SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI

Jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników

Wprowadzenie

Jako firma szkoleniowa i doradcza od lat szkolimy z zakresu metod rekrutacji oraz oceny kompetencji i potencjału kandydatów. Dla naszych klientów prowadzimy projekty rekrutacyjne oraz projekty Assessment i Development Centre. Dzięki temu szkolenia w Human Skills dostarczają konkretnej i sprawdzonej wiedzy.

Dzięki szkoleniu z metod rekrutacji w Human Skills możesz oszczędzić czas i pieniądze. Jeżeli projekt rekrutacji nie zostanie dobrze przygotowany, to możesz stracić ponad trzy miesiące na bezskuteczne poszukiwanie danego pracownika. W przypadku dobrego zdefiniowania projektu rekrutacyjnego ten czas może się skrócić do dwóch tygodni. Oprócz tego trzeba też pamiętać o kosztach. Średni koszt rekrutacji to prawie 3000 zł. W przypadku firm produkcyjnych wzrasta nawet do 4300 zł. Wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika w roku 2016 wzrosły o 40 proc. Proces ten pochłania o 43 proc. więcej czasu niż przed czterema laty – wynika z raportu PwC „Saratoga Human Capital Benchmarking 2015″.

Nasze szkolenie pozwoli Ci w rzetelny sposób rozwinąć kompetencje z zakresu tworzenia potencjału kadrowego oraz zredukować czas i koszty rekrutacji.

TERMINY SZKOLEŃ

6-7 Lipiec
Cena Promocyjna 990 zł
Promocja obowiązuje do 2020-07-31
 • Standardowa Cena: 1390 zł
7-8 Wrzesień
Cena Promocyjna 1190 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 1390 zł
16-17 Listopad
Cena Promocyjna 1190 zł
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 1390 zł

  Program szkolenia 

  Uczestnicy nabędą wiedzę o:

  • Prawidłowym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.
  • Różnorodnych metodach i technikach skutecznej rekrutacji.
  • Eliminacji błędów selekcyjnych.
  • Założeniach programów adaptacji nowych osób w firmie.

  Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • Efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów.
  • Trafnego przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.
  • Kreowania lepszego wizerunku firmy na rynku.
  • Oszczędności czasu i kosztów dzięki prawidłowemu przygotowaniu procesu rekrutacyjnego.
  • Prowadzenia rozmów z kandydatami.

  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

  • Tworzeniem potencjału kadrowego.
  • Motywacją i efektywnością zawodową.
  • Kreowaniem wizerunku firmy.

  Adresaci szkolenia:

  • Osoby odpowiedzialne za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.
  • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
  • Rekruterzy, Head Hunterzy i Specjaliści HR.
  • Doradcy zawodowi, Terapeuci, Nauczyciele oraz Job Coachowie.

  Program szkolenia:

  Dzień I

  09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia z zakresu procesu rekrutacji oraz potrzeb uczestników.

  09:45 – 10:45 Moduł I. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Projekt rekrutacyjny.

  • Rekrutacja od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na przykładzie. Prezentacja przykładów.
  • Polityka rekrutacyjna w firmie – korzyści ze standaryzacji rekrutacji. Omówienie.
  • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. Omówienie zalet i wad.
  • Potrzeby pracodawcy vs kandydata – aktualna sytuacja na rynku pracy. Omówienie.
  • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego– ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników /portale.
  • Aspekty prawne i etyczne w prowadzeniu rekrutacji. Błędy rekrutera – jakich unikać.
  • Koszty rekrutacji.

  10:45 – 11:00 Przerwa

  11:00 – 12:30  Moduł I – c.d.

  • Analiza SWOT procesu rekrutacji w firmie uczestnika. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

  METODY REKRUTACJI –definicje kompetencji

  • Misja, wizja, wartości firmy a proces rekrutacji – budowanie wizerunku firmy podczas rekrutacji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
  • Definicje kompetencji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
  • Metoda STAR/PAR. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
  • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydatów.

  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

  13:10 – 14:45 Moduł II. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Przygotowanie profilu kandydata.

  • Definiowanie kompetencji głównych i pobocznych, wskazanie wskaźników do kompetencji oraz skali ocen. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
  • Wywiad CBI – wywiad oparty na kompetencjach.
  • Formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji i przygotowanie scenariusza pytań.

  14:45 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 16:15 Moduł II – c.d. 

  • Profil wymagań a składniki opisu stanowiska pracy. Prezentacja przykładów.
  • Tworzenie profilu oczekiwań wobec kandydata. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
  • Typ osobowości kandydata a rekomendowane stanowisko pracy. Omówienie.
  • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji. Omówienie dostępnych narzędzi.

  16:15 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

  Dzień II

  09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  09:15 – 10:45 Moduł I. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI.Kluczowe kwestie metod rekrutacji.

  • Zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
  • Efekt pierwszego wrażenia a efekt świeżości– mowa ciała, ton głosu i wyrazów.
  • Zasady weryfikacji referencji oraz profilów społecznościowych
  • Dziwne zachowania ze strony kandydata – jak reagować. Omówienie.

  10:45 – 11:00 Przerwa

  11:00 – 12:30 Moduł II. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Wywiad rekrutacyjny.

  • Zasady zadawania pytań – lejek pytań. Omówienie.
  • Telefoniczny wywiad selekcyjny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie. Omówienie. Mini scenka.
  • Nowoczesne techniki rekrutacj
  • Przegląd aktualnych trendów.
  • Zaawansowane techniki rekrutacji.
  • Metody testowe w rekrutacji. Omówienie.
  • Zadania mini Assesment Centre– toolbox zadaniowy (techniki symulacyjne – próbka pracy, metoda in – basket, symulacja o niskiej wierności, dyskusje bez lidera, prezentacje, gry decyzyjne).

  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

  13:10 – 14:45 Moduł III. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Przygotowanie projektu rekrutacji.

  • Zaplanowanie scenariusza rekrutacji uczestnika szkolenia. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
  • Zasady budowania zadań rekrutacyjnych w oparciu o trudne sytuacje na danym stanowisku. Omówienie.
  • Przygotowanie zaawansowanego zadania rekrutacyjnego. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

  14:45 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 15:45 Moduł IV. SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI. Zakończenie rekrutacji.

  • Wybór odpowiedniego kandydata zgodnie z profilem stanowiska i oczekiwaniami. Kwestionariusz wyboru. Omówienie.
  • Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom – zasady.
  • Program Orientation/ On Boarding – planowanie i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

  15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy z zakresu prowadzenia projektów rekrutacyjnych.

  Ofertę kierujemy do właścicieli firm oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zatrudnienie pracowników. Planowanie i prowadzenie rekrutacji to niezwykle trudny i odpowiedzialny proces. Od rekruterów zależy los potencjalnego pracownika, a tym samym całej firmy. Dlatego tak ważne jest, by byli oni odpowiednio przygotowani do przeprowadzania rekrutacji – tutaj wszystko musi być dopięte „na ostatni guzik”. Wszelkie niedociągnięcia, nieodpowiednie przygotowanie czy brak kompetencji rekrutera wpłynie negatywnie na reputację firmy i zniechęci kandydata. A przecież zależy nam na wyłonieniu i pozyskaniu najlepszego pracownika. Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu z zakresu metod rekrutacji? To przede wszystkim umiejętność zaplanowania rekrutacji od A do Z. Podpowiemy, jak rozpoznać swoje potrzeby i oczekiwania wobec kandydata, jak ująć swoje wymagania w ogłoszeniu, a także gdzie najlepiej zamieścić takie ogłoszenia. Nie ma uniwersalnego przepisu na sukces – wszystko zależy między innymi od branży oraz specyfiki danego stanowiska.

  Pokażemy, jak przygotować się do rekrutacji, a także jak ją przeprowadzić. Zadbamy też o część praktyczną, podczas której uczestnicy szkolenia poznają zasady selekcji aplikacji, a także preferowane zachowanie podczas rozmowy rekrutacyjnej. Ważne jest nie tylko rzetelne przygotowanie do spotkania oraz weryfikacja kandydata pod kątem doświadczenia i kompetencji, ale także mowa ciała, ton głosu, a także dobór słownictwa. Rekruter stanowi niejako wizytówkę firmy. Dlatego znaczenie ma nie tylko jego merytoryczne przygotowanie, ale też jego wygląd oraz zachowanie. Sprawdzą się także umiejętności psychologiczne, które pomogą lepiej poznać kandydata oraz jego umiejętności.

  Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, co pozwoli nie tylko nabyć nową wiedzę oraz umiejętności, ale też wychwycić błędy, jakie popełniamy podczas rekrutacji – a następnie je wyeliminować. Szczegóły warsztatów znajdują się poniżej. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce “Wiedza”:

  Cena szkolenia i dofinansowanie

  Cena promocyjna:

  1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 30.09.2020r. 
  2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

  Cena zawiera:

  1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
  2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
  6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

  Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

  Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

  Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

  Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
  Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


  TRENERZY

  Regina May

  HR Business Partner, trener, doradca zawodowy, Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
  Profil Trenera

  KLIENCI

  Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o., GTI Sp. z o.o., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Amconex Sp. z o.o., iPharma Group Sp. z o.o., Parama Group Sp. z o.o., UDS Sp. z o.o., Proof HQ, Fundacja Ocalenie, Foxberg Sp. z o.o., Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., IT CONNECT Sp. z o.o., AP Vector Sp. z o.o. Sp. K., CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o., Terra Przemysław Tokar, ValueAdd sp. z o.o., Action S.A., Hotel Narvil Sp. z o.o., Nederman Manufacturing Polska Sp. z o.o., PAWO Sp. z o.o., Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j., Plej Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., Eltel Networks Energetyka S.A., RST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o., MTI Furninova Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. , Kapsch Telematic Services Sp. z o. o., Solidum Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Akhro Paweł Szreta, Auto1.com, PKC Group. Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Ministerstwo Gospodarki, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Sprawiedliwości.,Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Vestas Poland Sp. z o.o., Inter Cars S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, NordGlass Sp. z o.o., Euro-Apteka Sp. z o.o., Saint-Gobain Glass Polska, IGT Poland Sp. z o.o., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Marando Sp. z o,o., Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o.

  OPINIE

   “Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Imponująca wiedza prowadzącej, trener przekazała ją w przystępny sposób, wszystko bardzo dobrze zrozumiałem. Przydatne informacje, każda wskazówka godna zapamiętania. Podobały mi się przykłady z życia. Bardzo praktyczne szkolenie. Twarda wiedza HRowa. “

  “Niezwykłe zaangażowanie, przygotowanie na wysokim poziomie trenera oraz wiedza z wielu źródeł. Zajęcia przeprowadzone ciekawie, ubarwione nieustającą interakcją z uczestnikami.”

  TERMINY SZKOLEŃ

  6-7 Lipiec
  Cena Promocyjna 990 zł
  Promocja obowiązuje do 2020-07-31
  • Standardowa Cena: 1390 zł
  7-8 Wrzesień
  Cena Promocyjna 1190 zł
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa Cena: 1390 zł
  16-17 Listopad
  Cena Promocyjna 1190 zł
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa Cena: 1390 zł

   METODY SZKOLENIA

   Activity Based Learning

   Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

   Ćwiczenia

   Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

   Feedback

   Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

   Pełna Aktywizacja

   Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

   Dyskusja

   Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

   Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

   SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI