Tajemnica przedsiębiorstwa – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia prawne poświęcone tajemnicy przedsiębiorstwa to warsztaty szczególnie użyteczne dla pracowników sektora biznesowego. Z myślą o wsparciu osób stykających się z różnego rodzaju informacjami, które mogą być pojmowane jako tajemnica przedsiębiorstwa, przygotowaliśmy prezentowane poniżej otwarte szkolenie. Prawo nakazuje pracownikom chronić tajemnice firmy. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa pojawia się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w Dyrektywie UE. Ochrona poufnych danych, które zwykle są wielką wartością firmy, leży ponadto w interesie każdego przedsiębiorstwa i jego pracowników. Otwarte szkolenia z prawa „Tajemnica przedsiębiorstwa” mają na celu przybliżyć Kursantom definicję tajemnicy oraz wynikającą z jej istnienia odpowiedzialność. Ujawnienie danych objętych tajemnicą traktowane jest jako działanie na szkodę firmy, za co grożą poważne konsekwencje finansowe bądź prawne. Przygotowane przez naszych ekspertów kursy prawa pozwalają pracownikom poznać skuteczne sposoby zapobiegania ujawnieniu tajemnic przedsiębiorstwa, które poprawiają bezpieczeństwo ich samych, a także zabezpieczają interes zatrudniającej ich firmy.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” ma charakter teoretyczno-praktycznego szkolenia – prawo analizujemy w czasie warsztatu w taki sposób, by Kursanci potrafili właściwie rozumieć przepisy i prawidłowo je stosować. Naszym priorytetem jest to, aby opracowane przez naszych ekspertów szkolenia prawne przekładały się na praktyczne rozwiązania z obszaru zarządzania informacjami poufnymi, które Kursanci będą mogli stosować w celu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Warsztat „Tajemnica przedsiębiorstwa” to wysokiej jakości profesjonalne szkolenie – prawo wykładają na kursie trenerzy legitymujący się prawniczym wykształceniem, a standard warsztatu oraz aktualność wiedzy prezentowanej w toku zajęć są przez nas na bieżąco monitorowane.

Szkolenie otwarte „Tajemnica przedsiębiorstwa” realizujemy w dwóch wariantach. Dzięki temu nasi Klienci mogą swobodnie decydować, w jakich okolicznościach chcą poznawać obowiązujące ich prawo. Szkolenia online z tajemnicy przedsiębiorstwa polecamy wszystkim, dla których podróż do placówki szkoleniowej byłaby kłopotliwa lub zbyt czasochłonna. Kursy stacjonarne realizowane w naszym warszawskim centrum szkoleniowym rekomendujemy natomiast zwolennikom bezpośredniej interakcji i wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy do zapisów na prezentowany kurs oraz pozostałe eksperckie szkolenia z prawa dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń!

Tajemnica przedsiębiorstwa – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia prawne poświęcone tajemnicy przedsiębiorstwa to warsztaty szczególnie użyteczne dla pracowników sektora biznesowego. Z myślą o wsparciu osób stykających się z różnego rodzaju informacjami, które mogą być pojmowane jako tajemnica przedsiębiorstwa, przygotowaliśmy prezentowane poniżej otwarte szkolenie. Prawo nakazuje pracownikom chronić tajemnice firmy. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa pojawia się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w Dyrektywie UE. Ochrona poufnych danych, które zwykle są wielką wartością firmy, leży ponadto w interesie każdego przedsiębiorstwa i jego pracowników. Otwarte szkolenia z prawa „Tajemnica przedsiębiorstwa” mają na celu przybliżyć Kursantom definicję tajemnicy oraz wynikającą z jej istnienia odpowiedzialność. Ujawnienie danych objętych tajemnicą traktowane jest jako działanie na szkodę firmy, za co grożą poważne konsekwencje finansowe bądź prawne. Przygotowane przez naszych ekspertów kursy prawa pozwalają pracownikom poznać skuteczne sposoby zapobiegania ujawnieniu tajemnic przedsiębiorstwa, które poprawiają bezpieczeństwo ich samych, a także zabezpieczają interes zatrudniającej ich firmy.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” ma charakter teoretyczno-praktycznego szkolenia – prawo analizujemy w czasie warsztatu w taki sposób, by Kursanci potrafili właściwie rozumieć przepisy i prawidłowo je stosować. Naszym priorytetem jest to, aby opracowane przez naszych ekspertów szkolenia prawne przekładały się na praktyczne rozwiązania z obszaru zarządzania informacjami poufnymi, które Kursanci będą mogli stosować w celu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Warsztat „Tajemnica przedsiębiorstwa” to wysokiej jakości profesjonalne szkolenie – prawo wykładają na kursie trenerzy legitymujący się prawniczym wykształceniem, a standard warsztatu oraz aktualność wiedzy prezentowanej w toku zajęć są przez nas na bieżąco monitorowane.

Szkolenie otwarte „Tajemnica przedsiębiorstwa” realizujemy w dwóch wariantach. Dzięki temu nasi Klienci mogą swobodnie decydować, w jakich okolicznościach chcą poznawać obowiązujące ich prawo. Szkolenia online z tajemnicy przedsiębiorstwa polecamy wszystkim, dla których podróż do placówki szkoleniowej byłaby kłopotliwa lub zbyt czasochłonna. Kursy stacjonarne realizowane w naszym warszawskim centrum szkoleniowym rekomendujemy natomiast zwolennikom bezpośredniej interakcji i wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy do zapisów na prezentowany kurs oraz pozostałe eksperckie szkolenia z prawa dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń!

Cele i Korzyści

Przygotowane przez nas otwarte szkolenia prawne pozwalają Kursantom zdobyć fachową i zweryfikowaną wiedzę praktyczną dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa. Nad merytorycznym poziomem naszych kursów oraz aktualnością prezentowanych w ich toku wiadomości nieustannie czuwają współpracujący z nami specjaliści z dziedziny prawa i trenerzy prowadzący szkolenie. Prawo to zawiła materia, dlatego staramy się również, by kurs przekazywał wiedzę w sposób uporządkowany i klarowny, a trener posługiwał się możliwie prostym językiem i wykład dopełniał dobrze dobranymi przykładami. Szkolenia z prawa, których tematem jest tajemnica przedsiębiorstwa, każdorazowo dopełniamy ćwiczeniami, analizami i przykładami adekwatnymi do zawodowej sytuacji Kursantów i specyfiki zatrudniającej ich firmy. Oferowane przez nas kursy prawa to programy szkoleniowe o maksymalnie wysokim poziomie indywidualizacji – staramy się zawsze dostosować do potrzeb szkoleniowych konkretnych grup Kursantów metody nauczania i treści, które pojawią się w programie konkretnego szkolenia. Prawo i przepisy analizujemy w oparciu o doświadczenia Uczestników zajęć i staramy się w wyczerpujący sposób zaprezentować wszystkie dostępne w realiach pracy Kursantów metody ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Szkolenia prawne „Tajemnica przedsiębiorstwa” to profesjonalne kursy o potwierdzonym wysokim standardzie – nasza firma szkoleniowa z powodzeniem przechodzi coroczne procedury certyfikacyjne i ma na koncie liczne wyróżnienia. Zapewniamy ponadto naszym Klientom dużą swobodę w zakresie wyboru terminu, formy i miejsca, w którym odbywa się szkolenie. Prawo objaśniamy aktualnie zarówno podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych organizowanych w naszej warszawskiej siedzibie, jak i również zdalnie, w toku wygodnych i nowoczesnych kursów online. Nie musicie Państwo dzięki temu narażać się na czasochłonne podróże, by poznawać obowiązujące Państwa prawo. Szkolenia online to przy okazji bardzo ekonomiczna i efektywna forma kształcenia pracowników.

Jakie korzyści oferują szkolenia prawne „Tajemnica przedsiębiorstwa”?

Kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” to nowoczesne, atrakcyjne w formie praktyczne szkolenie. Prawo objaśniamy w sposób przystępny, wnikliwy i interesujący, a także dbamy o przydatny charakter prezentowanej w czasie warsztatów wiedzy. Szkolenia z prawa poświęcone tajemnicy przedsiębiorstwa mają charakter warsztatów o wysokim stopniu indywidualizacji, które uwzględniają specyficzne potrzeby szkoleniowe konkretnych grup Kursantów i przygotowują ich do rozwiązywania realnych problemów, z którymi stykają się w swojej pracy. Troszczymy się o to, by opracowane przez naszych ekspertów kursy prawa pomagały Uczestnikom zajęć prawidłowo zarządzać poufnymi danymi i stosować skuteczne sposoby ich ochrony. Celowo też zdecydowaliśmy się na zawężenie tematu szkolenia. Prawo jest bardzo złożoną i skomplikowaną dziedziną, a my chcemy koncentrować się na wiedzy użytecznej i faktycznie przydatnej naszym Kursantom – informujemy o tym, co istotne i niezbędne uczestnikom zajęć do tego, by powierzone im tajemnice nie znalazły się w niepowołanych rękach i by mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie w czasie realizacji codziennych zadań zawodowych. Otwarte szkolenia prawne trenują ponadto konkretne umiejętności praktyczne, m.in. czytania i interpretowania przepisów prawa, projektowania mechanizmów zabezpieczających poufne dane i ich wdrażania. Prezentowany kurs otwarty to eksperckie szkolenie: prawo i przepisy objaśniają Kursantom specjaliści z wykształceniem prawniczym i dużym doświadczeniem trenerskim. Oferowane przez nas kursy pozwalają ponadto pozyskać certyfikat poświadczający ukończenie specjalistycznego szkolenia z prawa.

Otwarty kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” wyposaża Kursantów w specjalistyczną wiedzę o:

 • sposobach zapobiegania ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstwa;
 • aspektach prawnych tajemnicy przedsiębiorstwa, m.in. działaniach, które może podjąć przedsiębiorca, gdy dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • rozwiązaniach dotyczących zarządzania poufnymi informacjami.

Prezentowane szkolenie z zarządzania informacjami poufnymi rozwija praktyczne umiejętności:

 • zapobiegania naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie zabezpieczanie informacji poufnych;
 • naprawienia szkody wynikającej z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Szkolenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” pogłębia wartościowe kompetencje związane z:

 • rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa;
 • zarządzaniem poufnymi informacjami.

Kurs pozwala Uczestnikom warsztatów dogłębnie poznać aktualnie obowiązujące krajowe i unijne prawo. Szkolenia z tajemnicy przedsiębiorstwa powinny być traktowane jako obligatoryjny komponent programów szkoleniowych dla pracowników mających dostęp do poufnych danych, specjalistów zajmujących się wdrożeniami zabezpieczeń chroniących tajemnice przedsiębiorstwa, managerów, pracowników administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
18.09.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
17.12.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
18.09.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
17.12.2024
09:00-15:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – KURS ONLINE

Szkolenia prawne realizowane w wariancie zdalnym odbywają się w pokojach wirtualnych stworzonych na znanych platformach Zoom lub Clickmeeting. Kursanci potrzebują jedynie dostępu do internetu oraz urządzenia, na którym mogą wziąć udział w spotkaniu online, aby przejść zorganizowane przez nas szkolenie. Prawo dzięki wygodnej formule warsztatu online można w Human Skills poznawać w sposób skuteczny i bez konieczności podróżowania do firmy szkoleniowej. Zdalne szkolenia z prawa „Tajemnica przedsiębiorstwa” to praktyczne kursy prawa skupione na fachowej wiedzy i doskonaleniu umiejętności interpretacji przepisów oraz prawidłowego rozumienia własnej sytuacji prawnej i wynikających z niej obowiązków. Osoby zainteresowane warsztatem „Tajemnica przedsiębiorstwa” mają możliwość ubiegania się w BUR bądź KFS o dofinansowanie prezentowanego szkolenia. Prawo dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa oraz stosowania mechanizmów ochrony informacji poufnych wspólnie z Kursantami będą analizować eksperci z prawniczym wykształceniem i dużym dorobkiem trenerskim, co gwarantuje nie tylko odpowiednio wysoką jakość warsztatu, ale także jego wysoki poziom zindywidualizowania i dopasowanie jego programu do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów. Szkolenia prawne poświęcone ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa rozpoczynamy diagnozą potrzeb i oczekiwań Kursantów, której wyniki pozwolą trenerom dostosować kurs pod względem treści, technik i metod nauczania, wykorzystywanych przykładów itp. Zdalny kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” zaprojektowaliśmy jako praktyczne szkolenie – prawo i wykładnię obowiązujących przepisów prezentujemy, korzystając z przykładów, katalogów dobrych praktyk i propozycji konkretnych rozwiązań. Wszystkim Kursantom uczestniczącym w prezentowanym kursie online zapewniamy pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych – praktyczne kompendium fachowej wiedzy na temat tajemnicy przedsiębiorstwa i regulacji jej dotyczących wprowadzonych przez krajowe i unijne prawo. Szkolenia prawne realizowane w trybie zdalnym uzupełniamy bezpłatnymi e-konsultacjami dostępnymi dla Kursantów po ukończeniu warsztatu „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Szczegóły dodatkowych konsultacji należy omówić z trenerem prowadzącym zajęcia.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia online „Tajemnica przedsiębiorstwa”

Szkolenie: Tajemnica przedsiębiorstwa – zapewnij bezpieczeństwo poufnych informacji Twojej firmy

Zdalne szkolenia prawne z podanej tematyki to jednodniowe warsztaty. Kursanci zapisani na kurs otrzymają od nas wcześniej zaproszenie z linkiem prowadzącym do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się powyższe szkolenie. Prawo dotyczące ochrony poufnych informacji będziemy wspólnie poznawać i analizować w czasie warsztatu online „Tajemnica przedsiębiorstwa” przez około 7 godzin zegarowych. Szkolenia z prawa dotyczące wspomnianego tematu składają się z 7 modułów obejmujących m.in. zagadnienia uczciwej konkurencji, praw dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa itp. Zdalne kursy prawa z naszej oferty pozwalają Kursantom uzyskać certyfikat poświadczający ukończenie specjalistycznego szkolenia. Prawo w toku zajęć online „Tajemnica przedsiębiorstwa” analizujemy przy zastosowaniu aktywizujących metod nauczania – w trakcie zajęć mogą pojawić się m.in. panele poświęcone dyskusjom, analizy przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Na życzenie Uczestników spotkania trener prowadzący kurs może zarekomendować Uczestnikom zajęć uzupełniające szkolenia prawne adekwatne do ich pilnych potrzeb szkoleniowych.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu i potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie – prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica służbowa, metody zarządzania informacją poufną itp.

09:00 – 13:00

Moduł I. Obowiązujące przepisy prawa. Zasady uczciwej konkurencji.

Moduł II. Prawa przedsiębiorcy w ochronie informacji.

Moduł III. Tajemnice prawnie chronione.

 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Dane osobowe.
 • Tajemnica służbowa.

Moduł IV. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:40

Moduł V. „Lojalność” pracownika wobec pracodawcy.

 • Poznaj kluczowe zapisy w umowach o pracę.
 • Dowiedz się, jaka jest odpowiedzialność pracownika.

Moduł VI. Odpowiedzialność prawna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Moduł VII. Tajemnica przedsiębiorstwa a prawo zamówień publicznych.

 • Dowiedz się, co i kiedy można wyłączyć z jawności ofert?

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie informacji o tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiedzialności za jej ochronę sformułowanej przez obowiązujące prawo. Szkolenia z powyższej tematyki kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia kursu w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenia prawne „Tajemnica przedsiębiorstwa” realizujemy w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w samym sercu stolicy. W naszej nowocześnie zaaranżowanej siedzibie zapewniamy Kursantom perfekcyjne warunki do treningu, życzliwą atmosferę i funkcjonalne wyposażenie sal, w których odbywa się szkolenie. Prawo można dzięki temu w naszej szkole poznawać w przyjemny i efektywny sposób. Szkolenia z prawa „Tajemnica przedsiębiorstwa” zaplanowane jako warsztaty stacjonarne rozpoczynają się od rozpoznania potrzeb szkoleniowych konkretnych grup Kursantów, a wyniki wspomnianej diagnozy pomagają trenerom dostosować program kursu do specyfiki organizacji, w której pracują Kursanci i ich doświadczeń. Stacjonarne kursy prawa podejmujące tematykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa to jednodniowe szkolenia. Prawo regulujące kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo poufnych danych będziemy wspólnie omawiać przez 7 godzin zegarowych z przerwami, m.in. z dłuższą przerwą na obiad. Na szkolenia prawne „Tajemnica przedsiębiorstwa” zainteresowane warsztatem osoby mogą pozyskać dofinansowanie z KFS lub BUR. Prezentowany kurs to wyjątkowo praktyczne szkolenie – prawo objaśniamy na przykładach i pokazujemy, jak implementować jego wymogi w konkretne rozwiązania. Skupiamy się na tym, by warsztat był użyteczny, wartościowy i dostosowany do doświadczeń zawodowych i realiów pracy Kursantów. Wszystkim Uczestnikom kursu „Tajemnica przedsiębiorstwa” zapewniamy komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, których tematem jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz związane z nią obowiązujące prawo. Szkolenia stacjonarne poświęcone powyższej tematyce uzupełniliśmy o darmowe sesje e-mentoringu, które są dostępne dla Uczestników warsztatu po ustaleniu z trenerem prowadzącym dane zajęcia.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Tajemnica przedsiębiorstwa”

Temat kursu: Tajemnica przedsiębiorstwa – zapewnij bezpieczeństwo poufnych informacji Twojej firmy

Stacjonarne szkolenia prawne „Tajemnica przedsiębiorstwa” to jednodniowe warsztaty, które zakładają intensywne praktyczne szkolenie – prawo omawiamy według programu złożonego z 7 głównych modułów tematycznych skoncentrowanych na praktycznym zastosowaniu norm prawnych. Stacjonarne szkolenia z prawa podejmujące powyższą tematykę rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, której rezultaty pozwolą trenerom zoptymalizować program kursu i wzbogacić go najodpowiedniejsze dla danej grupy zagadnienia, przykłady, analizy i ćwiczenia. Stacjonarne kursy prawa „Tajemnica przedsiębiorstwa” pozwalają Kursantom pozyskać certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego szkolenia. Prawo i przepisy regulujące procesy ochrony danych poufnych objaśniamy w toku prezentowanego warsztatu w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning, stosując aktywizujące metody nauczania. W czasie szkolenie w związku z tym mogą pojawić się m.in. dyskusje, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, case studies itd. Kursantom zapisanym na szkolenia prawne podejmujące temat tajemnicy przedsiębiorstwa zapewniamy w cenie kursu poczęstunek serwowany w czasie porannej przerwy kawowej oraz dwudaniowy obiad, na który zaprosimy naszych Kursantów do jednej z pobliskich restauracji.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Zdefiniowanie celów szkolenia z omówieniem potrzeb szkoleniowych Kursantów przybyłych na szkolenie – prawo przedsiębiorców do ochrony tajemnicy ich przedsiębiorstwa, metody zarządzania informacją poufną, tajemnica służbowa etc.

09:00 – 13:00

Moduł I. Obowiązujące przepisy i normy prawne. Uczciwa konkurencja – zasady.

Moduł II. Ochrona informacji – prawa przedsiębiorcy.

Moduł III. Tajemnice chronione przez prawo.

 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Tajemnica służbowa.
 • Dane osobowe.

Moduł IV. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:40

Moduł V. „Lojalność” pracownika wobec pracodawcy.

 • Kluczowe zapisy występujące w umowie o pracę.
 • Zakres odpowiedzialności pracownika.

Moduł VI. Odpowiedzialność prawna a naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Moduł VII. Prawo zamówień publicznych a tajemnica przedsiębiorstwa.

 • Co i kiedy można wyłączyć z jawności ofert?

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie kluczowych wiadomości na temat tajemnicy przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności za jej ochronę, którą określa obecne prawo. Szkolenia podejmujące zagadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i jej ochrony kończą się wystawieniem certyfikatów potwierdzających ukończenie profesjonalnego kursu w naszym centrum szkoleniowym.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

prawne aspekty rekrutacji szkolenie

Biuletyn informacji publicznej – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla początkujących – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

 

 

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, TAMEH POLSKA sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miejska Energetyka Cieplna Spółka z .o.o. w Koszalinie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Giełda Papierów Wartościowych S.A., ASKOM Spółka z o.o., PKN ORLEN S.A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, HiProMine S.A.., IMPEL FACILITY SERVICES SP. Z O.O., Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., Koleje Śląskie, Rafineria Gdańska, Państwowa Agencja Atomistyki.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas