Szkolenia dla asystentek i sekretarek – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Profesjonalna asystentka/sekretarka jest dobrze zorganizowana, dyskretna i lojalna. Zarządza biurem, radzi sobie ze stresem, działa systematycznie i pod presją czasu. Posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i perfekcyjną autoprezentacją. Dobrą asystentkę cechuje duża sprawność i efektywność osobista. Szkolenia dla aktualnych i przyszłych asystentek przygotowane przez nas koncentrują się wszystkich wyżej wymienionych kompetencjach. W czasie warsztatu „Profesjonalna sekretarka/asystentka” trenujemy umiejętności z wielu obszarów, takich jak: zarządzanie czasem, organizacja pracy biura, komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie przygotowujące do realizacji zadań sekretarskich z naszego nowego katalogu kursów jest programem szkoleniowym o wyjątkowo wysokim stopniu indywidualizacji – to potrzeby szkoleniowe naszych Kursantów decydują o jego programie. Naszym priorytetem jest to, by każdy Uczestnik kursu trenował dokładnie te umiejętności, dzięki którym wzrośnie jego biegłość zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia otwarte dla asystentek i sekretarek dostosowujemy również do potrzeb i specyfiki organizacji zamawiającej dany kurs.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to jeden z kilku wyspecjalizowanych warsztatów praktycznych, których tematem jest ogólnie pojęta zawodowa skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia dla asystentek, sekretarek i kierowników biur adresujemy do osób, które chcą się rozwijać i doskonalić kompetencje przydatne do pracy w biurze, mniej i bardziej doświadczonych asystentek i sekretarek oraz wszystkich tych, którzy mają zamiar kandydować na tego rodzaju stanowisko. Kurs otwarty „Profesjonalna sekretarka/asystentka” szczególnie polecamy również firmom i instytucjom, w których rozwój pracowników jest słusznie traktowany jako najsensowniejsza inwestycja, a personel jako najcenniejszy kapitał organizacji. Sprawna, rzetelna i dobrze zorganizowana asystentka czy szefowa biura to gwarancja doskonałej organizacji pracy dla szefa i innych pracowników. Dzięki wysokim kwalifikacjom, nienagannej prezencji i profesjonalnej postawie sekretarka staje się też nie tylko wizytówką całej firmy, ale sercem i mózgiem całego świetnie zorganizowanego biura.

Otwarte szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” jest wyspecjalizowanym kursem adresowanym do konkretnej grupy zawodowej i aplikujących na stanowiska sekretarskie i asystenckie. Jeśli interesują Państwa bardziej uniwersalne warsztaty poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy na inne przygotowane przez naszych ekspertów kursy, których tematem jest efektywność osobista: szkolenie z odporności psychicznej, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy „Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”.

Szkolenia dla asystentek i sekretarek – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Profesjonalna asystentka/sekretarka jest dobrze zorganizowana, dyskretna i lojalna. Zarządza biurem, radzi sobie ze stresem, działa systematycznie i pod presją czasu. Posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i perfekcyjną autoprezentacją. Dobrą asystentkę cechuje duża sprawność i efektywność osobista. Szkolenia dla aktualnych i przyszłych asystentek przygotowane przez nas koncentrują się wszystkich wyżej wymienionych kompetencjach. W czasie warsztatu „Profesjonalna sekretarka/asystentka” trenujemy umiejętności z wielu obszarów, takich jak: zarządzanie czasem, organizacja pracy biura, komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie przygotowujące do realizacji zadań sekretarskich z naszego nowego katalogu kursów jest programem szkoleniowym o wyjątkowo wysokim stopniu indywidualizacji – to potrzeby szkoleniowe naszych Kursantów decydują o jego programie. Naszym priorytetem jest to, by każdy Uczestnik kursu trenował dokładnie te umiejętności, dzięki którym wzrośnie jego biegłość zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia otwarte dla asystentek i sekretarek dostosowujemy również do potrzeb i specyfiki organizacji zamawiającej dany kurs.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to jeden z kilku wyspecjalizowanych warsztatów praktycznych, których tematem jest ogólnie pojęta zawodowa skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia dla asystentek, sekretarek i kierowników biur adresujemy do osób, które chcą się rozwijać i doskonalić kompetencje przydatne do pracy w biurze, mniej i bardziej doświadczonych asystentek i sekretarek oraz wszystkich tych, którzy mają zamiar kandydować na tego rodzaju stanowisko. Kurs otwarty „Profesjonalna sekretarka/asystentka” szczególnie polecamy również firmom i instytucjom, w których rozwój pracowników jest słusznie traktowany jako najsensowniejsza inwestycja, a personel jako najcenniejszy kapitał organizacji. Sprawna, rzetelna i dobrze zorganizowana asystentka czy szefowa biura to gwarancja doskonałej organizacji pracy dla szefa i innych pracowników. Dzięki wysokim kwalifikacjom, nienagannej prezencji i profesjonalnej postawie sekretarka staje się też nie tylko wizytówką całej firmy, ale sercem i mózgiem całego świetnie zorganizowanego biura.

Otwarte szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” jest wyspecjalizowanym kursem adresowanym do konkretnej grupy zawodowej i aplikujących na stanowiska sekretarskie i asystenckie. Jeśli interesują Państwa bardziej uniwersalne warsztaty poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy na inne przygotowane przez naszych ekspertów kursy, których tematem jest efektywność osobista: szkolenie z odporności psychicznej, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy „Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”.

Cele i Korzyści

Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” ukierunkowane jest na wszechstronny rozwój umiejętności i kompetencji wymaganych na stanowisku sekretarskim, od których zależy sprawność wykonywania zleconych sekretarzom zadań i ich efektywność osobista. Szkolenia przygotowane przez naszych ekspertów pozwalają kompleksowo przygotować się do roli asystentki lub sekretarki i służą doskonaleniu najbardziej przydatnych w tego rodzaju pracy kompetencji i umiejętności praktycznych. W czasie warsztatu będziemy szczególnie intensywnie trenować umiejętności z takich obszarów jak: zarządzanie czasem, metody radzenia sobie ze stresem, prowadzenie kalendarza osobistego i kalendarza szefa, organizacja spotkań, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Profesjonalna sekretarka/asystentka” pozwala Kursantom zdobyć biegłość w realizacji codziennych i mniej typowych zadań sekretarskich, a także wyposaża Uczestników zajęć w wiedzę niezbędną do pracy w nowocześnie zarządzanych firmach i instytucjach. Od znajomości nowych technologii i nowoczesnych narzędzi pracy biurowej w ogromnym bowiem stopniu zależy profesjonalizm sekretarki, skuteczność jej działania i osobista efektywność. Szkolenia otwarte „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to warsztaty o niezwykle praktycznym charakterze. Nasze kursy obfitują w różnorodne ćwiczenia, których dobór każdorazowo uzależniamy od indywidualnych potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów. Dzięki indywidualizacji programu szkolenia kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka” trenuje najbardziej przydatne dla danej grupy Kursantów umiejętności i zdolności z takich m.in. obszarów jak autoprezentacja czy efektywność osobista. Szkolenia dla asystentek i sekretarek wzbogacamy także o przykłady wywiedzione z indywidualnych doświadczeń zawodowych naszych Kursantów. Oferowane przez nas warsztaty „Profesjonalna sekretarka/asystentka” zaprojektowane zostały przez doświadczonych ekspertów i certyfikowanych trenerów, których specjalnością są zarządzanie czasem, budowanie wizerunku, komunikacja społeczna i efektywność osobista. Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” realizowane jest ponadto w dwóch bardzo atrakcyjnych formułach – jako wygodne szkolenie online oraz kurs stacjonarny organizowany w naszej szkole na terenie Warszawy.

Jakie korzyści oferuje szkolenie „Profesjonalna asystentka/sekretarka”?

Otwarty kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to nowoczesny projekt szkoleniowy, którego polem zainteresowania są umiejętności ułatwiające wypełnianie obowiązków asystenckich, sztuka autoprezentacji i efektywność osobista. Szkolenia dla aktualnych i przyszłych sekretarek mają na celu kompleksowe przygotowanie Uczestników warsztatów do realizacji zadań związanych z zarządzaniem biurem, efektywną organizacją czasu przełożonego i planowaniem jego kalendarza, prowadzeniem rozmów z interesariuszami i klientami, reprezentowaniem organizacji, radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zawodowej na stanowisku sekretarskim/asystenckim. Otwarte szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” cechuje wysoka elastyczność i maksymalny stopień indywidualizacji programu, które są wyróżnikami wszystkich naszych warsztatów z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla sekretarek i asystentek staramy się zawsze wzbogacać przykładami i case studies wywiedzionymi z doświadczeń zapisanych na zajęcia Kursantów, aby możliwie jak najpełniej przygotować ich do realizacji zadań zawodowych i rozwiązywania problemów, z którymi faktycznie stykają się w swojej pracy. Każdy stacjonarny i zdalny kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” rozpoczynamy od diagnozy, a jej wyniki pozwalają nam lepiej dobrać treści, techniki i metody nauczania optymalne dla danej grupy szkoleniowej. Trening dzięki temu rozwija i doskonali dokładnie te umiejętności i kompetencje, od których realnie zależy sprawność zawodowa asystentki i jej osobista efektywność. Szkolenia skupiają się na konkretnych zdolnościach i technikach, a unikają zbędnego teoretyzowania. Gwarantujemy naszym Klientom wysoki standard naszej usługi – kurs efektywność osobista: „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to certyfikowane szkolenie, którego skuteczność, aktualność oraz jakość są na bieżąco monitorowane, a za jego poziom merytoryczny odpowiadają wykwalifikowani i doświadczenie specjaliści z takich dziedzin, jak: rozwój osobisty, sztuka autoprezentacji, public relations, komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, efektywność osobista.

Szkolenia „Profesjonalna sekretarka/asystentka” wyposażają Kursantów w praktyczną wiedzę o:

 • znaczeniu tego stanowiska/roli dla organizacji, bezpośredniego przełożonego i klientów firmy/instytucji;
 • zasadach dress code na stanowisku asystentki/sekretarki;
 • zasadach savoir-vivre na stanowisku asystentki/sekretarki;
 • modelu DISC – stylów działania i postrzegania;
 • zasadach komunikacji asertywnej i dyplomatycznej;
 • kluczowych technikach zarządzania zadaniami w czasie;
 • kluczowych technikach zarządzania stresem i napięciem na stanowisku asystentki/sekretarki.

Wyspecjalizowany kurs sekretarski prezentuje wiedzę o najważniejszych regułach prowadzenia profesjonalnego sekretariatu oraz kluczowych technikach i narzędziach przydatnych w pracy na stanowisku asystentki lub sekretarki w aktualnych realiach społecznych i biznesowych.

Szkolenie stanowiskowe dla asystentek i sekretarek rozwija profesjonalne umiejętności:

 • budowania wizerunku profesjonalistki;
 • budowania wizerunku pracodawcy;
 • komunikacji z przełożonym oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • zarządzania zadaniami w czasie;
 • piorytetyzacji zadań;
 • profesjonalnego zarządzania trudnymi sytuacjami na stanowisku asystentki/sekretarki.

Prezentowany warsztat koncentruje się na praktycznym treningu newralgicznych na stanowisku sekretarskim/asystenckim umiejętności z obszarów: kreowanie wizerunku, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem i zadaniami, efektywność osobista. Szkolenie ma charakter interdyscyplinarnej sesji nastawionej na wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty Kursantów zainteresowanych podniesieniem swoje wydajności i fachowości w pracy.

Prezentowane szkolenie pogłębia wyspecjalizowane i ogólne kompetencje związane z:

 • profesjonalną obsługą klienta;
 • budowaniem profesjonalnego wizerunku;
 • efektywną ustną i pisemną komunikacją interpersonalną;
 • zarządzaniem zadaniami w czasie;
 • zorientowaniem na cele stanowiskowe.

Kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” doskonali kompetencje niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków profesjonalnej, sprawnej i skutecznej asystentki, sekretarki i recepcjonistki w dowolnej organizacji.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

20.10.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
24.01.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
24.03.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
16.06.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
15.09.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT

Szkolenia stacjonarne:

09.12.2022
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
24.03.2023
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
16.06.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
15.09.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
785 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA – KURS ONLINE

Kurs online „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to wyspecjalizowany warsztat z naszego najnowszego katalogu szkoleń, których tematem jest skuteczność zawodowa i efektywność osobista. Szkolenia zdalne z tego działu mają charakter spotkań w czasie rzeczywistym, a organizowane są w wirtualnych pokojach popularnych serwisów Zoom lub Clickmeeting. Uczestnictwo w warsztacie nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań ani instalowania dodatkowych aplikacji czy programów. Aby wziąć udział w treningu, wystarczą: dostęp do internetu, komputer, laptop lub telefon komórkowy i odrobina czasu. Dzięki tak przyjaznej formule szkolenia Kursanci mogą skutecznie i komfortowo, bez angażowania się w czasochłonną logistykę wpływać na to, jak sprawnie realizują swoje obowiązki i jak wysoka jest ich efektywność osobista. Szkolenie zdalne „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to warsztat nastawiony na naukę skutecznego działania, dlatego w programie kursu przeważają ćwiczenia i aktywizujące metody pracy. Kursanci zgodnie z założeniami cyklu Kolba i metody ABL (Activity Based Learning) będą w praktyce ćwiczyć wykorzystanie zdobytej wiedzy z takich dziedzin jak kreowanie wizerunku, radzenie sobie ze stresem czy osobista efektywność. Szkolenia online dla sekretarek, asystentek i recepcjonistek zaplanowaliśmy jako jednodniowe warsztaty. Otwarty kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka” zbudowany jest z 5 segmentów tematycznych, a ich uwieńczeniem jest opracowanie przez Kursantów indywidualnych planów działania, których tematem będzie rozwój kompetencji stanowiskowych i ogólnie pojęta efektywność osobista. Szkolenia poświęcone pracy na sekretarskim stanowisku pozwalają uzyskać certyfikat ukończenia profesjonalnego kursu w naszej szkole, który umożliwi Kursantom udokumentowanie zdobytych w czasie warsztatu kompetencji i kwalifikacji. Na życzenie Uczestników zajęć trener może zarekomendować zainteresowanym osobom dodatkowe kursy z działu Efektywność osobista. Szkolenie specjalistyczne „Profesjonalna sekretarka/asystentka” warto uzupełnić m.in. treningami z odporności psychicznej, kursami efektywnej komunikacji czy szkoleniami z autoprezentacji.

Szczegółowy program kursu online „Profesjonalna sekretarka/asystentka”

Szkolenie: Profesjonalna sekretarka/asystentka – budowanie wizerunku, strategie komunikacji z przełożonym i klientami oraz efektywność zawodowa

Strategie komunikacji, kreowanie wizerunku, skuteczność zawodowa i efektywność osobista – szkolenia zdalne dla sekretarek/asystentek poświęcone tym zagadnieniom rozpoczyna rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu. Wyniki diagnozy trenerskiej mogą mieć wpływ na ostateczną zawartość dostępnego poniżej programu kursu oraz dobór technik i metod nauczania, dzięki którym będą rozwijanie umiejętności z obszarów: komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie zadaniami w czasie, efektywność osobista. Szkolenie może być również dopełnione alternatywnymi ćwiczeniami, jeśli takie wskazanie ujawni diagnoza przeprowadzona podczas wprowadzenia do zajęć. Zdalny kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” ma charakter warsztatu o wysokim poziomie indywidualizacji, a nad dopasowaniem treści, przykładów i metod nauczania czuwają wysoko wykwalifikowani trenerzy, których specjalnościami są: kreowanie wizerunku, sztuka skutecznego działania, zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia sekretarskie to praktyczne warsztaty – zdalny kurs efektywność osobista: „Profesjonalna sekretarka/asystentka” realizujemy w zgodzie ze standardami Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba. Szkolenie online z prezentowanej tematyki trwa około 7 godzin zegarowych z przerwami. Wszystkim Uczestnikom kursu zapewniamy dodatkowo pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, prezentujących praktyczną i przydatną w pracy sekretarskiej wiedzę z dziedzin: zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku profesjonalisty, zarządzanie czasem, efektywność osobista. Szkolenia online „Profesjonalna sekretarka/asystentka” kończą się wydaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu w naszym renomowanym centrum szkoleniowym.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówienie celów szkolenia, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Profesjonalna sekretarka/asystentka – rola i znaczenie tego stanowiska dla sukcesu przełożonego/organizacji

 • Kluczowe umiejętności i kompetencje.
 • Osobista ścieżka kariery a oczekiwania ze strony pracodawcy.

Moduł II. Obsługa klienta a wizerunek profesjonalistki – elementy dress codesavoir-vivre

 • Reguły dress code, czyli jak kreować wizerunek profesjonalistki (pozytywne i negatywne przykłady dotyczące ubioru, higieny osobistej, makijażu, dodatków itp.).
 • Zasady savoir-vivre w praktyce, czyli co wypada, a co nie wypada sekretarce i asystentce.
 • Spotkania w siedzibie organizacji i przyjmowanie klientów w biurze firmy.
 • Telefoniczny savoir–vivre – prowadzenie profesjonalnych rozmów telefonicznych.
 • Netykieta – reguły prowadzenia e-mailowej korespondencji służbowej i zachowania w sieci.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł III. Profesjonalna sekretarka/asystentka – współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

 • Model DISC – style myślenia, działania i postrzegania w obsłudze klienta.
 • Profesjonalna obsługa biura – gesty, mimika, mowa ciała.
 • Reguły asertywnej komunikacji z przełożonym, ze współpracownikami, z podwładnym i klientami zewnętrznymi.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00

Moduł IV. Zarządzanie zadaniami na stanowisku asystentki/sekretarki – reguły priorytetyzacji zadań

 • Zakres obowiązków i zadania dodatkowe.
 • Delegowanie zadań – przyjmowanie i realizowanie zadań.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie – przegląd najważniejszych technik.
 • Priorytetyzowanie zadań a przełączanie między zadaniami/multitasking.
 • Matryca Eisenhowera w praktyce.
 • Zasada 5S – archiwizacja, segregacja i porządek w dokumentacji.
 • Planowanie kalendarza przełożonego i pracy własnej.

Moduł V. Trudne sytuacje na stanowisku asystentki/sekretarki – dobre praktyki

 • Najczęściej spotykane techniki manipulacji – sugerowane techniki neutralizowania zachowań manipulacyjnych.
 • Zarządzanie napięciem i stresem w pracy – wskazówki doboru i prezentacja wybranych technik.

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień i opracowanie dalszego planu działania. Na życzenie Uczestników warsztatów trener może zarekomendować dodatkowe szkolenia uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla przyszłych i obecnych asystentek/sekretarek warto uzupełnić m.in. kursami z autoprezentacji, asertywności czy skutecznej komunikacji.

PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA – KURS STACJONARNY

Kurs stacjonarny „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych warsztatów z działu Efektywność osobista – szkolenia poświęcone treningowi profesjonalnego prowadzenia sekretariatu to otwarte warsztaty realizowane w naszej warszawskiej siedzibie – w komfortowej kamienicy w samym centrum miasta. Nasze centrum szkoleniowe to nowocześnie i funkcjonalnie zaaranżowana przestrzeń, w której zapewniamy naszym gościom perfekcyjne warunki do nauki. Dbamy o to, by Kursanci w pełni mogli koncentrować się na rozwijaniu umiejętności zawodowych przydatnych w pracy asystenckiej i sekretarskiej, od których zależy ich profesjonalizm, skuteczność zawodowa i efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to praktyczne warsztaty skupione na nauce skutecznego i profesjonalnego działania, dlatego w programie kursu przeważają ćwiczenia i aktywizujące metody pracy. Kursanci zgodnie z założeniami cyklu Kolba i metody Activity Based Learning będą w praktyce ćwiczyć wykorzystanie przyswojonej w czasie kursu wiedzy z takich dziedzin jak kreowanie wizerunku, radzenie sobie ze stresem czy osobista efektywność. Szkolenia stacjonarne dla asystentek i sekretarek oraz osób aplikujących na te stanowiska zaplanowaliśmy jako jednodniowe sesje szkoleniowe. Kurs efektywność osobista: „Profesjonalna sekretarka/asystentka” w trybie stacjonarnym trwa około 7 godzin zegarowych z przerwami. W cenie szkolenia zapewniamy Kursantom poczęstunek dostępny w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad serwowany w restauracji. Wszyscy Uczestnicy treningu otrzymują od nas także komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, porządkujących wiedzę z takich dziedzin jak: zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna, budowanie wizerunku profesjonalisty, zarządzanie czasem, efektywność osobista. Szkolenia „Profesjonalna sekretarka/asystentka” kończą się wystawieniem certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu w naszej szkole. Na życzenie Kursantów trener może zarekomendować Uczestnikom zajęć dodatkowe warsztaty uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla obecnych i przyszłych asystentek/sekretarek warto między innymi uzupełnić kursami z autoprezentacji, skutecznej komunikacji czy asertywności.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Profesjonalna sekretarka/asystentka”

Kurs: Profesjonalna sekretarka/asystentka – budowanie wizerunku, strategie komunikacji z przełożonym i klientami oraz efektywność zawodowa

Budowanie profesjonalnego wizerunku, strategie komunikacyjne, skuteczność zawodowa i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne dla asystentek/sekretarek z tej tematyki rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wyniki diagnozy przeprowadzonej we wstępie do zajęć mogą zdecydować o finalnej postaci widocznego poniżej programu warsztatu oraz o doborze metod i technik nauczania, dzięki którym będą rozwijanie umiejętności z obszarów: autoprezentacja, komunikacja, zarządzanie czasem i zadaniami, efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne może być ponadto wzbogacone o alternatywne ćwiczenia i treści, jeśli takie wskazanie ujawni diagnoza trenerska. Kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka” to warsztat o wysokim poziomie indywidualizacji, a nad dostosowaniem metod nauczania, treści i przykładów czuwa wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, której specjalnością są: efektywna komunikacja, budowanie wizerunku, sztuka skutecznego działania, zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia sekretarskie prowadzone w trybie stacjonarnym to intensywne warsztaty praktyczne. Stacjonarny kurs efektywność osobista – „Profesjonalna sekretarka/asystentka” jest realizowany w zgodzie z założeniami Activity Based Learning oraz cyklem Kolba. Prezentowany kurs stacjonarny trwa około 7 godzin z przerwami. Wszystkim Kursantom obecnym na zajęciach zapewniamy w cenie kursu pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, prezentujących przydatną w pracy sekretarskiej wiedzę z dziedzin: komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, budowanie profesjonalnego wizerunku, zarządzanie zadaniami w czasie, efektywność osobista. Szkolenia „Profesjonalna sekretarka/asystentka” kończą się wystawieniem certyfikatów potwierdzających ukończenie profesjonalnego kursu w naszej szkole.

 

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych i zdefiniowanie celów kursu, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Profesjonalna sekretarka/asystentka – rola i znaczenie stanowiska dla sukcesu organizacji/przełożonego

 • Kluczowe kompetencje i umiejętności.
 • Oczekiwania ze strony pracodawcy a osobista ścieżka kariery.

Moduł II. Wizerunek profesjonalistki a obsługa klienta – elementy savoir-vivredress codu

 • Zasady dress code (dobre i złe przykłady), czyli jak kreować wizerunek profesjonalistki (ubiór, higiena osobista, makijaż, dodatki).
 • Zasady savoir-vivre w praktyce, czyli co wypada, a co nie wypada na stanowisku sekretarki i asystentki.
 • Przyjmowanie klientów w biurze firmy.
 • Rozmowy telefoniczne – telefoniczny savoir–vivre.
 • Zasady prowadzenia służbowej korespondencji e-mailowej i zachowania w sieci – netykieta.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł III. Profesjonalna sekretarka/asystentka – współpraca z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym

 • Model DISC – style działania i style postrzegania w obsłudze klienta.
 • Profesjonalna obsługa biura – mowa ciała, gesty i mimika.
 • Zasady asertywnej komunikacji z przełożonym, z podwładnym, ze współpracownikami oraz klientami zewnętrznymi.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00

Moduł IV. Zarządzanie zadaniami na stanowisku asystentki/sekretarki – zasady priorytetyzacji zadań

 • Zakres obowiązków i dodatkowe zadania.
 • Delegowanie zadań – przyjmowanie i realizowanie zadań.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie – prezentacja kluczowych technik.
 • Matryca Eisenhowera w praktyce.
 • Priorytetyzacja zadań a multitasking/przełączanie między zadaniami.
 • Zasada 5S w praktyce – archiwizacja, segregacja i porządek w dokumentacji.
 • Umiejętne planowanie kalendarza pracy własnej i przełożonego.

Moduł V. Sytuacje trudne na stanowisku sekretarki/asystentki – dobre praktyki

 • Często spotykane techniki manipulacji – sugerowane techniki neutralizacji.
 • Zarządzanie stresem i napięciem w pracy – sugestia wybranych technik.

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie kluczowych wiadomości i opracowanie osobistego planu działania na rzecz rozwoju w obszarze efektywność osobista. Szkolenie „Profesjonalna sekretarka/asystentka” kończy się wydaniem świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu dla sekretarek/asystentek.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Dużo praktycznej wiedzy. Najbardziej podobały mi się tematy: savoir-vivre, prioretytezowanie zadań i kompetencje sekretarki. Polecam, szkolenie profesjonalnie przygotowuje do stanowiska.”
„Docenić styl prowadzenia szkolenia; Za mało informacji o pracy z klientem; Prowadząca szkolenie to osoba o dużej wiedzy i ze sporą dozą dowcipu. Nie daje się nudzić szkoleniem; Szkolenie bardzo ciekawe, cieszę się, że znalazło się miejsce na omawianie konkretnych „bolączek” uczestników – myślę, że to bardzo pomaga i czyni szkolenie przydatniejszym dla grupy; Pani jest bardzo kompetentna, nic mi nie zabrakło; Niczego nie zabrakło. Doceniam Panią Iwonę! i oby więcej tego typu szkoleń.; Podziękowanie dla Trenerki – super poprowadzone szkolenie.; Za mało czasu, poproszę więcej szkoleń.; Sposób prowadzenia i prostota prowadzenia oraz wiedza – super”
Pozytywna, kompetentna prowadząca z ogromem wiedzy i zaangażowaniem; Perfekcyjnie przygotowany wykładowca; Wspaniała prowadząca; spełniło moje oczekiwania; Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy, inspirujący do działania. Przydatne informacje, które na pewno pomogą w codziennej pracy. Profesjonalne, miłe, zaskakujące, porządkujące szkolenie.; Ciekawe i przydatne szkolenie; Bardzo profesjonalne i czytelne szkolenie, miła atmosfera i pełen profesjonalizm; Dobre podejście do tematu i elastyczność w prowadzeniu”.
Oceny dla tego szkolenia:
5
Średnia ocena 5 / 5
5 / 5 (na podstawie 7 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu profesjonalnej sekretarki i asystentki w biznesie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: LS Airport Services S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (za pośrednictwem firmy Edubroker), Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Gemius Polska Sp. z o.o., Kuźnia Polska SA., Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas