skuteczny-menedzer-zespolu-autorytet-lidera-szkolenie

Skuteczny menedżer zespołu – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania? Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Skuteczny menedżer zespołu” – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania?

Szkolenia dla menedżerów ukierunkowane na trening skuteczności to profesjonalne kursy, które pozwalają szefom i liderom zespołów osiągać wyższą efektywność w realizacji najważniejszych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Otwarte kursy menadżerskie z tej tematyki uczą sprawnego zarządzania i przewodzenia, przygotowując do podejmowania najważniejszych wyzwań, przed którymi każdego dnia staje lider i kierownik.

Nieodłącznym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa, dlatego nasze szkolenia dla managerów z szeroko pojętej skuteczności uczą również tego, jak budować autorytet szefa i go wzmacniać, jak nie rujnować osiągniętej pozycji lidera własnymi zaniedbaniami i jak dopasować właściwy styl przywództwa do grupy, specyfiki jej członków i sytuacji. Szkolenie menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu rozwija ponadto kluczowe na stanowisku kierowniczym umiejętności związane z przydziałem zadań i egzekwowaniem ich realizacji. Z naszego kursu dowiesz się również, kiedy i jak powinieneś wspierać swój zespół oraz, kiedy możesz swoim podwładnym pozwolić popełniać błędy.

Otwarte kursy Skuteczny menedżer zespołu zaprojektowane zostały jako intensywne szkolenia managerskie online oraz tradycyjne szkolenia stacjonarne ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu” nie tylko wyposaża Kursantów w fachową wiedzę z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim pokazuje, jak z niej korzystać, by być skutecznym i sprawnym liderem. Oferowane przez nas zdalne i stacjonarne szkolenia dla kadry menedżerskiej unikają jałowego teoretyzowania i koncentrują się na realnych problemach, z jakimi boryka się kadra zarządzająca w dzisiejszych realiach. Szkolenie z kompetencji menedżerskich „Skuteczny menedżer zespołu” ma na celu przygotować Kursantów do pokonywania faktycznych trudności i rozwiązywania rzeczywistych problemów, z którymi stykają się w swoim zawodowym życiu, we własnych organizacjach.

Prezentowane szkolenie umiejętności menedżerskich polecamy wszystkim obecnym i przyszłym kierownikom bez względu na poziom doświadczenia i staż pracy, a także każdemu, kto planuje zawodowo realizować się w roli lidera, szefa i przywódcy. To szkolenie to świetna pigułka wiedzy dla każdego szefa. Dedykowani trenerzy to eksperci z wyjątkowo obszernym doświadczeniem. Szkolenie odbywa się w mniejszym gronie niż tradycyjne szkolenia aby była przestrzeń na dyskusje. Ważne: Uczestnicy pracują na swoich przykładach, co pozwala osiągnąć natychmistowy efekt szkolenia a wiedzę przekuć w umiejętności już następnego dnia po szkoleniu.

To szkolenie to świetnia pigułka wiedzy i arkuszy lidera do rozpoczęcia na dalszym etapie sesji indywidulanych.

Skuteczny menedżer zespołu – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania? Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

skuteczny-menedzer-zespolu-autorytet-lidera-szkolenie

Skuteczny menedżer zespołu” – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania?

Szkolenia dla menedżerów ukierunkowane na trening skuteczności to profesjonalne kursy, które pozwalają szefom i liderom zespołów osiągać wyższą efektywność w realizacji najważniejszych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Otwarte kursy menadżerskie z tej tematyki uczą sprawnego zarządzania i przewodzenia, przygotowując do podejmowania najważniejszych wyzwań, przed którymi każdego dnia staje lider i kierownik.

Nieodłącznym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa, dlatego nasze szkolenia dla managerów z szeroko pojętej skuteczności uczą również tego, jak budować autorytet szefa i go wzmacniać, jak nie rujnować osiągniętej pozycji lidera własnymi zaniedbaniami i jak dopasować właściwy styl przywództwa do grupy, specyfiki jej członków i sytuacji. Szkolenie menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu rozwija ponadto kluczowe na stanowisku kierowniczym umiejętności związane z przydziałem zadań i egzekwowaniem ich realizacji. Z naszego kursu dowiesz się również, kiedy i jak powinieneś wspierać swój zespół oraz, kiedy możesz swoim podwładnym pozwolić popełniać błędy.

Otwarte kursy Skuteczny menedżer zespołu zaprojektowane zostały jako intensywne szkolenia managerskie online oraz tradycyjne szkolenia stacjonarne ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu” nie tylko wyposaża Kursantów w fachową wiedzę z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim pokazuje, jak z niej korzystać, by być skutecznym i sprawnym liderem. Oferowane przez nas zdalne i stacjonarne szkolenia dla kadry menedżerskiej unikają jałowego teoretyzowania i koncentrują się na realnych problemach, z jakimi boryka się kadra zarządzająca w dzisiejszych realiach. Szkolenie z kompetencji menedżerskich „Skuteczny menedżer zespołu” ma na celu przygotować Kursantów do pokonywania faktycznych trudności i rozwiązywania rzeczywistych problemów, z którymi stykają się w swoim zawodowym życiu, we własnych organizacjach.

Prezentowane szkolenie umiejętności menedżerskich polecamy wszystkim obecnym i przyszłym kierownikom bez względu na poziom doświadczenia i staż pracy, a także każdemu, kto planuje zawodowo realizować się w roli lidera, szefa i przywódcy. To szkolenie to świetna pigułka wiedzy dla każdego szefa. Dedykowani trenerzy to eksperci z wyjątkowo obszernym doświadczeniem. Szkolenie odbywa się w mniejszym gronie niż tradycyjne szkolenia aby była przestrzeń na dyskusje. Ważne: Uczestnicy pracują na swoich przykładach, co pozwala osiągnąć natychmistowy efekt szkolenia a wiedzę przekuć w umiejętności już następnego dnia po szkoleniu.

To szkolenie to świetnia pigułka wiedzy i arkuszy lidera do rozpoczęcia na dalszym etapie sesji indywidulanych.

Cele i Korzyści

Szkolenia dla menedżerów skoncentrowane na doskonaleniu kluczowych kompetencji kierowniczych, od których bezpośrednio zależy skuteczność lidera i efektywność podejmowanych przez niego działań, rekomendujemy wszystkim osobom, które zarządzają lub planują zarządzać dowolnym zespołem ludzi. Oferowane przez nas zdalne kursy menadżerskie i stacjonarne szkolenia dla managerów „Skuteczny menedżer zespołu” w szczególności polecamy pracownikom firm prywatnych, instytucji i organizacji, które są zainteresowane zwiększeniem wydajności swoich pracowników i kierujących nimi liderów.

Otwarte szkolenie menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu” to doskonała okazja do wypracowania osobistego warsztatu szefa i lidera, pełnego skutecznych, sprawdzonych i nowoczesnych instrumentów wspomagających procesy zarządzania, motywowania, komunikowania się i delegowania zadań. Szkolenia „Skuteczny menedżer zespołu”  to intensywne treningi praktycznych i użytecznych umiejętności, które zaprojektowaliśmy jako klasyczne kursy stacjonarne oraz nowoczesne szkolenia managerskie online, które umożliwiają naukę z dowolnego miejsca w kraju i na świecie. Oba warianty szkoleń gwarantują naukę pod okiem wysoko wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny zarządzania i umożliwiają kompleksowe doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu”  to obligatoryjny element procesu szkolenia kadry kierowniczej w każdej nowocześniej zarządzanej organizacji.

Oferowane przez nas stacjonarne i zdalne szkolenia dla kadry menedżerskiej skupione na efektywności w centrum zainteresowania stawiają naszych Kursantów i ich realne problemy. Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich. „Skuteczny menedżer zespołu”  odwołuje się do doświadczeń Uczestników kursu i bazuje na analizie z życia wziętych przykładów. Gwarantujemy, że opracowane przez naszych ekspertów szkolenie umiejętności menedżerskich nauczy Cię tego, co rzeczywiście jest przydatne w Twojej pracy i uczyni Cię skuteczniejszym liderem i sprawniej działającym szefem.

Jakie zyski oferują szkolenia dla menedżerów skoncentrowane na treningu skuteczności?

Zaprojektowane przez współpracujących z nami ekspertów kursy menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu”  są doskonałą okazją do udoskonalenia warsztatu liderów odpowiedzialnych za realizację zadań wyznaczonych przez strategię firmy. Stacjonarne i zdalne szkolenia dla managerów poświęcone treningowi skuteczności to nastawione na naukę praktycznych umiejętności kursy o najwyższym standardzie, czego dowodzą liczne nagrody i certyfikaty zdobyte przez Human Skills. Gwarantujemy, że szkolenie menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu” z naszego najnowszego katalogu szkoleń nie tylko wprowadzi Kursantów w tajniki wiedzy z dziedziny zarządzania personelem, ale przede wszystkim nauczy ich, jak z tej wiedzy robić dobry użytek.

Oferowane przez nas szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne poświęcone treningowi skuteczności pozwalają wyszlifować wiele cennych i niezbędnych liderom umiejętności, co potwierdzamy odpowiednim certyfikatem ukończenia specjalistycznego kursu w naszym centrum szkoleniowym. Z przyjemnością informujemy także, że na otwarte szkolenia „Skuteczny menedżer zespołu” w wariancie stacjonarnym i w formule online nasi Klienci mogą pozyskać dofinansowanie z BUR i KFS.

Otwarty kurs „Skuteczny menedżer zespołu”  to źródło kompleksowej wiedzy o:

 • najskuteczniejszych praktykach wspomagających budowanie autorytetu lidera;
 • różnych stylach przywództwa;
 • metodologii DISC, stylach działania i postrzegania;
 • zasadach definiowania priorytetów w realizacji zadań;
 • doborze odpowiednich metod zarządzania w kontekście realizacji celów i osiągania zamierzonych wyników,
 • regułach tworzenia wzmacniających i motywujących komunikatów.

Kurs „Skuteczny menedżer zespołu”  ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie skupia się na wiedzy niezbędnej do osiągania wysokiej wydajności działań i pełnej skuteczności w roli lidera i przywódcy zorientowanego na realizację celów strategicznych organizacji.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej ze skuteczności trenują wyspecjalizowane umiejętności:

 • diagnozowania i analizowania sytuacji oraz stosowania adekwatnego stylu przywództwa wg. typologii K. Blancharda;
 • rozumienia własnych zachowań i stylów funkcjonowania na podstawie metodologii DISC;
 • dopasowania osobistego stylu zarządzania do typów osobowości podwładnych;
 • sprawnego i adekwatnego do konkretnych członków zespołu „przełączania się” między stylami zachowań;
 • tworzenia i delegowania celów dla siebie i kierowanego zespołu;
 • skutecznej ochrony rezultatu poprzez wspieranie pracowników w realizacji zadań;
 • prowadzenia rozmów dyscyplinujących z pracownikami.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich wzmacniających świadomość, biegłość i skuteczność lidera w realizacji zadań mu przypisanych, koncentruje się na treningu praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji, stylów zarządzania oraz delegowania i weryfikowania zadań.

Otwarte szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu”  pogłębia kluczowe kompetencje związane z:

 • rozpoznawaniem sytuacji i zachowań, które budują/osłabiają autorytet lidera;
 • określaniem jasnych celów;
 • delegowaniem zadań dopasowanych do pracowników i ich potencjału;
 • udzielaniem informacji zwrotnej interwencyjnej i doceniającej.

Specjalistyczne szkolenie umiejętności menedżerskich „Skuteczny menedżer zespołu”  pozwala Kursantom szlifować najcenniejsze na stanowisku szefa kompetencje, które decydują o efektywności jego działań i skuteczności jego stylu zarządzania.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1410 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
28.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1410 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
16.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1410 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
08.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1410 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1465 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
03.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1465 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
06.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1465 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW „Skuteczny menedżer zespołu” – KURS ONLINE

Kursy menadżerskie online z powyższej tematyki obywają się na jednej ze znanych platform wykorzystywanych do organizowania wirtualnych spotkań – Zoom lub Clickmeeting. Zdalne szkolenia dla managerów poświęcone treningowi skuteczności w zarządzaniu nie wymagają w związku z tym skomplikowanych przygotowań do kursu. Szkolenie menadżerskie „Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer” nie wymaga również instalowania dodatkowego oprogramowania, ani nie obliguje Kursantów do nauki obsługi skomplikowanych programów czy aplikacji. Klienci wybierający szkolenia managerskie online w cenie kursu otrzymują od nas obszerny pakiet materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie zdalne „Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer” to intensywny kurs teoretyczno-praktyczny zaplanowany jako jednodniowy warsztat, który jest zbudowany z pięciu mniejszych modułów tematycznych. Standardowy program prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej staramy się każdorazowo dopasować do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, dlatego każde oferowane przez nas szkolenie z kompetencji menedżerskich online rozpoczyna się diagnozą potrzeb Uczestników kursów, które wyznaczają zakres modyfikacji materiału, form i treści nauczania. Szkolenie umiejętności menedżerskich „Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer” prowadzimy zgodnie z cyklem Kolba i metodą ABL. Nasi eksperci wykorzystują w toku zajęć szeroką gamę najbardziej skutecznych nowoczesnych metod i technik nauczania.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia dla menedżerów „Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer”

Kursy menadżerskie online z prezentowanej tematyki odbywają się na popularnych i nieskomplikowanych w obsłudze platformach przeznaczonych do organizowania wirtualnych spotkań w czasie rzeczywistym. Zdalne szkolenia dla managerów prowadzone w tym trybie nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania. Szkolenie menadżerskie „Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer” pozwala w komfortowy sposób udoskonalić warsztat sprawnego i skutecznego lidera z dowolnego miejsca i w najbardziej dogodnych dla Kursanta okolicznościach. Szkolenia managerskie online realizowane według standardowego harmonogramu zakładają naukę w czasie jednodniowego warsztatu, który składa się z pięciu mniejszych segmentów tematycznych poświęconych odmiennym zagadnieniom i treningowi nowych umiejętności. Program kursu przewiduje wykłady, panele dyskusyjne, prezentacje przykładów i analizy różnorodnych case studies, ale jest przede wszystkim nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie rozpoczyna się rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych Kursantów, które ma wpływ na finalny kształt programu prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz dobór przykładów, ćwiczeń i metod nauczania.

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – diagnoza potrzeb Kursantów wraz z omówieniem celów, którym służyć ma szkolenie z kompetencji menedżerskich; sporządzenie kontraktu.

Moduł I. Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer

 • Umiejętności menedżera i jego role – styl zarządzania a predyspozycje (omówienie z autoanalizą).
 • Diagram autoanalizy – moce, potrzeby, ambicje, obawy, obszary do rozwoju (arkusz coachingowy, autoanaliza).
 • Cele firmowe vs cele osobiste (dyskusja, autoanaliza).
 • Osobisty system wartości vs system wartości organizacji (karta odkrywania motywacji, autoanaliza).
 • Osobista ścieżka kariery (dyskusja, autoanaliza).
 • Osobiste demotywatory i motywatory (dyskusja, autoanaliza).
 • Wizerunek i autorytet lidera i szefa zespołu (case study, dyskusja, wnioski).
 • Exposé kierownika z uwzględnieniem „why” w ujęciu Simona Sinka i omówieniem zasad przygotowania.

Moduł II. Autorytet lidera zespołu – style zarządzania

 • Model 7S (model McKinsey) – structure, strategy, systems, shared values, skills, style, staffe (omówienie z analizą).
 • 14 zasad zarządzania H. Favola (omówienie, autoanaliza).
 • Role menedżera i jego odpowiedzialność a oczekiwania pracodawcy (omówienie, autoanaliza).
 • Weryfikacja przyjętej strategii pracodawcy i wynikające z niej obowiązki lidera (wykład, case study).
 • Umiejętności i kompetencje konieczne do zarządzania zespołem – arkusz oceny kompetencji (wykład, dyskusja interaktywna, ćwiczenia indywidualne).
 • Metoda MBWA, zarządzanie przez wycofanie się czy mikrozarządzanie, złe i dobre praktyki (autoanaliza i omówienie).

Moduł III. Autorytet lidera zespołu – style działania DISC (Insight Discovery, Extended DISC)

 • Styl zarządzania na bazie modelu DISC (dyskusja i autoanaliza osobistego stylu).
 • Dobór stylu zarządzania do aktualnej sytuacji w organizacji i zespole (dyskusja).

Moduł IV. Autorytet lidera zespołu – strategia planowania

 • Zarządzanie czasem – wprowadzenie.
 • Reguły planowania własnej pracy, dobre i złe praktyki (omówienie, przykłady, sugestie).
 • Definiowanie celów i zadań – różnice i wytyczne (omówienie, prezentacja przykładów).
 • Monitorowanie – wytyczne.
 • Asertywność szefa i lidera zespołu.

Moduł V. Autorytet lidera zespołu – emocje i stres

 • Zarządzanie emocjami – wytyczne dla kadry kierowniczej.
 • Zarządzanie stresem – wytyczne dla managerów.

Podsumowanie kursu. Szkolenie umiejętności menedżerskich Skuteczny menedżer zespołu – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania?  kończy się przygotowaniem strategii działania przez Uczestników kursu. Każdy Kursant po ukończeniu zajęć otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie profesjonalnego kursu w centrum szkoleniowym Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW SKUTECZNY MENEDŻER ZESPOŁU – KURS STACJONARNY

Kursy menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu” organizowane w trybie stacjonarnym obywają się w naszym świetnie skomunikowanym z resztą stolicy centrum szkoleniowym. W trakcie szkolenia dla managerów wszyscy jego Uczestnicy mogą swobodnie korzystać z dostępnej dla nich nowoczesnej infrastruktury, a zajęcia prowadzone są w nowocześnie zaaranżowanych i wyjątkowo komfortowo urządzonych salach. W kwocie opłaty za stacjonarne szkolenie menadżerskie „Skuteczny menedżer zespołu”  zawarty jest również poczęstunek przygotowany przez nas i dostępny dla Kursantów podczas przerwy na kawę oraz dwudaniowy obiad w jednej z lokalnych restauracji. Kursanci zapisani na szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne poświęcone treningowi skutecznego zarządzania otrzymują od Human Skills nieodpłatny pakiet materiałów szkoleniowych wspomagających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu”  to intensywny warsztat praktyczny zaprojektowany jako jednodniowa sesja szkoleniowa. Materiał powyższego szkolenia dla kadry menedżerskiej podzielony został na mniejsze segmenty tematyczne, a w przebiegu kursu pojawiają się różnorodne techniki i metody aktywnego nauczania, m.in. wykłady, panele dyskusyjne, autoanalizy, prezentacje przykładów i ćwiczenia indywidualne. Prezentowane szkolenie z kompetencji menedżerskich rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów i zdefiniowaniem jego celów. Opracowane przez nas stacjonarne szkolenie umiejętności menedżerskich „Skuteczny menedżer zespołu”  odbywa się w zgodzie z założeniami cyklu Kolba i metodą Activity Based Learning.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia dla menedżerów „Skuteczny menedżer zespołu”

Program szkolenia obfituje w nowoczesne techniki i metody nauczania, m.in. wykłady, autoanalizy, panele dyskusyjne, omówienia case studies itp. i jest w znacznej mierze nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Stacjonarne szkolenie „Skuteczny menedżer zespołu” rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a przeprowadzona diagnoza może mieć wpływ na finalny kształt programu prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz dobór konkretnych przykładów, technik i metod nauczania.

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć oraz zdefiniowanie celów, którym ma służyć szkolenie z kompetencji menedżerskich; kontrakt.

Moduł I. Autorytet lidera zespołu – skuteczny menedżer

 • Role i umiejętności managera – style zarządzania a indywidualne predyspozycje (autoanaliza z omówieniem).
 • Diagram autoanalizy – moce, ambicje, potrzeby, obawy oraz obszary do rozwoju (arkusz coachingowy, autoanaliza).
 • Cele osobiste kontra cele firmowe (panel dyskusyjny, autoanaliza).
 • System wartości organizacji kontra osobisty system wartości (autoanaliza, karta odkrywania motywacji).
 • Osobiste demotywatory i motywatory (panel dyskusyjny, autoanaliza).
 • Osobista ścieżka kariery (panel dyskusyjny, autoanaliza).
 • Wizerunek lidera i szefa zespołu oraz jego autorytet (case study, panel dyskusyjny, wnioski).
 • Exposé szefa z uwzględnieniem „why” z modelu Simona Sinka (omówienie reguł przygotowania exposé).

Moduł II. Skuteczny menedżer zespołu– style zarządzania

 • Model 7S (McKinsey model) – structure, strategy, systems, shared values, skills, style, staffe (omówienie i analiza).
 • 14 zasad zarządzania wg H. Favola (omówienie, autoanaliza).
 • Role managera i odpowiedzialność lidera vs oczekiwania pracodawcy (omówienie, autoanaliza).
 • Weryfikacja bieżącej strategii pracodawcy w kontekście wynikających z tego obowiązków kierownika (wykład, analiza case study).
 • Kompetencje i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem – arkusz oceny kompetencji (wykład, dyskusja, ćwiczenie indywidualne).
 • Metoda MBWA, mikrozarządzanie czy zarządzanie przez wycofanie się, przegląd złych i dobrych praktyk (autoanaliza z omówieniem).

Moduł III. Skuteczny menedżer zespołu– style zarządzania DISC (Extended DISC, Insight Discovery)

 • Style zarządzania na podstawie modelu DISC (panel dyskusyjny i autoanaliza stylu).
 • Dobór stylu zarządzania do aktualnej sytuacji w zespole i organizacji (panel dyskusyjny).

Moduł IV. Skuteczny menedżer zespołu– strategia planowania

 • Wprowadzenie do tematu zarządzania czasem.
 • Zasady dobrego planowania pracy własnej, zestawienie dobrych i złych praktyk (omówienie, przykłady, sugestie zmian).
 • Definiowanie zadań i celów – różnice i wytyczne (omówienie z prezentacją przykładów).
 • Monitorowanie – wytyczne.
 • Asertywność lidera zespołu.

Moduł V. Skuteczny menedżer zespołu– stres i emocje

 • Zarządzanie emocjami – wytyczne dla kadry zarządzającej.
 • Zarządzanie stresem – wytyczne dla kadry managerskiej.

Podsumowanie kursu. Stacjonarne szkolenie umiejętności menedżerskich „Skuteczny menedżer zespołu”  kończy się powtórzeniem najważniejszych zagadnień poruszanych w toku zajęć oraz opracowaniem przez Kursantów własnej strategii działania. Wszyscy uczestnicy zajęć po zakończeniu kursu otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu dla managerów w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

szkolenie z zakresu budowania marki osobistej personal brand

Szkolenia z personal brandingu – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

szkolenie zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Wiele przydatnych treści, w szczególności te dotyczące dyscyplinowania i oceniania pracowników. Bardzo dobry kontakt trenera z grupą i ciekawy sposób prowadzenia zajęć.”

„Świetne szkolenie, naprawdę polecam. Trener niezwykle kompetentny, opierał się na własnych doświadczeniach, opowiadał o rozwiązaniach, które sprawdziły się w konkretnych sytuacjach. Podszedł do nas bardzo indywidualnie – miałam wrażenie zrozumienia mojej sytuacji. Dzięki temu szkoleniu czuje się zdecydowanie silniejsza jako menedżer.”

„Jestem pod wrażeniem, jak profesjonalnie to szkolenie potrafi przygotować menedżera do zarządzania ludźmi. Mam poczucie ogromu wiedzy i umiejętności, które z pewnością wykorzystam w swojej pracy.”

„Dziękuję za szkolenie, pełen profesjonalizm i komfort.”

„Przydatna możliwość przećwiczenia sytuacji i przełożenia teorii na praktykę.”

„Rewelacyjne szkolenie, cenne przykłady z życia i doświadczenie. Praktyka poparta teorią – dużo zostaje w głowie.”

„Trener dobrze przygotowany, buduje poczucie dobrego eksperta, sympatyczny.”

„Cenne doświadczenie, prezentacja treści poparta przykładami z życia.”

„Duża wiedza praktyczna, cenne skrócenie dystansu i omawianie konkretnych przykładów.”

„Doświadczenie, autentyczność, wiedza!”

 

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 6 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu „Skuteczny menedżer zespołu” firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, CTM Advisory Sp. z o.o, Accenture, Luxmed, Kraina Marzeń, Peak Packaging Poland Sp. z o.o., K29 sp. z o.o., Zdrojowa Hotels Central Pomerania sp. z o.o, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., M4Wind Nowicki Petters Sp. k., DR Irena Eris S.A., Groupe SEB.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas