i jak się je realizuje, by przyniosły one oczekiwane efekty. Prezentowany warsztat oraz wszystkie inne przygotowane przez nas w nowym katalogu profesjonalnych kursów szkolenia ze sprzedaży i szkolenia z negocjacji to kursy zdominowane przez trening praktycznych umiejętności. W czasie szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” nasi Kursanci mają okazję ćwiczyć wykorzystanie konkretnych instrumentów i technik prospectingu, a także poprzez działanie uczą się planować przebieg pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem oraz wyznaczać jego cele, by skuteczniej je następnie realizować. Kurs z efektywnych metod prospectingu, a także opracowane przez nas otwarte kursy ze sprzedaży i szkolenie z negocjacji odróżniają się od podobnych programów szkoleniowych dostępnych na rynku szkoleń niezwykle wysoką elastycznością programu – nasi trenerzy dbają o to, by każdy oferowany przez nas kurs sprzedażowy bądź kurs negocjacji trenował dokładnie te umiejętności, które najbardziej przydadzą się naszym klientom. Program warsztatu zawsze uwzględnia specyfikę firmy, jej cele i charakterystykę oferowanego przez nią produktu, a wykorzystane w czasie kursu przykłady nawiązują do rzeczywistych doświadczeń Uczestników zajęć. Oferowane przez nas warsztaty sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta to certyfikowane kursy, których standard, aktualność i skuteczność stale monitorujemy. Nad jakością, wysoką indywidualizacją i poziomem merytorycznym naszych kursów czuwają ponadto doskonale wykształceni i doświadczeni trenerzy, którzy mają za sobą nie jeden zakończony sukcesem warsztat sprzedażowy czy profesjonalny kurs obsługi klienta. Ponieważ priorytetowo traktujemy wszystkie potrzeby naszych Klientów i rozumiemy, jaką wartością jest dziś w biznesie czas i efektywność stosowanych rozwiązań, oferujemy Państwu dużą swobodę w zakresie wyboru formy, terminu i miejsca szkolenia. Otwarty kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie ze sprzedaży i negocjacji oraz szkolenie z obsługi klienta udostępniamy zarówno jako warsztaty stacjonarne, jak i umożliwiające naukę z dowolnego miejsca kursy online.

Co zyskasz, decydując się na szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”?

Opracowane przez naszą doświadczoną i utytułowaną kadrę trenerską szkolenia sprzedażowe to nowoczesne kursy, które w atrakcyjny i angażujący sposób prezentują wiedzę niezbędną do skutecznego działania w obszarze sprzedaży i prospectingu. Szkolenie sprzedażowe „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to kurs skoncentrowany na wiedzy fachowej, aktualnej i faktycznie przydatnej w pracy każdego handlowca. Nasze warsztaty, niezależnie od tego, czy są to szkolenia ze sprzedaży, pozyskiwania klientów czy szkolenia z negocjacji, przesycamy praktycznymi ćwiczeniami, a ich charakter dostosowujemy do realiów, z którymi stykają się w pracy nasi Kursanci. Przygotowane przez nas kursy otwarte: szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie z negocjacji i warsztaty poświęcone technikom sprzedaży opierają się na założeniach cyklu Kolba i zasadach nauczania wpisanych w model Activity Based Learning, dlatego w czasie szkolenia będziesz realizował konkretne zadania i doskonalił przy tym umiejętności planowania strategii prospectingowej, przygotowania się do rozmowy z potencjalnym klientem i prezentacji atutów oferowanego przez Ciebie rozwiązania. Pokażemy Ci, jak skutecznie docierać do nowych klientów, jak wzbudzić ich zainteresowanie i zaufanie, a następnie sfinalizować umowę i pozyskać od zdobytych klientów rekomendacje. Nie działamy po omacku, dlatego każde szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” czy kurs negocjacji rozpoczyna się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych konkretnych grup Kursantów. Dzięki temu oferowane przez nas szkolenia z prospectingu, kursy z technik sprzedaży, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta biorą pod uwagę doświadczenia naszych Kursantów i ich konkretne potrzeby szkoleniowe – decydując się na warsztat sprzedażowy czy kurs obsługi klienta w Human Skills nie trafisz na oderwany od Twojej zawodowej rzeczywistości wykład, ale dopasowany do Twoich potrzeb trening przydatnych umiejętności. Z ekspertami prowadzącymi zajęcia będziesz mógł również skonsultować swój dalszy plan działania – możesz liczyć na to, że nasi trenerzy zasugerują Ci najodpowiedniejsze dla Ciebie strategie rozwojowe. Może to być np. uzupełniające szkolenie z technik sprzedaży czy profesjonalne szkolenie z obsługi klienta.

Szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” pozwoli Ci zdobyć fachową wiedzę o:

 • przygotowaniu się do procesu pozyskiwania klientów;
 • etapach prospectingu;
 • sposobach skutecznego definiowania grupy docelowej klientów;
 • strukturze prospectingu;
 • metodach pozyskiwania klientów.

Otwarty kurs poświęcony budowaniu strategii prospectingowej rozwija praktyczne umiejętności:

 • analizy klienta docelowego i przygotowania się do rozmowy z nim;
 • planowania i prowadzenia pierwszej rozmowy handlowej;
 • tworzenia i realizowania strategii prospectingowej;
 • wyznaczania celów w aktywności handlowej;
 • wykorzystywania różnorodnych efektywnych metod pozyskiwania klientów.

Kursy ze skutecznych metod pozyskiwania klientów pogłębiają kluczowe kompetencje związane z:

 • analizowaniem i planowaniem;
 • strategicznym myśleniem;
 • wyznaczaniem celów;
 • efektywną i świadomą komunikacją;
 • prezentacją oferty;
 • budowaniem wartościowych relacji biznesowych.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
26.04.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
19.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
30.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
09.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
21.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PROSPECTING POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW – KURS ONLINE

Szkolenia sprzedażowe organizowane przez nas w formule online nie wymagają instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania ani specjalnych aplikacji. Aby wziąć udział w kursie, potrzebny jest jedynie dostęp do internetu oraz dowolny sprzęt pozwalający na uczestnictwo w wirtualnym spotkaniu w czasie rzeczywistym, np. komputer, tablet czy smartfon. Szkolenie sprzedażowe „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” odbywa się na jednej ze znanych i łatwych w obsłudze platform – Clickmeeting lub Zoom. Dzięki temu szkolenia ze sprzedaży, prospectingu czy szkolenia z negocjacji to wyjątkowo komfortowe i przystępne w formie treningi, które nie wymagają podróży ani dodatkowych wydatków. Warsztat sprzedażowy online, zdalny kurs z prospectingu czy zdalne szkolenie z negocjacji to również doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą inwestować w swoje kadry, ale wolą uniknąć uciążliwej logistyki i kosztów z nią związanych. Kurs online „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” przebiega według ramowego programu widocznego poniżej, jednak, jak wszystkie przygotowane przez nas warsztaty praktyczne ze sprzedaży, kurs negocjacji i szkolenia poświęcone obsłudze klienta może zostać wzbogacony o dodatkowe zagadnienia i alternatywne ćwiczenia, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych rozpoczyna w związku z tym każdy organizowany przez nas kurs z prospectingu, szkolenia negocjacyjne i warsztaty ze sprzedaży. O optymalny dobór treści nauczania, analizowanych case studies, przykładów oraz stosowanych metod nauczania dbają każdorazowo nasi trenerzy, którzy z powodzeniem tworzą profesjonalne programy szkoleniowe dla firm z różnych branż, warsztaty poświęcone strategiom pozyskiwania klientów, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta. Zdalne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to jednodniowy kurs zaplanowany na 7 godzin zegarowych z przerwami. Trening składa się z 3 bloków skoncentrowanych na ćwiczeniach dotyczących planowania prospectingu i realizowania jego założeń. W ramach podsumowania zajęć trener może na życzenie Kursantów zarekomendować Uczestnikom zajęć dodatkowe szkolenia uzupełniające, np. szkolenie z technik sprzedaży czy kurs obsługi klienta. Kursanci mają ponadto możliwość skorzystania z dodatkowych indywidualnych e-konsultacji z trenerem po zakończeniu kursu. Każdy organizowany przez nas zdalny warsztat z prospectingu, sprzedaży czy szkolenie z obsługi klienta daje Kursantom możliwość uzyskania certyfikatu.

Szczegółowy program szkolenia online „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”

Szkolenia sprzedażowe online z prospectingu rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Wyniki przeprowadzonej przez trenera diagnozy mogą mieć decydujący wpływ na ostateczną zawartość programu warsztatu oraz dobór metod nauczania i ćwiczeń, przy których wykorzystaniu zrealizowane będzie konkretne szkolenie sprzedażowe. Zdalny kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, a także pozostałe warsztaty online adresowane do handlowców: szkolenia ze sprzedaży, szkolenia z negocjacji czy skutecznych technik prezentacji oferty i finalizacji realizujemy w zgodzie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba, co oznacza, że dane szkolenie z negocjacji czy skutecznych metod pozyskiwania klientów opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych ćwiczeń praktycznych. Podczas kursu „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” mogą pojawić się zadania grupowe, ćwiczenia indywidualne, dyskusje, analizy przypadków, scenki symulacyjne itp. Kursanci wybierający zdalne szkolenie z dziedziny prospectingu, kurs negocjacji online czy dowolne inne szkolenie o wirtualnym charakterze otrzymują od nas dodatkowo pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych oraz dostęp do indywidualnych sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym dane warsztaty sprzedażowe, szkolenia negocjacyjne czy szkolenia z obsługi klienta. Istnieje również możliwość pozyskania dofinansowania z KFS bądź BUR na dowolny warsztat sprzedażowy online lub kurs obsługi klienta organizowany przez naszą firmę.

09:00 – 09:20

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia i diagnoza.

09:20 – 10:30

Moduł I. Wstęp do zagadnienia prospectingu

 • Czym jest prospecting?
 • Zasada 3/37/60
 • Dlaczego handlowcy nie podejmują działań prospectingowych?
 • Czynniki determinujące sukces.
 • Etapy procesu prospectingu.

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 13:00

Moduł II. Planowanie strategii obliczonej na pozyskanie klienta

 • Model SMART (lejek sprzedażowy, konwersja, aktywny plan poszukiwania klienta, strategia działania).
 • Przygotowanie:
 • Kim jest mój idealny klient?
 • Decydenci w firmie.
 • Wyzwalacze, czyli okazje (ćwiczenia – lejek sprzedaży).

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 16:30

Moduł III. Metody pozyskiwania klientów – możliwości

 • Kontakt z klientem.
 • Pierwszy telefon.
 • Pierwszy mail.
 • Polecenia i rekomendacje.
 • Drzewo poleceń.

Zakończenie kursu. Podsumowanie i opracowanie osobistych planów działania. Rekomendacje kursów dopełniających dla sprzedawców i pracowników kontaktujących się z klientami: warsztat z technik sprzedaży, szkolenie z obsługi klienta itp.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA PROSPECTING POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW – KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenia sprzedażowe z prospectingu organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie, w centrum miasta. Kursantom wybierającym szkolenie sprzedażowe „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” zapewniamy w naszej placówce idealne otoczenie do treningu – warsztaty odbywają się w przestronnych i komfortowo zaaranżowanych salach, a szkolenia ze sprzedaży i szkolenia z negocjacji prowadzi życzliwa i zawsze gotowa do pomocy kadra trenerska. Przygotowane przez naszych ekspertów warsztaty poświęcone metodom pozyskiwania nowych klientów, podobnie jak kursy z technik sprzedażowych czy szkolenie z negocjacji to praktyczne zajęcia warsztatowe, w których dominują ćwiczenia i aktywizujące metody nauczania. Dzięki temu każdy oferowany przez nas stacjonarny warsztat dla handlowców czy kurs negocjacji kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań typowych dla działu sprzedaży poprzez trening umiejętności w działaniu, zgodnie z regułami cyklu Kolba i założeniami modelu ABL (Activity Based Learning). Ponieważ stacjonarne szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta to warsztaty o maksymalnie zindywidualizowanym charakterze, ich szczegółowe programy mogą różnić się niekiedy od poniżej widocznego programu – staramy się bowiem każdorazowo dostosować treści szkolenia, przykłady i metody nauczania do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów. W związku z tym każdy kurs stacjonarny poświęcony prospectingowi, technikom sprzedaży, negocjacjom czy kurs obsługi klienta rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i na jej podstawie ustalamy cele warsztatu i sposoby ich realizacji. Stacjonarny kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” to jednodniowa sesja szkoleniowa zaplanowana na 7 godzin zegarowych z przerwami. Prezentowane szkolenie z prospectingu, stacjonarne warsztaty sprzedażowe i szkolenie z obsługi klienta realizowane w siedzibie naszej firmy kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia profesjonalnego kursu w Human Skills.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”

Kursy poświęcone prospectingowi i stacjonarne szkolenia sprzedażowe rozpoczynają się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów, a wyniki diagnozy przeprowadzonej przez trenera decydują o ostatecznej postaci programu kursu oraz doborze metod i technik nauczania, na których oprze się dane szkolenie sprzedażowe. Stacjonarne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, inne szkolenia ze sprzedaży i pozostałe kursy o pokrewnej tematyce, np., szkolenia z negocjacji koncentrują się na praktycznym treningu umiejętności i obfitują w warsztatowe metody nauczania: dyskusje, zadania grupowe, ćwiczenia indywidualne, scenki symulacyjne itp. Kursy realizowane w trybie stacjonarnym wzbogacamy każdorazowo o treści, ćwiczenia i przykłady dostosowane do doświadczeń zawodowych Kursantów, aby każde realizowane przez nas szkolenie z prospectingu czy szkolenie z negocjacji maksymalnie odpowiadało specyfice organizacji, dla której pracują goszczeni przez nas Kursanci. W opłatę za stacjonarne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, kurs negocjacji i każdy inny kurs dla działu sprzedaży organizowany w naszej siedzibie wliczony jest poczęstunek serwowany w czasie przerw śniadaniowych oraz obiad w pobliskiej restauracji. Wszystkie osoby zapisane na stacjonarne kursy z prospectingu, szkolenia negocjacyjne i szkolenia z obsługi klienta otrzymują od nas również pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Kurs „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów” składa się z 3 modułów tematycznych obejmujących trening umiejętności związanych z planowaniem i realizacją strategii prospectingowej, począwszy od rozpoznania cech klienta po pozyskanie rekomendacji i networking. Na życzenie Kursantów trener w ramach podsumowania warsztatu może zarekomendować Uczestnikom zajęć dodatkowe szkolenia, np. kurs obsługi klienta, warsztat poświęcony perswazji czy technikom sprzedaży. Stacjonarne szkolenie „Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów”, szkolenie z obsługi klienta i warsztaty poświęcone technikom sprzedaży kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu w naszej szkole.

09:00 – 09:20

Rozpoczęcie kursu. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów i zdefiniowanie celów szkolenia.

09:20 – 10:30

Moduł I. Wprowadzenie do zagadnienia prospectingu

 • Prospecting – czym jest?
 • Zasada 3/37/60
 • Z jakich powodów handlowcy nie podejmują działań prospectingowych?
 • Czynniki determinujące sukces.
 • Etapy procesu prospectingu.

10:30 – 10:45 Przerwa śniadaniowa

10:45 – 13:00

Moduł II. Planowanie strategii pozyskania nowych klientów

 • SMART (lejek sprzedażowy, konwersja, aktywny plan poszukiwania klientów, strategia działania).
 • Przygotowanie:
 • Mój idealny klient – kim jest?
 • Decydenci w firmie.
 • Wyzwalacze, czyli okazje (lejek sprzedaży – ćwiczenia).

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:00 – 16:30

Moduł III. Metody pozyskiwania klientów – możliwości

 • Kontakt z klientem.
 • Pierwszy mail.
 • Pierwsza rozmowa telefoniczna.
 • Polecenia i rekomendacje.
 • Drzewo poleceń.

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie najważniejszych wiadomości, wnioski i stworzenie indywidualnych planów działania. Rekomendacje dotyczące kursów uzupełniających.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

skuteczny handlowiec szkolenie

Skuteczny handlowiec poziom pierwszy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

handlowiec poziom drugi

Skuteczny handlowiec poziom drugi – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie trener miał przyjemność przeprowadzić dla Firm tj.:

PZU, Vidok, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Vivus, Maltex, Vaupe, J.Fryderyk, Renox, KLEiB, Rakoczy, MDS, Empire Pharma, Wipasz, Hotel Stare Kino, Felder,, Fortaco, Albea, Lumines, Instal-Projekt, Rotho,, Mertis, Polbrand, Lemoncraft, Sheraton, Besta, Hotel Roberts Port, Abra Meble, Carl Zeiss, Obag Polska, Kopalnia Zdrowia, Colourlock, Maxton Design, Betlewski, Bank Spółdzielczy w Oławie, Hotele Diament, Sheraton, Fagron, Salus Controls, Delphi, Natural Pharmaceuticals, Mondi, Polski Rejestr Statków, Hotel Sympozjum, TUV Nord, Euro-Lock, MPWiK, BRAND SERVICE sp. z o.o., Transveg Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas