szkolenie otwarte lub zamknięte na zamówienie z rekrutacji

Skuteczne metody rekrutacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia HR poświęcone metodom i technikom wykorzystywanym w rekrutacji zostały opracowane z myślą o najważniejszych problemach i potrzebach firm działających we współczesnym otoczeniu biznesowym, w którym potencjał kapitału ludzkiego jest jednym z najistotniejszych czynników sukcesu. Stacjonarne szkolenie HR Skuteczne metody rekrutacji oraz jego odpowiednik w wersji warsztatów online to wyspecjalizowany kurs, który wyposaża pracowników uczestniczących w procesach rekrutacyjnych w firmie w niezbędne narzędzia do prowadzenia skutecznego naboru najlepszych kandydatów do pracy w organizacji. Opracowane przez naszych ekspertów kursy HR z tego obszaru są najskuteczniejszym sposobem zdobywania kompetencji wymaganych na stanowisku rekrutera i powinny być traktowane jako obligatoryjne elementy procesu kształcenia każdego aktualnego i przyszłego pracownika działu kadr. Szkolenia dla HR z zakresu rekrutacji polecamy wszystkim instytucjom i firmom prywatnym niezależnie od charakteru prowadzonej przez nie działalności oraz wypracowanej pozycji. Współczesne realia dotyczące rynku pracy oraz prognozy nie budzą wątpliwości – w przyszłości pozyskanie wartościowych pracowników może być jeszcze trudniejsze niż dziś.

Skuteczna rekrutacja to dla nowocześnie zarządzanej organizacji cały pakiet korzyści. Jedną z nich jest niebagatelna oszczędność czasu i zasobów. Rekrutacja oparta na dobrze zaplanowanym projekcie rekrutacyjnym, prowadzona przez selekcjonerów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach trwa zdecydowanie krócej, kosztuje mniej, a jej efekty mają większą wartość. Stacjonarny kurs Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” jest więc najprostszą metodą zwiększenia skuteczności firmy w procesie pozyskiwania najlepszych specjalistów z wymagającego rynku pracy.

Organizowane przez nas szkolenia Human Resources z metod rekrutacji, selekcji i doboru kadr to intensywne kursy o bardzo praktycznym charakterze, które uwzględniają współczesne realia biznesowe, dynamicznie zmieniające się oczekiwania i potrzeby kandydatów do pracy oraz trendy w nowoczesnej selekcji i rekrutacji. Zdalne i stacjonarne kursy HR, szkolenia działu personalnego oraz kandydatów na stanowiska rekruterskie zostały projektowane przez wybitnych ekspertów z dziedziny rekrutacji i praktyków, dzięki czemu są one bogate w wartościowe przykłady, wskazówki oraz zbiory tzw. dobrych praktyk. Szkolenie Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” z naszego najnowszego katalogu kursów wyposaża Kursantów w fachową i sprawdzoną wiedzę oraz doskonali wszystkie kluczowe kompetencje i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia skutecznej rekrutacji. Nasze szkolenia HR z zakresu selekcji i rekrutacji prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik (Assesment Centre, metoda STAR/PAR, analiza SWOT i in.).

Skuteczne metody rekrutacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

szkolenie otwarte lub zamknięte na zamówienie z rekrutacji

Otwarte szkolenia HR poświęcone metodom i technikom wykorzystywanym w rekrutacji zostały opracowane z myślą o najważniejszych problemach i potrzebach firm działających we współczesnym otoczeniu biznesowym, w którym potencjał kapitału ludzkiego jest jednym z najistotniejszych czynników sukcesu. Stacjonarne szkolenie HR Skuteczne metody rekrutacji oraz jego odpowiednik w wersji warsztatów online to wyspecjalizowany kurs, który wyposaża pracowników uczestniczących w procesach rekrutacyjnych w firmie w niezbędne narzędzia do prowadzenia skutecznego naboru najlepszych kandydatów do pracy w organizacji. Opracowane przez naszych ekspertów kursy HR z tego obszaru są najskuteczniejszym sposobem zdobywania kompetencji wymaganych na stanowisku rekrutera i powinny być traktowane jako obligatoryjne elementy procesu kształcenia każdego aktualnego i przyszłego pracownika działu kadr. Szkolenia dla HR z zakresu rekrutacji polecamy wszystkim instytucjom i firmom prywatnym niezależnie od charakteru prowadzonej przez nie działalności oraz wypracowanej pozycji. Współczesne realia dotyczące rynku pracy oraz prognozy nie budzą wątpliwości – w przyszłości pozyskanie wartościowych pracowników może być jeszcze trudniejsze niż dziś.

Skuteczna rekrutacja to dla nowocześnie zarządzanej organizacji cały pakiet korzyści. Jedną z nich jest niebagatelna oszczędność czasu i zasobów. Rekrutacja oparta na dobrze zaplanowanym projekcie rekrutacyjnym, prowadzona przez selekcjonerów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach trwa zdecydowanie krócej, kosztuje mniej, a jej efekty mają większą wartość. Stacjonarny kurs Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” jest więc najprostszą metodą zwiększenia skuteczności firmy w procesie pozyskiwania najlepszych specjalistów z wymagającego rynku pracy.

Organizowane przez nas szkolenia Human Resources z metod rekrutacji, selekcji i doboru kadr to intensywne kursy o bardzo praktycznym charakterze, które uwzględniają współczesne realia biznesowe, dynamicznie zmieniające się oczekiwania i potrzeby kandydatów do pracy oraz trendy w nowoczesnej selekcji i rekrutacji. Zdalne i stacjonarne kursy HR, szkolenia działu personalnego oraz kandydatów na stanowiska rekruterskie zostały projektowane przez wybitnych ekspertów z dziedziny rekrutacji i praktyków, dzięki czemu są one bogate w wartościowe przykłady, wskazówki oraz zbiory tzw. dobrych praktyk. Szkolenie Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” z naszego najnowszego katalogu kursów wyposaża Kursantów w fachową i sprawdzoną wiedzę oraz doskonali wszystkie kluczowe kompetencje i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia skutecznej rekrutacji. Nasze szkolenia HR z zakresu selekcji i rekrutacji prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik (Assesment Centre, metoda STAR/PAR, analiza SWOT i in.).

Cele i Korzyści

Opracowane przez nas szkolenia HR kształcące specjalistów zajmujących się rekrutacją i selekcją pracowników koncentrują się na merytorycznym i praktycznym przygotowaniu Uczestników zajęć do realizacji wszelkich zadań związanych z pozyskiwaniem wartościowych pracowników do organizacji. Stacjonarne szkolenie HR „Skuteczne metody rekrutacji” oraz kurs online o tejże tematyce ma na celu wyposażenie Kursantów w kluczowe na stanowisku rekrutera kompetencje i umiejętności takie, jak: planowanie i wdrażanie kompleksowych projektów rekrutacyjnych, stosowanie efektywnych narzędzi w procesie selekcji i rekrutacji pracowników, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych oraz organizacja projektów rekrutacyjnych z uwzględnieniem zasad ekonomii czasu i zasobów.

Proponowane przez nas kursy HR z obszaru rekrutacji wyposażają Kursantów w kompleksową wiedzę o bardzo praktycznym charakterze – stacjonarne szkolenia dla HR oraz ich odpowiedniki prowadzone jako warsztaty online obfitują w liczne ćwiczenia praktyczne, które skutecznie uczą wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu. Nasze szkolenia dla HR oraz kandydatów na stanowiska w dziale personalnym opierają się na elastycznych programach, które w razie potrzeby jesteśmy w stanie zindywidualizować. Nowoczesne i wyjątkowo wygodne kursy online zapewniają dodatkowo znaczną swobodę w zakresie miejsca szkolenia oraz doboru jego okoliczności.

Kurs Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” kompleksowo przygotowuje Kursantów do realizacji zadań rekrutacyjnych w zgodzie z obowiązującymi trendami oraz z uwzględnieniem strategicznych celów firmy poszukującej personelu. Wszystkie szkolenia Human Resources dopełniamy dużą dozą zagadnień i przykładów bazujących na doświadczeniach Kursantów i naszych ekspertów. Szczególny nacisk kładziemy na naukę wykorzystania najskuteczniejszych i najnowocześniejszych technik rekrutacyjnych. Kursy HR i szkolenia działu personalnego z naszej oferty skutecznie uczą, jak korzystać z nowych technologii i najnowszych koncepcji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim. Stacjonarne szkolenie Human Resources z metod rekrutacyjnych oraz kurs w wersji online przygotowują także Kursantów do planowania i prowadzenia onboardingu dla nowych pracowników.

Otwarte szkolenia HR „Skuteczne metody rekrutacji” w formule zajęć stacjonarnych i warsztatów online kończą się wystawieniem certyfikatu poświadczającego ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

Co zyskasz, wybierając nasze szkolenia HR z metod rekrutacji?

Otwarte szkolenie HR z obszaru selekcji i rekrutacji to potężny zastrzyk sprawdzonej wiedzy z zakresu najefektywniejszych technik, metod i narzędzi rekrutacyjnych. Nasze kursy HR z tej dziedziny koncentrują się na doskonaleniu najważniejszych w pracy rekrutera kompetencji i umiejętności. Opracowane przez naszych ekspertów stacjonarne szkolenia dla HR oraz zajęcia online są na bieżąco udoskonalane i wzbogacane o zagadnienia kluczowe dla konkretnej grupy Kursantów, dzięki czemu Uczestnicy naszych szkoleń mogą szlifować najważniejsze dla siebie w danej chwili kompetencje i trenować najbardziej pożądane w codziennej pracy umiejętności.

Otwarty kurs „Skuteczne metody rekrutacji” wyposaża Uczestników w kompleksową wiedzę o:

 • poprawnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych;
 • skutecznych metodach i technikach rekrutacji i selekcji;
 • efektywnych sposobach niwelowania błędów selekcyjnych;
 • założeniach programów adaptacji nowych pracowników w organizacji.

Otwarty kurs Human Resources z dziedziny rekrutacji pozwala zdobyć pełną wiedzę konieczną do zaplanowania i przeprowadzenia opłacalnej, skutecznej i wartościowej dla firmy rekrutacji.

Szkolenia Human Resources z rekrutacji kształcą praktyczne umiejętności:

 • skutecznej selekcji kandydatów do pracy i ich rekrutacji;
 • przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi;
 • budowania atrakcyjnego wizerunku firmy jako pracodawcy;
 • oszczędności zasobów poprzez optymalizację przebiegu procesu rekrutacyjnego;
 • prowadzenia rozmów z osobami aplikującymi do pracy.

Kursy HR – szkolenia działu personalnego z metod i technik stosowanych w rekrutacji wielowymiarowo przygotowują Uczestników warsztatów do prawidłowego wypełniania zadań organizatora procesów rekrutacyjnych w każdej organizacji, bez względu na domenę jej działalności.

Szkolenie Human Resources z selekcji i rekrutacji doskonali kluczowe kompetencje związane z:

 • budowaniem potencjału kadrowego organizacji;
 • motywacją, skutecznością i biegłością zawodową;
 • kreowaniem pozytywnego wizerunku organizacji.

Stacjonarne i organizowane online szkolenia HR z obszaru selekcji i rekrutacji podnoszą profesjonalizm, samoświadomość i skuteczność aktywności rekruterskiej podejmowanej przez Kursantów i pozwalają uzupełnić kwalifikacje kandydatom na różne stanowiska w działach kadr.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
13-14.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
07-08.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
26-27.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
13-14.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
07-08.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
26-27.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA HR SKUTECZNE METODY REKRUTACJI – KURS ONLINE

Szkolenie HR z obszaru selekcji, rekrutacji i metod wykorzystywanych w ich przebiegu odbywa się w na platformie Clickmeeting lub Zoom i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Kursy HR prowadzone w formule online pozwalają kształcić się w wygodny i szybki sposób bez konieczności podróżowania do placówki szkoleniowej. Szkolenia dla HR i kandydatów na stanowiska w dziale personalnym z zakresu rekrutacji w wersji online zostały zaprojektowane jako sesje podzielone na kilka segmentów tematycznych, które stopniowo wprowadzają nowe zagadnienia i pozwalają trenować coraz bardziej wyspecjalizowane umiejętności rekruterskie.

Kurs Human Resources ze skutecznej selekcji i rekrutacji poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów i na bieżąco dostosowujemy w razie konieczności program szkolenia Human Resources do konkretnej grupy szkoleniowej. Nasze kursy HR i szkolenia działu personalnego są prowadzone przez doświadczonych i wysokokwalifikowanych trenerów, którzy są w stanie podczas zajęć dopasować do oczekiwań Kursantów zarówno treści, jak i formę nauczania. Zdalnie prowadzone szkolenie Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” daje Kursantom dostęp do pełnego pakietu materiałów szkoleniowych oraz opieki eksperckiej w formie e-konsultacji dostępnych nawet przez miesiąc po zakończeniu kursu.

Szkolenia HR z dziedziny rekrutacji i selekcji realizowane w Human Skills kończą się wystawieniem certyfikatu poświadczającego ukończenie profesjonalnego kursu w naszym renomowanym i wielokrotnie wyróżnianym centrum szkoleniowym.

Szczegółowy program szkolenia HR Skuteczne metody rekrutacji – kurs online

Szkolenie HR online: Skuteczne metody rekrutacji – jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników?

Kursy HR online z tematyki skutecznych technik i metod rekrutacyjnych są prowadzone według planu, który przewiduje jednodniową intensywną sesję wykładów, paneli dyskusyjnych, prezentacji i ćwiczeń. Otwarte kursy organizowane w wersji online mogą być jednak prowadzone w razie potrzeby według zmodyfikowanego programu, który uwzględni specyficzne potrzeby konkretnej grupy Kursantów. Kolejne moduły szkolenia dla HR z dziedziny metod rekrutacji i selekcji mogą pojawiać się też w innej kolejności. Kurs Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” rozpoczyna się od wprowadzenia do zajęć i ustalenia celów szkoleniowych, a kończy podsumowaniem najważniejszych zagadnień omawianych w trakcie warsztatów.

Wprowadzenie do szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources z technik i metod rekrutacyjnych wraz z diagnozą potrzeb Kursantów.

Moduł I. Kompleksowy projekt rekrutacyjny

 • Rekrutacja od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na konkretnych przykładach.
 • Polityka rekrutacyjna w organizacji – zyski płynące ze standaryzacji procesu rekrutacji.
 • Misja, wizja, wartości firmy, a rekrutacja – budowanie wizerunku pracodawcy (ćwiczenie indywidualne).
 • Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna – zalety i wady.
 • Potrzeby pracodawcy, a potrzeby kandydatów do pracy. Aktualna sytuacja na rynku pracy.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego – ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników itp.
 • Personalizacja ogłoszenia rekrutacyjnego za pomocą narzędzi AI.
 • Analiza SWOT rekrutacji w macierzystych organizacjach Kursantów (ćwiczenie indywidualne).

Moduł II. Metody rekrutacji – definicje kompetencji

 • Definicje kompetencji (ćwiczenie indywidualne).
 • Metoda STAR/PAR (ćwiczenie grupowe).

Moduł III. Strategiczne zadania rekrutacyjne – przygotowanie profilu kandydata

 • Definiowanie kompetencji pobocznych i głównych, opracowanie wskaźników do pomiaru kompetencji i skali ocen (ćwiczenie grupowe).
 • Wywiad CBI – wywiad kompetencyjny.
 • Nauka formułowania pytań zgodnych z definicjami kompetencji wraz z przygotowaniem scenariusza rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Budowanie profilu oczekiwań wobec aplikanta (ćwiczenie indywidualne).
 • Styl DISC kandydata do pracy a rekomendowane stanowisko.
 • Reguły wykorzystania testów osobowościowych i psychologicznych w procesie rekrutacji z omówieniem dostępnych narzędzi.

Moduł IV. Kluczowe aspekty metod rekrutacji

 • Analiza CV i listów motywacyjnych za pomocą narzędzi AI
 • Automatyzacja pierwszej selekcji kandydatów za pomocą narzędzi AI.
 • Złote zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny (ćwiczenie grupowe).
 • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydatów.
 • Efekt pierwszego wrażenia i efekt świeżości – ton głosu, gestykulacja itp.
 • Reguły weryfikacji referencji i analizy profilów społecznościowych.
 • Niestandardowe zachowania kandydata do pracy – jak reagować?
 • Aspekty etyczne i prawne w procesie rekrutacyjnym. Błędy rekruterów – jak ich unikać?

Moduł V. Wywiad rekrutacyjny

 • Zasady zadawania pytań (lejek pytań).
 • Wywiad selekcyjny online – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie.

Moduł VI. Przygotowanie projektu rekrutacji

 • Projektowanie scenariusza rekrutacji (ćwiczenie indywidualne).
 • Zasady tworzenia zadań rekrutacyjnych z uwzględnieniem sytuacji trudnych na danym stanowisku.

Moduł VII. Zakończenie rekrutacji

 • Wybór odpowiedniego kandydata spełniającego wymogi profilu stanowiska i oczekiwania pracodawcy (kwestionariusz wyboru z omówieniem).
 • Podziękowanie za udział w rekrutacji niewybranym kandydatom – reguły.
 • Program Orientation/On Boarding – wprowadzenie do organizacji nowego pracownika.

Podsumowanie wraz z powtórzeniem kluczowych zagadnień. Zdalne kursy HR, szkolenia działu personalnego i aplikujących na stanowiska w działach kadr kończą się wypracowaniem przez Kursantów własnego planu działania. Szkolenie Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” pozwala Uczestnikom zdobyć certyfikat poświadczający ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills. Wszyscy Kursanci mają ponadto możliwość skorzystania z bezpłatnej porady w ramach e-konsultacji z naszym ekspertem po ukończeniu szkolenia HR z naszej oferty.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA HR SKUTECZNE METODY REKRUTACJI – KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie HR z dziedziny selekcji, rekrutacji i metod stosowanych w ich przebiegu organizowane jest w naszej głównej siedzibie w centrum Warszawy. Stacjonarne kursy HR umożliwiają Kursantom, oprócz możliwości pogłębienia wiedzy pod okiem eksperta, swobodną wymianę doświadczeń z pozostałymi Uczestnikami zajęć. Nasze szkolenia dla HR i osób zainteresowanych aplikowaniem na stanowiska w dziale kadr odbywają się w komfortowo zaaranżowanych salach z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Stacjonarny kurs Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” został zaprojektowany jako jednodniowy warsztat, na który składa się kilka modułów tematycznych. W programie szkolenia Human Resources z obszaru rekrutacji zostały przewidziane przerwy, podczas których Kursanci mogą korzystać z przygotowanego dla nich poczęstunku i kawy, a także wybrać się na obiad do pobliskiej restauracji. Oferowane przez nas stacjonarne kursy HR, szkolenia działu personalnego i przyszłych rekruterów w swojej wycenie zawierają już koszt posiłku, przekąsek oraz całego pakietu wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.

Szkolenie Human Resources z metod i technik rekrutacji poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów i na bieżąco dostosowujemy w razie konieczności jego program, zakres materiału nauczania i formy ćwiczeń praktycznych. Wszyscy Uczestnicy stacjonarnego szkolenia HR objęci są darmową opieką ekspercką trwającą nawet przez miesiąc po ukończeniu kursu. Wszystkim Kursantów przyznajemy w momencie ukończenia szkolenia certyfikat potwierdzający odbycie profesjonalnego kursu HR w Human Skills.

Szczegółowy program szkolenia HR Skuteczne metody rekrutacji – kurs stacjonarny

Stacjonarne szkolenie HR: Skuteczne metody rekrutacji – jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników?

Stacjonarne kursy HR zaznajamiające ze skutecznymi technikami i metodami rekrutacyjnymi zostały zaplanowane jako jednodniowe zajęcia. Program omawianego szkolenia dla HR przewiduje wykłady, panele dyskusyjne, prezentacje oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe. Kurs Human Resources „Skuteczne metody rekrutacji” przebiega według zestandaryzowanego planu dostępnego poniżej, jednak plan ten może zostać zmodyfikowany po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. W przebiegu stacjonarnego szkolenia Human Resources uwzględniono: wstęp, kilka segmentów tematycznych z ćwiczeniami oraz zakończenie warsztatów, które służyć ma podsumowaniu najważniejszych zagadnień i wypracowaniu indywidualnych planów działania przez Uczestników zajęć. Stacjonarne kursy HR, szkolenia działów personalnych i przyszłych pracowników działów kadr kończą się pozyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu w Human Skills.

Wprowadzenie do kursu. Wstęp – omówienie celów. Którym ma służyć szkolenie Human Resources z metod rekrutacji wraz z diagnozą potrzeb Uczestników kursów.

Moduł I. Kompleksowy projekt rekrutacyjny

 • Proces rekrutacyjny od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na przykładach.
 • Polityka rekrutacyjna firmy – zyski związane ze standaryzacją procesu selekcji i rekrutacji.
 • Misja, wizja, wartości firmy, a rekrutacja – kreowanie atrakcyjnego wizerunku organizacji jako pracodawcy (ćwiczenia indywidualne).
 • Zewnętrzna i wewnętrzna rekrutacja – walory i wady obu procesów.
 • Potrzeby pracodawcy, a potrzeby aplikujących do pracy. Bieżąca sytuacja na rynku pracy.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego – ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników itp.
 • Personalizacja ogłoszenia rekrutacyjnego za pomocą narzędzi AI.
 • Analiza SWOT rekrutacji w organizacjach Uczestników kursu (ćwiczenia indywidualne).

Moduł II. Metody rekrutacji – obowiązujące definicje kompetencji

 • Definicje kompetencji (ćwiczenia indywidualne).
 • Zastosowanie metody STAR/PAR (ćwiczenia w grupie).

Moduł III. Strategiczne zadania w rekrutacji – tworzenie profilu kandydata

 • Określanie kompetencji pobocznych i głównych, ustalanie wskaźników do pomiaru kompetencji oraz skali ocen (ćwiczenia w grupie).
 • Kompetencyjny wywiad CBI.
 • Reguły formułowania dobrych pytań w zgodzie z definicjami kompetencji – przygotowanie scenariusza rozmowy.
 • Przygotowanie profilu oczekiwań wobec kandydata do pracy (ćwiczenia indywidualne).
 • Styl DISC kandydata a stanowisko rekomendowane.
 • Zasady wykorzystania testów psychologicznych i osobowościowych w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z omówieniem przydatnych narzędzi.

Moduł IV. Kluczowe aspekty metod rekrutacji

 • Analiza CV i listów motywacyjnych za pomocą narzędzi AI.
 • Automatyzacja pierwszej selekcji kandydatów za pomocą narzędzi AI.
 • Kluczowe zasady selekcji aplikacji – list motywacyjny, CV (ćwiczenia w grupie).
 • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydujących do pracy.
 • Efekt świeżości i efekt pierwszego wrażenia – gestykulacja, mowa ciała itp.
 • Reguły analizy profilów społecznościowych oraz weryfikacji referencji.
 • Niestandardowe zachowania kandydata w czasie rekrutacji.
 • Aspekty etyczne i prawne w procesie rekrutacyjnym. Błędy rekruterów – jak ich unikać?

Moduł V. Wywiad rekrutacyjny

 • Zasady zadawania pytań (technika lejka pytań).
 • Wywiad selekcyjny online – planowanie, wdrożenie i podsumowanie.

Moduł VI. Przygotowanie kompleksowego projektu rekrutacyjnego

 • Tworzenie scenariusza selekcji i rekrutacji (ćwiczenia indywidualne).
 • Reguły konstruowania zadań rekrutacyjnych z uwzględnieniem sytuacji trudnych spotykanych na danym stanowisku.

Moduł VII. Zakończenie procesu rekrutacji

 • Wybór kandydata spełniającego oczekiwania pracodawcy oraz wymogi profilu stanowiska (kwestionariusz wyboru i jego omówienie).
 • Podziękowanie za uczestnictwo w rekrutacji odrzuconym kandydatom – reguły.
 • Program Orientation/On Boarding – wprowadzenie do firmy nowych pracowników.

Podsumowanie wraz z powtórzeniem najważniejszych treści i opracowaniem planu działania. Stacjonarne szkolenia HR na życzenie Kursanta mogą zostać dopełnione e-konsultacją z ekspertem nawet w ciągu 30 dni po zakończeniu kursu.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Assessment i Development Cente

Assessment i development centre – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny i merytoryczny, ponadto zajęcia przeprowadzono w ciekawej i interesującej formie – angażującej uczestników do aktywnego udziału. Szkolenie niewątpliwie pozwoliło uczestnikom na poszerzenie wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów na odniesienie sukcesu podczas procesu rekrutacji, o czym świadczyć mogą pozytywne reakcje studentów biorących udział.
Michał Krucan, Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej
Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej
„Trener – specjalista w swojej dziedzinie, duże doświadczenie.”
„Konkretna wiedza przekazana przez trenera z uwzględnieniem potrzeb uczestnika.”
„Wiedza trenera jest bardzo obszerna i bardzo miło z niej czerpać, trener chętnie dzieli się wiedzą na tematy hr-owe, nie tylko związane z rekrutacją.”

„Szczególnie cenna metoda lejka w zadawaniu pytań oraz informacje jak unikać pytań sugerujących.”

„Bezcenne – jak wyciągnąć od kandydata prawdę i intencję czyli jak unikać „sylikonowych kandydatów”.

„Obszerne materiały szkoleniowe.”

„Tajniki z praktyki rekrutera – tego się nie da wyczytać z książek. Dziękuję.”

„Super trenerka, bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, profesjonalna i miła – miło spędzony czas!”

„Bardzo inspirujący sposób prowadzenia zajęć. Spokojna, empatyczna postawa trenerki.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 4 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

 

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o., GTI Sp. z o.o., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Amconex Sp. z o.o., iPharma Group Sp. z o.o., Parama Group Sp. z o.o., UDS Sp. z o.o., Proof HQ, Fundacja Ocalenie, Foxberg Sp. z o.o., Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., IT CONNECT Sp. z o.o., AP Vector Sp. z o.o. Sp. K., CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o., Terra Przemysław Tokar, ValueAdd sp. z o.o., Action S.A., Hotel Narvil Sp. z o.o., Nederman Manufacturing Polska Sp. z o.o., PAWO Sp. z o.o., Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j., Plej Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., Eltel Networks Energetyka S.A., RST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o., MTI Furninova Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. , Kapsch Telematic Services Sp. z o. o., Solidum Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Akhro Paweł Szreta, Auto1.com, PKC Group. Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Ministerstwo Gospodarki, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Sprawiedliwości.,Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Vestas Poland Sp. z o.o., Inter Cars S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, NordGlass Sp. z o.o., Euro-Apteka Sp. z o.o., Saint-Gobain Glass Polska, IGT Poland Sp. z o.o., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Marando Sp. z o,o., Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o., QSENSE; Terg SA/ Media Expert, Only Quality People sp. z o.o., TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Colian, EcoVadis, Kontekst, DB Cargo Polska S.A., WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kredyt Inkaso S.A., Tauron, Done Deliveries, Yusen Logistics Polska Sp. z o.o., SQD ALLIANCE Sp. z o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, GEODIS, Adar Sp. z o.o., MPK-Łódź Sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., RSP Legal – Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p., Prymat sp. z o.o., ARAMCO FUELS POLAND Sp. z o.o., Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, MTU Aero Engines Polska, Nice Partners Sp. z. o. o., Wiener S.A, Energa-Operator S.A., Biuro Tłumaczeń KONTEKST, Adamed Pharma S.A., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, BLUE HUNTERS Sp. z o.o. sp. k., Collins Resorts Makowscy sp. k., Cosibella Sp. z o.o., LM Pay S.A., Cygan Sp. z o.o. Sp. k.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas